Podręcznik użytkownika Anuluj

Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Licencję na produkt można przypisać za pomocą:

Zanim rozpoczniesz

Sprawdź dostępność licencji. Otwórz stronę Admin Console > Przegląd. W sekcji Produkty i usługi sprawdź, czy są dostępne licencje na wybrany produkt. Jeśli nie, kup więcej licencji lub wycofaj licencje przypisane innym użytkownikom.

Upewnij się, że przypisujesz licencję właściwemu użytkownikowi. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy. Przejrzyj szczegółowe dane użytkowników, aby uniknąć błędnego przypisania. Jeśli użytkownik nie został dodany lub ma nieprawidłową nazwę konta albo adres e-mail, dodaj takiego użytkownika lub zmodyfikuj jego dane.

W przypadku zmiany przypisania licencji najpierw cofnij przypisanie, a następnie ponownie ją przypisz.Przed ponownym przypisaniem licencji innemu użytkownikowi cofnij jej przypisanie do obecnego użytkownika. Następnie przypisz tę licencję odpowiedniemu użytkownikowi.

Przypisywanie licencji za pomocą serwisu Admin Console

Przypisywanie licencji jest ważnym zadaniem administracyjnym. W tym krótkim filmie pokazano, jak przypisać licencję.

Wykonaj następujące czynności, aby przypisać użytkownikowi licencję na określony produkt.

Zaloguj się w serwisie Admin Console jako administrator i przejdź na stronę Produkty.

 Kliknij opcję Przypisz użytkowników przy odpowiednim produkcie.

 Łącze Przypisz użytkowników jest wyświetlane tylko w przypadku produktów, na które istnieją nieprzypisane licencje.

 Wpisz nazwisko lub adres e-mail użytkownika.

 Kliknij przycisk Zapisz.

Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Użytkownicy mogą teraz zainstalować przypisane im aplikacje oraz zacząć z nich korzystać.

Można również dodać wielu użytkowników jednocześnie, przesyłając plik CSV. Więcej informacji: Dodawanie użytkowników.

Domyślnie administratorzy nie mają dostępu do produktów Creative Cloud. Jeśli administrator potrzebuje takiego dostępu, musi mu zostać przypisana licencja na produkt.

 W każdej chwili możesz kupić więcej produktów i licencji. Zobacz Dodawanie produktów i licencji. Produkty i licencje można usuwać w trakcie okresu odnawiania subskrypcji Creative Cloud dla zespołów. Więcej informacji: Usuwanie produktów i licencji.

Przypisywanie licencji za pomocą programu Creative Cloud Desktop

Dotyczy programu Creative Cloud Desktop w wersji 5.7 lub nowszej.

Komunikat:

Taka możliwość nie jest jednak obsługiwana w przypadku, gdy administrator zarządza wieloma zespołami lub gdy zostały nabyte jakiekolwiek produkty dla przedsiębiorstw w ramach planu Creative Cloud dla zespołów.

 

W przypadku administratorów niedawno dodanych do zespołu funkcja przypisywania licencji za pomocą programu Creative Cloud Desktop może stać się dostępna dopiero po pewnym czasie (maksymalnie po tygodniu).

Otwórz program Creative Cloud Desktop i wybierz opcję Przypisz licencje.

Wybierz opcję Przypisz licencje

 Podaj adres e-mail oraz imię/nazwisko użytkownika.

Podaj dane użytkownika

Wybierz produkt, na który chcesz przypisać licencje.

Wybierz produkty

Uwaga:

Licencje można również przypisywać wielu użytkownikom naraz.

 Wybierz opcję Zapisz.

Zapisz

Do użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Użytkownicy mogą teraz zainstalować przypisane im aplikacje oraz zacząć z nich korzystać.

Częste pytania

W jaki sposób odbiera się licencje?

Szybka pomoc
Aby cofnąć przypisanie licencji, przejdź na stronę Admin Console > Użytkownicy. Możesz usunąć użytkownika lub zmienić przypisane mu produkty.

Jeśli użytkownik nie potrzebuje już produktu albo odszedł z zespołu, należy usunąć przypisaną mu licencję.

 1. Zaloguj się do serwisu Admin Console jako administrator.

 2. Przejdź do strony Użytkownicy > Użytkownicy.

 3. Wybierz użytkownika, aby otworzyć jego dane. W sekcji Produkty usuń użytkownika lub zmień przypisanie licencji. Wybierz przycisk Zapisz.

  Do administratora zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Jak usunąć użytkownika z zespołu?

 1. W serwisie Admin Console przejdź do sekcji Użytkownicy > Użytkownicy.

 2. Wybierz z listy tych użytkowników, których chcesz usunąć

 3. Wybierz opcję Usuń użytkownika.

  Uwaga:

  Usunięcie użytkownika z zespołu spowoduje, że wszystkie przypisane mu licencje zostaną automatycznie anulowane.

Rozwiązywanie problemów z zaproszeniami wysyłanymi na e-mail

W pewnych wyjątkowych okolicznościach wiadomość e-mail z potwierdzeniem przypisania licencji może dotrzeć do członków zespołu z opóźnieniem. Poproś użytkowników, aby sprawdzili folder ze spamem, do którego mogła trafić ta wiadomość.

Jeśli minęło już dość dużo czasu, a wiadomość nadal nie dotarła do użytkownika, zaloguj się w serwisie Admin Console i otwórz stronę Użytkownicy > Użytkownicy. Kliknij użytkownika i sprawdź, czy przypisanie licencji zakończyło się powodzeniem.

Jeśli przypisywanie licencji zakończyło się powodzeniem

Jeśli przypisywanie licencji zakończyło się niepowodzeniem

Cofnij przypisanie licencji użytkownikowi. Następnie ponownie przypisz tę licencję innej osobie. Możesz także usunąć użytkownika z zespołu, a następnie dodać go ponownie. Przypisz licencję. Jeśli użytkownik nadal nie otrzyma zaproszenia, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Adobe.

Przypisz licencję ponownie. Użytkownik powinien teraz otrzymać wiadomość e-mail z zaproszeniem. Jeśli użytkownik nadal nie otrzyma zaproszenia, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Adobe.

Jak usuwa się produkty i licencje?

Produkty i licencje można usuwać tylko w trakcie okresu odnawiania subskrypcji. Zobacz Anulowanie subskrypcji dla zespołów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?