Wykonaj czynności opisane poniżej, aby rozpocząć pracę z oprogramowaniem Adobe Illustrator.

Pobieranie i instalowanie programu Illustrator

laptop-download

Kliknij przycisk Pobierz program Illustrator znajdujący się poniżej, aby rozpocząć pobieranie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację. (Nawet jeśli początkowo otwarta zostanie strona wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie pobrana wersja programu objęta subskrypcją.)

Pomoc dotycząca subskrypcji

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej lub zakupu aplikacji Adobe lub członkostwa Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem

Dlaczego należy zalogować się, aby używać programu Illustrator?

Do zatwierdzenia licencji wymagane jest okresowe logowanie. Co 30 dni w przypadku członkostwa miesięcznego i co 99 dni w przypadku członkostwa rocznego. Logowanie jest również wymagane podczas pobierania lub aktualizacji programu Illustrator. Więcej informacji można znaleźć w artykule Logowanie i wylogowywanie w celu aktywacji lub dezaktywacji aplikacji Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Illustrator na innym komputerze?

Użytkownik może zainstalować program Illustrator lub inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Aby zainstalować program na trzecim komputerze, należy zdezaktywować go na jednym z urządzeń, gdzie został wcześniej zainstalowany. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę?

Fakturę można wydrukować z konta użytkownika na stronie Adobe.com. Więcej informacji można znaleźć w artykule Drukowanie pokwitowania lub faktury.