Dokumenty oraz pliki tworzy i obsługuje się za pomocą różnych elementów, takich jak panele, paski i okna. Dowolny układ tych elementów jest nazywany przestrzenią roboczą. (Przestrzenie robocze poszczególnych aplikacji pakietu Creative Cloud wyglądają podobnie, co ułatwia poruszanie się między nimi). Program Illustrator można dostosować do swojego sposobu pracy przez wybranie jednej z predefiniowanych przestrzeni roboczych lub utworzenie własnej.

Ekran główny

Po uruchomieniu programu Illustrator jest wyświetlany ekran główny, który zawiera następujące treści:

 • szeroki wybór samouczków umożliwiających szybkie przyswojenie i zrozumienie koncepcji, obiegu pracy, wskazówek i trików;
 • popularne ustawienia domyślne, pozwalające na szybkie rozpoczęcie pracy nad nowymi dokumentami.
 • Ostatnie dokumenty

Zawartość ekranu głównego jest dostosowana do Twoich potrzeb w oparciu o znajomość programu Illustrator i planu członkostwa w Creative Cloud.

Interfejs ekranu głównego

Na ekranie głównym po lewej stronie znajdują się następujące karty i przyciski:

 • Ekran główny: kliknij tę kartę, aby otworzyć ekran główny.
 • Informacje: kliknij tę kartę, aby otworzyć listę podstawowych i zaawansowanych samouczków w programie Illustrator, które pomogą Ci rozpocząć pracę z aplikacją. 
 • Utwórz nowy: kliknij ten przycisk, aby utworzyć nowy dokument. Możesz również utworzyć dokument, wybierając jeden z wielu szablonów i ustawień domyślnych dostępnych w programie Illustrator. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie dokumentów.
 • Otwórz: kliknij ten przycisk, aby otworzyć istniejący dokument w programie Illustrator. 

Ponadto do nawigacji między dokumentem a ekranem głównym można użyć następujących ikon:

 • Ekran główny: otwiera ekran główny z dokumentu.
 • Powrót: otwiera dokument z ekranu głównego.
Home-button
Przycisk Ekran główny
Back-button
Przycisk Powrót (strzałka)

Wyłączanie ekranu głównego w przypadku, gdy żaden dokument nie jest otwarty

 1. Wybierz opcję Preferencje > Ogólne.

 2. Usuń zaznaczenie opcji Pokaż ekran główny, gdy nie są otwarte żadne dokumenty.

Uwaga:

Następnie możesz użyć skrótów klawiaturowych, aby otworzyć pliki (Ctrl/Cmd + O) lub rozpocząć nowe dokumenty (Ctrl/Cmd + N).

Omówienie przestrzeni roboczej

 • Ramka aplikacji grupuje wszystkie elementy przestrzeni roboczej w jednym, zintegrowanym oknie, co pozwala traktować aplikację jako pojedynczy obiekt. Przy przesuwaniu lub zmianie rozmiaru ramki aplikacji lub jednego z jej elementów, wszystkie znajdujące się w niej elementy ustawiają się tak, by na siebie nie nachodziły. Panele nie znikają, jeśli przełączy się aplikacje lub przypadkowo kliknie poza jej obszarem. Posługując się dwiema aplikacjami lub większą ich liczbą, można rozmieścić poszczególne aplikacje obok siebie na ekranie. Jeśli korzysta się z wielu monitorów, to można rozmieszczać aplikacje na każdym z nich. Jeśli na komputerze Mac użytkownikowi bardziej odpowiada praca w tradycyjnym, swobodnym interfejsie, może wyłączyć ramkę aplikacji. Wybierz Okno > Ramka aplikacji, aby móc ją przełączać.
 • Znajdujący się u góry Pasek aplikacji zawiera przełącznik przestrzeni roboczej, menu (tylko w systemie Windows) oraz inne elementy sterujące aplikacją. W systemie Mac pasek aplikacji jest dostępny tylko wtedy, gdy ramka aplikacji jest wyłączona. Można go przełączać za pomocą menu Okno.
 • Pasek narzędzi zawiera narzędzia służące do tworzenia oraz edytowania obrazów, kompozycji, elementów stron i tym podobnych. Narzędzia powiązane są zgrupowane.
 • Panel sterowania wyświetla opcje dla aktualnie wybranego obiektu.
 • W oknie Dokument wyświetlany jest aktualnie wykorzystywany plik. Okna dokumentów można przełączać, a w niektórych sytuacjach można je także grupować oraz dokować.
 • Panele pomagają monitorować oraz modyfikować efekty pracy. Panele mogą być grupowane, układane w stos lub dokowane.

Panel Właściwości

Panel Właściwości w programie Illustrator pozwala wyświetlać ustawienia i elementy sterujące w kontekście bieżącego zadania lub obiegu pracy. Ten nowy panel został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, jednocześnie zapewniając dostęp do odpowiednich elementów sterujących zawsze wtedy, gdy są potrzebne.

Panel Właściwości jest domyślnie dostępny w przestrzeni roboczej Podstawy. Możesz również wybrać opcję Okno > Właściwości, aby je wyświetlić.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Panel Właściwości.

Zarządzanie oknami i panelami

Ukrywanie lub pokazywanie wszystkich paneli

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele łącznie z paskiem narzędzi i panelem sterowania, naciśnij klawisz Tab.

 • Aby ukryć lub pokazać wszystkie panele poza paskiem narzędzi i panelem sterowania, naciśnij klawisze Shift+Tab.

  Wskazówka: możesz chwilowo wyświetlić ukryte panele, jeśli w preferencjach interfejsu wybrałeś opcję Automatycznie pokazuj ukryte panele. W programie Illustrator jest on zawsze włączony. Przesuń kursor do krawędzi okna aplikacji (Windows®) lub do krawędzi monitora (Mac OS®) i przejedź nim nad paskiem, który pojawi się na ekranie.

Wyświetlanie opcji panelu

 1. Kliknij ikonę menu panelu w prawej górnej części panelu.

  Wskazówka: nawet jeśli panel jest zwinięty, nadal można otworzyć jego menu.

Dostosowywanie jasności panelu

 1. Aby zoptymalizować obsługę aplikacji, można wybierać z dostępnych w preferencjach interfejsu użytkownika ustawień kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

  Uwaga:

  Kolor obszaru roboczego w programie Illustrator domyślnie dostosowuje się do jasności interfejsu użytkownika. Wybierz Preferencje > Interfejs użytkownika > Kolor obszaru roboczego > Biały, aby zmienić kolor obszaru roboczego na biały.

Wprowadzanie wartości w panelach i oknach dialogowych

Wprowadzanie wartości odbywa się za pomocą tym samych metod we wszystkich panelach i oknach dialogowych. Proste działania matematyczne można wykonywać w dowolnym numerycznym polu edycyjnym. Na przykład, aby przenieść zaznaczony obiekt o 3 jednostki w prawo, używając bieżącej jednostki miary, nie trzeba wyliczać nowej pozycji w poziomie — wystarczy wpisać +3 za bieżącą pozycją w panelu Przekształć.

Uwaga:

Naciskaj klawisze Cmd / Ctrl podczas korzystania z przycisków strzałek, aby zmniejszyć lub zwiększyć wartości liczbowe w ułamkach. Na przykład, kiedy naciskasz klawisze Cmd / Ctrl podczas przyciskania strzałki w górę, aby zwiększyć grubość obrysu, wartość wzrasta z 1 punktu do 1,1 punktu.

Obliczanie wartości w panelu lub oknie dialogowym

 1. W polu tekstowym, które przyjmuje wartości numeryczne, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastąpić całą bieżącą wartość przez wyrażenie matematyczne, zaznacz całą wartość.

  • Aby użyć bieżącej wartości jako części wyrażenia matematycznego, kliknij przed nią lub za nią.

 2. Wpisz proste wyrażenie matematyczne wykorzystując pojedynczy operator, np. + (plus), - (minus), x (mnożenie), /(dzielenie) lub % (procent).

  Na przykład: 0p0 + 3 lub 5mm + 4. W analogiczny sposób 3cm * 50% równa się 3 centymetry pomnożone przez 50%, lub 1,50 cm, a 50pt + 25% równa się 50 punktów plus 25% z 50 punktów, lub 62,5 punktu.

 3. Naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować obliczenie.

Omówienie panelu sterowania

Panel Sterowanie zapewnia szybki dostęp do opcji związanych z zaznaczonymi obiektami. Panel sterowania jest domyślnie zadokowany w górnej części obszaru roboczego.

Panel Sterowanie wyświetla różne opcje w zależności od tego, jaki obiekt lub narzędzie zostało zaznaczone. Na przykład po zaznaczeniu obiektu tekstowego panel Sterowanie wyświetla opcje formatowania tekstu i opcje zmiany koloru, położenia i wymiarów obiektu. Przy włączonym narzędziu zaznaczanie możesz z panelu Sterowanie wejść do Ustawień i preferencji dokumentu.

Panel sterowania
Panel sterowania

A. Opcje ukryte B. Łącze do innego panelu C. menu panelu 

Jeśli tekst w palecie Sterowanie jest niebieski lub podkreślony, to kliknięcie na nim wyświetla panel powiązany lub okno dialogowe. Na przykład, kliknij wyraz Obrys, aby wyświetlić panel Obrys.

Zmiana rodzajów kontrolek wyświetlanych w panelu sterowania

 1. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji w menu panelu sterowania.

Otwieranie lub zamykanie panelu lub okna dialogowego z panelu Sterowanie

 1. Kliknij niebieski, podkreślony wyraz i otwórz powiązany z nim panel lub okno dialogowe.
 2. Kliknij w dowolnym miejscu poza panelem lub oknem dialogowym, aby je zamknąć.

Dokowanie panelu sterowania w dolnej części obszaru roboczego

 1. Wybierz polecenie Zadokuj na dole widoczne w panelu Sterowanie.

Konwertowanie panelu sterowania na panel swobodny

 1. Przeciągnij pasek uchwytu (umieszczony po lewej stronie panelu) od jego bieżącego położenia.

  Aby ponownie zadokować Panel sterowania, przeciągnij pasek uchwytu na górę lub dół okna aplikacji (Windows) lub ekranu (Mac OS).

Zmiana trybów ekranu

Wygląd okna ilustracji i paska menu można zmieniać za pomocą opcji trybu, umieszczonych w dolnej części paska narzędzi. Aby uzyskać dostęp do paneli w trybie pełnoekranowym, przesuń kursor do lewej górnej krawędzi ekranu. Jeśli zmieniono ich domyślne położenie, dostęp do nich możliwy jest poprzez menu Okno.

Do wyboru są następujące tryby:

 • W trybie Prezentacja kompozycja wyświetlana jest jako prezentacja, a menu aplikacji, panele, linie pomocnicze i krawędzie ramek są ukryte.
 • Normalny tryb ekranu  wyświetla kompozycję w standardowym oknie, z paskiem menu na górze i paskami przewijania z boku.

 • Tryb pełnoekranowy z paskiem menu wyświetla kompozycję na całym ekranie, łącznie z paskiem menu na górze oraz paskami przewijania.

 • Tryb pełnoekranowy wyświetla kompozycję na całym ekranie bez paska tytułowego oraz paska menu.

Użyj klawisza F do przełączania się między trybami ekranu.

Korzystanie z paska stanu

Pasek stanu pojawia się na lewej, dolnej krawędzi okna ilustracji. Wyświetla następujące obiekty:

 • Aktualny poziom powiększenia

 • Aktualnie używane narzędzie

 • Aktualnie używany obszar roboczy

 • Kontrolki sterowania dla wielu obszarów roboczych

Wyszukaj tematy pomocy i zasoby bezpośrednio w pomocy firmy Adobe i Adobe Stock, korzystając z przestrzeni roboczej programu Illustrator. Wybierz jedną z następujących opcji z menu rozwijanego pola wyszukiwania po prawej stronie paska Aplikacja:

 • Adobe Stock
 • Pomoc firmy Adobe

Wyszukiwanie zasobów Adobe Stock

Możesz wyszukiwać wysokiej jakości, dokładne, nieobjęte tantiemami ilustracje i grafiki wektorowe do wszystkich swoich projektów bezpośrednio w programie Illustrator.

 1. W polu wyszukiwania w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej wprowadź nazwę elementu, który chcesz wyszukać.

 2. Wciśnij klawisz Enter.

Uwaga:

Możesz także wyszukiwać zasoby Stock, wybierając opcję Plik > Przeszukaj Adobe Stock.

Wszystkie zasoby Adobe Stock dla danego wyszukiwania zostaną wyświetlone w osobnym oknie przeglądarki.

Przeszukiwanie pomocy firmy Adobe

Skorzystaj z pola Szukaj pomocy, aby wyszukać tematy pomocy i zawartość online. Jeżeli masz aktywne połączenie z Internetem, możesz skorzystać z treści umieszczonych w witrynie Pomoc społeczności. Jeżeli nie masz aktywnego połączenia z Internetem wyniki wyszukiwania będą ograniczone jedynie do tematów Pomocy zawartych w programie Illustrator.

 1. W polu wyszukiwania wpisz interesującą cię frazę (np. nazwę funkcji, aplikacji lub narzędzia).

 2. Wciśnij klawisz Enter.

Wszystkie tematy dostępne w witrynie Pomoc dla społeczności są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Za pomocą rozszerzenia Adobe Asset Link, instalowanego w programie Illustrator, można uzyskać bezpośredni dostęp do zawartości przechowywanej w systemie AEM Assets. Nie ma potrzeby logowania się w tym systemie. Panel ten musi zostać wdrożony i skonfigurowany przez administratora. Gdy zostanie już przygotowany, będzie można go otworzyć w następujący sposób:

 • Wybierz polecenie Okna > Rozszerzenia > Adobe Asset Link.

Aby ułatwić sobie dostęp do panelu Adobe Asset Link, można odpowiednio skonfigurować przestrzeń roboczą, tak aby uwzględniała ten panel. Dodatkowe informacje:

Używanie programu Illustrator za pomocą paska Touch Bar na komputerze MacBook Pro

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę paska Touch Bar — ekranu z technologią wielodotykową umieszczonego nad klawiaturą nowych laptopów MacBook Pro. Za pomocą paska Touch Bar można uzyskać szybki dostęp do funkcji i elementów sterujących programu Illustrator potrzebnych w kontekście zadania wykonywanego na ekranie głównym. Pasek Touch Bar obsługuje znane gesty, takie jak dotykanie, przeciąganie i przesuwanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator.

Używanie programu Illustrator z pokrętłem Microsoft Dial

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę nowego pokrętła Microsoft Dial w systemach w Windows 10 Anniversary i nowszych lub bezpośrednio w komputerze SurfaceStudio. Pokrętła Dial można używać do dostosowywania ustawień i parametrów dla dokumentów programu Illustrator.

Podczas korzystania z programu Illustrator naciśnij długo pokrętło Dial, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Cofnięcie/ponowienie operacji
 • Układanie
 • Powiększanie
 • Poruszanie się po obszarze roboczym
 • Narzędzia, w tym Obróć, Skaluj, Pędzel, Kropla i Gumka

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Illustrator.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online