Creative Cloud Cleaner-verktøy for Enterprise-brukere

Kjør Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet for å løse installasjonsproblemer med Creative Cloud eller Creative Suite for enterprise-brukere.

Merk:

Flash Player ble avviklet 31. desember 2020. Se EOL Enterprise-informasjonssiden for Flash Player for mer informasjon.

Creative Cloud Cleaner-verktøyet

Creative Cloud Cleaner-verktøyet er et oppryddingsverktøy som fjerner bestemte filer, mapper og registernøkler som forstyrrer nye installasjoner eller oppdateringer. Dette verktøyet kan løse de fleste installasjonsproblemer ved å rydde opp i korrupterte installasjoner, fjerne eller reparere ødelagte filer og fjerne eller endre registeroppføringer for tillatelser.

Når bør jeg bruke Creative Cloud Cleaner-verktøyet?

Du kan bruke Creative Cloud Cleaner-verktøyet med nødvendige forholdsregler for å løse de fleste installasjonsproblemer. Hvis du vil unngå potensiell tap av data, bør du følge noen trinn før du begynner. Se Hvordan og når man skal bruke Creative Cloud Cleaner-verktøyet for mer informasjon.

Merk:

Creative Cloud Cleaner-verktøyet er ikke et verktøy for avinstallering av applikasjoner. Hvis du vil avinstallere applikasjonen, kan du se Avinstallere Creative Cloud-produkter.

Fjern alle eller utvalgte produkter for Windows og Mac

Forsiktig!

Sørg for å lukke alle Adobe Creative Cloud-applikasjoner og avslutte alle Creative Cloud-bakgrunnsprosesser før du kjører Creative Cloud Cleaner-verktøyet.

Sørg alltid for at du har tatt nødvendige sikkerhetskopier av filene og mappene dine.

Merk:

Forsikre deg om at alle filene allerede er synkronisert før du kjører Cleaner-verktøyet. Filer som ikke er synkronisert til Creative Cloud-kontoen din, kan gå tapt.

Kjør Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet i stillemodus for å liste opp alle produktene som verktøyet kan fjerne. Verktøyet kan fjerne alle Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjoner som er installert på datamaskinen. Du kan også fjerne valgte applikasjoner ved å legge til kommentartegn for å fjerne linjene (comment out) i en XML-fil som genereres av verktøyet.

Velg det relevante alternativet og operativsystemet ditt.

Fjern alle produkter (Windows)

 1. Sikkerhetskopier alle filer som er lagret i Adobe-produktkatalogene, inkludert egendefinerte plugin-moduler og profiler du har installert.

 2. Avinstaller Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjoner ved å gjøre ett av følgende:

  • Windows 10, 8, 7 eller Vista: Velg Start > Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.
  • Windows XP: Velg Start > Kontrollpanel, og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 3. Velg applikasjonen du vil fjerne, og klikk Fjern eller Avinstaller.

  Avinstallere en applikasjon

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstalleringen.

 5. Start datamaskinen på nytt.

 6. Kjør Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet ved å følge disse trinnene i oppgitt rekkefølge:

  • Klikk på følgende kobling for å laste ned Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet for Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Opprett en katalog/mappe ved navn AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, og kopier deretter den nedlastede filen i den.
  • Velg Start > Kjør , og skriv inn cmd.
  • I ledetekstvinduet endrer du kataloger til AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win-katalogen som du opprettet.
  • Skriv inn AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  • Hvis du vil fjerne Flash Player, skriver du inn AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
  • Hvis du vil fjerne alle produkter (også under CS6) og Adobe ID-legitimasjon, skriver du inn AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll=ALL
 7. Bekreft at Creative Cloud Cleaner-verktøyet har gjennomført oppgaven. Gå gjennom oppføringene i loggfilen. Hvis noen av oppføringene viser at verktøyet mislyktes, kan du kontakte Adobes kundestøtte.

 8. Når du har kjørt Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet, kan du installere Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjonen. 

Fjern valgte produkter (Windows)

 1. Sikkerhetskopier alle filer som er lagret i Adobe-produktkatalogene, inkludert egendefinerte plugin-moduler og profiler du har installert.

 2. Avinstaller Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjoner ved å gjøre ett av følgende:

  • Windows 10, 8, 7 eller Vista: Velg Start > Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.
  • Windows XP: Velg Start > Kontrollpanel, og dobbeltklikk på Legg til eller fjern programmer.
 3. Velg applikasjonen du vil fjerne, og klikk Fjern eller Avinstaller.

  Avinstallere en applikasjon

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstalleringen.

 5. Start datamaskinen på nytt.

 6. Kjør Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet ved å følge disse trinnene i oppgitt rekkefølge:

  • Klikk på følgende kobling for å laste ned Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet for Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Opprett en katalog/mappe ved navn AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, og kopier deretter den nedlastede filen i den.
  • Velg Start > Kjør , og skriv inn cmd.
  • I ledetekstvinduet endrer du kataloger i AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win-katalogen som du opprettet.
  • Skriv inn AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup=[absolutt bane til mappen du vil lagre XML-filen i].

  Merk: Kontroller at det bare er ett mellomrom etter .exe. Ikke skriv inn flere mellomrom i denne kommandoen.

  • Velg språk: Trykk E for engelsk eller J for japansk.
  • Gå gjennom Adobes lisensavtale for sluttbrukere: Trykk Y for å godta eller N for å avslå (hvis du avslår, avsluttes skriptet).

  XML-filen som verktøyet oppretter, inneholder en liste over produkter som er installert på datamaskinen. Alle produktoppføringer er kommentert i XML-filen som standard. Eksempel:

  Merk:

  XML-filen viser alle CS5- til CS5.5-produktene i en </CS5> tagg.

 7. Fjern kommentarer for applikasjonene du vil kjøre Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet på. Eksempel: hvis du vil rydde opp i Adobe SpeedGrade CC og Adobe Contribute CS5.5, kan du redigere XML-filen som følger:

 8. I forhøyet modus kjører du Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet med følgende argument:

  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML=[Absolutt bane til cleanup xml-fil]
  .

 9. Bekreft at Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet har gjennomført oppgaven. Gå gjennom oppføringene i loggfilen. Hvis noen av oppføringene viser at verktøyet mislyktes, kan du kontakte Adobes kundestøtte.

 10. Når du har kjørt Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet, kan du installere Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjonen.

Fjern alle produkter (macOS)

 1. Sikkerhetskopier alle filer som er lagret i Adobe-produktkatalogene, inkludert egendefinerte plugin-moduler og profiler du har installert.

 2. Hvis du vil avinstallere Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjoner, åpner du Finder og går til Applikasjoner > Verktøy > Adobe-installasjonsprogrammer.

 3. Dobbeltklikk på avinstallasjonsprogrammet for applikasjonen.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstalleringen.

 5. Start datamaskinen på nytt.

 6. Klikk på følgende kobling for å laste ned Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet for Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 7. Dobbeltklikk på AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg-filen.

 8. Skriv inn følgende kommando i et terminalvindu:

  • Hvis du vil fjerne alle produkter over CS6, inkludert CS6-produkter, skriver du inn  sudo [Bane til Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --removeAll=CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS.
  • Hvis du vil fjerne alle produktene (også under CS6) og Adobe ID-legitimasjon, skriver du inn sudo [banen til Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --removeAll=ALL
 9. Bekreft at Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet har gjennomført oppgaven. Gå gjennom oppføringene i loggfilen. Hvis noen av oppføringene viser at verktøyet mislyktes, kan du kontakte Adobes kundestøtte.

 10. Når du har kjørt Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet, kan du installere Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjonen. 

Fjern valgte produkter (macOS)

 1. Sikkerhetskopier alle filer som er lagret i Adobe-produktkatalogene, inkludert egendefinerte plugin-moduler og profiler du har installert.

 2. Hvis du vil avinstallere Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjoner, åpner du Finder og går til Applikasjoner > Verktøy > Adobe-installasjonsprogrammer.

 3. Dobbeltklikk på avinstallasjonsprogrammet for applikasjonen.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstalleringen.

 5. Start datamaskinen på nytt.

 6. Klikk på følgende kobling for å laste ned Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet for Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 7. Dobbeltklikk på AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg-filen.

 8. Skriv inn følgende kommando i et terminalvindu:

  sudo [Bane til Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --createCleanup=[absolutt bane til mappen for oppretting av xml].

 9. Angi root-brukerpassordet og godta lisensavtalen for sluttbrukere.

  XML-filen som vises, inneholder en liste over produktene som er installert på datamaskinen. Eksempel:

  Merk:

  XML-filen viser alle CS5- til CS5.5-produktene i en </CS5> tagg.

 10. Fjern kommentarer for produktene du vil kjøre Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet på. Eksempel: hvis du vil rydde opp i Adobe SpeedGrade CC og Adobe Contribute CS5.5, kan du redigere XML-filen som følger:

 11. I forhøyet modus kjører du Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet med følgende argument:

  sudo /Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[absolutt bane for opprydding. xml].

 12. Bekreft at Creative Cloud Cleaner-verktøyet har gjennomført oppgaven. Gå gjennom oppføringene i loggfilen. Hvis noen av oppføringene viser at verktøyet mislyktes, kan du kontakte Adobes kundestøtte.

 13. Når du har kjørt Adobe Creative Cloud Cleaner-verktøyet, kan du installere Creative Cloud- eller Creative Suite-applikasjonen. 

Merk:

Du kan også opprette pakker i Adobe Admin Console for Adobe-applikasjonene og tjenestene du vil utrullere til sluttbrukerne dine. Når pakken er opprettet og lastet ned til datamaskinen din, kan du utrullere pakken og installere de pakkede applikasjonene. Se Utrullere pakker for mer informasjon.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?