Pliki preferencji dla programów Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements różnią się. Poniżej przedstawiono szczegółową listę ich lokalizacji.

Windows

Preferencje programu Photoshop Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application data\Adobe\Photoshop Elements\{numer wersji}\Editor

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Photoshop Elements\{numer wersji}\Editor

Preferencje programu Premiere Elements

Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Premiere Elements\{numer wersji}

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[nazwa uśytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Elements\{numer wersji}

Preferencje modułu Elements Organizer

Windows XP: C:\Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\{numer wersji}\Organizer

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\Users\[nazwa uśytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\{numer wersji}\Organizer

Katalogi modułu Elements Organizer (lokalizacja domyślna)

Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Windows Vista / 7 / 8 / 10: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs

Uwaga: Folder Application Data/AppData w systemie Windows jest ukryty. Informacje na temat dostępu do niego znajdują się w temacie Wyświetlanie ukrytych plików, ukrytych folderów i rozszerzeń nazwy pliku

Mac OS

Photoshop Elements

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.adobe.PhotoshopElements.plist

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {numer wersji} Paths

Folder: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe Photoshop Elements {numer wersji} Settings

Adobe Premiere Elements

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements.{numer wersji}.plist

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.adobe.Adobe Premiere Elements.framework.plist

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.Adobe.Premiere Elements-{numer wersji}.plist

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.Adobe.ASWrapper Server.{numer wersji}.plist

Folder:

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements/{numer wersji}

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe/Premiere Elements {numer wersji}

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe/Adobe ASWrapper Server/{numer wersji}

Organizer

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.Adobe.Elements Organizer.{numer wersji}.plist

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/com.adobe.photodownloader.plist

Foldery:

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe/ElementsOrganizer/

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe/CAHeadless/{numer wersji}

/Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe/dynamiclinkmanager

UWAGA: Folder biblioteki użytkownika w systemie Mac OS 10.7 i nowszych wersjach jest ukryty. Aby go wyszukać, patrz temat Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika | Mac OS 10.7 i nowsze wersje

Przywracanie preferencji domyślnych

Ustawienia preferencji decydują o sposobie, w jaki program Photoshop Elements Editor wyświetla obrazy, wskaźniki i elementy przezroczyste, zapisuje pliki, używa wtyczek oraz dysków magazynujących itd. Jeśli aplikacja zaczęła działać w nieoczekiwany sposób, mogło dojść do uszkodzenia pliku preferencji. Można wówczas przywrócić wszystkim preferencjom ich wartości domyślne.

Uwaga: Operacji usunięcia pliku preferencji nie można cofnąć.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisze Alt+Control+Shift (Mac: Option+Command+Shift), gdy tylko rozpocznie się uruchamianie programu Photoshop Elements. Aby usunąć plik preferencji programu Adobe Photoshop Elements, kliknij przycisk Tak.
  • Przejdź do Edycja > Preferencje (Mac: Photoshop Elements > Preferencje > Ogólne), kliknij przycisk Wyzeruj wszystkie preferencje przy następnym uruchomieniu, a następnie kliknij OK. Po ponownym uruchomieniu programu Adobe Photoshop Elements zostaną przywrócone domyślne ustawienia wszystkich preferencji.

Przy następnym uruchomieniu programu Photoshop Elements Editor zostanie utworzony nowy plik preferencji. Informacje o poszczególnych opcjach preferencji można znaleźć w Pomocy.

Ponowne wyświetlanie wyłączonych komunikatów ostrzegawczych

W pewnych sytuacjach są wyświetlane komunikaty zawierające ostrzeżenia lub monity. Użytkownik może wyłączyć wyświetlanie takich komunikatów, wybierając opcję Nie pokazuj więcej dla danego komunikatu. Później może również zresetować komunikaty, które zostały wyłączone.

  1. (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne. (Mac) Wybierz polecenie Photoshop Elements > Preferencje > Ogólne.

  2. Kliknij przycisk Wyzeruj wszystkie okna z ostrzeżeniami, a następnie kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online