Probleemoplossing en hulp

Adobe Creative Cloud voor teams biedt apps, services en samenwerkingsfuncties die de productiviteit verbeteren voor lagere kosten vergeleken met wanneer u individuele software koopt. Zie Bedrijfslidmaatschappen voor Creative Cloud voor meer informatie. Zie Speciale aanbiedingen voor informatie over de beste deals.

Betaling per creditcard is een algemeen geaccepteerde betaalmethode voor Creative Cloud-lidmaatschappen in alle ondersteunde landen. Betaling via PayPal wordt in een beperkt aantal ondersteunde landen geaccepteerd. Zie Betalingsopties.

Zie Value Incentive Plan voor meer informatie over betere kortingen en aanbiedingen voor bedrijven.

Voor lidmaatschapsproducten (Adobe Creative Cloud, Acrobat DC) vindt u uw bestelnummer online onder Overzicht van orders. U moet zich aanmelden met uw Adobe ID en wachtwoord om toegang te krijgen tot uw orderoverzicht.

Voor producten zonder lidmaatschap vindt u uw bestelnummer in de bevestigingsmail van uw bestelling. U kunt uw bestelnummer ook online vinden onder Overzicht van orders. Meld u aan met uw Adobe ID en wachtwoord om toegang te krijgen tot uw orderoverzicht.

In sommige landen worden bestelgegevens opgeslagen op een andere locatie. Als bij Overzicht van orders wordt aangegeven dat u geen bestellingen hebt, klikt u op de koppeling op de pagina Overzicht van orders en kiest u Transactiegeschiedenis weergeven.

Als u Adobe-producten hebt gekocht als onderdeel van het VIP-programma, kunt u uw bestellingen weergeven via de pagina Rapporten op de licentiewebsite van Adobe.

Voor een licentie geldt een verplichting van één jaar of naar rato van de resterende tijd tot de verlengingsdatum. Daarom moet u het toegezegde aantal licenties behouden tot aan de verlengingsdatum. Als u uw teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe.com hebt gekocht, kunt u licenties verwijderen. In dit geval worden annuleringskosten in rekening gebracht. Neem contact op met de klantenondersteuning voor meer informatie.

U kunt een productlicentie aan een gebruiker toewijzen vanaf de pagina Overzicht in de Admin Console door te klikken op Gebruikers toevoegen. U kunt ook productlicenties toewijzen vanaf de pagina Producten. Als u een licentie wilt toewijzen, selecteert u het gewenste product en klikt u op Gebruiker toevoegen.

Als u een beheerder bent, kunt u gebruikersbeheertaken, zoals gebruikersaccounts toevoegen en verwijderen, uitvoeren via de pagina Gebruikers in de Admin Console. Deze gebruikersaccounts geven de eindgebruikers in uw organisatie recht op het gebruik van Adobe-producten en -services.

Als u het eigendom van uw teamaccount wilt wijzigen, moet de bestaande contracteigenaar (primaire beheerder) de rechten overdragen aan een back-upbeheerder van het account. De optie om de contracteigenaar te wijzigen wordt alleen in de Admin Console weergegeven als u de huidige primaire beheerder van het account bent. Als u een secundaire beheerder bent en de primaire beheerder niet beschikbaar is, navigeert u naar de Adobe Admin Console > Ondersteuning om contact op te nemen met de klantenservice van Adobe.

Zie De contracteigenaar wijzigen voor meer informatie.

Ja. Adobe beveelt aan ten minste één extra systeembeheerder aan het account toe te wijzen, zodat het beheer en de distributie voor het team altijd snel kunnen worden uitgevoerd. Als er problemen op accountniveau zijn en u niet kunt reageren, kan een back-upsysteembeheerder mogelijke onderbrekingen in de service helpen voorkomen.

Teambeheerders kunnen de naam van het team wijzigen als u het teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe hebt gekocht. Zie Console-instellingen voor meer informatie. De optie om de teamnaam te wijzigen is niet beschikbaar voor het VIP-programma.

Als u het teamlidmaatschap koopt op de Adobe-website, kunt u op elk moment meer licenties kopen. Extra licenties worden gefactureerd tijdens de volgende factureringscyclus.

Als u licenties aanschaft via een leverancier, kunt u op elk moment licenties toevoegen. U moet echter wel binnen 30 dagen vanaf de verlengingsdatum voor facturering een order bij uw leverancier plaatsen om de transactie te voltooien. Als u de order niet binnen 30 dagen plaatst, kunt u geen licenties meer toevoegen en worden niet-betaalde licenties gedeactiveerd. Alle extra licenties lopen tegelijk af op de oorspronkelijke verlengingsdatum. Zie Producten en licenties toevoegen voor meer informatie.

Als u uw creditcardgegevens niet kunt bijwerken of als u geen optie ziet om de gegevens bij te werken, controleert u het volgende:

  • Uw browser is niet compatibel met de accountpagina.
  • U probeert de creditcardgegevens bij te werken op de verlengings- of factuurdatum.
  • De betaling is meer dan 30 dagen achterstallig.
  • Controleer of het betalingstype PayPal/Aankooporder of VIP is.
  • Controleer of u bent aangemeld als de contracteigenaar.

U kunt uw betaalmethode alleen wijzigen van creditcard in PayPal of omgekeerd via de pagina Lidmaatschappen in de Admin Console. U kunt ook uw factuuradres en dergelijke wijzigen. Zie Je creditcard- en factureringsgegevens bijwerken voor meer informatie.

Als u de contracteigenaar bent en het teamlidmaatschap hebt aangeschaft via Adobe.com, kunt u oude facturen bekijken via de Admin Console. Zie Oude facturen weergeven voor meer informatie.

Met de Creative Cloud desktop-app kunt u Creative Cloud-apps downloaden, installeren en bijwerken. Zie Creative Cloud desktop-app downloaden voor instructies.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom de installatie van uw Creative Cloud-app vastloopt. De installatieprogramma's voor de Creative cloud-apps zijn mogelijk beschadigd of uw apparaat kan geen verbinding maken met de Adobe-server. Voor tips en stappen om problemen op te lossen raadpleegt u Installatie van Creative Cloud-app hangt.

Problemen met machtigingen doen zich voor wanneer u onjuiste of onvoldoende machtigingen hebt om een bewerking of taak uit te voeren. Zie Foutcodes tijdens de installatie en oplossingen om problemen met machtigingen op te lossen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor netwerkproblemen die optreden wanneer u een Creative Cloud-app probeert te downloaden of bij te werken. De meest voorkomende oorzaken zijn een trage internetverbinding, beperkende firewalls, een onjuiste router- of proxyconfiguratie enzovoort. Zie Veelvoorkomende verbindingsproblemen oplossen voor meer informatie. Zie Adobe Creative Cloud-netwerkeindpunten voor een overzicht van de verschillende netwerkeindpunten voor Adobe Creative Cloud.

Problemen met pakketten/distributie kennen over het algemeen verschillende oorzaken, zoals:

  • Het installatiepakket is beschadigd.
  • Het installatieprogramma bevat niet het pakket dat moet worden geïnstalleerd.
  • Uw systeem voldoet niet aan de minimale systeemvereisten..
  • Er worden conflicterende processen uitgevoerd op uw systeem.

Zie Foutcodes tijdens de installatie en oplossingen voor informatie over het oplossen van problemen.

Zie Pakketten maken voor meer informatie over het maken van pakketten.

Voor specifieke instellingen bij het maken van pakketen voegt u het AUSST-override-bestand, aangepaste installatiepaden en dergelijke toe.

Uw Creative Cloud-app of -service wordt geactiveerd nadat Adobe-servers het hebben gekoppeld aan een geldige gebruikerslicentie. Dit verificatieproces gebeurt automatisch op de achtergrond wanneer u zich aanmeldt. Er kunnen fouten optreden als u geen verbinding kunt maken met de activeringsserver of als uw licentie niet actief is. U kunt ook fouten ondervinden als u een app op meerdere apparaten probeert te installeren. Zie Problemen met Creative Cloud-activering oplossen voor informatie over het oplossen van problemen.

Als uw apps worden uitgevoerd als proefversie, zelfs nadat u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt gekocht, leest u Fouten met proefversies en verlopen licenties oplossen.

Soms kunt u zich niet aanmelden bij Creative Cloud-apps, wordt u onverwacht afgemeld of moet u zich meerdere keren aanmelden. Zie Creative Cloud meldt u af of vraagt u herhaaldelijk zich aan te melden om dergelijke problemen op te lossen.

Zie Aanmeldingsproblemen met Adobe ID-account oplossen voor eenvoudige oplossingen voor gangbare aanmeldingsproblemen met een Adobe ID-account.

Gemeenschap

Een forum voor beheerders van ondernemingen en teams