Korzystanie z zasobów systemu Subversion przy użyciu programu Dreamweaver CS4, CS5, CS5.5, CS6

Informacje o systemie Subversion

Subversion (SVN) to system kontroli poprawki utworzony w roku 2000 przez firmę CollabNet, Inc.

Projektanci korzystają z systemu Subversion, aby zachować bieżące i historyczne wersje plików, tj. kod źródłowy, strony sieci Web i dokumentację. System został przede wszystkim stworzony po to, by stał się zgodnym następcą powszechnie używanego systemu CVS (Concurrent Versions System). Informacje dotyczące korzystania z systemu Subversion w programie Dreamweaver znajdują się w temacie Korzystanie z systemu Subversion (SVN) w celu pobrania i zaewidencjonowania plików w programie Dreamweaver.

Wersje systemu Subversion i program Dreamweaver

Wersje Dreamweaver CS6 i Dreamweaver CS5.5 korzystają z biblioteki klienta systemu Subversion 1.6.9.

Program Dreamweaver CS 5 wykorzystuje bibliotekę klienta Subversion 1.6.6. Późniejsze wersje biblioteki Subversion nie zapewniają zgodności wstecznej. W przypadku aktualizowania aplikacji klienta innej firmy (np. TortoiseSVN) w celu pracy z nowszą wersją systemu Subversion zaktualizowana aplikacja systemu Subversion aktualizuje lokalne metadane systemu Subversion. Program Dreamweaver nie może już komunikować się z systemem Subversion.

Zasadniczo można jednak z powodzeniem używać wielu klientów/serwerów systemu Subversion, o ile należą one do tej samej głównej.pomocniczej wersji. Na przykład wersja 1.4.x jest zgodna z wersją 1.4.x (a wersja 1.4.5 jest zgodna z wersją 1.4.6), wersja 1.6.x jest zgodna z wersją 1.6.x (a wersja 1.6.6 jest zgodna z wersją 1.6.9), itd. Błędy mogą wystąpić w przypadku aktualizacji plików za pomocą narzędzia innej firmy, co powoduje automatyczną aktualizację lokalnych metadanych systemu Subversion do nowszej wersji. Wtedy program Dreamweaver nie jest już zgodny z systemem Subversion.

Użytkownicy programu Dreamweaver CS4 mogą używać rozszerzenia zmiany na starszą wersję oprogramowania, które przywraca metadane do poprzedniej wersji systemu Subversion. Więcej informacji znajduje się w temacie Błąd: „SVN: #155021. Nie można zaktualizować tego pliku przy użyciu integracji systemu Subversion w programie Dreamweaver... ” | Dreamweaver CS4.

Zasoby do pracy z programem Dreamweaver i systemem Subversion

Błędy podczas łączenia z serwerami systemu Subversion

W trakcie prób łączenia z serwerem systemu Subversion w programie Dreamweaver mogą wystąpić następujące błędy.  Błędy te można rozwiązać, korzystając z informacji poniżej.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto