Handboek Annuleren

De snelheid en duur van een clip wijzigen

 1. Handboek voor Adobe Premiere Elements
 2. Inleiding tot Adobe Premiere Elements
  1. Nieuw in Premiere Elements
  2. Systeemvereisten | Adobe Premiere Elements
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Modus met instructies
  5. Gebruik pan en zoom om een video-achtig effect te creëren
  6. GPU-versnelde rendering
 3. Werkruimte en workflow
  1. Het startscherm leren kennen
  2. Automatisch gemaakte collages, diavoorstellingen en meer bekijken en delen
  3. Beginselen van de werkruimte
  4. Voorkeuren
  5. Tools
  6. Sneltoetsen
  7. Audioweergave
  8. Wijzigingen ongedaan maken
  9. Sneltoetsen aanpassen
  10. Werkschijven gebruiken
 4. Werken met projecten
  1. Een project maken
  2. Instellingen en voorinstellingen voor projecten aanpassen
  3. Projecten opslaan en een reservekopie maken
  4. Films voorvertonen
  5. Een videocollage maken
  6. Highlight Reel maken
  7. Een videoverhaal maken
  8. Instant films maken
  9. Clipeigenschappen weergeven
  10. De bestanden van een project weergeven
  11. Projecten archiveren
  12. GPU-versnelde rendering
 5. Media importeren en toevoegen
  1. Media toevoegen
  2. Richtlijnen voor het toevoegen van bestanden
  3. De duur instellen voor geïmporteerde stilstaande beelden
  4. 5.1 audio importeren
  5. Werken met offline bestanden
  6. Bestanden delen tussen Adobe Premiere Elements en Adobe Photoshop Elements
  7. Speciale clips maken
  8. Werken met hoogte-breedteverhoudingen en velden
 6. Clips rangschikken
  1. Clips rangschikken in de tijdlijn van de Professionele weergave
  2. Clips groeperen, koppelen en uitschakelen
  3. Clips rangschikken op de tijdlijn van de Snelle weergave
  4. Werken met clip- en tijdlijnmarkeertekens
 7. Clips bewerken
  1. Ruis reduceren
  2. Object selecteren
  3. Spontane momenten
  4. Kleuren afstemmen
  5. Smart Trim
  6. De snelheid en duur van een clip wijzigen
  7. Clips splitsen
  8. Frames stilzetten en vasthouden
  9. Helderheid, contrast en kleur aanpassen - Bewerken met instructies
  10. Videobeelden stabiliseren met Shake Stabilizer
  11. Beeldmateriaal vervangen
  12. Werken met bronclips
  13. Ongewenste frames bijsnijden - Bewerken met instructies
  14. Clips bijsnijden
  15. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  16. Artistieke effecten
 8. Overgangen toepassen
  1. Overgangen toepassen op clips
  2. Basisbeginselen van overgangen
  3. Overgangen aanpassen
  4. Overgangen toevoegen tussen videoclips - Bewerken met instructies
  5. Speciale overgangen maken
  6. Een Luma-overgangseffect met vervaging creëren - Bewerken met instructies
 9. Basisbeginselen speciale effecten
  1. Effectenreferentie
  2. Effecten toepassen en verwijderen
  3. Maak een zwart-witvideo met een opvallend kleuraccent - Bewerken met instructies
  4. Tijd opnieuw toewijzen - Bewerken met instructies
  5. Basis voor effecten
  6. Werken met voorinstellingen voor effecten
  7. Effecten vinden en rangschikken
  8. Frames bewerken met Automatische slimme tint Kleurtint
  9. Frame vullen - Bewerken met instructies
  10. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  11. Aanbevolen procedures voor het maken van een timelapsevideo
 10. Speciale effecten toepassen
  1. Video-effecten creëren met het gereedschap pannen en zoomen
  2. Transparantie en objecten op elkaar plaatsen
  3. Clips verplaatsen, schalen of roteren met het effect Beweging
  4. Een effectenmasker toepassen op uw video
  5. Temperatuur en tint aanpassen
  6. Een glaspaneeleffect creëren - Bewerking met instructies
  7. Een beeld-in-beeld-bedekking maken
  8. Effecten toepassen aan de hand van aanpassingslagen
  9. Titel toevoegen aan uw film
  10. Nevel verwijderen
  11. Een Beeld-in-beeld maken - Bewerken met instructies
  12. Een effect Vignettering maken
  13. Een effect Gesplitste tint toevoegen
  14. FilmLooks-effecten toevoegen
  15. Een HSL-tunereffect toevoegen
  16. Frame vullen - Bewerken met instructies
  17. Een timelapsevideo maken - Bewerking met instructies
  18. Geanimeerde lucht - Bewerken met instructies
  19. Object selecteren
  20. Geanimeerde mattes - Bewerken met instructies
  21. Dubbele belichting - Bewerken met instructies
 11. Speciale audio-effecten
  1. Audio mixen en het volume aanpassen met Adobe Premiere Elements
  2. Audio-effecten
  3. Geluidseffecten toevoegen aan een video
  4. Muziek toevoegen aan videoclips
  5. Verhalen maken
  6. Soundtracks gebruiken
  7. Muziek remix
  8. Verhaal toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
  9. Muziek toevoegen aan uw film - Bewerken met instructies
 12. Filmtitels
  1. Titels maken
  2. Vormen en afbeeldingen aan titels toevoegen
  3. Kleuren en schaduwen toevoegen aan titels
  4. Tekst bewerken en opmaken
  5. Bewegingstitels
  6. Titels exporteren en importeren
  7. Objecten in titels rangschikken
  8. Titels voor televisie ontwerpen
  9. Stijlen toepassen op tekst en afbeeldingen
  10. Een video toevoegen in de titel
 13. Schijfmenu's
  1. Schijfmenu's maken
  2. Werken met menumarkeertekens
  3. Typen schijven en menuopties
  4. Menu's voorvertonen
 14. Uw films delen en exporteren
  1. Uw video's exporteren en delen
  2. Delen voor afspelen op een computer
  3. Basisprincipes compressie en gegevenssnelheden
  4. Gemeenschappelijke instellingen voor delen

De snelheid van een clip wijzigen

Wijzig de clipsnelheid als u een fast- of slowmotioneffect wilt creëren. Als de snelheid van een clip wordt gewijzigd, wordt ook de duur van de clip gewijzigd. Bij het versnellen van een clip worden frames verwijderd, waardoor de duur van de clip afneemt. Bij het vertragen van een clip worden frames herhaald, zodat de clip langer wordt. Bij audioclips geldt dat een wijziging van de snelheid ook leidt tot een wijziging van de toonhoogte. De opdracht Tijd uitrekken bevat een optie waarmee de oorspronkelijke toonhoogte van een audioclip bij elke snelheid wordt gehandhaafd.

U kunt de snelheid van een clip alleen wijzigen met behulp van de tijdlijn van de Professionele weergave. U kunt dit niet doen met behulp van de tijdlijn van de Snelle weergave.

Opmerking:

Als u de snelheid van een clip met geïnterlinieerde velden wijzigt, dient u mogelijk ook de manier aan te passen waarop de velden in Premiere Elements worden behandeld, vooral wanneer de snelheid lager is dan 100% van de oorspronkelijke snelheid.

De snelheid van een clip wijzigen met Tijd uitrekken

 1. Als u een clip wilt vertragen die een andere clip aan de rechterkant heeft in de tijdlijn van de Professionele weergave, sleept u deze naar een lege track of naar het einde van de film. Op die manier kunt u de clip uitrekken zonder dat problemen ontstaan met een aangrenzende clip.
 2. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.
  Opmerking:

  Als u de clip nog niet in tijdlijn van de Professionele weergave hebt ingevoegd, kunt u deze in plaats daarvan selecteren in het deelvenster Projectelementen.

 3. Kies Clip > Tijd uitrekken. U kunt ook op het deelvenster Gereedschappen op de actiebalk klikken en kies Tijd uitrekken kiezen.
 4. Voer in het dialoogvenster Tijd uitrekken een percentage in bij Snelheid. Met een waarde die lager is dan 100% wordt de snelheid van de clip verlaagd en met een waarde die hoger is dan 100% wordt de snelheid verhoogd.
 5. (Optioneel) Als u de toonhoogte van een audioclip ongewijzigd wilt laten, selecteert u Toonhoogte audio handhaven.
 6. Klik op OK. Geef een voorvertoning van de wijzigingen weer en pas de clip desgewenst aan.
 7. Als u de clip in stap 1 hebt verplaatst, sleept u de clip terug naar de juiste plaats in de film.

De snelheid en de duur van meerdere clips wijzigen

U kunt de snelheid en duur van meerdere clips wijzigen wanneer u in de Professionele weergave bent.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om meerdere clips te selecteren:
  • Houd Shift ingedrukt en klik op de gewenste clips om niet-aangrenzende clips te selecteren.

  • Als u opeenvolgende clips wilt selecteren, klikt u in het deelvenster Projectelementen en sleept u een selectiekader rondom de clips die u wilt selecteren.

  • Druk op Ctrl-A om alle clips te selecteren.

 2. Selecteer Clip > Tijd uitrekken om de snelheid en duur van alle geselecteerde clips te wijzigen.

Tijd opnieuw toewijzen

Premiere Elements biedt bewerkingen met instructies voor het maken van een traag of snel bewegingeffect. Gebruik de bewerking met instructies voor het opnieuw toewijzen van tijd om dramatische effecten toe te voegen aan uw video. Zie Tijd opnieuw toewijzen voor meer informatie.

De duur van een clip instellen

De duur van een video- of audioclip is de afspeeltijd van de clip vanaf het eerste frame (inpunt) tot en met het laatste frame (uitpunt). De aanvankelijke duur van een clip is gelijk aan de duur van de clip toen deze werd geïmporteerd of vastgelegd. De meest gebruikelijke manier waarop de duur van een clip kan worden gewijzigd, is het bijsnijden van frames aan het begin of einde van de clip. Het is echter ook mogelijk het einde van een clip bij te snijden door er een bepaalde duur aan toe te wijzen.

In tegenstelling tot videobeelden, zijn stilstaande beelden niet beperkt tot de lengte van de oorspronkelijke clip. Voor stilstaande beelden kunt u elke gewenste duur instellen.

 1. Selecteer een clip in het deelvenster Projectelementen of de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Kies Clip > Tijd uitrekken.
 3. Klik in het dialoogvenster Tijd uitrekken op de knop Koppelen om de koppeling tussen de snelheid en de duur te verbreken. Als de duur van gekoppelde clips wordt aangepast, wordt ook de afspeelsnelheid van de clip gewijzigd.
  Opmerking:

  Wanneer u de snelheid tot verder dan een bepaalde limiet verhoogt, verandert de duur, zelfs als u de koppeling tussen snelheid en duur hebt verbroken.

 4. Voer een nieuwe duur in en klik op OK.

De afspeelrichting van een clip omkeren

Als de afspeelvolgorde van een clip wordt omgekeerd, wordt de clip achteruit afgespeeld, van uitpunt naar input. U kunt zowel de clip omkeren als de snelheid ervan aanpassen. In de Professionele weergave kunt u een clip omkeren met behulp van de tijdlijn van de Professionele weergave. In de Snelle weergave gebruikt u de functie Tijd opnieuw toewijzen als u een clip wilt omkeren.

 1. Selecteer de clip in de tijdlijn van de Professionele weergave.
 2. Kies Clip > Tijd uitrekken.
 3. (Optioneel) Als u de snelheid van de clip wilt wijzigen, typt u een percentage bij Snelheid in het dialoogvenster Tijd uitrekken. Met een waarde die lager is dan 100% wordt de snelheid van de clip verlaagd en met een waarde die hoger is dan 100% wordt de snelheid verhoogd.
 4. Selecteer Snelheid omkeren en klik op OK.
  Opmerking:

  Als u de clip wilt omkeren en de snelheid ervan in één handeling wilt wijzigen, typt u een negatief percentage bij Snelheid (met –200 wordt de clip achteruit en op dubbele snelheid afgespeeld en met –50 wordt de clip achteruit en op halve snelheid afgespeeld).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?