Rozpocznij pracę z programem Dimension
Wykonaj czynności opisane poniżej, aby rozpocząć pracę z programem Dimension.

Jak pobrać i zainstalować program Dimension

icon-cc_dimension

Kliknij przycisk Pobierz program Dimension poniżej, aby rozpocząć pobieranie programu Dimension. Wykonaj czynności wyświetlane na ekranie, aby zalogować się i zainstalować program. Jeśli instalujesz aplikację Creative Cloud po raz pierwszy, zainstalowana zostanie także aplikacja Creative Cloud na komputer.

Masz problemy z rozpoczęciem?

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej lub zakupu aplikacji Adobe lub członkostwa Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem. 

Dlaczego należy zalogować się, aby używać programu Dimension?

Do zatwierdzenia licencji wymagane jest okresowe logowanie. Co 30 dni w przypadku członkostwa miesięcznego i co 99 dni w przypadku członkostwa rocznego. Zalogowanie się jest również konieczne w celu pobrania lub aktualizacji programu Dimension. Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Adobe Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Dimension na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Dimension i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę?

Formularz faktury można wydrukować z poziomu swojego konta w witrynie Adobe.com. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Znajdź i wydrukuj fakturę od firmy Adobe.

Jak mogę zoptymalizować wydajność programu Dimension w moim systemie?

Adobe Dimension to złożona aplikacja 3D, wykorzystująca różne metody do wyświetlania grafiki 3D. Wymagania sprzętowe dotyczące aplikacji 3D są wyższe niż aplikacji 2D. Aby zapoznać się z wytycznymi, które pomogą zoptymalizować działanie programu Dimension na komputerach, które nie spełniają zalecanych wymagań systemowych, zobacz Optymalizuj wydajność programu Dimension.