De nieuwe beheerpagina van Adobe Sign is speciaal ontworpen voor een snellere en betere toegang tot de volledige bibliotheekinhoud voor iedere gebruiker.

Overzicht

De nieuwe pagina Beheren is ontworpen om het deelvenster overzichtelijk te houden en de inhoud van de gebruiker duidelijker weer te geven.

De nieuwe pagina Beheren is nog niet gelijkwaardig aan de klassieke interface.

Gezien de complexiteit en de vele functies op de pagina Beheren worden de geavanceerde functies in fasen uitgebracht. Hierdoor wennen onze gebruikers sneller aan de nieuwe pagina en kunnen problemen die eventueel optreden, beter worden geïsoleerd. 

De hierop volgende versies zullen meer geavanceerde elementen bevatten en sommige interface-elementen zullen ook verdwijnen.


Implementatieprogramma

De nieuwe pagina Beheren is momenteel een optie waar bestaande klanten voor kunnen kiezen.

Nieuwe accounts hebben alleen toegang tot de nieuwe paginaindeling en beschikken niet over de optie om naar de oude indeling over te schakelen.

Opmerking:

Rechtsboven op de pagina vindt u een optie waarmee u kunt schakelen tussen de nieuwe en de klassieke ervaring. Deze optie is beschikbaar zodra de toegang tot de nieuwe pagina is ingeschakeld voor het account.

Schakeloptie op de nieuwe pagina Beheren

Standaard wordt op de pagina een lijst met overeenkomsten geladen.

 • Als overeenkomsten wachten op een handeling door u, wordt het filter Wachtend op u automatisch geselecteerd
 • Als er geen overeenkomsten zijn die wachten op een handeling door u, wordt het filter In bewerking automatisch geselecteerd

Deze lijst is gesorteerd op de datum "Laatst gewijzigd". Bovenaan staan de overeenkomsten die recentelijk zijn gewijzigd.

 

Door te klikken op de kolomkoppen van de gegevenstabel voor de overeenkomst kunt u de inhoud alfanumeriek sorteren.

Paginakoppen

Door één keer op een overeenkomstrecord te klikken, krijgt u de gegevens en de besturingselementen voor de overeenkomst te zien in het rechterdeelvenster.

Klik op Overeenkomst openen om de gegevens te bekijken.

Overeenkomst openen

 

Wanneer de overeenkomst geopend is, hebt u toegang tot de besturingselementen in het rechterdeelvenster.

Geopende overeenkomst


Elementen op de pagina Beheren

De "statusmappen" op de klassieke pagina zijn geconsolideerd in een handige set met filters waarmee u overeenkomsten kunt filteren op een bepaald statustype. De bovenste sectie bevat de overeenkomstfilters waarmee u kunt filteren op basis van de huidige status van de overeenkomst

Er zijn twee 'actieve' statussen. Bij de status wordt het volume van de inhoud tussen haakjes aangegeven:

 • In bewerking (N) - Overeenkomsten met deze status wachten tot een deelnemer zijn of haar handeling heeft voltooid. Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker worden niet geretourneerd
 • Wachtend op u (M) - Overeenkomsten die wachten op de aangemelde gebruiker worden weergegeven met het filter Wachtend op u. 

 

Er zijn drie 'eindstatussen':

 • Voltooid: overeenkomsten die correct en volledig zijn afgerond 
 • Geannuleerd: overeenkomsten die om een bepaalde reden niet verder worden verwerkt. Dit omvat: 
  • Overeenkomsten die door de afzender zijn geannuleerd
  • Overeenkomsten die door een deelnemer zijn afgewezen
  • Overeenkomsten die zijn beëindigd doordat iemand zich herhaaldelijk niet kan verifiëren
  • Overeenkomsten die zijn gecompromitteerd door een systeemfout
 • Verlopen: overeenkomsten die een vervaldatum hebben bereikt en automatisch worden afgesloten

 

Er is een ook een conceptstatus die alle gedeeltelijk opgestelde overeenkomsten bevat.

 

Het onderste gedeelte is bedoeld voor "bovenliggende" sjabloonobjecten. De "onderliggende" overeenkomsten die op basis van deze sjablonen worden gemaakt, worden bovenaan gefilterd met de filters voor de status van de overeenkomst.

De bovenliggende objecten zijn zelf geen overeenkomsten, maar worden gebruikt om een groot aantal afzonderlijke overeenkomsten te produceren. Deze bovenliggende objecten bevatten onder meer:

 • (Bibliotheek) Sjablonen: alle document- en veldsjablonen die beschikbaar zijn in uw doucmentbibliotheek
 • Webformulieren: webformulieren (die eerder widgets werden genoemd) zijn overeenkomstsjablonen die als koppeling of ingesloten in webpagina's kunnen worden aangeboden. Webformulieren worden geïnitieerd door de ondertekenaar. Hierbij wordt een onderliggende overeenkomst gemaakt voor elke deelnemer die een overeenkomst invult
 • MegaSign: MegaSign-sjablonen zijn ontworpen om een groot aantal afzonderlijke overeenkomsten te produceren die als een "normale overeenkomst" worden verzonden en ondertekend
Afbeelding

>> Hier kunt u de opties voor het delen van accounts bekijken

Gebruikers met wie inhoud wordt gedeeld vanuit andere gebruikersaccounts, kunnen op die inhoud filteren door op de pijl omlaag naast Uw overeenkomsten te klikken.

De vervolgkeuzelijst bevat alle gebruikers (en groepen, als Geavanceerd delen is ingeschakeld) die inhoud met u hebben gedeeld. Wanneer u een gebruiker selecteert, wordt de inhoud van de geselecteerde gebruiker op uw pagina Beheren weergegeven.

Filter Gedeeld account

Accounts waarvoor Geavanceerd delen van account is ingeschakeld, kunnen schakelen tussen de gedeelde gebruikersaccounts om overeenkomsten uit naam van de gebruiker te verzenden:

 • Plaats de muisaanwijzer op uw naam in de rechterbovenhoek van het scherm
 • Klik op Ander account
 • Selecteer het gebruikersaccount waarnaar u wilt schakelen en klik op OK
Ander account

Wanneer de aangemelde gebruiker naar het account van een andere gebruiker overschakelt, kan hij/zij overeenkomsten namens dat account verzenden:

Account waarnaar is overgeschakeld

De zoekbalk retourneert alle transacties met de opgegeven tekenreeks voor de geselecteerde inhoudsbron.

 • Als u ‘Uw overeenkomsten’ weergeeft, zoekt u in uw eigen inhoud. Als u een gedeeld account weergeeft, zoekt u in de inhoud van dat gedeelde account

De inhoud in de onderstaande velden wordt geïndexeerd wanneer een transactie wordt gemaakt of bijgewerkt:

 • Naam van deelnemer
 • E-mailadres
 • Titel van ontvanger
 • Bedrijf ontvanger
 • Naam van overeenkomst
 • Opmerkingen van overeenkomst
 • Bericht van overeenkomst
 • Persoonlijk bericht aan ontvanger
 • Naam van ontvangersgroep
 • Lijst met ontvangers van ontvangersgroep
 • Originele documentnamen
 • Alle tekstveldinhoud geaccepteerd tijdens het maakproces

Hoe tekst zoeken werkt:

Stel dat u naar de volgende tekenreeks zoekt: "Een eenvoudige vis"

 • Adobe Sign tokeniseert de tekenreeks en gebruikt spaties als scheidingsteken. De tekenreeks in het bovenstaande voorbeeld wordt opgedeeld in drie tokens: Een, eenvoudige en vis
  • Tekens die worden behandeld als scheidingstekens (behalve spaties) zijn: ~ ` ! @ # $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] | \ . , : ; " ' < > ? /
   • Aanhalingstekens vormen geen letterlijke tekenreekswaarde (aangezien aanhalingstekens scheidingstekens zijn)
   • Punten, dubbele punten en puntkomma's die niet worden gevolgd door witruimte, blijven onderdeel van het token (bijv ver:1.0)
   • De apostrof blijft behouden in het token indien gevolgd door iets anders dan witruimte of een "s" -teken (vermijd dus woorden als: 's ochtends)
 • Er is geen verschil tussen hoofdletters en kleine letters. Bijvoorbeeld: een, eenvoudige, en vis
 • Zoeken probeert vervolgens elke hele tekst van elk token te matchen met een geïndexeerde waarde
  • Complexere tokenisatie treedt op voor de Naam overeenkomst (zie hieronder)
 • Er is sprake van een inclusieve zoekopdracht, wat betekent dat elke overeenkomst die overeenkomt met ten minste één token uit ten minste één doorzoekbaar veld wordt opgenomen in de geretourneerde dataset
  • De geretourneerde dataset wordt gesorteerd op de datum van de laatste wijziging, met de meest recente bovenaan

 

Het Naam overeenkomst-veld:

Zoals hierboven vermeld, is er een geavanceerde tokenisatie voor het veld Naam overeenkomst. Dit vanwege een extra "aangepaste" tokeniser die voornamelijk tokeniseert op contextscheidingstekens (versus expliciete tekens). Deze aangepaste tokeniser verschilt van de standaardtokeniser op de volgende punten:

 • Er worden prefix-tokens (tot 10 tekens) gegenereerd. Een prefix-token is de oplopende tekenreeks van een standaardtoken. Bijvoorbeeld: als het standaardtoken huur is, zijn de oplopende tokens: h, hu, huu en huur
  • Hierdoor kunt u zoeken naar gedeeltelijke tekenreeksen, indien u begint met het eerste teken van het token
  • Overeenkomsten halverwege een tekenreeks worden genegeerd. Bijvoorbeeld: zoeken naar stand geeft het woord verstandig niet als resultaat
 • Tokens worden gesplitst bij niet-alfanumerieke tekens. Bijvoorbeeld: de tekenreeks: Supe_Duper levert de volgende tokens op: Super en Duper
  • Onderstrepingstekens (_) zijn geen scheidingstekens in de standaardtokeniser
 • Tokens worden gesplitst bij overgangen tussen hoofdletters en kleine letters. Bijvoorbeeld: de tekenreeks: PowerShot levert de volgende tokens op: Power en Shot
 • Tokens worden gesplitst bij overgangen van letters naar cijfers. Bijvoorbeeld: de tekenreeks XL500 levert de volgende tokens op: XL en 500
 • Voorloop- of volgscheidingen van elk token worden verwijderd. Bijvoorbeeld: de tekenreeks: XL---42'Autocoder' levert de volgende tokens op: XL, 42 en Autocoder
 • Een genitief ('s) het einde van elk token wordt verwijderd. Bijvoorbeeld: de tekenreeks: Anja's levert het volgende token op: Dave

Merk op dat met de combinatie van de standaard en aangepaste tokenisers kunt zoeken naar de volledige tokentekenreeks (met de standaardtokeniser) en naar de prefix-tokens (met de aangepaste tokeniser), maar u kunt niet zoeken naar een prefix-token dat een scheidingsteken omvat. 

Voorbeeld: u hebt een overeenkomst Mijn_NDA genoemd

 • De standaardtokeniser produceert een token dat er als volgt uitziet: mijn_nda
 • De aangepaste tokeniser produceert een reeks prefix-tokens: m, mij, mijn, n, nd en nda
 • Als u zoekt naar mijn_nd levert dat geen resultaten op omdat 
  • De standaardtokeniser geen prefix-tokens maakt, alleen volledige tekenreeksen
  • De aangepaste tokeniser het onderstrepingsteken begrenst, en dus niet opneemt in eventuele prefix-tokens

Voorbeeld 2: u hebt een overeenkomst XL500 genoemd

 • De standaardtokeniser produceert een token dat er als volgt uitziet: xl500
 • De aangepaste tokeniser produceert een reeks prefix-token: x, xl, 5, 50 en 500
 • Als u zoekt naar xl5 levert dat geen resultaten op omdat 
  • De standaardtokeniser geen prefix-tokens maakt, alleen volledige tekenreeksen
  • De aangepaste tokeniser de overgang van letters naar cijfers begrenst, en kan dus geen prefix-token maken dat de overgang van een letter naar een cijfer overbrugt

 

Zoekfilters

Klik op het filterpictogram om de opties weer te geven waarmee u de gegevensset verder kunt beperken door een datumbereik te selecteren:

 • Alle datums
 • Laatste 24 uur
 • Laatste 7 dagen
 • Laatste 30 dagen
 • Laatste 12 maanden
 • Aangepast datumbereik

Naast Verborgen inhoud doorzoeken is nu een extra optie beschikbaar.

 • Wanneer Verborgen inhoud doorzoeken is geselecteerd, wordt alleen de verborgen inhoud opgenomen in de geretourneerde gegevensset, in aanvulling op andere actieve filters

Opmerking:

Wanneer een filter wordt geselecteerd, wordt er een tag weergegeven naast het filterpictogram. U kunt op elk willekeurig filter klikken om het te verwijderen nadat de gegevensset is geretourneerd.

 

De naam of titel van de overeenkomst staat rechtsboven op de pagina:

Titel - de naam van de overeenkomst

 

De aanmaakdatum bevindt zich direct onder de naam van de overeenkomst.

Aanmaakdatum

 

De huidige status van de overeenkomst wordt weergegeven onder de naam van de overeenkomst en de aanmaakdatum, rechtsboven in het venster.

Overeenkomststatus

 

De afzender van de overeenkomst staat rechtsboven bij Van

 • Het veld Van is alleen zichtbaar als u niet de afzender bent.
Verzonden door - Van

 

Het algemene bericht voor de overeenkomst staat rechtsboven in het venster, net onder de afzender

Algemeen bericht

 

De huidige ontvanger wordt aangeduid in de nieuwe, uitgebreide lijst met deelnemers. Hierin staan alle ontvangers en hun statusgegevens met betrekking tot de overeenkomst duidelijk vermeld

Lijst met ontvangers

De mogelijkheid om bibliotheeksjablonen te bekijken en te bewerken is beschikbaar via het filter Sjablonen in de rail linksonder.

Als u een sjabloon selecteert, worden de opties weergegeven in de rechterrail:

 • Sjabloon openen - opent een weergave van de sjabloon
 • Sjabloon gebruiken - start een nieuwe overeenkomst waaraan de sjabloon al gekoppeld is
 • Sjabloon bewerken - hiermee kan de gebruiker de sjabloonvelden en -eigenschappen bewerken
 • Verwijderen - verwijdert de sjabloon. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • PDF downloaden - hiermee kan de gebruiker een lege PDF van de bibliotheeksjabloon downloaden
 • Afzonderlijke bestanden downloaden - hiermee kan de gebruiker de afzonderlijke bestanden downloaden die oorspronkelijk zijn gebruikt om de bibliotheeksjabloon te maken. 
  • Het totale aantal oorspronkelijk gebruikte bestanden wordt ter verduidelijking weergegeven 
 • Formulierveldgegevens downloaden - downloadt een CSV-bestand van alle voltooide overeenkomsten waarin het formulier wordt gebruikt
 • Opmerkingen - Opmerkingen voor de sjabloon die alleen kunnen worden weergegeven door de eigenaar van de sjabloon of door gebruikers/groepen met wie de sjabloon is gedeeld

>> Hier vindt u meer informatie over het maken en bewerken van sjablonen

De sjabloon bewerken

U kunt webformulieren bekijken en bewerken door het filter Webformulieren in de rail linksonder te selecteren.

Als u een webformulier selecteert, ziet u opties in de rechterrail:

 • Webformulier openen - opent een weergave van de sjabloon
 • Code ophalen - toont de HTML- en de scriptcode voor het webformulier
 • Webformulier bewerken - hiermee kan de gebruiker de sjabloonvelden en -eigenschappen bewerken
 • PDF downloaden - hiermee kan de gebruiker een lege PDF van de bibliotheeksjabloon downloaden
 • Formulierveldgegevens downloaden - downloadt een CSV-bestand van alle veldinhoud in voltooide webformulieren
 • Afzonderlijke bestanden downloaden - hiermee kan de gebruiker de afzonderlijke bestanden downloaden die oorspronkelijk zijn gebruikt om de bibliotheeksjabloon te maken. 
  • Het totale aantal oorspronkelijk gebruikte bestanden wordt ter verduidelijking weergegeven 
 • Delen - deelt toegang tot het webformulier met de persoon die is opgegeven op de pagina Beheren van de desbetreffende partij
  • Wanneer een webformulier met iemand wordt gedeeld, kan deze persoon:
   • Het webformulier openen om de originele documenten weer te geven
   • De code voor het webformulier ophalen
   • Een PDF downloaden van de oorspronkelijke documenten die zijn gebruikt om het webformulier te maken
   • De formulierveldgegevens downloaden die zijn verzameld van alle voltooide onderliggende overeenkomsten die zijn afgeleid van het webformulier
   • Toegang tot het webformulier delen met andere partijen
   • Het webformulier verbergen van de persoonlijke weergave
   • De opmerkingen in het webformulier weergeven en bewerken
 • Webformulier verbergen - verbergt het webformulier in uw persoonlijke weergave
  • Wanneer u een webformuliersjabloon verbergt, wordt dit niet uitgeschakeld en kunnen gebruikers het gewoon openen (mits de sjabloon actief is)
 • Opmerkingen - Opmerkingen voor het webformulier die alleen kunnen worden bekeken door de gebruiker die ze heeft geschreven

>> Hier vindt u meer informatie over webformulieren

Een webformulier bewerken

U kunt een Mega Sign-transactie reviewen in de rail linksonder op de pagina Beheren.

Als u een Mega Sign-gebeurtenis selecteert, ziet u opties in de rechterrail:

 • Mega Sign openen - opent een weergave van het sjabloondocument dat is gebruikt voor de Mega Sign
 • Herinnering - maak en verzend een herinnering naar alle partijen die hun onderliggende overeenkomst niet hebben voltooid
 • PDF downloaden - hiermee kan de gebruiker een lege PDF van de bibliotheeksjabloon downloaden
 • Formulierveldgegevens downloaden - downloadt een CSV-bestand van alle voltooide overeenkomsten 
 • Afzonderlijke bestanden downloaden - hiermee kan de gebruiker de afzonderlijke bestanden downloaden die oorspronkelijk zijn gebruikt om de bibliotheeksjabloon te maken. 
  • Het totale aantal oorspronkelijk gebruikte bestanden wordt ter verduidelijking weergegeven 
 • Mega Sign verbergen - verbergt de Mega Sign-gebeurtenis in uw weergave
  • Het verbergen van de bovenliggende sjabloon heeft geen invloed op de onderliggende overeenkomsten
 • Delen - wanneer het bovenliggende object wordt gedeeld, wordt dat object op de pagina Beheren van de desbetreffende persoon geplaatst
  • Wanneer een bovenliggende Mega Sign-sjabloon wordt gedeeld, worden de onderliggende overeenkomsten automatisch ook gedeeld
  • Wanneer een bovenliggende sjabloon wordt gedeeld, kan de partij met wie deze wordt gedeeld:
   • De oorspronkelijke bovenliggende sjabloon weergeven
   • Een PDF van het oorspronkelijke document downloaden
   • De veldgegevens van de voltooide onderliggende overeenkomsten downloaden
   • Het bovenliggende object delen met andere partijen
   • Een samenvatting van de activiteiten van de Mega Sign-gebeurtenis weergeven
   • Opmerkingen voor het bovenliggende object weergeven en bewerken
 • Activiteitenrapport bekijken - hiermee wordt een overzicht van de onderliggende overeenkomsten geopend, gesegmenteerd op de actuele status
 • Opmerkingen - Opmerkingen voor de sjabloon die alleen kunnen worden weergegeven door de eigenaar van de sjabloon of door gebruikers/groepen met wie de sjabloon is gedeeld
 • Een samenvatting van de onderliggende overeenkomsten 

>> Hier vindt u meer informatie over Mega Sign

Mega Sign-activiteiten weergeven

Geef de optie om de huidige deelnemer te vervangen weer door de muis boven het pictogram van de huidige deelnemer te plaatsen en te klikken op de koppeling Deelnemer vervangen.

Afhankelijk van uw acocuntinstellingen zijn er twee opties:

 • Ontvanger vervangen - met deze optie vervangt u de huidige ontvanger, waardoor deze geen toegang meer heeft tot de overeenkomst
 • Alternatieve ontvanger toevoegen - wanneer een alternatieve ontvanger wordt toegevoegd, verandert er niets voor de oorspronkelijke ontvanger en kan deze de overeenkomst voltooien

>>Hier vindt u volledige informatie over het vervangen van de huidige ondertekenaar

Opties voor het vervangen van de huidige ontvanger

De afzender van een overeenkomst is gemachtigd om de verificatiemethode voor elke deelnemer te wijzigen, ook nadat de overeenkomst is verzonden.

Dit is met name handig als een bepaald wachtwoord werd gebruikt dat daarna is vergeten of verloren. Het wachtwoord wordt eenvoudig opnieuw ingesteld.

De optie om de verificatiemethode te vervangen kan worden gevonden door de muis boven het pictogram van de huidige deelnemer te plaatsen en te klikken op de koppeling Bewerken naast de verificatiemethode.

Opmerking:

Deze instelling heeft alleen betrekking op wachtwoorden die worden toegepast bij de verificatie van ontvangers.

Wachtwoorden voor het beveiligen van een ondertekend PDF worden hierdoor niet beïnvloed

Verificatiemethode bewerken

U vindt de optie voor het instellen, bewerken of verwijderen van de vervaldatum van de overeenkomst onder de aanmaakdatum: Vervaldatum

Klik op het pictogram Potlood om het deelvenster voor bewerken te openen.

Alle details van de functie

De vervaldatum bewerken

De lay-out van de pagina Beheren biedt meer inzicht in de deelnemers van een overeenkomst. U hebt toegang tot de volgende informatie:

 • De actuele status van het aantal deelnemers die hun bewerkingen hebben voltooid (direct onder het e-mailadres van de huidige deelnemer)
 • De volledige lijst van alle deelnemers en hun rol met betrekking tot de overeenkomst (in het rechterdeelvenster)
Lijst met ontvangers

De inhoud (bestanden) van een overeenkomst weergeven:

 • Klik eenmaal op de overeenkomst om deze te selecteren en het rechterdeelvenster te openen
 • Klik op de handeling Overeenkomst openen 
De overeenkomst openen

 

De overeenkomst kan worden gereviseerd en de besturingselementen in het rechterdeelvenster worden weergegeven.

Geopende overeenkomst

De optie om de bestanden van een verzonden overeenkomst te vervangen staat in de lijst met handelingen in het rechterdeelvenster:Overeenkomst wijzigen

Alle details van de functie

Overeenkomst wijzigen

Als u een herinnering wilt maken of juist verwijderen, gaat u naar de handeling Herinnering in het rechterdeelvenster

Alle details van de functie

Nieuwe pagina Beheren- Herinnering

Als u een overeenkomst wilt delen, gaat u naar de handeling Delen in het rechterdeelvenster

Nadat een overeenkomst is gedeeld, gebeurt het volgende:

 • Een e-mail wordt verzonden naar de gebruiker met wie u de overeenkomst deelt
  • De e-mail bevat een PDF-bijlage van de actuele overeenkomst 
 • De overeenkomstrecord wordt beschikbaar op de beheerpagina van de gebruiker (e-mailadres) met wie u de overeenkomst deelt
  • Die gebruiker kan de overeenkomst reviseren, net alsof ze een cc:-bericht via e-mail hadden ontvangen

Alle details van de functie

Een overeenkomst delen

Als u een overeenkomst wilt annuleren, gaat u naar de handeling Annuleren in het rechterdeelvenster

Alle details van de functie

Overeenkomst annuleren

Met de handelingen PDF downloaden en Controlerapport downloaden in het rechterdeelvenster kunt u respectievelijk de PDF-overeenkomst of het controlerapport downloaden

PDF downloaden - controlerapport

Op de pagina Beheren is de functie voor downloaden opgesplitst. Nu kunt u de volledige PDF downloaden, maar ook alle individuele bestanden.

U kunt op elk bestand afzonderlijk klikken om een PDF-versie ervan te downloaden.

Afzonderlijke bestanden downloaden

Als een overeenkomst wordt ondertekend buiten het ondertekeningsproces van Adobe Sign (bijvoorbeeld: een ontvanger drukt het document af en ondertekent het fysiek), kan de opsteller van de overeenkomst de overeenkomst digitaliseren en opnieuw uploaden naar Adobe Sign.

Afbeelding

Als uw account een identiteitsbewijs van de overheid gebruikt voor validatie van de ontvanger en u ervoor hebt gekozen om de verificatiegegevens op te slaan, kunt u het Identiteitsrapport ondertekenaar downloaden.

Identiteitsrapport downloaden

Op de pagina Beheren kunt u nu ook inhoud verbergen. Deze inhoud wordt niet verwijderd en de status ervan wordt niet gewijzigd. Bovendien kan de overeenkomst het normale ondertekeningsproces gewoon doorlopen. De overeenkomst is echter niet zichtbaar in de gebruikersweergave van de beheerpagina.

Opmerking:

Als u inhoud niet langer wilt verbergen, moet u eerst zoeken met het filter Alleen verborgen overeenkomsten tonen (zie Zoeken in metagegevens en opmerkingen)

Overeenkomst verbergen

De historie met alle gebeurtenissen voor de overeenkomst is beschikbaar via de handeling Activiteit in het rechterdeelvenster

Overeenkomstactiviteit

 

Als u klikt op de optie Activiteit, schakelt de weergave in het rechterdeelvenster van de besturingselementen naar de volledige activiteit (historie) van de overeenkomst. De gebeurtenissen worden chronologisch weergegeven, met de meest recente gebeurtenissen bovenaan.

Alle details van de functie

Activiteitenlijst

De gebruiker kan de overeenkomst via de beheerpagina ondertekenen door de overeenkomstrecord te selecteren en te klikken op de knop Weergeven en ondertekenen in het rechterdeelvenster.

Weergeven en ondertekenen

 

De standaardinterface voor het ondertekenen van de overeenkomst wordt geopend:

Afbeelding


Elementen die zijn afgeschaft

De onderstaande elementen worden van de beheerpagina verwijderd en zijn waarschijnlijk niet beschikbaar in de uiteindelijke versie van de pagina.

De mogelijkheid om een document te archiveren wordt volledig verwijderd. 

 • Dit omvat ook de functie waarbij e-mail rechtstreeks naar het archief wordt verzonden
Afbeelding

Klanten met bestaande inhoud in hun archief, kunnen deze bestanden nog steeds via de pagina Beheer weergeven en downloaden, maar ze kunnen geen nieuwe documenten uploaden.

Afbeelding

De functie voor afdrukken wordt verwijderd.

Als u een versie van de overeenkomst wilt afdrukken, kunt u het beste de PDF downloaden en afdrukken via uw lokale printerstuurprogramma.

Afbeelding


Bekende problemen

Probleem: Als ik overschakel naar de nieuwe pagina Beheren, is deze pagina helemaal leeg, ik zie geen overeenkomstinhoud.

Test: probeer de volgende pagina te laden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Als het niet mogelijk is om https://documentcloud.adobe.com/ te laden, moet u uw interne netwerkbeheerder verzoeken om het domein documentcloud.adobe.com te ontgrendelen.
 • Als u wel toegang hebt tot de bovenstaande koppeling, moet u contact opnemen met ondersteuning.

Opmerking:

Dit geldt ook voor de pagina's Start en Overeenkomst weergeven.