Podczas korzystania z narzędzia Pióro trudno jest przewidzieć rysowaną ścieżkę bez naniesienia punktu kontrolnego na obszar roboczy. Począwszy od wersji 2014 programu Illustrator CC, narzędzie Pióro jest wyposażone w funkcję podglądu rysowanej ścieżki od ostatniego punktu kontrolnego do miejsca, w którym znajduje się kursor.

 1. Korzystając z narzędzia Pióro, kliknij raz w obszarze roboczym, aby narysować gładki punkt, a następnie przeciągnij kursor by stworzyć uchwyty o pożądanym kształcie.

  Uwaga:

  Podczas rysowania z użyciem narzędzia Pióro przeciwne uchwyty są zawsze sparowane i równej długości. Naciśnij przycisk Cmd/Ctrl podczas przeciągania uchwytu gładkiego punktu, aby stworzyć uchwyty różnej długości (parowanie pozostaje bez zmian).

 2. Zwolnij przycisk myszy. Gdy przesuwasz kursor przez obszar roboczy, wyświetlana jest ścieżka pokazująca, co zostanie narysowane w momencie ustawienia punktu kontrolnego w miejscu, gdzie znajduje się kursor.  

  A. Pierwszy punkt kontrolny i jego uchwyty B. Podgląd Elastyczne pasmo dla ścieżki pomiędzy pierwszym punktem kontrolnym a kursorem myszy 
 3. Jeżeli ścieżka podglądu zgadza się z pożądanym rezultatem, kliknięcie w miejscu, w którym znajduje się kursor spowoduje narysowanie tej ścieżki.

Uwaga:

Naciśnięcie klawisza Esc przy włączonym podglądzie zatrzyma jego wyświetlanie i zakończy ścieżkę. Wywołuje to takie same skutki, jak naciśnięcie skrótu klawiaturowego P podczas pracy z narzędziem Pióro (przy wyłączonym podglądzie).

Włączanie/wyłączanie funkcji podglądu:

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje (Ctrl + K).
 2. Przejdź do karty Zaznaczanie i wyświetlanie punktów kontrolnych.
 3. Zaznacz lub odznacz pole wyboru Włącz Elastyczne pasmo dla narzędzia Pióro.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online