Aktivere knipezooming for artikler

Hvis du vil at brukere skal kunne knipe for å zoome inn på artikkelinnhold, velger du PDF-bildeformatet når du oppretter artikler. Du kan bare spesifisere PDF-bildeformatet når du oppretter en artikkel. Interaktive overlegg deaktiverer ikke lenger knip og zoom.

Se Differences Between PDF and JPG/PNG Image Format for DPS (Forskjeller mellom PDF- og JPG-/PNG-bildeformatene for DPS).

Knip og zoom støttes for øyeblikket ikke i artikler med jevn rulling.

Når du oppretter eller oppdaterer et iOS-visningsprogram, må du passe på at du velger alternativet Enable PDF Zooming (Aktiver PDF-zooming) i DPS App Builder.  

For opprinnelige Android-visningsprogrammer støttes kniping og zooming i alle artikkelformater, inkludert PDF, PNG og JPEG. Kniping og zooming aktiveres automatisk for Android-apper.

Knip og zoom støttes ikke i Windows-apper.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din