Feilsøk installasjons- og startloggfeil | CS6, CS5.5, CS5

Bruke Creative Cloud?

  Har du problemer med å aktivere eller installere eldre Adobe-apper på nytt?

Finn ut hvordan du får tilgang til eller installerer dem på nytt.

Identifisere feil og finne løsninger 

Merk:

Når du har mottatt en feilmelding, kan du søke i dette dokumentet (Cmd+F eller Ctrl+F i nettleseren) for å finne informasjon om hvordan du feilsøker.

Feil i hovedinstallasjonsloggen

Loggstreng Feilbeskrivelse Mulig løsning
Utgangskode: 11 – Et annet eksemplar kjører, kun ett eksemplar kan kjøres om gangen En annen forekomst av installasjonsprogrammet kjører allerede. Lukk det andre eksemplaret av installasjonsprogrammet og prøv på nytt eller vent på at det andre eksemplaret fullføres og prøv på nytt.
Avslutningskode: 14 – Ble ikke installert på grunn av manglende rettigheter  Du hadde ikke administratorrettigheter da du startet installasjonen. Se Loggfeil ved installasjon «Mislyktes på grunn av manglende rettigheter» | Creative Suite 5, CS5.5.
Utgangskode: 15 – Synkronisering med mediedatabase mislyktes Synkronisering med mediedatabase har mislyktes. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
Utgangskode: 16 – Kunne ikke laste distribusjonsfilen Den midlertidige distribusjonsfilen kan ikke lastes. Kjør installasjonsprogrammet på nytt.
Avslutningskode: 19 – Nyttelast kan ikke installeres på grunn av feil med avhengig operasjon; Lukke prosesser som skaper konflikt Se Installasjonsloggfeilen «Avslutningsfeil: 19» | Creative Suite 5, CS5.5.
Utgangskode: 20 – installasjonskildebanen finnes ikke Installasjonskildefiler mangler. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
Utgangskode: 21 – Den installerte RIBS-versjonen støtter ikke denne versjonen En installasjonsprogramkomponent inneholder et nyere versjonnummer enn det som installasjonsmotoren forventer. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
Avslutningskode: 22 – INSTALLDIR-kontroll mislyktes Ingen tilgang til installasjonsplasseringen. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
Utgangskode: 25 – Installasjonsprogrammet overstiger MAX_PATH-begrensing Installasjonsbane overstiger filsystembegrensning. Flytt installasjonsprogrammet til en installasjonsbane med færre tegn, eller velg en kortere plassering.
Utgangskode: 26 – Mediebytte som krever at installasjonen fortsettes, kan ikke fortsette En annen disk er nødvendig for å fortsette installasjonen. Se Avslutningskode 26: «Mediebytte som krever at installasjonen fortsettes, kan ikke fortsette».
Utgangskode: 27 – Nøkkelfiler funnet i målet En utilpasset reparasjon brukes på et system som kjører i et Sassafras-nøkkelmiljø. Kontakt din lokale systemadministrator for en tilpasset reparasjon.
Utgangskode: 28 – Baseproduktet er ikke installert Reparasjonen kan ikke tas i bruk på en maskin hvis produktet ikke er installert. Se Feil «Grunnproduktet er ikke installert» | Installerer oppdatering | CS5.
Utgangskode: 29 – Baseproduktet har blitt flyttet Baseproduktet har blitt flyttet. Start produktet, og prøv å bruke reparasjonen på nytt.

Avslutningskode: 30 – Installasjonen fullført med feil grunnet lite diskplass

Avslutningskode: 31 – Installasjonen mislyktes grunnet lite diskplass

Det var for lite ledig diskplass til å fullføre installasjonen. Se Avslutningskode 30 og 31 «lite diskplass»-feil.
Utgangskode: 32 – Reparasjonen er allerede i bruk Reparasjonen er allerede installert. Se Feil «Grunnproduktet er ikke installert» | Installerer oppdatering | CS5.

DR010 Oppretting av registernøkkel mislyktes - Start 64-bit:<is64Bit> root:<root> role:<role> perm:<permissions> key:<key>. Feil:<error>

DR011 Sletting av registernøkkel - mislyktes. Feil <error>

DR012 Feil oppsto: <error code>

DR013 Sletting av registerverdi - mislyktes. Feil: <error>

DF001 Kan ikke få tillatelser til "<filepath>"

Sletting av registerverdi - mislyktes. Feil: <error>

DF002 Kan ikke få tillatelser til "<filbane>"

DF002 Kan ikke gjenopprette eier <uid> og gruppe <gid> for <filbane>

DR014 Åpning av nøkkel - mislyktes. Nøkkel: <nøkkel> Feil: <feilkode>

Kan ikke endre registernøkkel.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Kan ikke bevare eier og gruppe av <filbane>

DF004 Kan ikke angi eier og gruppe av <filbane> til <uid> og <gid>

 

DF001 Kan ikke få tillatelser til <path>

DF003 Kan ikke bevare eier og gruppe av <filbane>

DF037 Kan ikke slette katalog <bane>

DF002 Kan ikke få tillatelser for "<filbane>" til <modus>

DF002 Kan ikke gjenopprette tillatelser for "<filbane>" til <modus>

DF027 Kan ikke kopiere fil fra "<source>" til "<destination>"

Kan ikke endre fil eller mappe. Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CS

DF016 Kan ikke gjenopprette register på <bane> med modus <modus> 

Creative Suite-installasjonsprogrammet kan ikke gjenopprette en katalog. Kontroller tillatelsene til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.
DF019 Kan ikke finne filen som skal oppdateres. Installer produktet på nytt og kjør oppdateringen igjen Filen som skal oppdateres finnes ikke. Installering av produktet på nytt kan fikse dette problemet.  
Diskbytte nødvendig, ber brukeren om å bytte disk <volumnavn> <volumbane> En disk med samme navn er aktivert, men mangler nødvendige installasjonsfiler. Løs ut DMG og aktiver installasjonsprogrammet på nytt.
DF027 Kan ikke kopiere fil fra <source> til <destination> Filkopiering mislyktes.  Bekreft at kildefilen eksisterer. Kontroller tillatelsene til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.
DS001 Kunne ikke montere diskbildet i <bane til disk>. Bekreft at diskbildet ikke er skadet. Creative Suite-installasjonsprogrammet finner ikke programvaren på disken. Sett platen inn på nytt eller aktiver den.
DF027 Bufring av nyttelast - Mislyktes Creative Suite-installasjonsprogrammet kan ikke bufre en komponent. Lukk alle prosesser som kan føre til konflikter og prøv å installere på nytt.
Diskbytte nødvendig, ber brukeren om å bytte disk <volumnavn> <volumbane> Enkelte filer er lagret på en delt SMB. Flytt filer til en delt AFP, eller plasser en DMG på den delte SMB-en.
Feilinnstilling tidsavbrudd Kunne ikke åpne databaseøkten. Lukk alle eksisterende installasjoner og prøv å installere på nytt.
Ukjent avhengighetstype. Ukjent avhengighetstype. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
Forsøk på å angi avhengig operasjonsresultat for nyttelast som ikke krever det Innstilling av operasjonsresultatet av en nyttelast, basert på dets avhengigheter, har mislyktes. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DW028 Kunne ikke åpne operasjonskø Nyttelastoperasjonskøen kunne ikke startes. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DW041 INSTALLDIR inneholder ugyldige tegn Installasjonskatalogen inneholder ubrukelige tegn. Velg en annen installasjonskatalog.
DW041 INSTALLDIR beskriver ikke en fullstendig bane Installasjonsbanen er ikke fullstendig. Velg en annen installasjonskatalog.
DW062 Finner ikke mappen for token <token> Kan ikke koble registertoken til dets faktiske bane. Lukk alle prosesser som kan føre til konflikter og prøv å installere på nytt.
DS005 Ugyldig INSTALLDIR <installdir> Installasjonsprogrammet har problemer med å hente informasjon for installasjonsbanen. Velg en annen installasjonskatalog.
DF016 Kan ikke opprette katalog på <bane> for utpakking av elementer. Feil: <error> Kan ikke opprette katalog. Kontroller tillatelsene til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken. Sørg for at du er logget på som en bruker med administratorrettigheter.
DW020 Konflikter ble funnet i de valgte nyttelastene. Stopper installasjon. Det finnes konflikter mellom installasjonskomponentene. Avinstaller forhåndslanseringer og kjør installasjonen på nytt. Hvis dette ikke fungerer, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DS003 Kan ikke opprette utpakkede elementer på <bane> fra zip-fil <navn på zip-fil> Utpakkingen mislyktes. Dette kan skyldes problemer med katalogtillatelser eller diskplass. Se Feil «UOPPRETTELIG FEIL: Kan ikke opprette utpakkede elementer...» | Installasjonsloggen | CS5, CS5.5.
DF012 Installasjonsbanen finnes ikke: <bane> Installasjonsfilene er skadet. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DF027 Kan ikke kopiere fil fra <source> til <destination> Filkopiering mislyktes. Bekreft at kildefilen eksisterer.  Kontroller tillatelsene til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.
DF012 Uinstallert bane ikke funnet Installasjonsfilene er skadet. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DF027 Kan ikke kopiere maldatabasefil fra <bane> til <bane> Installasjonsprogrammet kunne ikke angi FILE_ATTRIBUTE_NORMAL som filen ved filbanen. Velg en annen installasjonskatalog.
DF055 Versjon ble etterspurt på to forskjellige filer av forskjellige typer Installasjonsprogrammet hadde feil parametre. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DS014 Ugyldige parameterverdier ble oppgitt Installasjonsprogrammet mottok ugyldige parametre. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DB001 Kan ikke åpne databasefil: <filbane> Kunne ikke åpne installasjonsdatabasefilen. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DB001 Databasefil <fil> finnes ikke. Installasjonsdatabasefilen mangler. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DW013 Nyttelastoperasjon mislyktes på grunn av <unntak> Et unntak har forårsaket at en installasjonsoperasjon mislyktes. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DW013 Nyttelastoperasjon mislyktes på grunn av ukjent unntak. Et unntak har oppstått i løpet av en nyttelastoperasjon. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DW041 Bane <bane> overskrider den maksimale grensen En bane i INSTALLDIR har overgått MAX_PATH på Win og PATH_MAX på OSX. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Velg en annen installasjonsplassering med kortere bane.
DF008 Kan ikke lese symlinkmål for kildefil <filbane> Installasjon av nyttelast mislyktes. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner.
DB001 Kan ikke åpne databasefil <filnavn> Kunne ikke åpne databasefilen. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DF008 Kan ikke lese symlinkmål for kildefil <filbane> Kunne ikke pakke ut mål fra symlink-filen. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DF014 Kan ikke opprette symlink i <destinationpath> Symlink-oppretting ved målbanen mislyktes. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Velg en annen installasjonsplassering.
DW036 Nyttelast <AdobeCode> kan ikke installeres på grunn av feil med uavhengig operasjon; En prosess kjørte som forhindret installasjonen av en komponent. Se Installasjonsloggfeilen «Avslutningsfeil: 19» | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Kunne ikke slette opprettet symlink på <bane> Sletting av symlink på banen mislyktes. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner produktene. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installasjonsproblemer.
DF052 Kan ikke åpne filen Kan ikke hente gyldig referanse til en nødvendig fil. Kontroller at filen finnes, og prøv å installere på nytt.
DF034 SetFileTime mislyktes med feilmelding:<feil> Referansen til filen ble åpnet, men SetFileTime-API mislyktes. Prøv å installere på nytt.
Kunne ikke slette filkopi på «<filbane>« Sletting av fil mislyktes under tilbakerulling av filkopieringskommandoen. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
Målbane finnes allerede på <bane> for filen <fil> Målbanen finnes allerede Fjern filen som er spesifisert i feilmeldingen, og prøv å installere på nytt.
DF012 Kan ikke finne fil Installasjonsprogrammet finner ikke filen Prøv å installere på nytt.
Ugyldige parameterverdier ble oppgitt Ugyldige parameterverdier ble oppgitt Prøv å installere på nytt.
Versjon ble etterspurt på to forskjellige filer av forskjellige typer Skal ikke skje i GM-versjonen av produktet. Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kjører du Creative Cloud Cleaner Tool og fjerner alle produktene. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for informasjon.
DW048 Nyttelast: <nyttelastkode> diskplass <nyttelastkode> kreves på <plass> er større enn ledig plass <stasjon> Lite diskplass for installasjon. Frigjør diskplass på installasjonsstasjonen og systemstasjonen og prøv å installere på nytt.
DW041 INSTALLDIR Volum <volum> eksisterer ikke. Ugyldig installasjonskatalog Velg en annen installasjonsplassering og prøv å installere på nytt.
DW054 En InstallFile-kommando bryter låsingen En reparasjon prøver å oppdatere en Sassafras-nøkkelfil på brukermaskinen. En tilpasset reparasjon blir installert. Be systemadministratorene om assistanse.
DW054 En PatchFile-kommando bryter låsingen En reparasjon prøver å oppdatere en Sassafras-nøkkelfil på brukermaskinen. En tilpasset reparasjon blir installert. Be systemadministratorene om assistanse.
DF016 Kan ikke opprette dir @ <bane> Installasjonsprogrammet kan ikke opprette DIR Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DF014 Kan ikke opprette symlink i <bane> Installasjonsprogrammet kan ikke opprette symlink Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DW028 Ukjent avhengighetstype Creative Suite-installasjonsprogrammet gjenkjenner ikke avhengighetstypen. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner.
DF008 Kan ikke lese symlinkmål for kildefil <bane> Installasjonsprogrammet kan ikke lese symlink Prøv å installere på nytt.
DF027 Kan ikke kopiere fil fra <srcpath> til <dstpa> Filkopiering mislyktes. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DS011 Nyttelastbane finnes ikke, og ingen mediepost er spesifisert. Installasjonsprogrammet finner ikke nyttelastbane på mediet. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DS011 Ingen medieinformasjon er oppgitt for flyttbar kildeplassering Ingen medieinformasjon er oppgitt for flyttbar kildeplassering Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DW037 Setup kjører allerede. Et annet eksemplar av installasjonsprogrammet kjører allerede. Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.
DB003 sqlite trinn Kan ikke fortsette gjennom en SQLite-spørring. Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.
DB004 sqlite fullfør En SQL-API har mislyktes.   Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner.
DB005 sqlite utarbeid En SQLite-rapport kunne ikke utarbeides. Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.
DW038 Den nåværende brukeren har ikke tilstrekkelige sikkerhetstillatelser for å installere denne programvaren. Den nåværende brukeren har ikke tilstrekkelige sikkerhetstillatelser for å installere denne programvaren. Logg på med en bruker med administrative privilegier og prøv å installere på nytt.
DW041 Ugyldig INSTALLDIR - <unntak> Valgt installeringskatalog er ugyldig Velg en annen installasjonskatalog.
DF003 Kan ikke bevare eier og gruppe av <filbane> Admin-brukeren har ikke privilegier for å oppdatere eier/gruppe for den spesifiserte filen. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DF004 Kan ikke angi eier og gruppe av <filepath> til <uid> og <gid> Admin-brukeren har ikke privilegier for å oppdatere eier/gruppe for den spesifiserte filen. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DF005 Kan ikke gjenopprette eier <uid> og gruppe <gid> for <filbane> Admin-brukeren har ikke privilegier for å oppdatere eier/gruppe for den spesifiserte filen. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DB002 Feilinnstilling tidsavbrudd Kunne ikke åpne databasefiløkten. Lukk alle andre forekomster av installasjonen og prøv på nytt.
DF006 Symlink-bane eksisterer allerede på <bane> Installasjonsprogrammet oppdaget at Symlink-bane finnes allerede Slett symlink på den nevnte banen, og prøv å installere på nytt.
DF017 Kan ikke opprette Mac-alias som <path> refererer til <target> Installasjonsprogrammet kan ikke opprette Mac-alias Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DF016 Kan ikke gjenopprette katalog på <bane> med modus <modus> Installasjonsprogrammet kan ikke gjenopprette katalog. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
Kan ikke aktivere diskbilde på <bane til DMG>. Bekreft at diskbildet ikke er skadet. Installasjonsprogrammet finner ikke disk/medium. Aktiver DMG på nytt. Hvis feilen oppstår på nytt, kan du laste ned DMG igjen.
Kan ikke kopiere fil fra <source> til <destination> Filkopiering mislyktes. Bekreft at kildefilen eksisterer. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
Bufring av nytelast mislyktes Nyttelastbufringen har mislyktes. Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.
Finner ikke mappen for token <token> Kan ikke koble registertoken til dets faktiske bane. Be om forbrukerprogramvare. Beta-programvare er levert.
Kan ikke opprette katalog på <bane> for utpakking av elementer. Feil: <error> Katalogoppretting på bane mislyktes. Elementer kunne ikke utpakkes. "feil" er feilkoden som ble returnert av GetLastError() Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
Kommando <kommando> mislyktes. Den spesifiserte kommandoen mislyktes. Start maskinen på nytt, og prøv igjen.
DB009 CreateUninstallDataBase: Kan ikke sette inn i Egenskap <navn>=<verdi> Innsetting av kommando mislyktes på avinstalleringsdatabasen. Frigjør litt diskplass, og prøv å installere på nytt.
DW063 Feil ved utførelsen av kommandoen <kommando> Kommandoen kunne ikke utføres. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.
DB001 Kan ikke åpne databasefil <databasefilnavn> for å lese egenskap <egenskapsnavn> Installeringsdatabasen er skadet. Avinstaller alle produkter og prøv å installere på nytt.
DS005 INSTALLDIR-egenskap er nødvendig Betingelsestabellen er ikke riktig. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DB008 Kan ikke hente oppføringer fra elementtabellen Elementtabellen er ikke riktig. Pakk ut innholdet i installasjonsprogrammet på nytt, eller kopier det.
DW015 Forsøk på å angi avhengig operasjonsresultat for nyttelast som ikke krever det Creative Suite-installasjonsprogrammet forsøkte å utføre en ugyldig handling. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner.
DF027 Kunne ikke kopiere fil <source> til <destination> En filkopiering fra kilde til mål har mislyktes. Frigjør litt diskplass, og prøv å installere på nytt.

amt3.log-feil

Loggstreng Feilbeskrivelse Mulig løsning
AMT: FEIL: Produkt mangler SIF og er ikke passivt aktivert Application.sif mangler. Installer produktet på nytt.
AMT: FEIL: ALM kunne ikke starte og lese lagret innhold, altså ingen lisens SLConfig.xml mangler / er skadet. Installer produktet på nytt.
AMT: FEIL: konfigurasjonsfil Application.xml-filen for produktet mangler. Eller noe av denne mappen mangler fra plasseringen der produktet er installert: AMT Legal-mappen. Installer produktet på nytt.
PCDService: Master-PCD finnes ikke. Pcd.database-hovedfil finnes ikke. Installer produktet på nytt.
AMT: FEIL: Program er ikke installert, men krever installasjon Programmet ble ikke installert (eller installasjonen mislyktes). Shipping-programmer krever vanligvis installasjon. Installer produktet på nytt.
AMT: FEIL: Kan ikke skrive til buffer-PCD, altså eksisterer den.

Installasjonsprogrammet kunne ikke lese buffer-PCD (cache.database), sannsynligvis fordi en SQLLite-loggføringsfil forhindret det. Feilen kan skyldes at adobe_caps.dll/framework mangler på plasseringen der produktet er installert. Denne feilen kan også bety at buffer-PCD ikke har skrivetillatelser. Hvis dette er tilfelle, starter ikke produktet i det hele tatt.

1. Bekreft tillatelser til den delte Adobe-mappen.

  • Win 32 biter: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Win 64 biter: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Slett alle .journal-filer som finnes i Adobe PCD-mappen.

FEIL: Buffer-PCD-feil, avslutter!

WeInstaller kunne ikke lese buffer-PCD (cache.database), sannsynligvis fordi en SQLLite-loggføringsfil forhindret det. Feilen kan skyldes at adobe_caps.dll/framework mangler på plasseringen der produktet er installert.

Denne feilen kan også bety at buffer-PCD ikke har skrivetillatelser. Hvis dette er tilfelle, starter ikke produktet i det hele tatt.

1. Bekreft tillatelser til den delte Adobe-mappen.

  • Win 32 biter: \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Win 64 biter: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Slett alle .journal-filer som finnes i Adobe PCD-mappen.

License Store Access Failure: Lisens tillater ikke skriving (213:11) Lisensfilene har feil tillatelser. Se Feil «Lisens tillater ikke skriving» | Installasjonslogg | CS5, CS5.5.

 

Åpning av Master PCD mislykket.

AMT: Feil: Kan ikke skrive til buffer-PCD, avslutter derfor. (Feil = 16)

Hoveddatabasefilen er utilgjengelig. Se Installasjonsloggfeilene «Kunne ikke åpne Master PCD» og «Cache PCD er ikke skrivbar» | Creative Suite 5, CS5.5.
fant ikke AMTErrnoServiceALMErrno Feilmelding om at tjenestelasteren ikke kan laste funksjon: Dette betyr at tjenestelasteren prøvde å laste en funksjon fra en .dll/framework og mislyktes. Denne feilen kan oppstå dersom amtservices.dll/framework mangler eller er skadet. Installer produktet på nytt.
fant ikke AMTErrnoServiceErrno Feilmelding om at tjenestelasteren ikke kan laste funksjon: Dette betyr at tjenestelasteren prøvde å laste en funksjon fra en .dll/framework og mislyktes. Denne feilen kan oppstå dersom amtservices.dll/framework mangler eller er skadet. Installer produktet på nytt.
Godkjenn lisens ved Pre-Chrome-tid Ingen tilgang til brukerinformasjonen. Gå til Adobe Hjelpesenter for mer informasjon.
fant ikke C_AMTConfigurationServiceCreate Feilmelding om at tjenestelasteren ikke kan laste funksjon: Dette betyr at tjenestelasteren prøvde å laste en funksjon fra en .dll/framework og mislyktes. Denne feilen kan oppstå dersom amtservices.dll/framework mangler eller er skadet. Installer produktet på nytt.

oobelib.log

Loggstreng Feilbeskrivelse Mulig løsning
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x00) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x01) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x02) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x04) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x08) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x10) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x20) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Start programmet og endre språkvalg hvis mulig, eller installer på nytt ved bruk av serienummeret.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x40) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x80) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x100) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
FlexiSrz: Kunne ikke godkjenne serienummer (flagg = 0x200) Innskrevet serienummer blir ikke godkjent Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.
OOBELib SIF-fil finnes ikke application.sif-fil ikke funnet Installer CS5-produktet på nytt.
Bruker skrev inn samme serienr. i For Stor Arbeidsflyt Hvis brukeren skriver inn samme serienummer på ikke-tillatt-skjermen, vil det ikke bli godkjent. Se Feil «Dette serienummeret er ikke gyldig for dette produktet» | Creative Suite.

aul.log-feil

Loggstreng

Feilbeskrivelse

Mulig løsning

AUL: Fant et syntaktisk riktig serienummer for produktet

Det finnes ingen godkjente, oppgraderingskvalifiserte serienumre på brukerens maskin.

vises ikke i konfigurasjonsfiloppføringen aul.xml for oppgraderings-id

Det finnes ingen godkjente, oppgraderingskvalifiserte serienumre på brukerens maskin.

 PDApp.log-feil

Loggstreng Feilbeskrivelse Mulig løsning
[FEIL] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates-kommando-feil. Installasjonsprogrammet er allerede i bruk ... En annen forekomst av installasjonsprogrammet kjører. Prøv igjen senere. Lukk alle eksemplarer av oppdateringsprogrammet og prøv på nytt.
[FEIL] UWANative – installering av oppdateringer returnerte statuskode: 44, feilkode: 14 Du må autorisere med administratorrettigheter for å kunne fortsette. Logg på som bruker med administratorrettigheter.
[FEIL] UWANative – Det oppsto en feil ved initialisering av oppdateringsprogrammet. Feilkode: 23 Oppdateringer er deaktivert. Oppdateringsprogrammet ble deaktivert på installasjonstidspunktet. Kontakt systemadministrator for hjelp.
[FEIL] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates-kommandofeil. Installasjonsprogrammet er allerede i bruk. Adobe Application Manager kjører allerede. Lukk alle forekomster av Adobe Application Manager for å fortsette med programmet. Lukk alle eksemplarer av oppdateringsprogrammet og prøv på nytt.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 201 Det oppsto en feil da denne oppdateringen skulle lastes ned. Gi skrivetillatelse og prøv på nytt. Kontroller at du har full kontroll over den midlertidige mappen.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 202 Det går ikke an å laste ned oppdateringene til den angitte plasseringen. Velg en annen bane og fortsett. Last ned oppdateringen fra Adobe.com og installer den.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 203 Det er ikke nok ledig plass på harddisken til å laste ned de valgte oppdateringene. Frigjør nok plass og klikk Fortsett. Det kreves mer ledig plass på harddisken for å kunne installere.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 204 Det oppsto en feil da denne oppdateringen skulle lastes ned. Vennligst avslutt og prøv på nytt senere. Prøv å laste ned senere, eller last ned oppdateringen fra Adobe.com.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 205 Det oppsto en feil da denne oppdateringen skulle lastes ned. Vennligst avslutt og prøv på nytt senere. Kontakt Adobe kundestøtte for hjelp.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 206 Det oppsto en feil i løpet av nedlastingen. Prøv igjen senere. Prøv å laste ned senere, eller last ned oppdateringen fra Adobe.com.
[FEIL] UWANative – nedlasting av oppdateringer returnerte statuskode: 43, feilkode: 207 Det oppsto en feil da denne oppdateringen skulle lastes ned. Vennligst avslutt og prøv på nytt senere. Sjekk om brannmuren modifiserer nedlastingsinnholdet. Alternativt kan bruker gå til Adobe.com og laste ned og installere oppdateringen manuelt.
[FEIL] UWANative – install-oppdateringer returnerte statuskode: 44, feilkode: 210 Det oppsto en feil da denne oppdateringen skulle installeres. Vennligst avslutt og prøv på nytt senere. Last ned oppdateringen fra Adobe.com og installer den.
[FEIL] UWANative – Søk etter oppdateringer returnerte statuskode: 41, feilkode: 212 Oppdateringsserveren svarer ikke. Serveren er enten midlertidig frakoblet, eller så er det valgt feil innstillinger for Internett eller brannmur. Prøv igjen senere. Det kan hende en brannmur eller proxy blokkerer tilgangen til oppdateringene. Last ned oppdateringene fra Adobe.com inntil problemet er løst.
[FEIL] UWANative – Søk etter oppdateringer returnerte statuskode: 41, feilkode: 213 Oppdateringsserveren svarer ikke. Serveren er enten midlertidig frakoblet, eller så er det valgt feil innstillinger for Internett eller brannmur. Prøv igjen senere. Slett midlertidige filer.
Kan ikke laste UWANative-biblioteket UWANative mangler eller er skadet Installer produktet på nytt.
Kan ikke starte UWANative-tillegget Updater-kjerne mangler eller er skadet, eller det oppsto en intern feil. Installer produktet på nytt.
Kunne ikke laste Zstring-fil for noen nasjonale innstillinger Installasjonen er skadet. Oppdateringsprogrammet starter ikke Installer produktet på nytt.
Feil i pdatabaseOpenSessionNoCreate Produktikonene vises ikke i oppdateringsgrensesnittet, og installeringen mislykkes også fra tid til annen. Denne feilen skyldes at pdatabase mangler eller er skadet Installer produktet på nytt.
Feil i pdatabaseGetPayloads. Feil ved henting av nyttelastliste Noen av produktikonene vises ikke i oppdateringsgrensesnittet, og installeringen mislykkes også fra tid til annen. Denne feilen skyldes at pdatabase mangler eller er skadet Installer produktet på nytt.
Feil i mdatabaseOpenSessionNoCreate Produktikonene vises ikke i oppdateringsgrensesnittet. Denne feilen oppstår når mediedatabasen ikke finnes eller er skadet Installer produktet på nytt.
Det oppsto en feil under generering av oppdaterings-XML "Error loading Updater Workflow" vises i hovedgrensesnittet. Skadet reparasjon Last ned oppdateringen fra Adobe.com og installer den.
PostSelfUpdate-modus: Henting av lagret xml-status mislyktes. Avslutter. Oppdateringsprogrammet starter ikke etter egenoppdateringsmodus. Last ned oppdateringen fra Adobe.com og installer den.
OpenUpdater: Prosessoppretting mislyktes Oppdateringsprogrammet starter ikke fra AAM Updates Notifier Installer produktet på nytt.
Kunne ikke frigjøre semaphore-lås Produktinstallering / automatisk oppdatering mislykkes. Start datamaskinen på nytt.
[FEIL] UWA.HostMessageHandler InstallUpdates-kommandofeil. Installasjon av automatiske oppdateringer mislyktes ... Automatisk oppdatering mislykkes hvis Logtransport2.exe kjører Start datamaskinen på nytt.
[FEIL] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo leverte ikke vellykket streng. Det returnerte: <error>Feil oppsto i Updater-kjernen</error> [Authenticating Proxy]Updater kunne ikke tilkoble hvis brukernavn og passord har multibyte-tegn. Brukernavn og passord har multibyte-tegn. Autentiseringsdialogen har ikke tilgang til multibyte-tegn som Kanji.
Ingen nyttelaster på toppnivå er pakket ut Ingen produkter vises på installasjonsvalgskjermen, ettersom hovedproduktet ikke ble installert. Fortsett med installasjonen.
DWA.ProductOptionsMediator ingen verdi returnert Midlertidig register var tomt mens installasjonen pågikk. Prøv å installere på nytt.
Ikke noe oppsett-manifestfil på mediet "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen, fordi installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
DWA.FetchMediaInformationCommand Kan ikke laste DWANative-biblioteket "Installer kunne ikke starte" vises fordi installasjonsprogrammet er skadet. DWA Native mangler. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke laste Zstring-fil for noen nasjonale innstillinger Installasjonsprogrammet vises ikke. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Nyttelastkartlegging ikke vellykket "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen, fordi installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
CheckForUpgrade-serienummeret returnerte tom upgradeXML Listen over kvalifiserte produkter på oppgraderingsskjermen er tom, fordi oppgraderingsinformasjonen mangler. Du bruker et oppgraderingsserienummer, men installasjonsprogrammet støtter ikke oppgradering. Bruk et annet installasjonsprogram/serienummer.
PWA kunne ikke lastes. Klargjøringsfunksjon var ikke tilgjengelig Serienummeret blir ikke validert. Ingen klargjøringsfunksjon kjøres. PWANative er skadet Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Ingen nyttelaster returnert fra opprinnelig side "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen, fordi installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Driveren er ikke aktivert, så installasjonsknappen er deaktivert Installasjonsknappen er deaktivert. Driveren kan ikke installeres på maskinen. Kontroller systemkravene for produktet.
GetChallengeString returnerte ikke resultatmerke Utfordrerstreng vises ikke på oppgraderingens bakdør-oppføringsskjerm Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil med skriving av merkingsinfo til fil Standardikon (-) vises ved produktet Feil ikon vises. Fortsett med installasjonen.
Feil ved henting av mdatabaseGetBrandingData Standardikon (-) vises ved produktet Kun et grensesnittproblem. Standardikon vises i stedet for produktikon, ingen annen konsekvens.
Kunne ikke starte DE-prosess Distribusjonsmotoren er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke skrive deployment XML til en fil Det skjer ingenting når du klikker på installasjonsknappen. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Lytting til IPC-pakker mislyktes. Det skjer ingenting når du klikker på installasjonsknappen. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Nyttelastliste har ikke noe resultat-toppnivåmerke: Returnerningsverdi er "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen, fordi installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke frigjøre diskplass Frigjøring av diskplass ble rapportert som 0 KB med et advarsel(!) symbol. Det kreves mer diskplass på installasjonsstasjonen eller systemstasjonen for å fullføre installasjonen.
Kunne ikke starte prosessen Produktikonet på slutten av installasjonen starter ikke produktet. Avslutt installasjonen og start produktet på normal måte.
Kunne ikke pakke ut responseCode fra svar-xml. "Kunne ikke registrere produktet ditt på nåværende tidspunkt. Prøv igjen senere." eller "Kunne ikke starte Adobe CS Live-abonnenmentet. Prøv igjen senere." vises når en Adobe-server gir et ugyldig svar. Prøv å fullføre Adobe ID-prosessen senere.
Kunne ikke opprette en lokal kopi av signaturfilen Install.sig eller update.sig mangler. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke laste signaturfil Install.sig eller update.sig mangler. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil Kunne ikke pakke ut elementer. Pima (elementfil) mangler. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Tilleggsfil ikke funnet på maskinen – AAM-installasjonen er skadet på maskinen. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke kopiere PDAppFlex.swf ett nivå opp "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Installasjonsprogrammet eller "ditto"-kommandoen kan være skadet. Installer produktet på nytt.
Kunne ikke starte PDApp. Feil med utføringen av tilleggskopiering av PDAppFlex «Installasjonsprogrammet kunne ikke starte» vises under installasjonen. Installasjonsprogrammet er muligens skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil ved analyse av kommandolinjeargumenter på – Feil kommandolinjeargumenter brukt. Fortsett med installasjonen.
Den kjørbare filen for Adobe Application Manager finnes ikke på plasseringen "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Den kjørbare Deployment Engine-filen finnes ikke på plasseringen: Installasjonsprogrammet er skadet Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Startbane er for lang. Vennligst kjør Installer fra en annen plassering "Startbane er for lang. Vennligst kjør Installer fra en annen plassering" vises i løpet av installasjonen. Flytt installasjonsfilen til en kortere bane og prøv å installere på nytt.
Ufullstendig/manglende sett kommandolinjeargumenter sendt Feilaktige kommandolinjeargumenter er blitt sendt. Se distribusjonsdokumentasjonen for gyldige kommandolinjeargumenter.
Overstyringsfil finnes ikke – Overstyringsfilen som er spesifisert av kommandolinjeargumentet ---overrideFile= finnes ikke. Angi riktig bane til overstyringsfilen.
Distribusjonsfil finnes ikke – Distribusjonsfilen som er spesifisert av kommandolinjeargumentet --deploymentFile= finnes ikke. Angi riktig bane til distribusjonsfilen.
Avinstaller gjennom Bootstrapper, kun støttet i stillemodus Admin-privilegier er nødvendige for å fullføre avinstalleringen. Logg på som bruker med administrative privilegier, og prøv å avinstallere på nytt.
Kunne ikke laste PIM og/eller finne funksjoner "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. PIM mangler eller er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Setup.xml finnes ikke "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Setup-manifestfil mangler i installasjonsprogrammet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke starte. Feil ved analyse av setup.xml-fil "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Setup-manifestfil er skadet Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil ved oppstart. Feil ved analyse av setup.xml-fil "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Setup-manifestfil er skadet Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Skadet eller ikke-eksisterende manifestfil En manifestfil i pakken er ugyldig. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil ved oppstart. Feil ved manifestanalyse En manifestfil i pakken er ugyldig. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Nyttelaster finnes ikke på plasseringen: Installasjonskilden som er spesifisert gjennom kommandolinjen, er ugyldig. Oppgi en gyldig plassering på kommandolinjen.
Installasjonsbanen finnes ikke – Installasjonskilden som er spesifisert gjennom kommandolinjen, er ugyldig. Oppgi en gyldig plassering på kommandolinjen.
Det oppsto et tidsavbrudd ved lukkingen av andre arbeidsflyter. "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Bootstrapper kunne ikke lukke andre installasjoner. Lukk alle installasjoner og prøv prosessen på nytt.
Feil ved lukking av arbeidsflyter. Kan ikke installere "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Bootstrapper kunne ikke lukke andre installasjoner. Lukk alle installasjoner og prøv prosessen på nytt.
Feil ved lukking av varslingsarbeidsflyter "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Bootstrapper kunne ikke lukke andre installasjoner. Lukk alle installasjoner og prøv prosessen på nytt.
Kunne ikke starte ZString-biblioteket Installasjonsoppstarten vises på engelsk. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil ved åpning av lokal språkordbokfil Installasjonsoppstarten vises på engelsk. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil i løpet av opprydding. Feil:   Kjør Creative Cloud Cleaner Tool for å fjerne alle produkter.
Feil ved installasjon av .pim_copyPkgsFromACFToCFPath returnert Installasjonen i ACF kan være skadet. Installer produktet på nytt.
En annen distribusjonsarbeidsflyt kjører allerede ... Vennligst fullfør den arbeidsflyten for å fortsette Du prøvde å starte eller oppdatere et produkt mens en annen installasjon pågikk. Fullfør installasjonen og start eller oppdater deretter andre Adobe-produkter.
Du avslutter nåværende klargjøringsarbeidsflyter mens en annen distribusjonsarbeidsflyt oppdaterer ACF ...Vennligst fullfør den arbeidsflyten for å fortsette klargjøring Du prøvde å starte eller oppdatere et produkt mens en annen installasjon pågikk. Fullfør installasjonen og start eller oppdater deretter andre Adobe-produkter.
Åpnet datakanal mislyktes. Kunne ikke åpne for skriving. Windows GetLastError returnert Adobe Application Manager kjører allerede. Lukk alle installasjoner og prøv prosessen på nytt.
Kunne ikke hente registreringsinfo fra tilleggsprogram. Å installere "Adobe Application Manager" på nytt kan løse dette problemet AAM-installasjon er skadet. PIM eller PIM-databasen er skadet Installer produktet på nytt.
Kunne ikke hente registreringsinformasjon for Applet! Avslutter programmet. Å installere "Adobe Application Manager" på nytt kan løse dette problemet AAM-installasjon er skadet. PIM eller PIM-databasen er skadet Installer produktet på nytt.
Tilleggsfil ikke funnet på maskinen – AAM-installasjon er skadet Installer produktet på nytt.
Feil ved opprettingen av PDApp-hovedvindu – Vertsfil SWF mangler AAM-installasjon er skadet Installer produktet på nytt.
Tilleggsfil-database-bibliotek mangler på banen – AAM-installasjon er skadet. PIM mangler. Installer produktet på nytt.
Tilleggsfil-database-bibliotek mangler på banen – AAM-installasjon er skadet. PIM mangler. Installer produktet på nytt.
Feil ved åpning av lokal språkordbokfil. Bruker standard: engelsk AAM viser menyen på engelsk i Mac OS Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke opprette PIM Fellesmappebane. "Installer kunne ikke starte" vises i løpet av installasjonen. Du har ikke tillatelser for installasjonsmappen. Bekreft at du har full kontroll over følgende Mac-mapper: /~/Applications/Adobe og /Library/Application Support/Adobe/.
Funnet databasejournalfil, Adobe Application Manager er skadet på Enten oppsto et strømavbrudd, eller så ble installasjonsprogrammet avsluttet mens installasjonen pågikk. AAM-installasjon er skadet Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil: Kunne ikke opprette databasefil Feilmeldingen "Installer kunne ikke starte" vises. Dette kan skje hvis du ikke har riktige tillatelser for mappen der installasjonen pågår. Bekreft at du har full kontroll over følgende Mac-mapper: /~/Applications/Adobe og /Library/Application Support/Adobe/.
Feil: Kunne ikke hente //package_installation_info/ Noen manifestfiler i pakken er ugyldige. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil på grunn av banens størrelse AAM-installasjon er skadet Kjør Creative Cloud Cleaner Tool for å fjerne alle produkter.
Feil: Kunne ikke behandle manifestasjonsfil En manifestfil i pakken er ugyldig. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil: Kunne ikke starte XML. Feil xml-fil ved indeks En manifestfil i pakken er ugyldig. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke kopiere pakker fra Installasjonen mislykkes. Noen av filene er låst. Start datamaskinen på nytt og prøv å installere igjen.
updaterInventory.dll finnes ikke på plasseringen UpdaterInventory mangler i installasjonsprogrammet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke laste updaterInventory-biblioteket UpdaterInventory er skadet i installasjonsprogrammet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
mangler i pakkemanifestfilen. En manifestfil i pakken er ugyldig. Installasjonsprogrammet er skadet. Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Feil: Kunne ikke få størrelsen til den gamle pakken på systemet AAM-installasjon er skadet Kjør Creative Cloud Cleaner Tool for å fjerne alle produkter.
Feil Ugyldig verdi for pakkeelementstørrelsen AAM-installasjonsprogrammet er skadet Last ned og pakk ut installasjonsprogrammet på nytt.
Kunne ikke pakke ut responseCode fra svar-xml. "Kunne ikke registrere produktet ditt på nåværende tidspunkt. Prøv igjen senere." eller "Kunne ikke starte Adobe CS Live-abonnenmentet. Prøv igjen senere." vises når Adobe gir et ugyldig svar. Prøv å fullføre Adobe ID-prosessen senere.
Det oppsto et problem under behandlingen av openFile!. Returneringsverdi for Shellexecute er 2 OBLRes-mappe mangler. Installer produktet på nytt.
Feil i mdatabaseOpenSessionNoCreate Mediedatabaseøkt ikke opprettet. Media_database finnes ikke. Installer produktet på nytt.
Ingen EULA-liste funnet i mappen Lisensavtalen finnes ikke i AMT-mappen. Installer produktet på nytt.
Feil ved henting av EULA-liste i mappen Lisensavtalen finnes ikke i AMT-mappen. Installer produktet på nytt.
Feil ved henting av installerte Adobe-koder fra pdatabase Det oppsto en feil ved henting av installerte Adobe-koder fra pdatabase. Deaktivering kan forekomme uten problemer.
adobe_oobelib dll/dylib mangler eller er skadet Brukeren ser ingen arbeidsflyt for klargjøring. OOBElib er skadet eller mangler Installer produktet på nytt.
Kunne ikke hente AMTLibXML-filinnhold

Brukeren ser ingen arbeidsflyt for klargjøring.

Start programmet på nytt og installer på nytt hvis problemet vedvarer.
Kunne ikke hente amtlib_parameters-merke fra AMTLibXML-filen Brukeren ser ingen arbeidsflyt for klargjøring. Start programmet på nytt og installer på nytt hvis problemet vedvarer.
Kan ikke laste PWANative-biblioteket! Det kan hende at de opprinnelige klargjøringskomponentene (LWA) mangler eller er skadet. PWA Native er skadet eller mangler. Installer produktet på nytt.
Kunne ikke laste Zstring-fil for noen nasjonale innstillinger. Det kan hende at den opprinnelige klargjøringskomponenten (LWA) ZString mangler eller er skadet Brukeren ser ingen arbeidsflyt for klargjøring. Installer produktet på nytt.
Kunne ikke finne riktig resultatmerkenode i XML i respons på pwa_getEULALocaleList Lokal lisensavtalefil og mediedatabase mangler. Installer produktet på nytt.
LoadTrial returnerte ikke vellykket merke. Returneringsverdien er Konfigurasjonsfiler er skadet. Installer produktet på nytt.
LaunchApplication returnerte ikke vellykket merke. Returneringsverdien er Programmet starter ikke fra klargjøringsskjermene. Installer produktet på nytt.
Kunne ikke innstille produkter for første nivås kvalifikasjonskontroll Tom liste vises i arbeidsflyt for oppgradering av serienummer. Kontakt Adobe kundestøtte for hjelp med å lese aul.log.
Kunne ikke innstille produkter for andre nivås kvalifikasjonskontroll Tom liste vises i arbeidsflyt for oppgradering av serienummer. Kontakt Adobe kundestøtte for hjelp med å lese aul.log.
Kunne ikke hente resultatmerke for Suite-aktiveringsdetaljer Det oppsto en feil ved henting av installerte Adobe-koder fra pdatabase. Fortsett med deaktiveringen.
Nettverket er frakoblet, utelater AdobeId Ved nettverksfeil eller treg tilkobling, vises ikke Adobe ID-skjermen Adobe sjekker nettverkstilkoblingen ved påminnelse. Hvis Adobe ikke finner nettverkststatusen, blir AdobeId-skjermen hoppet over. Du løser problemet ved å forbedre Internett-tilkoblingen
Tilleggsfil ikke funnet på maskinen – LWA_ui Programmet starter ikke hvis LWA-mappen er skadet/slettet. Last ned Adobe Application Manager fra Adobes nettsted, og start installasjonen på nytt.
Kunne ikke åpne den spesifiserte url-en Bruker klikket på registreringskoblingen, men url-en åpnet seg ikke. Logg inn på Adobe.com.
Feil ved åpning av lokal språkordbokfil. Bruker standard: engelsk Notifier vises på engelsk i stedet for produktspråket. Logg inn på Adobe.com.
Feil i getInstallStatusOfTheMedia  

Gi nytt navn til filen media_database.database:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakt Adobe Kundestøtte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?