Aktivere knipezooming for artikler

Hvis du vil at brukere skal kunne knipe for å zoome inn på artikkelinnhold, velger du PDF-bildeformatet når du oppretter artikler. Du kan bare spesifisere PDF-bildeformatet når du oppretter en artikkel. Interaktive overlegg deaktiverer ikke lenger knip og zoom.

Se Differences Between PDF and JPG/PNG Image Format for DPS (Forskjeller mellom PDF- og JPG-/PNG-bildeformatene for DPS).

Knip og zoom støttes for øyeblikket ikke i artikler med jevn rulling.

Når du oppretter eller oppdaterer et iOS-visningsprogram, må du passe på at du velger alternativet Enable PDF Zooming (Aktiver PDF-zooming) i DPS App Builder.  

For opprinnelige Android-visningsprogrammer støttes kniping og zooming i alle artikkelformater, inkludert PDF, PNG og JPEG. Kniping og zooming aktiveres automatisk for Android-apper.

Knip og zoom støttes ikke i Windows-apper.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet