Brukerveiledning Avbryt

Automatisert ressursoverføring

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Overfør innholdet ditt fra Adobe ID-kontoen til den nye enterprise-kontoen.

Merk:

Vi oppdaterer organisasjoner (teams eller bedrifter) til bedriftslagringsmodellen for å aktivere bedriftslagring og andre funksjoner på bedriftsnivå for Adobe ID-brukere.

Du vil mota et varsel når det er planlagt å gi organisasjonen din oppdateringen. Etter oppdateringen flyttes Adobe ID-brukerne til bedriftslagring, og organisasjonen kontrollerer deres bedriftsprofiler direkte.

Innledning

Lagring er en kjernekomponent i nettsky-tilbudet, som sikrer at du alltid har tilgang til innholdet ditt og tilknyttede tjenester. Den lar deg administrere Creative Cloud Assets og Document Cloud-ressursene dine. Med Creative Cloud Assets kan du til og med samarbeide og dele mellom brukere. Creative Cloud hjelper deg også med å synkronisere innholdet ditt til skrivebordet. Alt innhold som opprettes eller lastes opp av deg, er knyttet til kontoen din.

Du kan overføre innhold i følgende situasjoner:

 • Når du bytter fra en Adobe ID til en Enterprise/Federated ID-konto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere identitetstyper.
 • Organisasjonen din går over fra en plan for arbeidsgrupper til en enterprise-plan. Applikasjonene dine knyttes da til den nye enterprise-kontoen din.

Adobe tilbyr en automatisert prosess for å overføre innholdet ditt fra den gamle Adobe ID-kontoen til den nye Enterprise/Federated ID-kontoen. Dermed kan du fortsette å jobbe med innholdet ditt.

Når IT-administratoren oppretter Enterprise/Federated ID-kontoen din, mottar du en e-post. E-posten informerer om at du kan overføre innholdet ditt til den nye Enterprise/Federated ID-kontoen din. Før du overfører innholdet ditt, må du forsikre deg om at du har den nyeste versjonen av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, og fullføre oppgavene før overføring.

Merk:

Hvis Creative Cloud-planen din bare gir deg Adobe Stock-rettigheter, blir ikke innholdet ditt overført automatisk på grunn av lisensforskjeller mellom Adobe Stock-avtaler for privatpersoner og bedrifter.

Merk:

Du kan bare overføre innhold automatisk hvis du abonnerer på en Creative Cloud Alle applikasjoner-plan. Automatisk overføring kan ikke brukes på planer som for eksempel den applikasjonsbaserte planen for Acrobat.

Oppgaver før overføring

Ressursoverføringen er en automatisert prosess. Når du starter denne prosessen, overføres alt støttet innhold som er lagret i Adobe ID-kontoen din på dette tidspunktet, til Enterprise/Federated ID-kontoen. 

Før du starter ressursoverføringsprosessen, må du logge på Adobe ID-kontoen din for å fullføre følgende oppgaver før overføring.

Administrere ulagret innhold

Lagre arbeidet ditt og synkroniser innholdet ditt til nettskyen for å sikre at du ikke mister arbeid. Logg deretter av Adobe ID-kontoen din fra enheten du vil starte ressursoverføringen fra. Overføringsprosessen logger deg automatisk av alle andre enheter.

Administrere personlig innhold

Prosessen overfører alt støttet innhold fra Adobe ID-kontoen din. Så hvis du har personlig innhold i kontoen din, bør du fjerne dette innholdet fra den aktuelle Adobe ID-kontoen før du starter overføringsprosessen.

Merk:

Se Vanlige spørsmål for listen over støttet innhold.

Overføre innhold

Når du har fullført oppgavene før overføring, følger du trinnene nedenfor for å overføre innholdet ditt fra Adobe ID-kontoen din til den nye Enterprise/Federated ID-kontoen.

 1. For å komme i gang klikker du på Logg på kontoen din i e-posten.

 2. Velg kontotypen Enterprise ID.

  Merk:

  Du kan også starte overføringsprosessen fra Creative Cloud for skrivebordet, Creative Cloud-filer, Document Cloud-filer eller en hvilken som helst Adobe-skrivebordsapplikasjon. For å starte prosessen logger du av Adobe ID-kontoen din og logger deretter på den nye Enterprise/Federated ID-kontoen din.

 3. Du blir bedt om å logge på med påloggingsinformasjonen din for Enterprise ID eller Federated ID.

  Hvis du logger på enterprise-kontoen din for første gang, må du angi et passord for den nye kontoen.

  Merk:

  Hvis du har en Federated ID-konto, logger du på med SSO-påloggingsinformasjonen din.

 4. Når du har logget på den nye Enterprise/Federated ID-kontoen for første gang, får du se en side der du kan gi samtykke til ressursoverføringen før du får tilgang til kontoen din.

  Hvis du har fullført trinnene før overføring, klikker du på Gå tilbake til påloggingen. Logg deretter på med Adobe ID-en din, og fullfør trinnene før overføring. Neste gang du logger på Enterprise/Federated ID-kontoen din, blir du spurt om å gi ditt samtykke til ressursoverføringen igjen.

  Gi Adobe ditt samtykke til å overføre innholdet ditt. Se Vanlige spørsmål for detaljer om hvorfor Adobe trenger ditt samtykke til å overføre innholdet ditt.

  For å starte overføringen velger du Ja, jeg vil at Adobe skal overføre innholdet mitt og klikker på Fortsett.

  Hvis du ikke vil overføre innholdet ditt, velger du Nei, jeg vil overføre innholdet mitt manuelt senere og klikker på Fortsett. Hvis du vil overføre innholdet ditt manuelt senere, kan du se Overføre ressurser.

  Forsiktig!

  Hvis du velger å gå videre uten å overføre innholdet ditt, får du ikke dette valget igjen. Se Vanlige spørsmål for mer informasjon.

 5. Når du har gitt samtykke, begynner ressursoverføringsprosessen.

  Forsiktig!

  Ikke gjør endringer i innholdet mens ressursoverføringsprosessen pågår.

 6. Når overføringen er fullført, vises en melding om at overføringen var vellykket, og du blir logget på Enterprise/Federated ID-kontoen din.

  Det overførte innholdet er nå tilgjengelig i den nye Enterprise/Federated ID-kontoen din.

 7. Hvis det oppstår en feil under overføringsprosessen, får du følgende beskjed. Se Vanlige spørsmål for mer informasjon.

 8. Hvis du vil gå tilbake til påloggingsskjermen, klikker du på Avbryt og gå tilbake til påloggingen.

  Når du logger på igjen:

  • Hvis avbruddet skjedde før overføringen begynte, blir du sendt til siden der du kan gi samtykke til ressursoverføringen.
  • Hvis avbruddet skjedde etter at overføringen var fullført, logges du direkte inn på den nye Enterprise/Federated ID-kontoen din.
  • Hvis du fortsatt får feilmeldinger, må du kontakte IT-administratoren i organisasjonen din for å få hjelp.
 9. Når ressursoverføringen er fullført, gjør du følgende for å ta kontroll over din personlige Adobe ID-konto:

  1. Logg på med Adobe ID-kontoen din.
  2. Endre Adobe ID-en din med din personlige e-postadresse.
  3. Endre det eksisterende passordet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?