Błąd DF024 podczas instalowania Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

Błąd DF024 podczas instalowania Creative Cloud, Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements

Podczas instalowania aplikacji Creative Cloud lub Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements, pojawia się następujący błąd:

  • DF024: Nie można zachować oryginalnego pliku w lokalizacji "/Library/ColorSync/Profiles/Recommended.
  • BŁĄD: DF024: Nie można przenieść pliku z lokalizacji „C:\Program Files (x86)\...” do „C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\AXE8SharedExpat.dll”
  • BŁĄD: DF024: Nie można przenieść pliku z lokalizacji „C:\Program Files (x86)\Common Files\...” do „C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\...” Błąd 32 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ plik jest używany przez inny proces. Spróbuj ustawić poprawne uprawnienia do określonego pliku/folderu lub folderu nadrzędnego, aby administrator mógł go zmodyfikować.(Seq 899)

Błąd ten często występuje, ponieważ nie masz uprawnień do modyfikowania tego pliku lub ponieważ plik jest już używany przez inną aplikację bądź proces.

Uwaga:

Błąd ten często występuje w przypadku nieprawidłowego ustawienia uprawnień po przywróceniu systemu lub odzyskiwaniu za pomocą oprogramowania Time Machine. Może również wystąpić podczas próby migracji lub skopiowania aplikacji firmy Adobe na inny komputer. W celu poprawnej instalacji należy zawsze ponownie zainstalować aplikacje firmy Adobe; nie wystarczy po prostu skopiować ich na nowy komputer.

Rozwiązanie 1: Dostosuj uprawnienia do plików

Sprawdź swoje pliki dziennika Adobe, aby znaleźć określony plik wywołujący błąd, a następnie upewnij się, że posiadasz uprawnienia do odczytywania i zapisywania plików w katalogu nadrzędnym, który zawiera ten plik. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie:

Creative Cloud: Sprawdź uprawnienia do plików w Creative Cloud

Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements, Premiere Elements: Sprawdź uprawnienia do plików w Creative Suite

Rozwiązanie 2: Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Twoje oprogramowanie antywirusowe może uniemożliwiać przeniesienie wymaganych plików z katalogu tymczasowego do katalogu Program Files lub Applications. Instrukcje dotyczące tymczasowego wyłączania sprawdzania na obecność wirusów znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

Rozwiązanie 3: Zaloguj się, używając nowego konta administratora

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać instalatorowi dostęp do niezbędnych plików i folderów lub ich utworzenie. Należy utworzyć nowe konto użytkownika, zalogować się na nie, a następnie dokonać ponownej próby instalacji aplikacji firmy Adobe. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie:

Mac OS X: Instalowanie lub uruchamianie aplikacji firmy Adobe na nowym koncie użytkownika | Mac OS X

Windows: Tworzenie nowego konta administratora lokalnego | Windows

Jeśli możesz pomyślnie zainstalować aplikację firmy Adobe za pomocą nowego konta administratora lokalnego, a dostosowanie uprawnień do plików w Rozwiązaniu 1 było niemożliwe, być może będziesz chcieć przenieść swoje dokumenty oraz ustawienia na nowe konto.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?