Usprawnione narzędzie Ołówek

Usprawnione narzędzie Ołówek ułatwia dopasowanie krzywych, automatyczne zamykanie ścieżek oraz rysowanie ograniczonych i nieograniczonych prostych linii.

Narzędzie Ołówek

Ustawienia predefiniowane

Aby otworzyć okno dialogowe Opcje narzędzia Ołówek, kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Ołówek widoczne w panelu Narzędzia. Do wyboru są cztery predefiniowane ustawienia suwaka Dokładność. Ustawienie suwaka w skrajnie lewej pozycji (Dokładnie) daje najlepsze rezultaty w przypadku rysowania ścieżek. Ustawienie suwaka w skrajnie prawej pozycji (Gładko) umożliwia tworzenie najbardziej wygładzonych ścieżek. Wybierz ustawienie najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rysunkiem.

<b>(po lewej)</b> Illustrator CC (wer. 17.x) <br/><b>(po prawej)</b> Illustrator CC 2014 (dodatkowe ustawienie dokładności, pole wyboru klawisza Option)

Dodatkowe predefiniowane ustawienie Dokładność

Począwszy od programu Illustrator CC 2014, suwak Dokładność oferuje 5 ustawień wstępnych. Dodano nowe ustawienie wstępne suwaka (bardziej precyzyjne) ułatwiające rysowanie możliwie najdokładniejszej ścieżki. Inne okna dialogowe zawierające dodatkowe ustawienia wstępne to okna dialogowe narzędzi Gładzik, Pędzel oraz Kropla.

Opcja włączania narzędzia Gładzik klawiszem Alt

Gdy to pole jest zaznaczone, podczas korzystania z narzędzia Ołówek lub narzędzia Pędzel naciśnięcie klawisza Alt (lub Option w systemie Mac) spowoduje przełączenie na narzędzie Gładzik.

Automatyczne zamykanie ścieżek

Jeśli punkty końcowe rysowanej ścieżki znajdują się bardzo blisko siebie, w odległości oznaczonej predefiniowaną liczbą pikseli, pojawi się kursor zamknięcia ścieżki (). Ścieżka zamyka się automatycznie po zwolnieniu przycisku myszy.

Można ustawić predefiniowaną liczbę pikseli w oknie dialogowym Opcje narzędzia Ołówek > pole W:.   

Rysowanie ograniczonych i nieograniczonych odcinków prostych

Za pomocą narzędzia Ołówek można rysować ograniczone i nieograniczone odcinki prostych. Podczas rysowania segmentu prostych pojawia się kursor odcinka prostych ().

Ograniczone odcinki prostych

Aby narysować odcinek prostej ograniczony do 0, 45 lub 90 stopni, przytrzymaj klawisz Shift, a następnie użyj narzędzia Ołówek.

Nieograniczone odcinki prostych

Aby narysować nieograniczony odcinek prostej, przytrzymaj klawisz Alt/Opt. Aby narysować ścieżkę polilinii:

  1. Narysuj linię.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    1. Umieść kursor nad punktem końcowym linii , trzymając wciśnięty klawisz Shift lub Alt/Opt. Kiedy pojawi się kursor kontynuacji ścieżki (), kliknij myszą i narysuj kolejną linię.
    2. Zwolnij i naciśnij klawisz Shift lub Alt/Opt (z wciśniętym przyciskiem myszy) i narysuj następny segment.

Kontynuacja ścieżki

Jeśli wskaźnik myszy zbliży się do punktu końcowego linii o określoną liczbę pikseli, pojawi się kursor kontynuacji ścieżki ().

Predefiniowaną liczbę pikseli można ustawić w oknie dialogowym Opcje narzędzia Ołówek > w  polu W:.

Łączenie ścieżek

Aby połączyć dwie ścieżki:

  1. Wybierz ścieżki, które chcesz połączyć.
  2. Rozszerz jedną ścieżkę i przesuń ją bliżej drugiej ścieżki.
  3. Aby połączyć ścieżki, zwolnij przycisk myszy, kiedy pojawi się kursor połączenia ścieżek ().

Narzędzie Gładzik

Ustawienia predefiniowane

Aby otworzyć okno dialogowe Opcje narzędzia gładzik, kliknij dwukrotnie ikonę narzędzia Gładzik widoczną w panelu Narzędzia. Predefiniowany suwak Dokładność jest dostępny dla narzędzia Gładzik.

<b>(po lewej)</b> Illustrator CC (wer. 17.x) <br/><b>(po prawej)</b> Illustrator CC 2014 (dodatkowe ustawienie dokładności)

Uwaga:

Narzędzie Gładzik nie jest już dostępne po naciśnięciu klawisza Alt/Opt podczas korzystania z narzędzia Ołówek.

Narzędzia Pędzel i Kropla

Cztery predefiniowane suwaki są również dostępne w oknach dialogowych Pędzel i Opcje narzędzia kropla.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online