Feil under nedlasting eller oppdatering av Creative Cloud-applikasjoner

Finn og løs feil som dukker opp ved nedlasting, installering eller oppdatering av Creative Cloud-applikasjoner.

Obs!

Finner du ikke feilkoden din? Se Løse feil ved installering av Creative Cloud-applikasjoner for informasjon om andre Creative Cloud-installasjonsfeilkoder.

Feilbeskrivelser og -løsninger

Problem

Det kommer opp en feilmelding når du forsøker å laste ned, installere eller oppdatere en Creative Cloud-applikasjon.

Løsning: Finn feiltypen

Feilmeldingen angir at nedlastingen ikke kunne fullføres. Finn feilkoden og den anbefalte løsningen i tabellen under. Bruk filtermenyen over for raskere å lokalisere feilen.

Hvis du ikke finner feilkoden her, kan du se avsnittet Feilsøke nettverks- og tilkoblingsproblemer i dette dokumentet.

Nedlastingfeil

Type

Feil

Løsning

Nedlasting

-60

Last ned prøveversjonen av applikasjonen du forsøker å installere. Se Feil 60 ved nedlasting av produkter.

Nedlasting

49

Installasjonsprogrammet fikk ikke tilgang til en kritisk fil/katalog, se Feil 49 ved nedlasting av Creative Cloud-applikasjoner.

Installasjonsfeil

Type

Feil

Løsning

Installering

Avslutningskode 6

Installering

Avslutningskode 7

Installering

Feilkode 43

Obs!

Se Installasjons- og startloggfeil for andre installasjons- og startfeil enn dem som står i tabellen over.

Oppdateringsfeil

Du kan sjekke i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet om det finnes tilgjengelige applikasjonsoppdateringer. Gjør følgende avhengig av din versjon av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet:

Klikk på Oppdateringer i delen Apper til venstre i applikasjonen.

Oppdater CCD

Klikk på de tre vertikale prikkene oppe til høyre i applikasjonen, og velg deretter Se etter applikasjonsoppdateringer på menyen.

Oppdater Thor

Bruk diagrammet under for å feilsøke feil som kan oppstå når du forsøker å oppdatere applikasjonene.

Type

Feil

Løsning

Oppdatering

U43M1D200

Nedlastingen er skadet. Klikk på Avbryt og prøv igjen etter noen minutter.

Oppdatering

U43M1D204

Nedlastingen er skadet. Klikk på Avbryt og prøv igjen etter noen minutter. Den angitte filstørrelsen i manifestet stemmer ikke med den faktiske filstørrelsen.

Oppdatering

U43M1D205

Nedlastingen er skadet.
Klikk på Avbryt og prøv igjen etter noen minutter. Filen finnes ikke på den angitte plasseringen på oppdateringsserveren.

Oppdatering

U43M1D207

Nedlastingen er skadet. Klikk på Avbryt og prøv igjen etter noen minutter.
Den nedlastede filen har ugyldig signatur.

Oppdatering

U43M1D214

Nedlastingen er skadet. Klikk på Avbryt og prøv igjen etter noen minutter.

Oppdatering

U44M1P7

Obs!

Hvis du har installerte forhåndsutgivelser av Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjoner på datamaskinen, kan disse komme i konflikt med nye installasjoner. Adobe Creative Cloud Cleaner Tool fjerner installerte forhåndsutgivelser. Se Bruk Creative Cloud Cleaner Tool for å løse installasjonsproblemer.

Feilsøking av nettverk og tilkobling

Problem

Når du forsøker å laste ned, installere eller oppdatere en Creative Cloud-applikasjon, får du en feilmelding om problemer med nettverkstilkoblingen eller stabiliteten.

Løsning

Hvis du er tilkoblet et selvbetjent nettverk eller et hjemmenettverk, kan du se trinnene for feilsøking av tilkoblinger under Løse tilkoblingsfeil.

Hvis du har kunnet bekrefte at det ikke er snakk om en konfigurasjons- eller programvarefeil, kan problemet være knyttet til tjenestekvaliteten ved nedlasting av store filer. Forsøk en alternativ nettilkobling:

  • Bruk kablet i stedet for trådløs tilkobling.
  • Bruk en annen Ethernet-kabel og -port.
  • Bruk en annen nettleverandør for nedlastingen.

Oppstår det problemer når du skal aktivere eller installere på nytt?

Problem

Når du forsøker å laste ned, installere eller aktivere en applikasjon som ikke inngår i abonnementet, får du en feilmelding om at du må oppdatere nettleseren for å logge på.

Løsning

Les mer om hvordan du får tilgang til eller installerer Adobe-applikasjoner som ikke inngår i abonnementet, hvis du er tilkoblet et selvbetjent nettverk eller et hjemmenettverk.

Brannmurkonfigurasjon

Problem

Brukere har rapportert forekomster der innstillinger for programvare-/maskinvarebrannmur har ført til at det har oppstått nedlastingsfeil. Den vanligste feilen knyttet til dette problemet, er feil 205. Andre feil kan skyldes konfigurasjonen av programvarens eller maskinvarens brannmur.

Løsning

Hvis du er på et administrert nettverk, forhører du deg med nettverksadministrator, eller går til Adobe Creative Cloud-nettverksendepunkter for mer informasjon om hvordan du konfigurerer brannmuren slik at den slipper gjennom Creative Cloud-nedlastinger og -tjenester.

Slik kontrollerer du nedlastingsloggene dine

Nedlastingsloggene til datamaskin inneholder detaljert informasjon om nøyaktig hvorfor hver enkelt nedlasting mislyktes.

Hvis nedlastingene fortsetter å mislykkes, kan du gå gjennom nedlastingsloggene dine for å finne mer informasjon om mulige årsaker.

Du finner nedlastingsloggene her:

  • Mac OS: ~/Library/Logs/AdobeDownload/
  • Windows: %temp%\AdobeDownload\ (lim inn dette i Start > Søk-boksen for å finne loggen)

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?