PSE en PRE lopen vast bij het opstarten

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Photoshop Elements en Premiere Elements opnieuw schoon kunt installeren op Window en macOS.

Oplossing

De toepassing verwijderen op Windows

  1. Klik in de taakbalk met de rechtermuisknop op het menu Start en kies Configuratiescherm.

  2. Selecteer Programma's > Programma's en onderdelen.

  3. Selecteer Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements.

  4. (Optioneel) Als u de toepassingsvoorkeuren niet wilt behouden, selecteert u Voorkeuren verwijderen.

  5. Selecteer Verwijderen en volg de instructies op het scherm om de toepassing te verwijderen.

De toepassing verwijderen op macOS

  1. Open Finder en navigeer naar Toepassingen > Hulpprogramma's > Adobe-installatieprogramma's.

  2. Verwijder Adobe Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements.

  3. (Optioneel) Als u de toepassingsvoorkeuren niet wilt behouden, selecteert u Voorkeuren verwijderen

  4. Klik op Verwijderen en volg de instructies op het scherm voor het verwijderen van de toepassing.

Voor meer informatie over de verwijdering ziet u Installatie Adobe Premiere Elements of Photoshop Elements ongedaan maken.

Controleer of de toepassing correct is verwijderd

Windows: ga naar de installatielocatie en zoek de toepassing. Als de toepassing aanwezig is, verwijdert u de map.

macOS: open Finder en navigeer naar Toepassingen en zoek PSE of PRE. Als de map aanwezig is, verwijdert u deze.

PSE/PRE opnieuw installeren

Als u de toepassing hebt ingesteld, start u de deze en voert u deze uit. Als u de toepassing niet hebt ingesteld, downloadt en installeert u deze en start u de deze.

Zie voor meer informatie Photoshop Elements installeren of Premiere Elements installeren.

Om de toepassing opnieuw te activeren, voert u het serienummer in. Zie Het serienummer van uw Elements-product vinden voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account