Afbeeldingen, objecten of 3D-modellen weergeven

Opmerking:

Als u bepaalde afbeeldingen of momentopnamen van paginagebieden wilt kopiëren, raadpleegt u Inhoud van PDF's kopiëren.

Ik kan de afbeeldingen in een PDF niet zien

  1. Open het dialoogvenster Voorkeuren en selecteer de categorie Paginaweergave.

  2. In de sectie Pagina-inhoud en Informatie selecteert u vervolgens Grote afbeeldingen weergeven.

Opmerking:

Als u deze optie uitschakelt, worden grote afbeeldingbestanden in Reader weergegeven als grijze vakken, waardoor de weergave en het schuiven sneller gaat.

3D-modellen verplaatsen of roteren

De werkbalk 3D wordt weergegeven wanneer u op een 3D-model klikt. U kunt ook met de rechtermuisknop op het 3D-model klikken en Gereedschappen kiezen om alle 3D-navigatiegereedschappen te bekijken die in Reader beschikbaar zijn.

Objecten, metingen of georuimtelijke locatie analyseren

Acrobat Reader biedt analyseopties waarmee u metagegevens voor bepaalde objecten kunt weergeven en meten, of met georuimtelijke gegevens kunt werken. 

Raadpleeg de volgende onderwerpen in de Help van Acrobat voor meer informatie:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account