Lær det grunnleggende

Finn ut hvordan du øker effektiviteten og forbedrer håndtering av transaksjonene ved å bruke disse funksjonene for Adobe Sign. 

Bruke rollen som delegerende

Finn ut hvordan du sender en avtale til en utpekt delegerende som deretter kan delegere signeringen eller godkjenningen av en avtale. Bruk denne funksjonen hvis du ikke ved e-postadressen til underskriver eller godkjenner, eller hvis du vil sende en avtale via en representant eller et mellomledd. 

Få signaturer samlet ved hjelp av Mega Sign

Denne videoen viser hvordan du hurtig kan få et stort antall personer til å signere ett enkelt dokument ved bruk av en CSV-fil for å importere mottakernes e-postadresser inn i én enkelt transaksjon. 

Den viser også hvordan du kan tilpasse meldingen til e-postmeldingen som sendes til hver underskriver for å be om at de signerer dokumentet.

Avbryte en transaksjon

Du har sendt en avtale til signering, men innser at du må avbryte før den signeres. Denne opplæringsvideoen forklarer hvordan.

Opprette en biblioteksdokumentmal

Hvis du regelmessig sender et dokument til signering, vil oppretting av en mal som bruker dokumentet, gi deg hurtig tilgang til det fra biblioteket.

Redigere eller slette en dokumentmal

Du kan redigere en eksisterende dokumentmal, gjøre endringer for skjemafelt og/eller endre tillatelser. Du kan også permanent slette en dokumentmal fra biblioteket.

Bruke godkjenninger

En mottaker kan tildeles som godkjenner i en arbeidsflyt for å godkjenne et dokument før signering. Denne opplæringsvideoen viser en personalsak der en ansettelseskontrakt går gjennom godkjenning, signering og kontrasignering. 

Hvis du vil ha mer informasjon om godkjennerrollen, kan du klikke her.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din