Podręcznik użytkownika Anuluj

Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto

 1. Plany Adobe dla przedsiębiorstw i zespołów: Przewodnik administratora
 2. Planowanie wdrożenia
  1. Podstawowe pojęcia
   1. Licencjonowanie
   2. Identyfikatory
   3. Zarządzanie użytkownikami
   4. Wdrożenie aplikacji
   5. Admin Console — przegląd
   6. Role administracyjne
  2. Przewodniki wdrożeniowe
   1. Przewodnik wdrożeniowy dla licencji imiennych
   2. Przewodnik wdrożeniowy SDL
   3. Wdrażanie programu Adobe Acrobat 
  3. Wdrażanie programu Creative Cloud dla sektora edukacji
   1. Podręcznik wdrażania
   2. Zatwierdzanie aplikacji Adobe w konsoli administracyjnej Google
   3. Aktywowanie aplikacji Adobe Express w rozwiązaniu Google Classroom
   4. Integracja z Canvas LMS
   5. Integracja z systemem Blackboard Learn
   6. Konfigurowanie jednokrotnego logowania na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
   7. Wdrażanie programu Adobe Express za pomocą usługi Google App Licensing
   8. Dodawanie użytkowników za pomocą rozwiązania Roster Sync
   9. Kivuto — często zadawane pytania
   10. Wytyczne dotyczące kwalifikacji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 3. Konfigurowanie organizacji
  1. Typy identyfikatorów | Omówienie
  2. Konfigurowanie identyfikatorów | Omówienie
  3. Konfigurowanie organizacji przy użyciu identyfikatorów Enterprise ID
  4. Konfigurowanie usługi federacyjnej Azure AD i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO w produktach Microsoft z użyciem konektora Azure OIDC
   2. Dodawanie usługi Azure Sync do katalogu
   3. Synchronizacja ról w konfiguracjach dla sektora edukacji
   4. Konektor Azure — częste pytania
  5. Konfigurowanie usługi federacji Google i przeprowadzanie synchronizacji
   1. Konfigurowanie logowania SSO z użyciem usługi federacji Google
   2. Dodawanie usługi Google Sync do katalogu
   3. Usługa federacji Google — częste pytania
  6. Konfigurowanie organizacji za pomocą Microsoft ADFS
  7. Konfigurowanie organizacji na potrzeby portali szkolnych i systemów LMS
  8. Konfigurowanie organizacji na potrzeby innych usług IdP
   1. Tworzenie katalogu
   2. Potwierdzanie prawa własności domeny
   3. Dodawanie domen do katalogów
  9. Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów dotyczących logowania SSO
   1. SSO — częste pytania
   2. Rozwiązywanie problemów z logowaniem SSO
   3. Częste pytania dotyczące planów dla sektora edukacji
 4. Zarządzanie konfiguracją organizacji
  1. Zarządzanie istniejącymi domenami i katalogami
  2. Włączanie automatycznego tworzenia kont
  3. Konfigurowanie organizacji z użyciem relacji powierniczych katalogu
  4. Migracja do nowego dostawcy usługi uwierzytelniania 
  5. Ustawienia zasobów
  6. Ustawienia uwierzytelniania
  7. Osoby kontaktowe ds. poufności i bezpieczeństwa
  8. Ustawienia serwisu Admin Console
  9. Zarządzanie szyfrowaniem  
 5. Zarządzaj użytkownikami
  1. Omówienie
  2. Role administracyjne
  3. Techniki zarządzania użytkownikami
   1. Zarządzanie pojedynczymi użytkownikami   
   2. Zarządzanie wieloma użytkownikami (zbiorcze przesyłanie danych w pliku CSV)
   3. Narzędzie „Synchronizacja użytkowników” (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Zmiana typu identyfikatora użytkownika
  5. Zarządzanie grupami użytkowników
  6. Zarządzanie kontami użytkowników z katalogu
  7. Zarządzanie programistami
  8. Migracja istniejących kont użytkowników do serwisu Adobe Admin Console
  9. Migracja zarządzania użytkownikami do serwisu Adobe Admin Console
 6. Zarządzanie produktami i uprawnieniami
  1. Zarządzanie produktami i profilami produktowymi
   1. Zarządzanie produktami
   2. Zarządzanie profilami produktowymi w przypadku użytkowników korporacyjnych
   3. Zarządzanie zasadami automatycznego przydziału
   4. Rozpatrywanie próśb o produkt
   5. Zarządzanie zasadami samoobsługi
   6. Zarządzanie integracjami aplikacji
   7. Zarządzanie uprawnieniami produktowymi za pomocą serwisu Admin Console  
   8. Włączanie i wyłączanie usług w ramach profilu produktowego
   9. Pojedyncza aplikacja | Creative Cloud dla przedsiębiorstw
   10. Usługi opcjonalne
  2. Zarządzanie licencjami urządzeń współużytkowanych
   1. Co nowego
   2. Podręcznik wdrażania
   3. Tworzenie pakietów
   4. Odzyskiwanie licencji
   5. Zarządzanie profilami
   6. Narzędzie Licensing Toolkit
   7. Licencje urządzeń współużytkowanych — często zadawane pytania
 7. Zarządzanie przestrzenią dyskową i zasobami
  1. Przestrzeń dyskowa
   1. Zarządzanie przestrzenią dyskową dla przedsiębiorstw
   2. Adobe Creative Cloud: Aktualizacja przestrzeni dyskowej
   3. Zarządzanie przestrzenią dyskową produktów Adobe
  2. Migracja zasobów
   1. Automatyczna migracja zasobów
   2. Automatyczna migracja zasobów — często zadawane pytania  
   3. Zarządzanie przesłanymi zasobami
  3. Odzyskiwanie zasobów użytkownika
  4. Migracja zasobów z konta szkolnego | Tylko dla sektora edukacji
   1. Automatyczna migracja zasobów z konta szkolnego
   2. Przenoszenie własnych zasobów
 8. Zarządzanie usługami
  1. Adobe Stock
   1. Pakiety punktów Adobe Stock dla zespołów
   2. Usługa Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   3. Korzystanie z usługi Adobe Stock dla przedsiębiorstw
   4. Akceptacja zakupu licencji Adobe Stock
  2. Czcionki niestandardowe
  3. Adobe Asset Link
   1. Omówienie
   2. Tworzenie grupy użytkowników
   3. Konfigurowanie systemu Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurowanie i instalowanie panelu Adobe Asset Link
   5. Zarządzanie zasobami
   6. Rozszerzenie Adobe Asset Link do programu XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurowanie programu Adobe Acrobat Sign dla zespołów
   2. Adobe Acrobat Sign — administrator funkcji zespołowej
   3. Zarządzanie produktem Adobe Acrobat Sign w serwisie Admin Console
  5. Creative Cloud dla przedsiębiorstw — bezpłatne konto
   1. Omówienie
 9. Wdrażanie aplikacji i aktualizacji
  1. Omówienie
   1. Wdrażanie i udostępnianie aplikacji i aktualizacji
   2. Plan wdrożenia
   3. Przygotowanie do wdrożenia
  2. Tworzenie pakietów
   1. Tworzenie pakietów aplikacji w serwisie Admin Console
   2. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   3. Szablony Adobe do tworzenia pakietów
   4. Zarządzanie pakietami
   5. Zarządzanie licencjami dla urządzeń
   6. Licencje oparte na numerze seryjnym
  3. Dostosowywanie pakietów
   1. Dostosowywanie programu Creative Cloud Desktop
   2. Dodawanie rozszerzeń do pakietu
  4. Wdrażanie pakietów 
   1. Wdrażanie pakietów
   2. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą rozwiązania Microsoft Intune
   3. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia SCCM
   4. Wdrażanie pakietów Adobe za pomocą narzędzia ARD
   5. Instalowanie produktów CC w folderze wyjątków
   6. Dezinstalacja produktów Creative Cloud
   7. Korzystanie z narzędzia Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition
   8. Identyfikatory licencji Adobe Creative Cloud
  5. Zarządzanie aktualizacjami
   1. Zarządzanie zmianami — informacje dla klientów Adobe korzystających z planów dla przedsiębiorstw i dla zespołów
   2. Wdrażanie aktualizacji
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Omówienie narzędzia AUSST
   2. Konfigurowanie wewnętrznego serwera aktualizacji
   3. Konserwacja wewnętrznego serwera aktualizacji
   4. Najczęstsze scenariusze zastosowań narzędzia AUSST   
   5. Rozwiązywanie problemów z wewnętrznym serwerem aktualizacji
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Korzystanie z narzędzia Adobe Remote Update Manager
   2. Identyfikatory kanałów używane w połączeniu z programem Adobe Remote Update Manager
   3. Rozwiązywanie problemów z narzędziem RUM
  8. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z instalacją i dezinstalacją aplikacji Creative Cloud
   2. Wysyłanie zapytań o status wdrożenia pakietu do komputerów klienckich
   3. Komunikat o błędzie „Niepowodzenie instalacji” w pakiecie Creative Cloud
  9. Tworzenie pakietów za pomocą Creative Cloud Packager (CC 2018 lub starsze aplikacje)
   1. Informacje o narzędziu Creative Cloud Packager
   2. Informacje o wydaniu Creative Cloud Packager
   3. Tworzenie pakietów aplikacji
   4. Tworzenie pakietów za pomocą narzędzia Creative Cloud Packager
   5. Tworzenie pakietów licencji imiennych
   6. Tworzenie pakietów licencji dla urządzeń
   7. Tworzenie pakietu licencji
   8. Tworzenie pakietów z licencjami opartymi na numerach seryjnych
   9. Automatyzacja narzędzia Packager
   10. Pakiety z produktami innymi niż Creative Cloud
   11. Edytowanie i zapisywanie konfiguracji
   12. Ustawianie ustawień regionalnych na poziomie systemu
 10. Zarządzanie kontem
  1. Zarządzanie kontem zespołu
   1. Omówienie
   2. Aktualizacja danych rozliczeniowych
   3. Zarządzanie fakturami
   4. Zmiana właściciela umowy
   5. Zmiana sprzedawcy
  2. Przypisywanie licencji użytkownikowi subskrypcji zespołowej
  3. Dodawanie produktów i licencji
  4. Odnawianie
   1. Subskrypcja dla zespołów: Odnawianie
   2. Plany dla przedsiębiorstw w programie VIP: Odnowienia i przestrzeganie warunków umowy
  5. Automatyczne etapy wygasania umów ETLA
  6. Zmiana typu umowy w istniejącej instancji Adobe Admin Console
  7. Realizacja wniosku o zakup
  8. Odnawianie licencji VIP (Value Incentive Plan) w Chinach
  9. Pomoc VIP Select
 11. Raporty i dzienniki
  1. Dziennik kontroli
  2. Raporty przypisań
  3. Dzienniki zawartości
 12. Uzyskaj pomoc
  1. Kontakt z działem obsługi klienta Adobe
  2. Opcje pomocy technicznej dla kont zespołów
  3. Opcje pomocy technicznej dla kont przedsiębiorstw
  4. Opcje pomocy technicznej do produktów Experience Cloud

Odblokuj możliwości Adobe Express dzięki bezpłatnemu kontu. Można je przypisać wszystkim w swojej organizacji — specjalistom ds. marketingu, grafikom, osobom zajmującym się komunikacją wewnętrzną i zespołom sprzedaży — bez dodatkowych kosztów.

Aby zaakceptować ofertę, kliknij opcję Rozpocznij na karcie oferty Bezpłatne konto w serwisie Adobe Admin Console.

Informacje o ofercie

Jeśli organizacja dysponuje co najmniej jedną subskrypcją „Creative Cloud dla przedsiębiorstw”, to użytkownikom można bezpłatnie przypisać produkt Adobe Express. Taki plan obejmuje bezpłatną wersję programu Adobe Express i inne funkcje. Konto wyposażono w funkcję uwierzytelniania w trybie jednokrotnego logowania (SSO), która gwarantuje, że wszystkie zasoby kreatywne i projekty utworzone w aplikacjach pozostaną bezpiecznie w firmie.

Adobe Express to łatwe w użyciu internetowe narzędzie, które pomaga użytkownikom jak najlepiej wykonywać pracę i tworzyć zawartość w prosty, intuicyjny i szybki sposób:

 • Zamień nudne, pełne jednolitego tekstu dokumenty i pliki PDF w przyciągające wzrok materiały marketingowe dzięki szybkim i intuicyjnym funkcjom edycji jednym kliknięciem, które pozwalają zmieniać rozmiar obrazów, usuwać tła i modyfikować napisy. ​
 • Szybko rozpocznij tworzenie zawartości do mediów społecznościowych, ulotek i filmów dzięki tysiącom profesjonalnie zaprojektowanych szablonów i zasobów projektowych.
 • ​Zachowaj spójność ze stylistyką marki dzięki łatwemu dostępowi do zatwierdzonych elementów graficznych i znaków logo, których można używać w aplikacjach Adobe i Microsoft.
Grafika przedstawiająca estetyczne szablony i zasoby w programie Adobe Express, które można wykorzystać w zawartości do mediów społecznościowych, znakach logo i nie tylko.

Bezpłatny plan obejmuje również następujące usługi, które pomagają użytkownikom w efektywnym tworzeniu i współpracy:

Firefly z pomocą generatywnej sztucznej inteligencji błyskawicznie generuje fantastyczny efekt końcowy na podstawie prostego opisu. Oprogramowanie umożliwia bezpieczne wykorzystywanie utworzonych treści do celów komercyjnych.

Bezpłatne usługi online programu Acrobat pomagają bezpiecznie przeglądać, udostępniać, wypełniać i podpisywać, prowadzić współpracę, dodawać adnotacje i komentować pliki PDF na komputerze, w Internecie i na urządzeniach mobilnych; można je także integrować z produktami Microsoft Teams, Microsoft 365, Microsoft Edge i Google Chrome oraz stosować inne rozszerzenia.

Biblioteki Creative Cloud umożliwiają gromadzenie elementów projektowych z przeznaczeniem do dowolnych aplikacji usługi Creative Cloud. Pomaga to utrzymać spójność wszystkich prac, ponieważ te same elementy będą używane w całym cyklu życia projektu.

Bezpłatna kolekcja Adobe Stock zapewnia dostęp do tysięcy bezpłatnych zdjęć, filmów, ilustracji i grafiki wektorowej.

Zasoby Creative Cloud umożliwiają korzystanie ze współużytkowanych materiałów Creative Cloud — użytkownicy mogą tu otwierać, recenzować i komentować udostępnione pliki InDesign i XD.

Usługa Adobe Fonts pozwala użytkownikom biznesowym znaleźć idealne czcionki do projektu, w tym do plików PDF, projektów graficznych, materiałów wideo, stron internetowych itd.

Zwiększ możliwości użytkowników, przypisując im bezpłatny plan

Aby użytkownicy mogli skorzystać z bezpłatnego planu, musisz najpierw zaakceptować ofertę, a następnie przypisać ją wszystkim użytkownikom w organizacji.

1. Akceptacja oferty

 1. Otwórz kartę Produkty w serwisie Adobe Admin Console.

 2. W obszarze ofert specjalnych wybierz opcję Rozpocznij obok oferty Bezpłatne konto.

  Uwaga:

  Do skorzystania z oferty kwalifikują się wszystkie organizacje, które mają już istniejącą subskrypcję Creative Cloud dla przedsiębiorstw. Jeśli nie widzisz tej oferty, skontaktuj się z obsługującym cię przedstawicielem Adobe.

 3. Wybierz opcję Potwierdź, aby przyjąć ofertę po zaakceptowaniu warunków.

Po zaakceptowaniu oferty pojawi się ona na liście produktów i usług. Wybierz produkt, aby wyświetlić lub zaktualizować powiązane profile produktowe, użytkowników i administratorów.

2. Przypisywanie użytkowników

Po zaakceptowaniu oferty należy przypisać użytkowników do profilu produktowego powiązanego z tą ofertą.

Uwaga:

Do bezpłatnego planu można dodawać tylko użytkowników z identyfikatorem Enterprise ID lub Federated ID. Więcej informacji: Typy identyfikatorów.

 1. Otwórz kartę Produkty w serwisie Admin Console.

 2. Z listy produktów i usług wybierz pozycję Bezpłatne konto.

 3. Wybierz profil produktowy „Bezpłatne konto w planie Creative Cloud dla przedsiębiorstw” i kliknij opcję Dodaj użytkownika.

 4. Na ekranie Dodaj użytkowników wprowadź nazwę użytkownika, nazwę grupy użytkowników albo adres e-mail. Można szukać istniejących użytkowników lub dodawać nowych, podając poprawny adres e-mail i wypełniając informacje na ekranie.
 5. Wybierz przycisk Zapisz.Przypisywanie produktów może zająć kilka minut. Po przypisaniu użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail z instrukcjami, jak zacząć korzystać z produktu.

Aby dodać wielu użytkowników, można użyć dowolnej z następujących metod:

Usługi dostępne dla użytkowników bezpłatnych kont można ponadto ograniczać oraz aktywować.

Uwaga:

Jeśli płatna subskrypcja Creative Cloud dla przedsiębiorstw uprawnia użytkownika do 100 GB przestrzeni dyskowej, to w wyniku dodania 2 GB bezpłatnej przestrzeni w ramach planu Adobe Express użytkownik ten będzie mieć łącznie 102 GB przestrzeni dyskowej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?