Samenwerking is een nieuwe uitbreiding van de service Creative Cloud Assets waarmee je groepen middelen vanuit je Creative Cloud-account kunt delen met andere Creative Cloud-gebruikers, zodat je gezamenlijk met de gedeelde middelen kunt werken.

Zie Samenwerken met anderen voor meer informatie over het gebruik van samenwerking.

Veelgestelde vragen

Je gebruikt Koppeling verzenden om afzonderlijke middelen, mappen, mobiele creaties, bibliotheken of bibliotheekelementen met anderen te delen. Samenwerking wordt gebruikt om een volledige map of bibliotheek met middelen beschikbaar te stellen aan de aangewezen deelnemers.

Als je een koppeling voor een middel naar andere gebruikers verzendt, kunnen ze beperkte handelingen uitvoeren: de gebruikers kunnen een gedeeld middel weergeven en eventueel het middel downloaden of opmerkingen eraan toevoegen. Bij een samenwerking kunnen deelnemers alles doen wat met een gedeeld middel kan worden gedaan. Bij samenwerking kunnen ze ook wijzigingen in middelen aanbrengen. Deelnemers kunnen de middelen in een samenwerkingsproject onder andere hernoemen, verplaatsen, toevoegen en verwijderen.

Meld je aan bij je Creative Cloud-account en navigeer naar de map of bibliotheek waaraan je wilt samenwerken. Klik op het menu in de rechterbenedenhoek en klik op Samenwerken.

Voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt opnemen in het samenwerkingsproject en klik op Uitnodigen. Als je meerdere deelnemers wilt uitnodigen, voer je een lijst met e-mailadressen in, gescheiden door komma's of puntkomma's. Voeg nog meer deelnemers toe en/of klik op de sluitknop (X) om het dialoogvenster te sluiten.

Volg de stappen hierboven om nog meer deelnemers toe te voegen. Als je deelnemers wilt verwijderen, klik je in het dialoogvenster Deelnemers op de X naast de naam van een deelnemer.

Wanneer je nieuwe deelnemers toevoegt, ontvangen ze een uitnodiging om deel te nemen aan het samenwerkingsproject. Nadat deelnemers de uitnodiging hebben geaccepteerd, hebben ze toegang tot alle middelen in het samenwerkingsproject. Nadat deelnemers zijn verwijderd uit een samenwerkingsproject, hebben ze geen toegang meer tot de middelen in het samenwerkingsproject.

Als je deelneemt aan een samenwerking, wordt hiervoor je persoonlijke opslagruimte gebruikt.

Wanneer je middelen toevoegt aan een samenwerkingsproject, hebben alle aangewezen deelnemers toegang tot alle middelen in het project.

Nadat middelen zijn verwijderd uit een samenwerkingsproject, worden ze verplaatst naar jouw map Verwijderd en zijn ze niet meer beschikbaar voor de deelnemers.

Wanneer je middelen toevoegt aan een samenwerkingsproject, hebben alle aangewezen deelnemers toegang tot alle middelen in het project.

Nadat middelen zijn verwijderd uit een samenwerkingsproject, worden ze verplaatst naar de map Verwijderd van de eigenaar en zijn ze niet meer beschikbaar voor de deelnemers. Alleen eigenaren kunnen dergelijke middelen herstellen. 

Lokaal worden de middelen verwijderd en verplaatst naar de map Verwijderd.

Voor de inhoud van een samenwerkingsproject wordt opslagruimte van de afzonderlijke deelnemers gebruikt.

Als een deelnemer de map op het hoogste niveau van het samenwerkingsproject hernoemt, wordt de mapnaam alleen lokaal gewijzigd en heeft dit geen invloed op de map van de andere deelnemers. Als een submap in een samenwerkingsproject echter wordt hernoemd, wordt de wijziging doorgevoerd voor alle deelnemers. 

Als de eigenaar de map op het hoogste niveau van het samenwerkingsproject hernoemt, heeft dit geen invloed op de naam van de map voor de andere bestaande deelnemers. Als er hierna echter nieuwe deelnemers worden toegevoegd, wordt de map voor deze deelnemers weergegeven met de nieuwe naam.

Ja. Er zijn drie niveaus van machtigingen voor samenwerking: Eigenaar, Deelnemer op bewerkingsniveau en Deelnemer op weergaveniveau. Alleen de eigenaar kan de map of bibliotheek van het samenwerkingsproject verwijderen. Deelnemers op bewerkingsniveau kunnen de inhoud van de gedeelde map of bibliotheek bewerken, hernoemen, verplaatsen en verwijderen. Deelnemers op weergaveniveau kunnen de inhoud van de map/bibliotheek weergeven en gebruiken en opmerkingen toevoegen.

Deelnemers met machtigingen op bewerkingsniveau kunnen de uitnodiging doorgeven aan iedereen die niet oorspronkelijk is uitgenodigd voor de samenwerking. Deelnemers met machtigingen op weergaveniveau kunnen dat niet.

Alleen deelnemers met machtigingen op bewerkingsniveau kunnen andere deelnemers (behalve de eigenaar) uit de samenwerking verwijderen. Deelnemers met machtigingen op weergaveniveau kunnen dat niet.

Vrijwel alle bestanden. Elk bestand dat je kunt uploaden naar je Creative Cloud-account, kun je opnemen in een samenwerkingsproject.

Ja. Alle deelnemers moeten Creative Cloud-leden met een gratis of betaald lidmaatschap zijn.

Als een uitnodiging wordt verzonden naar een e-mailadres dat al is toegewezen aan een Adobe ID, kan de uitnodiging alleen met de betreffende Adobe ID worden geaccepteerd.

Als de uitnodiging wordt verzonden naar een e-mailadres dat nog geen Adobe-id is, wordt het account gebruikt waarmee de gebruiker zich aanmeldt om de uitnodiging te accepteren. Dit kan een nieuw account of een bestaande Adobe-id zijn.

Selecteer op de website Creative Cloud Assets de map met de middelen voor de samenwerking, klik op het pictogram Delen () en kies Uitnodigen voor map. De lijst met deelnemers wordt weergegeven. Je kunt op elk moment deelnemers toevoegen of verwijderen.

Als je een samenwerking wilt beëindigen, verwijder je alle deelnemers en sluit je het dialoogvenster Deelnemers. Alleen een eigenaar kan een samenwerkingsproject beëindigen en toegang tot de middelen behouden. Deelnemers verliezen de toegang tot de middelen wanneer ze worden verwijderd (of als ze zichzelf verwijderen).

Terwijl je deelnemers toevoegt aan een bibliotheek of map, kun je kiezen of je hen machtigingen op bewerkingsniveau of op weergaveniveau wilt geven.

Deelnemers met machtigingen op bewerkingsniveau kunnen de inhoud van de gedeelde map of bibliotheek bewerken, hernoemen, verplaatsen en verwijderen.

Deelnemers met machtigingen op weergaveniveau kunnen de inhoud van de bibliotheek/map alleen weergeven en erop reageren.

Ja. Een Creative Cloud-account/Adobe ID (een gratis account is OK) is vereist. Ze moeten zich aanmelden bij hun Creative Cloud-account en de uitnodiging accepteren voor elke samenwerking waarvoor ze zijn uitgenodigd.

Ja.

Nee. Samewerking is een uitbreiding van Creative Cloud die zonder extra kosten beschikbaar is voor alle gebruikers.

Je kunt maximaal 32 actieve samenwerkingsprojecten hebben. Elk samenwerkingsproject kan maximaal 100 deelnemers bevatten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid