W tym artykule opisano niektóre, typowe problemy występujące podczas drukowania obrazów za pomocą programu Photoshop Elements. Wyjaśnione są zasady zarządzania kolorami w programie Photoshop Elements i opisano sposoby uzyskania wydruków o lepszej jakości. Ponadto przedstawiono rozwiązania niektórych z następujących problemów: poziome/pionowe smugi na wydruku, zbyt ciemny lub zbyt jasny wydruk, problemy dot. profili ICC i różnic między wydrukami z programu PSE i innych aplikacji.

Zarządzanie kolorami

W programie Photoshop Elements wybierz pozycje Plik > Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl/Cmd + P. Wybierz drukarkę, kliknij przycisk Więcej opcji i w lewej kolumnie wybierz pozycję Zarządzanie kolorami. Zawiera ona trzy ważne ustawienia:

Opcje zarządzania kolorami

Obsługa kolorów

W tym menu podręcznym w programie Photoshop Elements dostępne są dwie opcje:

 • Kolory zarządzane w drukarce
 • Kolory zarządzane w programie Photoshop Elements

Kolory zarządzane w drukarce

 • Jaka jest funkcja tego ustawienia?
  Za pomocą tej opcji w programie Photoshop Elements wprowadzane są minimalne konwersje wymagane do uzyskania zdjęcia przeznaczonego do druku z zastosowaniem przestrzeni kolorów obsługiwanej przez drukarkę.
 • Kiedy używać tego ustawienia?
  Metoda ta jest wygodna w przypadku drukarek atramentowych. Wynika to z faktu, że każda kombinacja typu papieru, rozdzielczości drukowania i dodatkowych parametrów druku (takich jak druk z dużą szybkością) wymaga innego profilu. Większość nowych fotograficznych drukarek atramentowych jest wyposażona w dość dokładne profile zawarte w sterownikach. Więc zezwolenie na wybór automatyczny profilu w drukarce pozwala oszczędzić czas i uniknąć błędów. Metoda ta jest zalecana również użytkownikom, którzy nie mają doświadczenia w zarządzaniu kolorami.

Ważne: jeśli ta metoda zostanie wybrana, w sterowniku drukarki skonfiguruj opcje drukowania i włącz zarządzanie kolorami.

 • Aby skonfigurować opcje drukowania w drukarce:
  (tylko system Windows) w oknie dialogowym Więcej opcji kliknij przycisk Preferencje drukarki. Zostanie otwarte okno dialogowe preferencji drukarki, w którym można zmienić odpowiednie ustawienia. Ta opcja może się znajdować w innym położeniu w oknie dialogowym zależnie od modelu drukarki.

Kolory zarządzane w programie Photoshop Elements

 • W jaki sposób przeprowadzane jest zarządzanie kolorami w programie Photoshop Elements?
  Po wybraniu tej opcji aplikacja konwertuje kolory i generuje dane dostosowane do konkretnego urządzenia wyjściowego (drukarki). Dokładność tej metody zależy od dokładności wybranego profilu drukarki.
  • Przestrzeń obrazu wyświetla profil ICC dołączony do obrazu.
  • Profil drukarki pozwala na wybranie odpowiedniego profilu ICC dla danej drukarki, papieru i atramentu.
 • Kiedy używać tego ustawienia?
  To ustawienie jest zazwyczaj uwzględniane w obiegu pracy dla zaawansowanych użytkowników. Użytkownik może dysponować niestandardowymi profilami ICC dla danych drukarek, papierów i atramentów.

Ważne: wybierając tę metodę, należy koniecznie pamiętać o wyłączeniu zarządzania kolorami w drukarce.

Ostrzeżenie: jednoczesne zarządzanie kolorami przez aplikację i drukarkę prowadzi do nieprzewidywalnego wyglądu kolorów.

 • Aby wyłączyć funkcję zarządzania kolorami w drukarce
  : (tylko system Windows) w oknie dialogowym Więcej opcji kliknij przycisk Preferencje drukarki. Zostanie otwarte okno dialogowe preferencji drukarki, w którym można zmienić odpowiednie ustawienia. Ta opcja może się znajdować w innym położeniu w oknie dialogowym zależnie od modelu drukarki.

Uwaga: każdy sterownik drukarki zawiera inne opcje zarządzania kolorami. Użytkownicy, którzy nie potrafią włączyć funkcji zarządzania kolorami, powinni zapoznać się ze specyfikacją i preferencjami drukarki.

Ustawienia drukarki można zmienić:

Windows

Mac OS

 • Photoshop Elements: w oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycje Więcej opcji > Zarządzanie kolorami i wybierz pozycję Preferencje drukarki.
 • Panel sterowania: w obszarze Panel sterowania > Urządzenia i drukarki prawym przyciskiem myszy kliknij drukarkę i wybierz pozycję Preferencje drukarki, aby mieć możliwość zmiany ustawień drukarki.
 • Okno dialogowe Drukuj: w oknie dialogowym Drukuj kliknij przycisk Pokaż szczegóły i wybierz pozycję Dopasowywanie kolorów. W zależności od typu drukarki, z dostępnych opcji – ColorSync i Dopasowywanie drukarki

Wskazówka: opcja Dopasowywanie drukarki zapewnia lepsze wyniki.

Profil drukarki

Wybierz profil zapewniany przez drukarkę odpowiadający papierowi, na którym wykonany zostanie wydruk. Ta opcja jest niedostępna, gdy dla funkcji Obsługa kolorów wybrano ustawienie Drukarka zarządza kolorami.

Metoda konwersji kolorów

Monitor komputera zapewnia możliwość wyświetlania większej liczby kolorów i lepszego nasycenia niż papier fotograficzny. Obraz cyfrowy może się cechować kolorami, których nie można odtworzyć na wydruku. Kolory, których nie można odtworzyć, są nazywane kolorami spoza gamy barwnej. Gama to przestrzeń kolorów, którą można odtworzyć w urządzeniu. Metoda konwersji kolorów określa sposób postępowania z kolorami spoza gamy.

Opcje metody konwersji kolorów

 

W programie Photoshop Elements dostępne są cztery różne opcje metody konwersji kolorów:

 

Charakterystyka

Kiedy używać

Wady

Percepcyjna

 

 • Zapewnia kolory, które są uznawane za naturalne przez oko ludzkie. 
 • Kolory spoza gamy są konwertowane na kolory najbardziej podobne do kolorów dostępnych w gamie.
 • Dochodzi do przesunięcia wewnątrz gamy, aby relacje między wszystkimi kolorami w gamie i poza nią pozostały niezmienione.
 • W przypadku przejść na wydruku i gradientów.
 • Kolorowe folie.

 

 • Przenosi kolory poniżej limitu gamy i zachowuje relacje, co może spowodować rozjaśnienie lub zmniejszenie nasycenia obrazu.

 

Nasycenie

 • Bardziej zachowuje nasycenie niż kolor. 
 • Przeciąga nasycone kolory na granicę gamy, zwiększając „siłę” koloru.
 • Grafiki wektorowe
 • Wykresy i diagramy.
 • W niektórych przypadkach w celu zachowania nasycenia kolorów mogą wystąpić zmiany barwy (kolor niebieski przechodzi w zielony).
Unikać w przypadku fotografii.
Relatywna kolorymetryczna
 • Zmienia kolory spoza gamy na najbardziej podobne kolory w gamie bez zmiany kolorów w gamie.
 • Niewielkie zmiany kolorów na obrazie.
 • Drukowanie zdjęć z aparatów cyfrowych.
 • Drukowanie na papierze matowym.
 • Drukowanie obrazów skanowanych.
 • Może powodować pasmowanie w gradientach.

Absolutna kolorymetryczna

 • Użyteczna w przypadku wydruków próbnych. Jeśli to konieczne, dodaje „odcień” kolor papieru do symulacji.
 • Używane w określonych kolorach, np. kolory w logotypach.       
 • Nieprzydatne w wydrukach fotograficznych, gdyż tworzy dominantę barwną.
 • Nieprzydatne podczas drukowania i skanowania obrazów z aparatu fotograficznego.

Wniosek

Aby uzyskać lepsze wydruki z programu Photoshop Elements Editor, wybierz ustawienia zarządzania kolorami, pamiętając o powyższych wyznacznikach. Aby uzyskać więcej informacji na temat innych problemów związanych z drukowaniem, np. problemy z wykrywaniem drukarki lub wyborem papieru, oraz sposobów ich rozwiązywania, patrz: Często zadawane pytania na temat wydruków | Program Photoshop Elements - Adobe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online