Finne og løse problemer som oppstår når du laster ned, installerer eller oppdaterer Creative Cloud-apper.

Feilbeskrivelser og -løsninger

Problem

Når du forsøker å laste ned, installere eller oppdatere et Creative Cloud-program, får du en feilmelding.

Løsning: Finn feiltypen

Feilmeldingen angir at nedlastingen ikke kunne fullføres. Finn feilmeldingsnummeret og den anbefalte løsningen i tabellen nedenfor. Bruk filtermenyen over til å finne feilen raskere.

Hvis feilmeldingen du fikk, ikke er oppført her, kan du se Feilsøke nettverk og tilkobling i dette dokumentet.

Nedlastingsfeil

Skriv Feil Løsning
Last ned -60 Last ned prøveversjonen av appen du forsøker å installere. Se Feil -60 nedlasting av produkter.
Last ned 49 Installasjonsprogrammet fikk ikke tilgang til en kritisk fil eller et kritisk register, se Feil 49 når du laster ned Creative Cloud-programmer.

Installeringsfeil

Skriv Feil Løsning
Installering Avslutningskode 6 Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7.
Installering Avslutningskode 7 Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7.
Installering Feilkode 43 Se Feil 43 under installasjon av skrivebordsappen til Creative Cloud.

Merk:

Du finner installerings- og oppstartsfeil som ikke er oppført i tabellen over, under Feil i installasjons- og startlogg.

Oppdateringsfeil

Du kan se etter tilgjengelige oppdateringer ved å klikke på gir-ikonet oppe til høyre i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og velge Se etter programoppdateringer på popup-menyen. Bruk oversikten nedenfor til å feilsøke feil som oppstår når du oppdaterer dine programmer.

Skriv Feil Løsning
Oppdater U43M1D200 Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt.  Ukjent feil.
Oppdater U43M1D204 Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt. Det er en konflikt med filstørrelsen mellom størrelsen spesifisert i manifestet og den faktiske filen.
Oppdater U43M1D205 Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt. Filen finnes ikke på spesifisert plassering på oppdateringsserveren.
Oppdater U43M1D207 Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt. Signaturen til den nedlastede filen er ugyldig.
Oppdater U43M1D214 Nedlastingen er ødelagt. Klikk på Avbryt, vent et par minutter og prøv på nytt.
Oppdater U44M1P7 Se Installering mislyktes, feilkode U44M1P7.

Merk:

Hvis du har forhåndsutgaver av Creative Cloud- eller Creative Suite-apper på datamaskinen, kan de føre til konflikt ved nyinstalleringer. Verktøyet Adobe Creative Cloud Cleaner Tool fjerner oppføringer for forhåndsutgitte installasjonsprogrammer. Se Bruke renseverktøyet Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installasjonsproblemer.

Feilsøke nettverk og tilkobling

Problem

Når du forsøker å laste ned, installere eller oppdatere en Creative Cloud-app, får du en feilmelding som angir at du har problemer med nettverkstilkobling eller -stabilitet.

Løsning

Hvis du er tilkoblet et egenadministrert nettverk eller hjemmenettverk, kan du følge feilsøkingstrinnene som beskrives i Løse tilkoblingsfeil.

Hvis du har bekreftet at du ikke har en konfigurasjons- eller programvarefeil, kan det være et tjenestekvalitetsproblem under nedlastingen av store filer. Prøv en alternativ Internett-tilkobling:

  • Bruk en kablet tilkobling i stedet for en trådløs tilkobling.
  • Bruk en annen Ethernet-kabel og port.
  • Last ned med en annen Internett-leverandør.

Hvis ingen av løsningene ovenfor løser problemet, kan du prøve å laste ned programmet direkte. Du må skrive inn Adobe-ID og passord for å få tilgang til siden.

Brannmurkonfigurasjon

Problem

Brukere har rapportert forekomster der innstillinger for programvare-/maskinvarebrannmur har ført til at det har oppstått nedlastingsfeil. Den vanligste feilen knyttet til dette problemet, er feil 205. Andre feil kan skyldes programvare-/maskinvarebrannmurens konfigurasjon.

Løsning

Hvis du er koblet til et administrert nettverk, kan du rpdføre deg med nettverksadministratoren eller se Adobe Creative Cloud-nettverksendepunkter for å få informasjon om hvordan du konfigurerer brannmuren for å muliggjøre Creative Cloud-nedlastinger og tjenester.

Slik sjekker du nedlastingsloggene

Datamaskinens nedlastingslogger inneholder detaljert informasjon vedrørende den nøyaktige årsaken til at nedlastingen mislyktes.

Hvis du fortsetter å oppleve mislykkede nedlastinger, kan du gå gjennom nedlastingsloggene for å finne mer informasjon om årsakene til nedlastingsfeilen.

Du finner nedlastingsloggene på følgende steder:

  • Mac OS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\  (lim inn dette i Start > Søk-feltet for å finne loggen)

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, ser du Feilsøke installasjonsproblemer med loggfiler | Creative Cloud.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet