Nakładki przesuwania i powiększania

Możesz wyświetlić duży obraz na małym obszarze i pozwolić użytkownikowi na jego panoramowanie i powiększanie na tym obszarze.

 1. Umieść obraz JPEG lub PNG.

 2. Korzystając z narzędzia Zaznaczanie, przeciągnij uchwyt zaznaczenia, aby wykadrować ramkę bez zmiany rozmiaru obrazu. Zadbaj, aby ramka miała rozmiar obszaru podglądu. Aby określić początkowy obszar podglądu, umieść obraz w ramce.

  Upewnij się, że ramka kontenera jest mniejsza od obrazu. Jeśli szerokość lub wysokość ramki i obrazu mają taki sam rozmiar, obiekt traktowany jest jako zawartość przewijalna.

  Uwaga:

  Aby dodać plakat do nakładki Panoramuj i powiększ, stwórz ramkę o takich samych rozmiarach, co panorama obrazu i umieść ją na nakładce Panoramuj i powiększ. Gdy użytkownik puknie plakat, panorama obrazu zostanie aktywowana i ukryje plakat. Gdy użytkownik dwukrotnie puknie panoramę obrazu, ponownie zostanie wyświetlony plakat.

 3. Aby zmienić początkowe powiększenie, użyj narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć obraz (nie ramkę) i przeskalować go.

  Rozmiar obrazu można zmienić do poziomu 100% lub niższego. Skala maksymalna to 100%.

 4. Zaznacz ramkę obrazu i otwórz panel Overlays lub Folio Overlays. Kliknij zakładkę Przesuń i powiększ, a następnie wybierz opcję Włącz.

Aby umożliwić powiększanie palcami całej strony, utwórz artykuł w formacie PDF. Zobacz Włączanie funkcji powiększania palcami dla artykułów.

Wskazówki dotyczące panoramowania i powiększania

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Obszar podglądu musi być obecnie prostokątny.

 • Aby uzyskać najlepsze wyniki, używaj obrazów w formacie JPEG.

 • Jeśli utworzysz nakładkę typu panoramowanie i powiększanie o rozmiarze większym niż 2000x2000 pikseli w rozdzielczości 72 ppi, dokładnie przetestuj ją na urządzeniu mobilnym. Duże obrazy zwiększają rozmiar pliku i mogą powodować problemy z pamięcią w urządzeniach mobilnych.

 • Należy upewnić się, że wymiary obrazu dokładnie odpowiadają wymiarom, jakie mają zostać użyte. Na przykład, aby panoramować obraz o wymiarach 1024x1024 piksele w obszarze widoku o wymiarach 200x200 pikseli, należy utworzyć obraz o wymiarach 1024x1024 piksele i rozdzielczości 72 ppi. Jednak w przypadku korzystania z dokumentów źródłowych o wymiarach 1024x768 w folio o wymiarach 2048x1536, użycie obrazów o rozdzielczości 72 ppi może wywołać różne efekty początkowe na poszczególnych modelach tabletu iPad. Aby uniknąć tej sytuacji, utwórz wersję obrazu w wysokiej rozdzielczości w podfolderze HD. Patrz Tworzenie artykułów PDF w wielu rozdzielczościach dla urządzeń z systemem iOS.

 • Funkcja Panoramowanie i powiększanie nie obsługuje obrazów zawierających przezroczystość. Po wczytaniu strony z panoramą obrazu pojawia się plakat. Właściwa nakładka jest niewidoczna do momentu jej puknięcia. Gdy użytkownik dwukrotnie puknie nakładkę, znika ona, a w jej miejsce zostaje wyświetlony plakat. Jeśli panorama obrazu zawiera przezroczystość, plakat będzie widoczny jako powielony obraz. Jedną z metod obejścia tego ograniczenia jest utworzenie dwustanowego pliku MSO, w którym afisz jest przyciskiem pierwszego stanu stanowiącym łącze do panoramowanego i przesuwanego obrazu w drugim stanie.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?