Handboek Annuleren

Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

Met de optie Shake Stabilizer kunt u bewogen videobeelden stabiliseren. De Shake Stabilizer verwijdert schokkerige camerabewegingen en transformeert rommelige, met de hand geschoten videobeelden naar rustige, vloeiende video's.

De Shake Stabilizer is beschikbaar in de Snelle weergave en in de Professionele weergave. Voor het beste resultaat gebruikt u de Shake Stabilizer echter in de Professionele weergave. De Professionele weergave beschikt over geavanceerde opties waarmee u de resultaten die u met de Shake Stabilizer hebt bereikt, kunt perfectioneren.

Adobe raadt aan dat u de Shake Stabilizer telkens toepast op kleine stukjes van uw clip. U kunt een clip bijsnijden of opsplitsen om deze in kleinere secties te verdelen.

Zie Clips bijsnijden voor informatie over het bijsnijden van een clip.Zie Clips splitsen voor informatie over het opsplitsen van een clip.

De Shake Stabilizer toepassen in de Snelle weergave

 1. Klik op Snel om over te schakelen naar Snelle weergave. Op de tijdlijn selecteert u de videoclip waarop u Shake Stabilizer wilt toepassen.  

 2. Klik op Aanpassen om het deelvenster Aanpassen te openen. Klik op Shake Stabilizer.

  De optie Shake Stabilizer in het deelvenster Aanpassen

 3. Op basis van uw vereisten selecteert u een modus waarin u de Shake Stabilizer wilt uitvoeren:

  • Snel: selecteer deze modus als u een clip snel wilt analyseren en schokkerige beelden snel wilt stabiliseren.Deze modus is geoptimaliseerd voor prestaties omdat het elk tweede frame analyseert. Deze optie neemt minder tijd in beslag, maar de resultaten zijn niet altijd optimaal.
  • Gedetailleerd: selecteer deze modus om elk frame te analyseren voor een beter resultaat. De modus Gedetailleerd neemt meer tijd in beslag.
  De modi Snel en Gedetailleerd

 4. Het deelvenster Toegepaste effecten wordt geopend en Shake Stabilizer wordt toegevoegd als een van de effecten.

  Shake Stabilizer in uitvoering - Resterende tijd:

  Terwijl de Shake Stabilizer de frames verwerkt, kunt u blijven werken aan het project.

 5. U kunt op Annuleren klikken om het verwerken van de frames stop te zetten. Klik op Stabiliseren om de verwerking te hervatten.

De Shake Stabilizer toepassen in de Professionele weergave

De Professionele weergave wordt aanbevolen voor het stabiliseren van bewogen beelden in een videoclip. U kunt de geavanceerde opties in deze weergave configureren om de bewogen beelden in de clip nog sterker te verbeteren.

 1. Klik op het tabblad waarmee u schakelt naar de Professionele weergave. Selecteer de gewenste clip in de tijdlijn als u beweging in een bepaalde videoclip wilt stabiliseren.

 2. Klik op Aanpassen om het deelvenster Aanpassen te openen. Klik op Shake Stabilizer.

  De optie Shake Stabilizer in het deelvenster Aanpassen

 3. Klik op Snel of Gedetailleerd om de uitvoermodus voor Shake Stabilizer te selecteren. Raadpleeg de sectie Shake Stabilizer toepassen in de modus Snel voor meer informatie over de modi.

  De modi Snel en Gedetailleerd

 4. Het deelvenster Toegepaste effecten wordt geopend en Shake Stabilizer wordt toegevoegd als een van de effecten.

  Shake Stabilizer in uitvoering - Resterende tijd:

  Terwijl de Shake Stabilizer de frames verwerkt, kunt u blijven werken aan het project.  

 5. Klik op Geavanceerd om de beschikbare geavanceerde opties te bekijken. U kunt opties selecteren om extreem uitsnijden te voorkomen of u kunt andere parameters aanpassen.

  Geavanceerde opties - Shake Stabilizer

  De beschikbare opties in het tabblad Geavanceerd worden weergegeven. U kunt deze opties configureren om het effect van Shake Stabilizer op uw videoclips te perfectioneren.

  1. Beweging: bepaalt het beoogde resultaat voor het beeldmateriaal. Met Vloeiende beweging blijft de oorspronkelijke camerabeweging behouden, maar wordt deze vloeiender. Als deze optie is geselecteerd, wordt Vloeiend ingeschakeld om te bepalen hoe vloeiend de camerabeweging wordt. Met de optie Geen beweging probeert u alle camerabeweging uit de opname te verwijderen. Deze instelling wordt gebruikt voor opnamen waarvan ten minste een deel van het hoofdonderwerp binnen het frame blijft voor het volledige bereik dat wordt gestabiliseerd.
  2. Vloeiend: verhoog of verlaag de mate van vloeiendheid in de videoclip met de schuifregelaar. Lagere waarden volgen de oorspronkelijke beweging van de camera, terwijl hogere waarden vloeiendere beelden opleveren. Voor waarden boven 100 dient u de afbeelding uit te snijden. Ingeschakeld als het resultaat is ingesteld op Vloeiende beweging.
  3. Videoframe: bepaalt hoe de videoframes moeten worden gestabiliseerd. Zie Videoframe-instellingen voor meer informatie.
  4. Stabilisatie versterken: wanneer deze optie is geselecteerd, wordt Shake Stabilizer opnieuw gestart om elementen te zoeken die moeten worden bijgehouden. Wanneer u deze optie selecteert, start de workflow voor het analyseren en corrigeren van de clip. De analyse is langzamer maar biedt de beste resultaten.
  5. Rimpel van schuivende sluiter: de stabilisator corrigeert automatisch het rimpeleffect dat gepaard gaat met gestabiliseerd beeldmateriaal met schuivende sluiters. Automatische reductie is de standaardinstelling. Gebruik Verbeterde reductie als het beeldmateriaal grotere rimpels bevat.
  6. Uitsnijden vs Vloeiend: deze optie bepaalt tijdens het uitsnijden de relatie tussen de vloeiendheid en het schalen van het uitsnijdkader terwijl dit over de gestabiliseerde afbeelding wordt verplaatst. Lagere waarden leveren vloeiende beelden, maar een groter gedeelte van de afbeelding is zichtbaar. Bij 100% krijgt u hetzelfde resultaat als met de optie Alleen stabiliseren met handmatig uitsnijden. Zie Videoframe definiëren voor informatie over de optie Alleen stabiliseren.
  7. Synthese Randdoezelaar: hiermee wordt de hoeveelheid doezelaar voor de samengestelde delen geselecteerd. Deze optie wordt alleen ingeschakeld als Videoframe wordt gebruikt voor Stabiliseren, Randen samenstellen. De optie is alleen ingeschakeld als de frameoptie Stabiliseren, Randen samenstellen wordt gebruikt. Gebruik de doezelaar om de randen vloeiend te maken op plaatsen waar de samengestelde pixels het originele frame raken. Zie Videoframe definiëren voor informatie over de optie Stabiliseren, Randen samenstellen.

  Klik op Annuleren om het effect te annuleren voordat het wordt toegepast op de clip. Klik op Stabiliseren om de clip weer te stabiliseren.

Videoframe-instellingen

De optie Videoframe bepaalt hoe de rand wordt weergegeven in een gestabiliseerd resultaat. Deze optie kan als volgt worden ingesteld:

 • Alleen stabiliseren: het hele frame wordt weergegeven, met inbegrip van de bewegende randen. Alleen stabiliseren toont hoeveel werk wordt uitgevoerd om de afbeelding te stabiliseren. Dit is duidelijk zichtbaar rondom de randen.
 • Stabiliseren, Uitsnijden: hiermee worden de verplaatste randen uitgesneden zonder te schalen.
 • Stabiliseren, Uitsnijden, Automatisch schalen (standaardinstelling): snijdt de verplaatste randen uit en vergroot de schaal van de afbeelding om het frame opnieuw te vullen.
 • Stabiliseren, Randen samenstellen: hiermee vult u de witruimte die door de verplaatste randen is ontstaan met inhoud uit vroegere en latere frames

Aanbevelingen voor het gebruik van Shake Stabilizer

 • Shake Stabilizer-bewerkingen zijn geheugenintensief en tijdrovend. Tijdens deze bewerkingen kunt u de toepassing gewoon blijven gebruiken, maar de toepassing wordt wel trager. Nadat Shake Stabilizer het te stabiliseren werkgebied heeft voltooid, gaat de toepassing terug naar de normale toestand. Het wordt aanbevolen om eerst de onduidelijke gedeelten van het beeldmateriaal te identificeren en deze vervolgens af te splitsen, zodat Shake Stabilizer alleen wordt uitgevoerd op de geëxtraheerde clips.
 • Als u Shake Stabilizer toepast in de Professionele weergave, kunt u eerst de modus Snel uitproberen. Deze modus is sneller, maar het kan zijn dat er ongewenste delen worden uitgesneden. Als u niet tevreden bent met het resultaat, probeert u de modus Gedetailleerd. Voor een beter resultaat in de modus Gedetailleerd kunt u de optie Stabilisatie versterken in de sectie Geavanceerd inschakelen.
 • Zorg ervoor dat de projectinstellingen altijd overeenkomen met de clipinstellingen.
  • In sommige gevallen komt de clip niet overeen met het huidige project, maar wel met een van de vooraf ingestelde projectinstellingen van de toepassing. In dat geval heeft de Shake Stabilizer clipafmetingen nodig om zich aan te kunnen passen aan de projectinstellingen. Maak een nieuw project om dit probleem op te lossen.
  • Het is ook mogelijk dat de clip niet overeenkomt met het huidige project en ook niet met een van de vooraf ingestelde projectinstellingen van de toepassing. Om dit probleem te corrigeren, exporteert u de clip naar een van de standaardgegevensindelingen en maakt u een nieuw project met die clip.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online