Subskrypcja zespołowa zapewnia dostęp do najnowszych aplikacji komputerowych, narzędzi współpracy oraz usług niezbędnych do efektywnego działania.

Administrator musi dodać użytkownika, aby umożliwić mu dostęp do produktów i usług Creative Cloud lub Document Cloud dla zespołów. Gdy administrator przypisze Ci produkt, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu takiego powiadomienia zostaniesz członkiem zespołu i będzie można rozpocząć korzystanie z przypisanych produktów.

 

Pobieranie i instalowanie pierwszej aplikacji

Aby rozpocząć pracę, wystarczy pobrać pierwszą aplikację z serwisu Adobe. Wraz z tą aplikacją zostanie zainstalowany również program Adobe Creative Cloud Desktop, który umożliwi zarządzanie pobieraniem kolejnych aplikacji.

Więcej informacji: Pobieranie aplikacji Creative Cloud. Aplikacje Document Cloud: Pobieranie i instalowanie subskrypcji Adobe Acrobat DC.

Uruchamianie i używanie aplikacji

Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia wyświetlanie wszystkich aplikacji Creative Cloud w jednym miejscu i uruchamianie ich jednym kliknięciem. Aplikacje te można również uruchomić w taki sam sposób, jak wszystkie inne programy na komputerze — z miejsca, w którym zostały zainstalowane.

Informacje o uruchamianiu aplikacji Creative Cloud na komputerze zawiera artykuł Uruchamianie aplikacji Creative Cloud. Informacje o usługach Document Cloud zawiera artykuł Adobe Document Cloud.

 

Zarządzanie aplikacjami i usługami Creative Cloud

Aplikacja Adobe Creative Cloud Desktop to centralna konsola służąca do zarządzania dziesiątkami aplikacji i usług wchodzących w skład planu subskrypcyjnego Creative Cloud, umożliwiająca również synchronizację i udostępnianie plików, zarządzanie tysiącami czcionek oraz dostęp do bibliotek wolnych od tantiem zdjęć oraz zasobów projektowych.

W artykule Zarządzanie aplikacjami i usługami opisano sposób pobierania, instalowania i aktualizowania aplikacji, udostępniania plików, zarządzania czcionkami, a także korzystania z obrazów bez tantiem i innych możliwości.

Zarządzanie aplikacjami i usługami Document Cloud

Serwis Document Cloud zawiera wiele popularnych narzędzi programu Acrobat w wersji internetowej. Umożliwiają one tworzenie, organizowanie, udostępnianie i przechowywanie plików PDF. Instrukcje przedstawiono w samouczku Praca z plikami PDF w trybie online.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online