Rozwiązywanie błędów z logowaniem się w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Jeśli Twoi użytkownicy mają problemy z logowaniem się do aplikacji i usług, zapoznaj się z instrukcjami rozwiązywania takich problemów w środowisku szkoły lub organizacji.

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Błąd: Odmowa dostępu

Instrukcje dla administratorów w przedsiębiorstwie

Możliwe przyczyny tego błędu:

 • Imię, nazwisko lub adres e-mail wysyłane w potwierdzeniu SAML nie są zgodne z informacjami wprowadzonymi w serwisie Admin Console.
 • Użytkownik nie został powiązany z odpowiednim produktem lub produkt nie został powiązany z prawidłowym uprawnieniem.
 • Nazwa użytkownika w kodzie SAML nie jest adresem e-mail. Wszyscy użytkownicy muszą należeć do domeny, którą przypisano w ramach procesu konfiguracji.
 • Klient logowania SSO używa języka JavaScript w ramach procesu logowania, a użytkownik próbuje zalogować się do klienta, który nie obsługuje tego języka (np. Creative Cloud Packager).

Jak rozwiązać ten problem:

 • Sprawdź konfigurację użytkownika w konsoli: dane użytkownika i profil produktowy.
 • Uruchom śledzenie SAML i sprawdź, czy wysyłane informacje są zgodne z informacjami w konsoli, a następnie popraw wszelkie niespójności.

Błąd „Obecnie jest zalogowany inny użytkownik”

Instrukcje dla administratorów w przedsiębiorstwie

Taki błąd występuje wtedy, gdy atrybuty wysłane w asercji SAML nie są zgodne z adresem e-mail użytym do rozpoczęcia procesu logowania.

Sprawdź, czy adres e-mail użytkownika używany podczas logowania jest zgodny z:

 • adresem e-mail użytkownika podanym w serwisie Admin Console;
 • nazwą konta użytkownika zwracaną w polu NameID asercji SAML.

Osiągnięto limit logowania na urządzeniach

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Subskrypcja Creative Cloud umożliwia instalowanie aplikacji na dwóch urządzeniach. Jeśli zalogujesz się na urządzeniu, a program Adobe wykryje, że przekroczono limit liczby aktywowanych urządzeń, wyświetli stosowny komunikat.W tym artykule opisano różne scenariusze osiągnięcia limitu aktywacji oraz opcje dostępne w każdym z takich przypadków.

Można także wyświetlić dodatkowe informacje o liczbie urządzeń, na których można używać subskrypcji Creative Cloud.

Błąd „Konto osobiste zostało zdezaktywowane”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji i usług Adobe:

 1. Wyloguj się i zaloguj ponownie na konto. Możesz to zrobić bezpośrednio w swojej aplikacji lub usłudze albo otworzyć stronę konta w serwisie adobe.com.

 2. Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej organizacji lub instytucji

Instrukcje dla administratorów planów dla zespołów i przedsiębiorstw

 1. Sprawdź, czy użytkownik został dodany w serwisie Adobe Admin Console. Instrukcje: Zarządzanie użytkownikami.

 2. –LUB– (W przypadku zespołów) Sprawdź, czy temu użytkownikowi przypisano odpowiednie licencje.

 3. –LUB–  (W przypadku przedsiębiorstw i instytucji) Sprawdź, czy użytkownika przypisano do profilu produktowego.

Błąd „Nie udało się połączyć z serwerami”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

 1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu operacyjnego. Jeśli tak, zainstaluj je.

 2. Utwórz nowe konto administratora.

 3. Przeprowadź procedurę diagnozowania problemów z siecią i łącznością.

Zobacz opisane powyżej szczegółowe procedury.

Błąd „Dostęp został tymczasowo wyłączony”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji i usług Adobe:

 1. Wyloguj się i zaloguj ponownie na konto. Możesz to zrobić bezpośrednio w swojej aplikacji lub usłudze albo otworzyć stronę konta w serwisie adobe.com.

 2. Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej organizacji lub instytucji

Instrukcje dla administratorów planów dla zespołów i przedsiębiorstw

 1. Sprawdź, czy użytkownik został dodany w serwisie Adobe Admin Console. Instrukcje: Zarządzanie użytkownikami.

 2. –LUB– (W przypadku zespołów) Sprawdź, czy temu użytkownikowi przypisano odpowiednie licencje.

 3. –LUB–  (W przypadku przedsiębiorstw i instytucji) Sprawdź, czy użytkownika przypisano do profilu produktowego.

Błąd „Spróbuj ponownie”

Instrukcje dla administratorów w przedsiębiorstwie

Ten błąd występuje zwykle po prawidłowym uwierzytelnieniu użytkownika i pomyślnym przesłaniu przez usługę Okta odpowiedzi uwierzytelniającej do Adobe.

Sprawdź następujące elementy w serwisie Adobe Admin Console:

Na karcie Tożsamość:

 • Sprawdź, czy aktywowano odpowiednią domenę.

Na karcie Produkty:

 • Sprawdź, czy użytkownik jest powiązany z poprawnym pseudonimem produktu i znajduje się w domenie, którą przypisano na potrzeby konfiguracji identyfikatorów Federated ID.
 • Sprawdź, czy do pseudonimu produktu przypisano prawidłowe uprawnienia.

Na karcie Użytkownicy:

 • Sprawdź, czy nazwa użytkownika ma postać pełnego adresu e-mail.

Błąd typu „nie mogę połączyć się z serwerami Adobe” lub „moje konto zostało wyłączone”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

 1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu operacyjnego. Jeśli tak, zainstaluj je.

 2. Utwórz nowe konto administratora.

 3. Przeprowadź procedurę diagnozowania problemów z siecią i łącznością.

Zobacz opisane powyżej szczegółowe procedury.

Błąd „Nieautoryzowana wersja aplikacji”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji i usług Adobe:

 1. Wyloguj się i zaloguj ponownie na konto. Możesz to zrobić bezpośrednio w swojej aplikacji lub usłudze albo otworzyć stronę konta w serwisie adobe.com.

 2. Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej organizacji lub instytucji

Instrukcje dla administratorów planów dla zespołów i przedsiębiorstw

 1. Sprawdź, czy użytkownik został dodany w serwisie Adobe Admin Console. Instrukcje: Zarządzanie użytkownikami.

 2. –LUB– (W przypadku zespołów) Sprawdź, czy temu użytkownikowi przypisano odpowiednie licencje.

 3. –LUB–  (W przypadku przedsiębiorstw i instytucji) Sprawdź, czy użytkownika przypisano do profilu produktowego.

Błąd „Licencja wygasła”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji i usług Adobe:

 1. Wyloguj się i zaloguj ponownie na konto. Możesz to zrobić bezpośrednio w swojej aplikacji lub usłudze albo otworzyć stronę konta w serwisie adobe.com.

 2. Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w swojej organizacji lub instytucji

Instrukcje dla administratorów planów dla zespołów i przedsiębiorstw

 1. Sprawdź, czy użytkownik został dodany w serwisie Adobe Admin Console. Instrukcje: Zarządzanie użytkownikami.

 2. –LUB– (W przypadku zespołów) Sprawdź, czy temu użytkownikowi przypisano odpowiednie licencje.

 3. –LUB–  (W przypadku przedsiębiorstw i instytucji) Sprawdź, czy użytkownika przypisano do profilu produktowego.

Błąd OKTA 400

Instrukcje dla administratorów w przedsiębiorstwie

Sprawdź, czy jest wysyłana prawidłowa asercja SAML:

 • Sprawdź, czy usługa IdP przekazuje w asercji SAML następujące atrybuty (z zachowaniem wielkości liter): FirstName, LastName, Email (odpowiednio imię, nazwisko i adres e-mail). Jeśli usługa IdP nie zostanie skonfigurowana do wysyłania tych atrybutów w ramach ustawień konektora SAML 2.0, uwierzytelnianie nie będzie działać.
 • Brak elementu NameID w temacie. Sprawdź, czy element Subject (temat) zawiera element NameId. Musi on być taki sam jak atrybut Email, który powinien zawierać adres e-mail uwierzytelnianego użytkownika.
 • Sprawdź pisownię, szczególnie pod kątem łatwych do przeoczenia błędów, takich jak https zamiast http.
 • Sprawdź, czy podano prawidłowy certyfikat. Usługi IdP muszą być skonfigurowane do używania nieskompresowanych żądań i odpowiedzi SAML.

Szczegółowe informacje: Błąd 400 — nieprawidłowe żądanie.

Błąd „Wcześniej używano identyfikatora Google”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Poprzednio logowanie na Twoje konto Adobe można było wykonać za pomocą konta Facebook, Google lub Apple (konta społecznościowego). Teraz jednak nie możesz się zalogować za pomocą takiego konta społecznościowego lub nie masz już do niego dostępu.

Zaloguj się za pomocą konta przydzielonego Ci przez organizację lub instytucję. Skontaktuj się z administratorem działu informatycznego w firmie lub instytucji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat takiego konta.

Błąd „Zaktualizuj dane rozliczeniowe”

Instrukcje dla administratorów planów zespołowych

Aby zaktualizować dane dotyczące karty kredytowej, adresu rozliczeniowego lub numer identyfikacji podatkowej na koncie, należy wykupić subskrypcję dla zespołów bezpośrednio na stronie Adobe.com i być właścicielem umowy na koncie. Zobacz szczegółowe instrukcje uaktualniania danych rozliczeniowych.

Błąd sieci

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Ten błąd jest zwykle spowodowany słabą jakością połączenia sieciowego. Przejrzyj następujące potencjalne problemy sieciowe i ich rozwiązania.

Błąd „Nie udało się połączyć z serwerami Adobe”

Instrukcje dla użytkowników końcowych w planach dla zespołów i przedsiębiorstw

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności.

 1. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje systemu operacyjnego. Jeśli tak, zainstaluj je.

 2. Utwórz nowe konto administratora.

 3. Przeprowadź procedurę diagnozowania problemów z siecią i łącznością.

Zobacz opisane powyżej szczegółowe procedury.

Dołącz do rozmowy

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tematów, zagadnień lub procedur opisanych w tym artykule, weź udział w dyskusji.

Dołącz.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online