Rozwiązywanie problemów z instalacją i uruchamianiem | CS6, CS5.5, CS5

Używasz usługi Creative Cloud?

   Występują problemy z aktywacją lub ponowną instalacją starszych aplikacji Adobe?

Dowiedz się, jak uzyskać do nich dostęp lub ponownie je zainstalować.

Zidentyfikuj błąd i znajdź rozwiązanie 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia błędu przeszukaj ten dokument (przyciski Command+F lub Ctrl+F w przeglądarce) pod kątem właściwego rozwiązania.

Najważniejsze błędy w dzienniku instalacji

Treść błędu Opis błędu Możliwe rozwiązanie
Kod zakończenia: 11 – Istnieje inne uruchomione wystąpienie, Jednocześnie może być uruchomione tylko jedno wystąpienie Inne wystąpienie instalatora jest już uruchomione. Zamknij działający instalator i spróbuj ponownie lub zezwól mu na zakończenie działania, a potem spróbuj jeszcze raz.
Kod zakończenia: 14 – Awaria z powodu niewystarczających uprawnień  W momencie uruchomienia instalacji uprawnienia administratora nie były aktywne. Zobacz Błąd dziennika instalacji „Awaria z powodu niewystarczających uprawnień” | Creative Suite 5, CS5.5.
Kod zakończenia: 15 – Synchronizacja bazy danych nośnika nie powiodła się Synchronizacja bazy danych nośnika nie powiodła się. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
Kod zakończenia: 16 – Nie udało się załadować pliku rozmieszczania Nie udało się załadować tymczasowego pliku rozmieszczania. Uruchom instalację ponownie.
Kod zakończenia: 19 – Nie można zainstalować ładunku z powodu zależnego błędu operacji; Zamykanie procesów lub aplikacji Zobacz Błąd dziennika instalacji „Kod zakończenia: 19” | Creative Suite 5, CS5.5.
Kod zakończenia: 20 – Ścieżka źródłowa instalacji nie istnieje Brak źródłowych plików instalacyjnych. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
Kod zakończenia: 21 – Zainstalowana wersja RIBS nie obsługuje wersji Komponent instalatora ma wyższy numer wersji niż oczekiwany przez aparat instalacji. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
Kod zakończenia: 22 – Sprawdzenie katalogu INSTALLDIR nie powiodło się Brak dostępu do lokalizacji instalacji. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
Kod zakończenia: 25 – Instalator przekracza limit długości ścieżki MAX_PATH Ścieżka instalacji przekracza limit dla systemu plików. Przenieś instalator do innej lokalizacji o krótszej nazwie lub wybierz lokalizację o krótszej ścieżce.
Kod zakończenia: 26 – Do kontynuacji instalacji wymagana jest wymiana nośników, nie można kontynuować Aby kontynuować instalację, należy włożyć inny dysk. Zobacz Kod zakończenia 26: „Do kontynuacji instalacji wymagana jest wymiana nośników, nie można kontynuować”.
Kod zakończenia: 27 – W katalogu docelowym wykryto pliki zawierające klucz W systemie używana jest standardowa poprawka działająca w środowisku Sassafras używającym kluczy. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać poprawkę niestandardową.
Kod zakończenia: 28 – Produkt podstawowy nie jest zainstalowany Nie można zainstalować poprawki, jeśli produkt nie jest zainstalowany. Zobacz Błąd „Produkt podstawowy nie jest zainstalowany” | Instalowanie aktualizacji | CS5.
Kod zakończenia: 29 – Produkt podstawowy został przeniesiony Produkt podstawowy został przeniesiony do innej lokalizacji. Uruchom produkt, a następnie spróbuj ponownie zainstalować poprawkę.

Kod zakończenia: 30 — Instalacja przeprowadzona z błędami ze względu na małą ilość miejsca na dysku

Kod zakończenia: 31 — Instalacja nie powiodła się ze względu na małą ilość miejsca na dysku

Nie można dokończyć instalacji z powodu niewystarczającej ilości miejsca na dysku.  Zobacz Kody zakończenia 30 i 31: błędy zawierające komunikat „mało miejsca na dysku”.
Kod zakończenia: 32 – Poprawka została już zainstalowana Poprawka została już zainstalowana. Patrz Błąd „Produkt podstawowy nie jest zainstalowany” | Instalowanie aktualizacji | CS5.

DR010 Nie udało się utworzyć klucza rejestru – Start 64 bit:<is64Bit> root:<root> role:<rola> perm:<uprawnienia> key:<klucz>. Błąd:<błąd>

DR011 Usuwanie klucza rejestru – błąd. Błąd <błąd>

DR012 Wystąpił błąd: <kod błędu>

DR013 Usuwanie wartości rejestru – błąd. Błąd: <błąd>

DF001 Nie można uzyskać uprawnień „<ścieżka pliku>”

Usuwanie wartości rejestru – błąd. Błąd: <błąd>

DF002 Nie można ustawić uprawnień „<ścieżka pliku>”

DF002 Nie można przywrócić właściciela <identyfikator właściciela> i grupy <identyfikator grupy> dla ścieżki <ścieżka pliku>

DR014 Otwarcie klucza – błąd. Klucz: <klucz> Błąd: <kod błędu>

Nie można zmodyfikować klucza rejestru.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Nie można zachować właściciela i grupy <ścieżka pliku>

DF004 Nie można ustawić właściciela i grupy <ścieżka pliku> na <identyfikator właściciela> i <identyfikator grupy>

 

DF001 Nie można uzyskać uprawnień <ścieżka>

DF003 Nie można zachować właściciela i grupy <ścieżka>

DF037 Nie można usunąć katalogu <ścieżka>

DF002 Nie można ustawić uprawnień „<ścieżka pliku>” na <tryb>

DF002 Nie można przywrócić uprawnień „<ścieżka pliku>” na <tryb>

DF027 Nie można skopiować pliku z „<lokalizacja źródłowa>” do „<lokalizacja docelowa>”

Nie można zmodyfikować pliku lub katalogu. Patrz Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 | CS.

DF016 Nie można ponownie utworzyć katalogu w <ścieżka> w trybie <tryb> 

Instalator pakietu Creative Suite nie mógł ponownie utworzyć katalogu. Sprawdź uprawnienia do lokalizacji i upewnij się, że ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca.
DF019 Nie można odnaleźć pliku do zainstalowania poprawki. Zainstaluj produkt ponownie i zainstaluj poprawkę jeszcze raz Plik do zainstalowania poprawki nie istnieje. Ponowna instalacja produktu może rozwiązać ten problem.  
Wymagana zmiana dysku, Komunikat z prośbą o zmianę dysku <nazwa wolumenu> <ścieżka wolumenu> Plik z obrazem dysku o tej samej nazwie został zamontowany, ale nie ma na nim wymaganych plików instalacyjnych. Odmontuj plik z obrazem dysku i zamontuj instalator ponownie.
DF027 Nie można skopiować pliku z <lokalizacja źródłowa> do <lokalizacja docelowa> Operacja kopiowania pliku nie powiodła się.  Upewnij się, że plik źródłowy istnieje. Sprawdź uprawnienia do lokalizacji i upewnij się, że ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca.
DS001 Nie udało się zamontować obrazu dysku <ścieżka do dysku>. Upewnij się, że plik z obrazem dysku nie jest uszkodzony. Instalator pakietu Creative Suite nie mógł odnaleźć oprogramowania na dysku. Ponownie włóż lub zamontuj dysk.
DF027 Zapisywanie ładunku w pamięci podręcznej – błąd Instalator pakietu Creative Suite nie mógł zapisać komponentu w pamięci podręcznej. Zamknij wszystkie procesy wywołujące konflikt i uruchom instalację ponownie.
Wymagana zmiana dysku, Komunikat z prośbą o zmianę dysku <nazwa wolumenu> <ścieżka wolumenu> Niektóre pliki są udostępniane za pomocą protokołu SMB. Przenieś pliki do przestrzeni udostępniania AFP lub umieść obraz dysku DMG w obszarze udostępniania SMB.
Błąd podczas ustawiania limitu czasu zajętości Nie można otworzyć sesji bazy danych. Zamknij wszystkie otwarte instalacje i spróbuj ponownie uruchomić instalacje.
Nieznany typ zależności. Nieznany typ zależności. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
Próbowano ustawić wynik zależnej operacji dla ładunku, który tego nie wymaga Nie udało się ustawić wyniku operacji ładunku w oparciu o zależności. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DW028 Nie można otworzyć kolejki operacji Nie udało się zainicjować kolejki operacji ładunku. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DW041 Nazwa katalogu INSTALLDIR zawiera nieprawidłowe znaki Nazwa katalogu instalacji zawiera nieprawidłowe znaki. Wybierz inny katalog instalacji.
DW041 Katalog INSTALLDIR nie zawiera pełnej ścieżki Ścieżka instalacji jest niekompletna. Wybierz inny katalog instalacji.
DW062 Nie można znaleźć katalogu dla tokenu <token> Nie można rozwinąć tokenu katalogu do jego rzeczywistej ścieżki. Zamknij wszystkie procesy wywołujące konflikt i uruchom instalację ponownie.
DS005 Nieprawidłowy katalog INSTALLDIR <katalog instalacji> Instalator nie może uzyskać informacji o ścieżce instalacji. Wybierz inny katalog instalacji.
DF016 Nie można utworzyć katalogu w <ścieżka>, aby wyodrębnić zasoby. Błąd: <błąd> Nie można utworzyć katalogu. Sprawdź uprawnienia do lokalizacji i upewnij się, że ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca. Upewnij się, że logujesz się jako administrator.
DW020 Wykryto konflikty w wybranych ładunkach. Instalacja zostaje wstrzymana. Wykryto konflikt między komponentami instalacji. Odinstaluj wstępne wersje i ponownie uruchom instalację. Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DS003 Nie można wyodrębnić zasobów w <ścieżka> z pliku zip <nazwa pliku zip> Operacja rozpakowywania nie powiodła się. Możliwe, że problem dotyczy uprawnień do katalogu lub niewystarczającej ilości miejsca na dysku. Zobacz Błąd „BŁĄD KRYTYCZNY: Nie można wyodrębnić zasobów...” | Dziennik instalatora | CS5, CS5.5.
DF012 Źródłowa ścieżka instalacji nie istnieje: <ścieżka> Pliki instalacyjne są uszkodzone. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DF027 Nie można skopiować pliku z <lokalizacja źródłowa> do <lokalizacja docelowa> Operacja kopiowania pliku nie powiodła się. Upewnij się, że plik źródłowy istnieje.  Sprawdź uprawnienia do lokalizacji i upewnij się, że ilość wolnego miejsca na dysku jest wystarczająca.
DF012 Nie odnaleziono ścieżki dezinstalacji Pliki instalacyjne są uszkodzone. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DF027 Nie można skopiować pliku szablonu bazy danych z <ścieżka> do <ścieżka> Instalator nie mógł ustawić atrybutu FILE_ATTRIBUTE_NORMAL w pliku w ścieżce. Wybierz inny katalog instalacji.
DF055 Zażądano wersji dwóch różnych plików różnego typu Parametry instalatora są nieprawidłowe. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DS014 Podano nieprawidłowe wartości parametrów Do instalatora przesłano nieprawidłowe parametry. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DB001 Nie można otworzyć pliku bazy danych: <ścieżka pliku> Nie można otworzyć pliku bazy danych instalatora. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DB001 Plik bazy danych <plik> nie istnieje. Brak pliku bazy danych instalatora. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DW013 Operacja na ładunku nie udała się, ponieważ wystąpił wyjątek <wyjątek> Operacja instalacji nie powiodła się, ponieważ wystąpił wyjątek. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DW013 Operacja na ładunku nie powiodła się, ponieważ wystąpił nieznany wyjątek. Operacja na ładunku nie powiodła się, ponieważ wystąpił wyjątek. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DW041 Długość ścieżki <ścieżka> przekracza maksymalny limit Długość ścieżki katalogu INSTALLDIR przekracza wartość MAX_PATH w systemie Windows oraz PATH_MAX w systemie OSX. Uruchom instalację ponownie. Wybierz krótszą ścieżkę instalacji.
DF008 Nie można odczytać docelowego łącza symbolicznego do pliku źródłowego <ścieżka pliku> Instalacja ładunku nie powiodła się. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać instrukcje.
DB001 Nie można otworzyć pliku bazy danych <nazwa pliku> Nie można otworzyć pliku bazy danych. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DF008 Nie można odczytać docelowego łącza symbolicznego do pliku źródłowego <ścieżka pliku> Nie można wyodrębnić informacji o obiekcie docelowym z pliku łącza symbolicznego. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DF014 Nie można utworzyć łącza symbolicznego w <ścieżka docelowa> Nie udało się utworzyć łącza symbolicznego w ścieżce docelowej. Uruchom instalację ponownie. Wybierz inną lokalizację instalacji.
DW036 Nie można zainstalować ładunku <AdobeCode> z powodu błędu operacji zależnej; Uruchomiony proces uniemożliwił instalację komponentu. Zobacz Błąd dziennika instalacji „Kod zakończenia: 19” | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Nie można usunąć łącza symbolicznego utworzonego w ścieżce <path> Nie udało się usunąć łącza symbolicznego w ścieżce. Uruchom instalację ponownie. Jeśli problem występuje nadal, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.
DF052 Nie można otworzyć pliku Nie można pobrać prawidłowego dojścia do wymaganego pliku. Upewnij się, że plik istnieje i ponownie uruchom instalację.
DF034 Wystąpił błąd funkcji SetFileTime: <błąd> Udało się otworzyć dojście do pliku, ale wystąpił błąd interfejsu API SetFileTime. Spróbuj ponownie uruchomić instalację.
Nie udało się usunąć kopii pliku w „<ścieżka pliku>” Operacja usuwania pliku nie powiodła się podczas cofania polecenia kopiowania pliku. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
Ścieżka docelowa pliku <plik> to <ścieżka> Ścieżka docelowa istnieje Usuń plik podany w treści komunikatu o błędzie i ponownie uruchom instalację.
DF012 Nie można odnaleźć pliku Instalator nie mógł odnaleźć pliku Spróbuj ponownie uruchomić instalację.
Podano nieprawidłowe wartości parametru Podano nieprawidłowe wartości parametru Spróbuj ponownie uruchomić instalację.
Zażądano wersji dwóch różnych plików różnego typu Zdarzenie nieoczekiwane w wersji GM produktu. Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.
DW048 Ilość miejsca <ilość miejsca> wymagana przez ładunek <kod ładunku> na dysku <dysk> przekracza ilość dostępnego miejsca <ilość miejsca> Niewystarczająca ilość miejsca na instalację. Zwolnij miejsce na dysku instalacyjnym i systemowym, a następnie ponownie uruchom instalację.
DW041 Wolumen INSTALLDIR <wolumen> nie istnieje. Nieprawidłowy katalog instalacji Wybierz inną lokalizację instalacji i ponownie uruchom instalację.
DW054 Polecenie InstallFile narusza klucz Poprawka próbuje zaktualizować plik z kluczem Sassafras na komputerze użytkownika Instalowana jest poprawka niestandardowa. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.
DW054 Polecenie PatchFile narusza klucz Poprawka próbuje zaktualizować plik z kluczem Sassafras na komputerze użytkownika Instalowana jest poprawka niestandardowa. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.
DF016 Nie można utworzyć katalogu w <ścieżka> Instalator nie mógł utworzyć katalogu KAT Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DF014 Nie można utworzyć łącza symbolicznego w <ścieżka> Instalator nie mógł utworzyć łącza symbolicznego Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DW028 Nieznany typ zależności Instalator pakietu Creative Suite nie rozpoznał typu zależności Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać instrukcje.
DF008 Nie można odczytać docelowego łącza symbolicznego do pliku źródłowego <ścieżka> Instalator nie mógł odczytać łącza symbolicznego Spróbuj ponownie uruchomić instalację.
DF027 Nie można skopiować pliku z <srcpath> do <dstpa> Operacja kopiowania pliku nie powiodła się. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DS011 Ścieżka ładunku nie istnieje lub nośnik nie został określony. Instalator nie mógł odnaleźć ścieżki ładunku na nośniku. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DS011 Brak informacji o nośniku dla lokalizacji źródła wymiennego Brak informacji o nośniku dla lokalizacji źródła wymiennego Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DW037 Konfiguracja jest już uruchomiona. Jest już uruchomione inne wystąpienie instalatora. Zamknij wszystkie instalacje i uruchom instalację ponownie.
DB003 krok SQLite Nie można przetworzyć zapytania SQLite. Zamknij wszystkie instalacje i uruchom instalację ponownie.
DB004 finalizacja SQLite Wystąpił błąd interfejsu API SQL.   Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać instrukcje.
DB005 przygotowanie SQLite Nie udało się przygotować deklaracji SQLite. Zamknij wszystkie instalacje i uruchom instalację ponownie.
DW038 Bieżący użytkownik nie posiada wystarczających poświadczeń zabezpieczeń, aby zainstalować to oprogramowanie. Bieżący użytkownik nie posiada wystarczających poświadczeń zabezpieczeń, aby zainstalować to oprogramowanie. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora i spróbuj ponownie uruchomić instalację.
DW041 Nieprawidłowy katalog instalacji INSTALLDIR – <wyjątek> Wybrany katalog instalacji KAT jest nieprawidłowy Wybierz inny katalog instalacji.
DF003 Nie można zachować właściciela i grupy <ścieżka pliku> Użytkownik z uprawnieniami administratora nie ma uprawnień do zmiany właściciela/grupy określonego pliku. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DF004 Nie można ustawić właściciela i grupy <ścieżka pliku> na <identyfikator właściciela> i <identyfikator grupy> Użytkownik z uprawnieniami administratora nie ma uprawnień do zmiany właściciela/grupy określonego pliku. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DF005 Nie można przywrócić właściciela <identyfikator właściciela> i grupy <identyfikator grupy> <ścieżka pliku> Użytkownik z uprawnieniami administratora nie ma uprawnień do zmiany właściciela/grupy określonego pliku. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DB002 Błąd podczas ustawiania limitu czasu zajętości Nie można utworzyć sesji pliku bazy danych. Zamknij wszystkie pozostałe wystąpienia instalatora i spróbuj ponownie.
DF006 Ścieżka łącza symbolicznego istnieje w <ścieżka> Instalator wykrył, że ścieżka łącza symbolicznego istnieje Usuń łącze symboliczne w tej ścieżce i ponownie uruchom instalację.
DF017 Nie można utworzyć pliku aliasu w systemie Mac w <ścieżka> odwołującego się do <obiekt docelowy> Instalator nie może utworzyć pliku aliasu w systemie Mac Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DF016 Nie można ponownie utworzyć katalogu w <ścieżka> w trybie <tryb> Instalator nie może ponownie utworzyć katalogu. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
Nie udało się zamontować obrazu dysku <ścieżka do pliku DMG>. Upewnij się, że plik z obrazem dysku nie jest uszkodzony. Instalator nie może odnaleźć dysku/nośnika. Ponownie zamontuj plik obrazu DMG. Jeśli problem nie zniknie, ponownie pobierz plik obrazu DMG.
Nie można skopiować pliku z <lokalizacja źródłowa> do <lokalizacja docelowa> Operacja kopiowania pliku nie powiodła się. Upewnij się, że plik źródłowy istnieje. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
Zapisywanie ładunku w pamięci podręcznej – błąd Nie udało się zapisać ładunku w pamięci podręcznej. Zamknij aplikacje i spróbuj ponownie uruchomić instalacje.
Nie można znaleźć folderu tokenu <token> Nie można rozwinąć tokenu katalogu do jego prawidłowej, rzeczywistej ścieżki. Poproś o oprogramowanie w wersji sprzedawanej detalicznie. Dostarczono oprogramowanie w wersji beta.
Nie można utworzyć katalogu w <ścieżka>, aby wyodrębnić zasoby. Błąd: <błąd> Nie udało się utworzyć katalogu w ścieżce. Nie udało się wyodrębnić zasobów. „błąd” to kod błędu zwracanego przez funkcję GetLastError() Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
Nie udało się wykonać polecenia <polecenie>. Nie udało się wykonać określonego polecenia. Uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz.
DB009 CreateUninstallDataBase: Nie można wstawić do Property <nazwa>=<wartość> Nie udało się wykonać polecenia w bazie danych dezinstalacji. Zwolnij miejsce na dysku i powtórz instalację.
DW063 Błąd podczas wykonywania polecenia <polecenie> Nie udało się wykonać polecenia. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.
DB001 Nie można otworzyć pliku bazy danych <nazwa pliku bazy danych>, aby wczytać właściwość <nazwa właściwości> Baza danych instalatora jest uszkodzona. Odinstaluj wszystkie produkty i spróbuj ponownie uruchomić instalację.
DS005 Wymagana jest właściwość INSTALLDIR Tabela warunków jest nieprawidłowa. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DB008 Nie można pobrać wpisów z tabeli Zasoby Stan tabeli Zasoby jest nieprawidłowy. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.
DW015 Próbowano ustawić wynik zależnej operacji dla ładunku, który tego nie wymaga Instalator pakietu Creative Suite próbował wykonać nieprawidłową akcję. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać instrukcje.
DF027 Nie można skopiować pliku z <lokalizacja źródłowa> do <lokalizacja docelowa> Operacja kopiowania pliku z lokalizacji źródłowej do docelowej nie powiodła się. Zwolnij miejsce na dysku i powtórz instalację.

Błędy amt3.log

Treść błędu Opis błędu Możliwe rozwiązanie
AMT: BŁĄD: Produkt nie został aktywowany w trybie pasywnym i brakuje pliku SIF Brak pliku Application.sif. Zainstaluj produkt ponownie.
AMT: BŁĄD: Błąd inicjowania ALM, nieudana próba odczytu zaufanej pamięci – licencja jest niedostępna Brak pliku SLConfig.xml lub jest on uszkodzony. Zainstaluj produkt ponownie.
AMT: BŁĄD: plik konfiguracji W katalogu produktu brakuje pliku application.xml. Lub jednego z tych katalogów brakuje w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest produkt: folder AMT Legal. Zainstaluj produkt ponownie.
PCDService: Główny katalog PCD nie istnieje. Nie odnaleziono głównego pliku pcd.database. Zainstaluj produkt ponownie.
AMT: BŁĄD: Aplikacja nie jest zainstalowana i trzeba ją zainstalować Aplikacja nie została zainstalowana (lub instalacja nie powiodła się). Aplikacje wysyłkowe z reguły wymagają instalacji. Zainstaluj produkt ponownie.
AMT: BŁĄD: Nie można zapisać zawartości katalogu PCD\cache, dlatego nastąpi zamknięcie instalatora.

Instalator nie mógł odczytać zawartości katalogu PCD\cache (cache.database), prawdopodobnie dlatego, że uniemożliwił to plik księgujący SQLLite. Przyczyną błędu może być brak pliku adobe_caps.dll/framework w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest produkt. Ten błąd może też czasem oznaczać, że katalog PCD\cache nie ma uprawnień zapisu. W tym przypadku produkt się nie uruchomi.

1. Zweryfikuj uprawnienia do folderu udostępnionego Adobe.

  • System Windows w wersji 32-bitowej: \Program Files\Common Files\Adobe
  • System Windows w wersji 64-bitowej: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem .journal znajdujące się w katalogu Adobe PCD.

BŁĄD: Błąd katalogu PCD\cache; anulowanie.

Instalator sieciowy nie mógł odczytać zawartości katalogu PCD\cache (cache.database), prawdopodobnie dlatego, że uniemożliwił to plik księgujący SQLLite. Przyczyną błędu może być brak pliku adobe_caps.dll/framework w lokalizacji, gdzie zainstalowany jest produkt.

Ten błąd może też oznaczać, że katalog PCD\cache nie ma uprawnień zapisu. W tym przypadku produkt się nie uruchomi.

1. Zweryfikuj uprawnienia do folderu udostępnionego Adobe.

  • System Windows w wersji 32-bitowej: \Program Files\Common Files\Adobe
  • System Windows w wersji 64-bitowej: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Usuń wszystkie pliki z rozszerzeniem .journal znajdujące się w katalogu Adobe PCD.

Brak dostępu do magazynu licencji: Magazyn licencji nie zezwala na zapis (213:11) Pliki licencji nie mają odpowiednich uprawnień. Zobacz Błąd „Magazyn licencji nie zezwala na zapis” | Dziennik instalacji | CS5, CS5.5.

 

Nie udało się otworzyć katalogu Master PCD.

AMT: Błąd: Nie można zapisać zawartości katalogu PCD\cache, dlatego nastąpi zamknięcie instalatora. (Błąd = 16)

Brak dostępu do głównego pliku bazy danych. Zobacz Błąd dziennika instalacji „Nie udało się otworzyć katalogu Master PCD” lub „Nie można zapisać zawartości katalogu PCD\cache” | Creative Suite 5, CS5.5.
nie można odnaleźć AMTErrnoServiceALMErrno Błąd wczytywania funkcji przez moduł ładujący: Ten błąd oznacza, że moduł ładujący usługi próbował wczytać funkcję z pliku .dll/framework, ale operacja zakończyła się niepowodzeniem. Przyczyną tego błędu może być brakujący lub uszkodzony plik amtservices.dll/framework. Zainstaluj produkt ponownie.
nie można odnaleźć AMTErrnoServiceErrno Błąd wczytywania funkcji przez moduł ładujący: Ten błąd oznacza, że moduł ładujący usługi próbował wczytać funkcję z pliku .dll/framework, ale operacja zakończyła się niepowodzeniem. Przyczyną tego błędu może być brakujący lub uszkodzony plik amtservices.dll/framework. Zainstaluj produkt ponownie.
Sprawdź poprawność licencji dla stanu sprzed instalacji przeglądarki Chrome Brak dostępu do informacji o użytkowniku. Odwiedź Centrum pomocy Adobe, aby uzyskać więcej informacji.
nie można odnaleźć C_AMTConfigurationServiceCreate Błąd wczytywania funkcji przez moduł ładujący: Ten błąd oznacza, że moduł ładujący usługi próbował wczytać funkcję z pliku .dll/framework, ale operacja zakończyła się niepowodzeniem. Przyczyną tego błędu może być brakujący lub uszkodzony plik amtservices.dll/framework. Zainstaluj produkt ponownie.

oobelib.log

Treść błędu Opis błędu Możliwe rozwiązanie
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x00) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x01) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x02) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x04) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x08) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x10) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x20) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Uruchom aplikację i zmień język (jeśli to możliwe) lub zainstaluj ją ponownie, podając numer seryjny.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x40) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x80) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x100) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
FlexiSrz: Nie można zweryfikować numeru seryjnego (flaga = 0x200) Wpisany numer seryjny nie jest weryfikowany Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.
Plik SIF OOBELib nie istnieje nie odnaleziono pliku application.sif Zainstaluj ponownie produkt CS5.
Użytkownik wpisał ten sam numer seryjny zbyt wiele razy Jeśli użytkownik wpisuje ten sam numer seryjny na ekranie odmowy, nie zostanie on zaakceptowany. Zobacz Błąd: „Numer seryjny nie jest prawidłowy dla tego produktu” | Creative Suite.

Błędy aul.log

Treść błędu

Opis błędu

Możliwe rozwiązanie

AUL: rozpoznano prawidłową składnię numeru seryjnego produktu

Brak prawidłowych numerów seryjnych kwalifikujących do uaktualnienia na komputerze użytkownika.

nie występuje we wpisie pliku konfiguracji aul.xml dla uaktualnienia identyfikatora

Brak prawidłowych numerów seryjnych kwalifikujących do uaktualnienia na komputerze użytkownika.

Błędy PDApp.log

Treść błędu Opis błędu Możliwe rozwiązanie
[BŁĄD] Błąd polecenia UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Instalator jest już uruchomiony... Uruchomiony jest już inny program Updater. Spróbuj ponownie później. Zamknij wszystkie jego wystąpienia i spróbuj ponownie.
[BŁĄD] UWANative – instalacja aktualizacji zwróciła kod stanu:44, kod błędu:14 Aby kontynuować, wymagane są uprawnienia administratora. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
[BŁĄD] UWANative – Podczas inicjowania programu Updater wystąpił błąd. Kod błędu: 23 Aktualizacje są wyłączone. Program Updater został wyłączony na czas instalacji. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.
[BŁĄD] Błąd polecenia UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates. Instalator jest już uruchomiony. Program Adobe Application Manager jest już uruchomiony. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Adobe Application Manager, aby kontynuować korzystanie z aplikacji. Zamknij wszystkie jego wystąpienia i spróbuj ponownie.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:201 Wystąpił błąd podczas pobierania tej aktualizacji. Przyznaj uprawnienia zapisu i spróbuj ponownie. Upewnij się, że masz pełny dostęp do folderu tymczasowego.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:202 Wystąpił problem podczas zapisywania pobieranej aktualizacji w lokalizacji określonej w preferencjach. Zmień ścieżkę, aby kontynuować. Pobierz aktualizację z Adobe.com i zainstaluj ją.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:203 Rozmiar wybranych aktualizacji przekracza ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Zwolnij odpowiednią ilość miejsca na dysku i kliknij przycisk Kontynuuj. Aby przeprowadzić instalację, trzeba zwolnić dodatkowe miejsce na dysku.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:204 Podczas pobierania tej aktualizacji wystąpił błąd. Zakończ i spróbuj ponownie później. Spróbuj pobrać aktualizację ponownie lub pobierz ją z Adobe.com.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:205 Podczas pobierania tej aktualizacji wystąpił błąd. Zakończ i spróbuj ponownie później. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy, aby uzyskać pomoc.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:206 Podczas pobierania wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później. Spróbuj pobrać aktualizację ponownie lub pobierz ją z Adobe.com.
[BŁĄD] UWANative – usługa pobierania aktualizacji zwróciła kod stanu:43, kod błędu:207 Podczas pobierania tej aktualizacji wystąpił błąd. Zakończ i spróbuj ponownie później. Sprawdź, czy zapora sieciowa nie modyfikuje pobieranej zawartości. Możesz też wejść na Adobe.com i pobrać, a następnie zainstalować aktualizację ręcznie.
[BŁĄD] UWANative – instalacja aktualizacji zwróciła kod stanu:44, kod błędu:210 Wystąpił błąd podczas instalacji tej aktualizacji. Zakończ i spróbuj ponownie później. Pobierz aktualizację z Adobe.com i zainstaluj ją.
[BŁĄD] UWANative – usługa sprawdzania dostępności aktualizacji zwróciła kod stanu:41, kod błędu:212 Serwer aktualizacji nie odpowiada. Serwer jest tymczasowo niedostępny albo ustawienia sieci lub zapory sieciowej są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie później. Prawdopodobnie zapora sieciowa lub serwer proxy blokują dostęp do aktualizacji. Dopóki problem nie zniknie, możesz pobrać aktualizacje z Adobe.com.
[BŁĄD] UWANative – usługa sprawdzania dostępności aktualizacji zwróciła kod stanu:41, kod błędu:213 Serwer aktualizacji nie odpowiada. Serwer jest tymczasowo niedostępny albo ustawienia sieci lub zapory sieciowej są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie później. Usuń pliki tymczasowe.
Nie można załadować biblioteki UWANative Brak biblioteki UWANative lub jest ona uszkodzona Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można uruchomić apletu UWANative Brak jądra apletu lub jest ono uszkodzone albo wystąpił błąd wewnętrzny. Zainstaluj produkt ponownie.
Nie udało się wczytać pliku ZString dla żadnego języka Pliki instalatora są uszkodzone. Program Updater nie chce się uruchomić Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd w pdatabaseOpenSessionNoCreate Ikony Wszystkie produkty nie wyświetlają się w interfejsie użytkownika programu Updater, a instalacja czasami kończy się niepowodzeniem. Ten błąd występuje, gdy brakuje pliku pdatabase lub jest on uszkodzony Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd w pdatabaseGetPayloads. Błąd podczas pobierania listy ładunków Ikony wszystkich produktów nie wyświetlają się w interfejsie użytkownika programu Updater, a instalacja czasami kończy się niepowodzeniem. Ten błąd występuje, gdy brakuje pliku pdatabase lub jest on uszkodzony Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd w mdatabaseOpenSessionNoCreate Ikony Wszystkie produkty nie wyświetlają się w interfejsie użytkownika programu Updater. Ten błąd występuje, gdy brakuje bazy danych nośnika lub jest ona uszkodzona Zainstaluj produkt ponownie.
Podczas generowania pliku XML aktualizacji wystąpił błąd W interfejsie użytkownika wyświetla się komunikat „Błąd wczytywania programu Updater”. Plik poprawki jest uszkodzony Pobierz aktualizację z Adobe.com i zainstaluj ją.
Tryb PostSelfUpdate: Nie udało się pobrać zapisanego stanu pliku xml. Zamykanie. Program Updater nie chce się uruchomić w trybie po samoaktualizacji. Pobierz aktualizację z Adobe.com i zainstaluj ją.
OpenUpdater: Tworzenie procesu nie powiodło się Program Updater nie chce się uruchomić z usługi AAM Updates Notifier Zainstaluj produkt ponownie.
Nie udało się wyłączyć blokady semafora Awarie instalacji/samoaktualizacji produktu. Uruchom ponownie komputer.
[BŁĄD] Błąd polecenia UWA.HostMessageHandler InstallUpdates. Instalacja samoaktualizacji nie powiodła się... Samoaktualizacja nie powiedzie się, jeśli plik Logtransport2.exe będzie uruchomiony Uruchom ponownie komputer.
[BŁĄD] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo nie zwrócił ciągu powodzenia. Zwrócono: <error>Wystąpił błąd jądra programu Updater</error> [Serwer proxy autoryzacji]Program Updater nie połączy się, jeśli nazwa użytkownika i hasło składają się ze znaków wielobajtowych. Nazwa użytkownika lub hasło używają znaków wielobajtowych. Okno autoryzacji nie akceptuje znaków wielobajtowych, np. Kanji.
Brak wyodrębnionych ładunków najwyższego poziomu Na ekranie opcji instalacji nie wyświetlają się żadne produkty, ponieważ główny produkt nie został zainstalowany. Kontynuuj instalację.
DWA.ProductOptionsMediator: nie zwrócono żadnej wartości Katalog tymczasowy został opróżniony podczas instalacji. Spróbuj ponownie uruchomić instalację.
Brak manifestu konfiguracji na nośniku Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”, ponieważ instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Polecenie DWA.FetchMediaInformationCommand nie może załadować biblioteki DWANative Wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”, ponieważ instalator jest uszkodzony. Brak biblioteki DWA Native. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie udało się wczytać pliku ZString dla żadnego języka Instalator nie wyświetla się. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Mapowanie ładunku nie powiodło się Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”, ponieważ instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Numer seryjny CheckForUpgrade zwrócił pustĄ wartość upgradeXML Lista kwalifikujących się produktów na ekranie uaktualnień jest pusta, ponieważ brakuje informacji o uaktualnieniach. Używasz numeru seryjnego uaktualnienia, ale Twój instalator nie obsługuje funkcji uaktualnień. Użyj innego instalatora/numeru seryjnego.
Nie udało się wczytać PWA. Funkcja konfiguracji jest niedostępna Numer seryjny nie został zweryfikowany. Żadna funkcja konfiguracji nie działa. Biblioteka PWANative jest uszkodzona Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Strona natywna nie zwróciła ładunków Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”, ponieważ instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Sterownik jest wyłączony, dlatego przycisk instalacji jest nieaktywny Przycisk instalacji jest nieaktywny. Nie można zainstalować sterownika na komputerze. Sprawdź wymagania systemowe produktu.
Funkcja GetChallengeString nie zwróciła tagu wyniku Ciąg wezwania nie wyświetla się na ekranie administracyjnym do wprowadzania uaktualnień Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd zapisu informacji o oznakowaniu do pliku Obok produktu wyświetla się domyślna ikona (-) Wyświetla się nieprawidłowa ikona. Kontynuuj instalację.
Błąd podczas pobierania mdatabaseGetBrandingData Obok produktu wyświetla się domyślna ikona (-) Problem dotyczy tylko interfejsu użytkownika, zamiast ikony produktu wyświetla się domyślna, nie ma to wpływu na inne elementy.
Nie udało się uruchomić procesu AW Aparat wdrażania jest uszkodzony Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie udało się zapisać pliku XML wdrażania do pliku Po kliknięciu przycisku instalacji nic się nie dzieje. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd nasłuchiwania pakietów IPC. Po kliknięciu przycisku instalacji nic się nie dzieje. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Brak tagu najwyższego poziomu w liście ładunków: zwrócona wartość to Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”, ponieważ instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd podczas pobierania informacji o wolnym miejscu na dysku Wolne miejsce na dysku jest zgłoszone jako 0 KB z ikoną alertu(!) symbol. Aby dokończyć instalację, trzeba zwolnić dodatkowe miejsce na dysku instalacyjnym lub systemowym.
Nie udało się uruchomić procesu Kliknięcie ikony produktu po zakończeniu instalacji nie powoduje uruchomienia produktu. Wyjdź z instalatora i uruchom produkt normalnie.
Nie można wyodrębnić kodu odpowiedzi z pliku xml odpowiedzi. Komunikat „Obecnie nie można zarejestrować produktu. Spróbuj ponownie później.” lub „Nie udało się rozpocząć subskrypcji Adobe CS Live. Spróbuj ponownie później.” wyświetla się, ponieważ serwer Adobe przesłał nieprawidłową odpowiedź. Spróbuj ponownie później, aby dokończyć procedurę Adobe ID.
Nie udało się utworzyć lokalnej kopii pliku sygnatury Brak pliku Install.sig lub update.sig. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie udało się wczytać pliku sygnatury Brak pliku Install.sig lub update.sig. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd: Nie udało się wyodrębnić zasobów. Brak pliku pima (plik zasobu). Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie odnaleziono pliku apletu na komputerze – Instalacja programu AAM jest uszkodzona. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można skopiować pliku PDAppFlex.swf do jednego poziomu wyżej Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Prawdopodobnie instalator lub wiersz polecenia „ditto” są uszkodzone. Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można uruchomić PDApp. Błąd podczas tworzenia dodatkowej kopii PDAppFlex Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Instalator może być uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd podczas analizy argumentów wiersza polecenia w – Użyto źle sformułowanych argumentów wiersza polecenia Kontynuuj instalację.
Brak pliku wykonywalnego Adobe Application Manager w lokalizacji Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Brak pliku wykonywalnego Aparatu wdrażania w lokalizacji: Instalator jest uszkodzony Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Ścieżka uruchamiania jest za długa. Uruchom instalatora z innej lokalizacji Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Ścieżka uruchamiania jest za długa. Uruchom instalatora z innej lokalizacji.” Przenieś pliki instalacyjne do lokalizacji o krótszej ścieżce dostępu i spróbuj ponownie uruchomić instalację.
Przesłano niekompletny/brakujący zestaw argumentów wiersza polecenia Przesłano nieprawidłowe argumenty wiersza polecenia. Prawidłowe argumenty wiersza polecenia znajdziesz w dokumentacji dotyczącej wdrażania.
Plik zastąpienia nie istnieje – Plik zastąpienia określony przez argument wiersza polecenia „--overrideFile=” nie istnieje. Popraw ścieżkę pliku zastąpienia.
Plik rozmieszczania nie istnieje – Plik rozmieszczania określony przez argument wiersza polecenia „--deploymentFile=” nie istnieje. Popraw ścieżkę pliku rozmieszczania.
Dezinstalacja przy użyciu programu inicjującego jest możliwa tylko w trybie cichym Aby dokończyć dezinstalację, wymagane są uprawnienia administratora. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora i spróbuj ponownie uruchomić procedurę dezinstalacji.
Nie można wczytać PIM i/lub odnaleźć funkcji Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Brak PIM lub jest on uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Plik Setup.xml nie istnieje Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Brak manifestu konfiguracji w instalatorze. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można zainicjować. Błąd podczas analizy pliku setup.xml Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Plik manifestu konfiguracji jest uszkodzony Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd inicjacji. Błąd podczas analizy pliku setup.xml Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Plik manifestu konfiguracji jest uszkodzony Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Brak pliku manifestu lub jest uszkodzony Manifest w pakiecie jest nieprawidłowy.  Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd inicjacji. Analiza manifestu nie powiodła się Manifest w pakiecie jest nieprawidłowy.  Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Brak ładunków w lokalizacji: Źródło instalacji określone w wierszu polecenia jest nieprawidłowe. Podaj prawidłową lokalizację w wierszu polecenia.
Ścieżka źródłowa instalacji nie istnieje – Źródło instalacji określone w wierszu polecenia jest nieprawidłowe. Podaj prawidłową lokalizację w wierszu polecenia.
Podczas zamykania innych obiegów pracy upłynął limit czasu. Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Program inicjujący nie mógł zamknąć innych instalacji. Zamknij wszystkie instalacje i ponownie uruchom proces.
Błąd podczas zamykania obiegów pracy. Nie można zainstalować Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Program inicjujący nie mógł zamknąć innych instalacji. Zamknij wszystkie instalacje i ponownie uruchom proces.
Błąd podczas zamykania obiegów pracy powiadomienia Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Program inicjujący nie mógł zamknąć innych instalacji. Zamknij wszystkie instalacje i ponownie uruchom proces.
Nie można zainicjować biblioteki ZString Inicjacja instalatora jest wyświetlona w języku angielskim. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd podczas otwierania pliku słownika Inicjacja instalatora jest wyświetlona w języku angielskim. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd podczas czyszczenia. Błąd:   Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć wszystkie produkty.
Błąd podczas instalowania .pim_copyPkgsFromACFToCFPath: zwrócono Prawdopodobnie instalacja w ACF jest uszkodzona. Zainstaluj produkt ponownie.
Inna czynność wdrażania jest już uruchomiona... Zaczekaj do jej ukończenia, aby kontynuować Próbowano uruchomić lub zaktualizować produkt podczas trwania instalacji. Aby uruchomić lub zaktualizować inny produkt Adobe, należy zaczekać do ukończenia instalacji.
Bieżąca czynność konfiguracyjna zostanie zamknięta, ponieważ inna czynność wdrażania aktualizuje ACF... Ukończ tę czynność, aby kontynuować konfigurację Próbowano uruchomić lub zaktualizować produkt podczas trwania instalacji. Aby uruchomić lub zaktualizować inny produkt Adobe, należy zaczekać do ukończenia instalacji.
Błąd otwarcia potoku. Nie można otworzyć do zapisu. Funkcja Pobierz ostatni błąd zwróciła Program Adobe Application Manager jest już uruchomiony. Zamknij wszystkie instalacje i ponownie uruchom proces.
Nie można pobrać informacji o rejestracji apletu. Ponowna instalacja programu „Adobe Application Manager” może rozwiązać problem Instalacja programu AAM jest uszkodzona. PIM lub baza danych PIM są uszkodzone Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można pobrać informacji o rejestracji apletu. Aplikacja zostanie zamknięta. Ponowna instalacja programu „Adobe Application Manager” może rozwiązać problem Instalacja programu AAM jest uszkodzona. PIM lub baza danych PIM są uszkodzone Zainstaluj produkt ponownie.
Nie odnaleziono pliku apletu na komputerze – Instalacja programu AAM jest uszkodzona Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd podczas tworzenia głównego okna PDApp – brak hostującego pliku SWF Instalacja programu AAM jest uszkodzona Zainstaluj produkt ponownie.
Brak pliku biblioteki bazy danych apletu w ścieżce – Instalacja programu AAM jest uszkodzona. Brak PIM. Zainstaluj produkt ponownie.
Brak pliku bazy danych apletu w ścieżce – Instalacja programu AAM jest uszkodzona. Brak PIM. Zainstaluj produkt ponownie.
Nie odnaleziono pliku słownika. Ustawianie języka domyślnego: angielski Menu programu AAM wyświetla się po angielsku w systemie Mac OS Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można utworzyć ścieżki wspólnego katalogu PIM. Podczas instalacji wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Nie masz uprawnień dostępu do katalogu instalacji. Upewnij się, że masz pełny dostęp do następujących katalogów Mac: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
Wykryto plik księgujący bazy danych, program Adobe Application Manager jest w stanie uszkodzenia w Podczas instalacji komputer zostały wyłączony lub wymuszono zamknięcie instalatora. Instalacja programu AAM jest uszkodzona Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można utworzyć pliku bazy danych Wyświetla się komunikat „Błąd inicjacji instalatora”. Ten błąd może się wyświetlić, jeśli nie masz uprawnień dostępu do katalogu instalacji. Upewnij się, że masz pełny dostęp do następujących katalogów Mac: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
Błąd: Nie można pobrać //package_installation_info/ Określony manifest pakietu jest nieprawidłowy. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można określić długości ścieżki Instalacja programu AAM jest uszkodzona Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć wszystkie produkty.
Błąd: Nie można przetworzyć pliku manifestu Manifest w pakiecie jest nieprawidłowy. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd inicjacji pliku XML. Nieprawidłowy plik xml w indeksie Manifest w pakiecie jest nieprawidłowy. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można skopiować pakietów z Błąd instalacji. Niektóre pliki są zablokowane. Uruchom ponownie komputer i ponownie uruchom instalację.
Brak pliku updaterInventory.dll w lokalizacji Brak inwentarza programu Updater w instalatorze. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można załadować biblioteki inwentarza programu Updater Inwentarz programu Updater w instalatorze jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
brak w manifeście pakietu. Manifest w pakiecie jest nieprawidłowy. Instalator jest uszkodzony. Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Błąd: nie można pobrać z systemu rozmiaru starego pakietu Instalacja programu AAM jest uszkodzona Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć wszystkie produkty.
Błąd: nieprawidłowa wartość rozmiaru zasobów pakietu Instalator programu AAM jest uszkodzony Pobierz instalator ponownie i rozpakuj go.
Nie można wyodrębnić kodu odpowiedzi z pliku xml odpowiedzi. Komunikat „Obecnie nie można zarejestrować produktu. Spróbuj ponownie później.” lub „Nie udało się rozpocząć subskrypcji Adobe CS Live. Spróbuj ponownie później.” wyświetla się, ponieważ serwer Adobe przesłał nieprawidłową odpowiedź. Spróbuj ponownie później, aby dokończyć procedurę Adobe ID.
Podczas przetwarzania operacji otwarcia pliku wystąpił problem! Parametr retVal funkcji ShellExecute ma wartość 2 Brak katalogu OBLRes. Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd w mdatabaseOpenSessionNoCreate Nie utworzono sesji bazy danych nośnika. Brak bazy danych nośnika. Zainstaluj produkt ponownie.
Brak listy EULA w katalogu Brak listy EULA w katalogu AMT. Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd podczas pobierania listy EULA z katalogu Brak listy EULA w katalogu AMT. Zainstaluj produkt ponownie.
Błąd podczas instalowania kodów Adobe z bazy danych pdatabase Błąd podczas instalowania kodów Adobe z bazy danych pdatabase. Dezaktywacja może przebiec bezproblemowo.
Brak biblioteki adobe_oobelib dll/dylib lub jest uszkodzona Użytkownik nie widzi czynności konfiguracji. Brak biblioteki OOBElib lub jest uszkodzona Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można pobrać zawartości pliku AMTLibXML

Użytkownik nie widzi czynności konfiguracji.

Ponownie uruchom aplikację i zainstaluj ją ponownie, jeśli problem nie zniknie.
Nie można pobrać tagu amtlib_parameters z pliku AMTLibXML Użytkownik nie widzi czynności konfiguracji. Ponownie uruchom aplikację i zainstaluj ją ponownie, jeśli problem nie zniknie.
Nie można załadować biblioteki PWANative! Brak natywnych komponentów konfiguracji (LWA) lub są uszkodzone. Brak biblioteki PWA Native lub jest uszkodzona Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można wczytać pliku ZString dla żadnego języka. Brak komponentu konfiguracji ZString(LWA) lub jest uszkodzony Użytkownik nie widzi czynności konfiguracji. Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można wykryć węzła tagu prawidłowego wyniku w pliku XML w odpowiedzi pwa_getEULALocaleList Brak lokalnego pliku EULA i bazy danych nośnika. Zainstaluj produkt ponownie.
Funkcja LoadTrial nie zwróciła tagu powodzenia. Zwrócona wartość to Pliki konfiguracyjne są uszkodzone. Zainstaluj produkt ponownie.
Funkcja LaunchApplication nie zwróciła tagu powodzenia. Zwrócona wartość to Aplikacja nie chce się uruchomić z ekranów konfiguracyjnych. Zainstaluj produkt ponownie.
Nie można sprawdzić produktów pod kątem kwalifikacji pierwszego poziomu W oknie uaktualniania numeru seryjnego wyświetla się pusta lista. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy, aby uzyskać pomoc w odczytaniu dziennika aul.log.
Nie można sprawdzić produktów pod kątem kwalifikacji drugiego poziomu W oknie uaktualniania numeru seryjnego wyświetla się pusta lista. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy, aby uzyskać pomoc w odczytaniu dziennika aul.log.
Nie można pobrać tagu wyniku dla szczegółów aktywacji pakietu Błąd podczas instalowania kodów Adobe z bazy danych pdatabase. Kontynuuj dezaktywację.
Brak dostępu do sieci, pomijanie ekranu identyfikatora Adobe ID Gdy sieć działa wolno lub jest niedostępna, ekran identyfikatora Adobe ID nie wyświetla się Podczas wymuszania połączenia Adobe sprawdza dostępność sieci. Jeśli do tego czasu Adobe nie wykryje stanu sieci, ekran Adobe ID zostanie pominięty. Aby naprawić ten problem, należy poprawić jakość połączenia sieciowego.
Nie odnaleziono pliku apletu na komputerze – LWA_ui Aplikacja nie uruchomi się, jeśli katalog LWA jest uszkodzony lub został usunięty. Pobierz program Adobe Application Manager ze strony Adobe i zainstaluj go ponownie.
Nie można otworzyć określonego adresu URL Użytkownik kliknął przycisk rejestracji, ale adres URL się nie otworzył. Zaloguj się na Adobe.com.
Nie odnaleziono pliku słownika. Ustawianie języka domyślnego: angielski Powiadomienie wyświetla się po angielsku, a nie w języku produktu. Zaloguj się na Adobe.com.
Błąd w funkcji getInstallStatusOfTheMedia  

Zmień nazwę pliku media_database.database:
Mac: [dysk startowy]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Windows: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?