Salesforce-integrering

Dette opplæringsmaterialet lar deg komme i gang med å bruke Salesforce-integrering for Adobe Sign.

Hvis du vil ha mer informasjon om Salesforce-integrering for Adobe Sign, kan du gå til siden Referansehåndbøker

Opprette en avtalemal

Finn ut hvordan du oppretter en avtalemal for Adobe Sign i Salesforce.

Konfigurere tilordning for sammenslåing

Finn ut hvordan du konfigurerer tilordning for sammenslåing for Adobe Sign i Salesforce.

Konfigurere tilordning for data

Finn ut hvordan du konfigurerer tilordning av data for Adobe Sign i Salesforce.

Opprette en egendefinert knapp

Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte knapper i et standardobjekt i Salesforce.com. I dette eksemplet oppretter og legger vi til en egendefinert knappe i en kontakt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din