Feil ved nedlasting eller oppdatering av Creative Cloud-apper

Finne og løse problemer som oppstår når du laster ned, installerer eller oppdaterer Creative Cloud-apper.

Feilbeskrivelser og -løsninger

Problem

Når du forsøker å laste ned, installere eller oppdatere et Creative Cloud-program, får du en feilmelding.

Løsning: Finn feiltypen

Feilmeldingen angir at nedlastingen ikke kunne fullføres. Finn feilmeldingsnummeret og den anbefalte løsningen i tabellen nedenfor. Bruk filtermenyen over til å finne feilen raskere.

Hvis feilmeldingen du fikk, ikke er oppført her, kan du se Feilsøke nettverk og tilkobling i dette dokumentet.

Nedlastingsfeil

Skriv

Feil

Løsning

Last ned

-60

Last ned prøveversjonen av appen du forsøker å installere. Se Feil -60 nedlasting av produkter.

Last ned

49

Installasjonsprogrammet fikk ikke tilgang til en kritisk fil eller et kritisk register, se Feil 49 når du laster ned Creative Cloud-programmer.

Installeringsfeil

Skriv

Feil

Løsning

Installering

Avslutningskode 6

Installering

Avslutningskode 7

Installering

Feilkode 43

Merk:

Du finner installerings- og oppstartsfeil som ikke er oppført i tabellen over, under Feil i installasjons- og startlogg.

Oppdateringsfeil

Du kan se etter tilgjengelige appoppdateringer i Creative Cloud-skrivebordsappen. Gjør følgende avhengig av din versjon av Creative Cloud-skrivebordsappen:

Klikk på Oppdateringer  i delen Apper til venstre i appen.

Oppdater CCD

Klikk på de tre vertikale prikkene i øverste høyre hjørne av appen, og velg deretter Se etter App-oppdateringer fra menyen.

Oppdater Thor

Bruk oversikten nedenfor til å feilsøke feil som oppstår når du oppdaterer dine programmer.

Skriv

Feil

Løsning

Oppdater

U43M1D200

Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt.

Oppdater

U43M1D204

Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt. Det er en konflikt med filstørrelsen mellom størrelsen spesifisert i manifestet og den faktiske filen.

Oppdater

U43M1D205

Nedlastingen er ødelagt.
Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt. Filen finnes ikke på spesifisert plassering på oppdateringsserveren.

Oppdater

U43M1D207

Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt.
Signaturen til den nedlastede filen er ugyldig.

Oppdater

U43M1D214

Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt.

Oppdater

U44M1P7

Merk:

Hvis du har forhåndsutgaver av Creative Cloud- eller Creative Suite-apper på datamaskinen, kan de føre til konflikt ved nyinstalleringer. Verktøyet Adobe Creative Cloud Cleaner Tool fjerner oppføringer for forhåndsutgitte installasjonsprogrammer. Se Bruke renseverktøyet Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installasjonsproblemer.

Feilsøke nettverk og tilkobling

Problem

Når du forsøker å laste ned, installere eller oppdatere en Creative Cloud-app, får du en feilmelding som angir at du har problemer med nettverkstilkobling eller -stabilitet.

Løsning

Hvis du er tilkoblet et egenadministrert nettverk eller hjemmenettverk, kan du følge feilsøkingstrinnene som beskrives i Løse tilkoblingsfeil.

Hvis du har bekreftet at du ikke har en konfigurasjons- eller programvarefeil, kan det være et tjenestekvalitetsproblem under nedlastingen av store filer. Prøv en alternativ Internett-tilkobling:

  • Bruk en kablet tilkobling i stedet for en trådløs tilkobling.
  • Bruk en annen Ethernet-kabel og port.
  • Last ned med en annen Internett-leverandør.

Brannmurkonfigurasjon

Problem

Brukere har rapportert forekomster der innstillinger for programvare-/maskinvarebrannmur har ført til at det har oppstått nedlastingsfeil. Den vanligste feilen knyttet til dette problemet, er feil 205. Andre feil kan skyldes programvare-/maskinvarebrannmurens konfigurasjon.

Løsning

Hvis du er koblet til et administrert nettverk, kan du rpdføre deg med nettverksadministratoren eller se Adobe Creative Cloud-nettverksendepunkter for å få informasjon om hvordan du konfigurerer brannmuren for å muliggjøre Creative Cloud-nedlastinger og tjenester.

Slik sjekker du nedlastingsloggene

Datamaskinens nedlastingslogger inneholder detaljert informasjon vedrørende den nøyaktige årsaken til at nedlastingen mislyktes.

Hvis du fortsetter å oppleve mislykkede nedlastinger, kan du gå gjennom nedlastingsloggene for å finne mer informasjon om årsakene til nedlastingsfeilen.

Du finner nedlastingsloggene på følgende steder:

  • macOS: ~/Bibliotek/Logger/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\  (lim inn dette i Start > Søk-feltet for å finne loggen)

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, ser du Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | Creative Cloud.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din