Podręcznik użytkownika Anuluj

Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto | Przegląd

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   3. Integracja z Canvas LMS
   4. Integracja z systemem Blackboard Learn
   5. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   6. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   7. Kivuto — często zadawane pytania
   8. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzaj użytkownikami
   1. Omówienie
   2. Role administracyjne
   3. Techniki zarządzania użytkownikami
    1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
    2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
    3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
   5. Zarządzanie grupami użytkowników
   6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
   7. Zarządzanie programistami
   8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
   9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
  2. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  3. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Migracja z modelu licencji dla urządzeń
   6. Zarządzanie profilami
   7. Narzędzie Licensing Toolkit
   8. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 6. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 7. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
   2. Pierwsze kroki
 8. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 9. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 10. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 11. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw pozwala pracownikom organizacji, którzy nie mają płatnej subskrypcji, skutecznie współpracować z innymi użytkownikami i zespołem projektowym. Takie konto umożliwia dostęp do ograniczonego zestawu usług i aplikacji Creative Cloud i Document Cloud oraz aplikacji mobilnych. Więcej informacji: Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw | Rozpoczynanie pracy.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z bezpłatnych kont w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw, organizacja musi dysponować co najmniej jedną płatną subskrypcją „Creative Cloud dla przedsiębiorstw”. Szczegółowe informacje: Często zadawane pytania.

Akceptacja oferty

Administrator zostanie powiadomiony o tej ofercie za pośrednictwem serwisu Admin Console oraz poczty elektronicznej. Najpierw należy zaakceptować ofertę oraz jej warunki, aby umożliwić Adobe przygotowanie produktu dla organizacji.

Gdy Adobe przygotuje już ofertę w serwisie Admin Console, można przypisać do niej użytkowników, skonfigurować usługi oraz wykonać inne czynności administracyjne.

Serwis Admin Console udostępnia opcje sterowania umożliwiające przypisanie użytkownikom bezpłatnych kont w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw oraz zapewnia przejrzystość tego procesu. Ponadto w serwisie Admin Console można zarządzać bezpieczeństwem identyfikatorów biznesowych i danych uwierzytelniających organizacji.

Uwaga:

Jeśli nie widzisz tej oferty w serwisie Admin Console, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem Adobe.

Dodawanie użytkowników

Dodanie użytkowników do odpowiedniego profilu produktowego pozwala zapewnić im dostęp do bezpłatnych kont. Użytkowników można dodawać w następujący sposób:

Więcej informacji o tych metodach podano w artykule Użytkownicy w serwisie Adobe Admin Console.

Aby użytkownicy otrzymali wiadomość e-mail z informacjami o tej nowej ofercie, włącz opcję Powiadom użytkowników w odpowiednim profilu produktowym.

Uwaga:

Dodawać można tylko użytkowników o identyfikatorach Enterprise ID lub Federated ID. Do profilu „Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw” nie można dodawać użytkowników z identyfikatorem Adobe ID. Więcej informacji: Typy identyfikatorów.

Aby odebrać użytkownikowi bezpłatne konto, usuń go z tego profilu produktowego.

Wyszukiwanie użytkowników bezpłatnych kont w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Aby wyszukać użytkowników, którzy mają dostęp do bezpłatnych kont w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw, przejdź na kartę Adobe Admin Console > Użytkownicy. Zatrzymaj wskaźnik myszy na ikonach Creative Cloud widocznych w kolumnie Produkty. W przypadku uprawnionych użytkowników etykieta narzędzia będzie wyświetlać produkt „Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw”.

Konfigurowanie usług

Profil produktowy bezpłatnego konta w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw można skonfigurować w taki sposób, aby ograniczyć lub włączyć dostępność poszczególnych usług dla użytkowników. Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego.

Użycie opcji Ustawienia zasobów i innych zasad organizacyjnych pozwala zagwarantować, że zasoby będą mogły być udostępniane tylko dozwolonym osobom i organizacjom z zewnątrz.

Częste pytania

Administrator musi najpierw należy zaakceptować ofertę oraz jej warunki, aby umożliwić Adobe przygotowanie tego produktu dla organizacji. Gdy Adobe przygotuje już ofertę w serwisie Admin Console, można będzie przypisać użytkowników do profilów produktowych obejmujących bezpłatne konta, korzystając z różnych metod. Więcej informacji: Użytkownicy w serwisie Adobe Admin Console.

Ofertę mogą zaakceptować wszyscy administratorzy niezależnie od roli z wyjątkiem administratora ds. pomocy technicznej. Więcej informacji: Role administracyjne.

Gdy administrator zaakceptuje plan, dodani przez niego użytkownicy otrzymają powiadomienie pocztą elektroniczną — pod warunkiem, że administrator włączył taką opcję w sekcji ustawień profilu produktowego na stronie Admin Console > Produkty.

Tacy użytkownicy będą mogli używać obu planów jednocześnie. Oznacza to, że użytkownik może korzystać z usług i aplikacji objętych płatną subskrypcją wraz z usługami i aplikacjami udostępnianymi przez bezpłatne konto Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Załóżmy, że płatna subskrypcja Creative Cloud dla przedsiębiorstw uprawnia użytkownika do 100 GB przestrzeni dyskowej. Administrator dodaje 2 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej w ramach planu bezpłatnych kont Creative Cloud dla przedsiębiorstw. W tym przypadku użytkownik ma łącznie 102 GB przestrzeni.

Bezpłatne konta w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw to oferta skierowana do pracowników współpracujących ze sobą oraz z zespołami projektowymi. Mogą z niej skorzystać współpracownicy wewnątrz organizacji, a w szczególności osoby zajmujące się recenzowaniem i oceną prac tworzonych za pomocą rozwiązań Adobe Creative Cloud. Bezpłatne konta w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw umożliwiają użytkownikom korzystanie z zasobów w udostępnianych im folderach, a także udostępnianie własnych plików Document Cloud w celu uzyskania opinii innych.

Usługi dostępne dla użytkowników bezpłatnych kont w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw można zarówno włączać, jak i ograniczać. Więcej informacji: Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego.

Użytkownik nie będzie już mieć dostępu do bezpłatnego konta w ramach planu Creative Cloud dla przedsiębiorstw, jeśli jego identyfikator zostanie usunięty z organizacji.

Ta oferta jest dostępna dla uprawnionych organizacji komercyjnych, które nabyły już co najmniej jedną płatną subskrypcję Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Jeśli organizacja spełnia te kryteria, ale planu bezpłatnych kont nie widać w serwisie Admin Console, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta w Adobe.

Zaakceptowanie oferty nie oznacza, że użytkownicy automatycznie otrzymają bezpłatne konta w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Aby użytkownik mógł skorzystać z tej oferty, należy dodać go do profilów produktu „Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw”. Więcej informacji: Dodawanie użytkowników.

Oferta „Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw” nie wiąże się z żadnymi kosztami, jest jednak dostępna tylko wtedy, gdy organizacja nabyła już co najmniej jedną subskrypcję Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto