Podręcznik użytkownika Anuluj

Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

W tym dokumencie opisano podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów występujących podczas korzystania z programu Photoshop. Spróbuj wszystkich opisanych poniżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Photoshop.

Znane problemy w programie Photoshop

Sprawdź, czy napotkany problem jest znanym problemem w najnowszej wersji programu Photoshop.

Patrz Znane problemy w programie Photoshop.

Otrzymaj wsparcie dla najnowszej wersji wtyczki Camera Raw

Najczęściej zgłaszany jest następujący problemem: „Program Photoshop nie rozpoznaje nieprzetworzonych plików z mojego nowego aparatu. Co mogę zrobić, żeby otwierać nieprzetworzone pliki w programie Photoshop?”

Patrz Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego.

Instalowanie aktualizacji aplikacji

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, by wersja oprogramowania firmy Adobe była aktualna.

Zapoznaj się z tematem Bieżące aktualizowanie programu Photoshop.

Uwaga:

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną i poprawki bezpieczeństwa dla obecnej wersji i wcześniejszej wersji. Poprawki błędów są dostępne tylko dla bieżącej wersji. Zobacz Photoshop — Obsługiwane wersje, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, aby wersja systemu operacyjnego była aktualna.

Firma Adobe zaleca przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę w celu upewnienia się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają prawidłowo w nowym systemie operacyjnym.

W usłudze Creative Cloud nie wyświetlają się dostępne aktualizacje lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne?

Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

Nie mogę aktywować programu Photoshop lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie możesz aktywować programu Photoshop lub aplikacje pojawiają się jako wersje próbne?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z błędami licencjonowania | Creative Cloud.

Instalowanie aktualizacji sterowników karty graficznej (GPU)

Problemy z renderowaniem obrazów, niska wydajność i awarie mogą być spowodowane wadliwym, nieobsługiwanym lub niezgodnym sterownikiem karty graficznej.

Zapoznaj się z tematem Kroki rozwiązywania problemów ze sterownikami karty graficznej i GPU.

Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym

W niektórych przypadkach posiadanie najnowszego sterownika może nie rozwiązać wszystkich problemów związanych z kartami wideo i sterownikami.

Najszybszy i najprostszy sposób ustalenia, czy problem jest związany z kartą wideo, czy sterownikiem, polega na wyłączeniu preferencji Używaj procesora graficznego.

Zapoznaj się z sekcją na temat wyłączania GPU, aby szybko ustalić przyczynę tego problemu..

W przypadku konkretnych błędów zapoznaj się z poniższymi tematami:

Przywracanie preferencji

Przywrócenie domyślnych preferencji programu Photoshop może rozwiązać wiele problemów (takich jak błędy programu i nietypowe działanie narzędzi lub interfejsu).

Zapoznaj się z tematem Przywracanie domyślnych ustawień w plikach preferencji.

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Wiele problemów może wynikać z używania niezgodnych, nieaktualnych lub nieprawidłowo zainstalowanych wtyczek.

Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z wtyczkami programu Photoshop.

Rozwiązanie problemów z czcionkami

Wiele problemów może pojawiać się w przypadku korzystania z czcionek innych firm, np. awarie lub brak odpowiedzi po wybraniu narzędzia Tekst lub uaktywnieniu/wyświetleniu panelu Znaki. Nieprawidłowe czcionki mogą również powodować ogólne problemy z wydajnością podczas uruchamiania programu Photoshop lub korzystania z niego. Sprawdź poprawność lub usuń zdublowane lub kłopotliwe czcionki, aby poprawić stabilność i wydajność narzędzia tekstowego.

Zapoznaj się z tematem Rozwiązanie problemów z czcionkami.

Program Photoshop ulega awarii

Jeśli wykonasz wszystkie powyższe kroki, ale awaria nadal występuje, prześlij wszystkie raporty o awariach. Po przesłaniu do firmy Adobe raportu o awarii związanego ze znanym problemem wraz z adresem e-mail możesz otrzymać od nas wiadomość e-mail z rozwiązaniem tego problemu.

Zobacz Interpretowanie raportu o awarii programu Photoshop.

Program Photoshop działa wolno lub z opóźnieniem

Nieoczekiwane wyniki użycia narzędzia

Jeśli narzędzie w programie Photoshop nie działa prawidłowo (np. narzędzie kadrowania kadruje maleńki szary kwadrat lub funkcja malowania pędzlem zapewnia malowanie niewłaściwym kolorem lub w ogóle nie pozwala na malowanie), spróbuj ponownie ustawić ustawienia narzędzia:

Resetowanie narzędzia w bieżącej wersji programu Photoshop

Starsze wersje (CS6 i wcześniejsze)
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (macOS), próbnik ustawień wstępnych narzędzi na pasku opcji narzędzi i wybierz opcję Resetowanie narzędzia, aby zresetować aktywne narzędzie lub wybierz opcję Resetowanie wszystkich narzędzi, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne wszystkich narzędzi.
Opcja Resetowanie narzędzia dostępna w wersjach programu Photoshop CS6 i starszych

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem lub rozmiarem kursora

 • Krzyżyk: Jeśli widzisz kursor w kształcie krzyżyka (Precyzyjny) zamiast zwykłego pędzla lub kształtu narzędzia, spróbuj wyłączyć klawisz Caps Lock
 • Nieprawidłowy rozmiar pędzla: W systemie MacOS wynik malowania jest mniejszy niż rozmiar kursora pędzla, który widzisz na ekranie. Sprawdź, czy określono zwiększony Rozmiar kursora w menu Preferencje systemu: Dostępność > Ustawienia wyświetlania
(macOS) Sprawdź Rozmiar kursora w menu Preferencje systemu > Dostępność > Ustawienia wyświetlania.

Brakujące narzędzia

Jeśli na pasku narzędzi brakuje elementów, zresetuj jego ustawienia niestandardowe do wartości domyślnych. Aby to zrobić, kliknij polecenie Edycja > Pasek narzędzi i kliknij przycisk Przywróć domyślne w kolumnie z prawej strony.

Zobacz Brakujące narzędzia na pasku narzędzi.

Uwaga:

Jeśli wybrano przestrzeń roboczą inną niż Podstawowe, w każdej z pozostałych przestrzeni roboczych w programie Photoshop pasek narzędzi jest dostosowany w celu wyświetlania innego zestawu narzędzi. Ustawienia domyślne paska narzędzi można również przywróć, wybierając opcje Okno > Przestrzeń robocza > Podstawowe (domyślne) lub Okno > Przestrzeń robocza > Zresetuj Podstawowe.

Do wyszukiwania i identyfikacji narzędzi można także skorzystać z panelu Odkrywanie w programie Photoshop. Należy użyć skrótu klawiaturowego Command/Control + F  , wyświetlić potrzebne okno dialogowe Wyszukaj, wpisać nazwę wyszukiwanego narzędzia i wybrać pożądany wynik. Program Photoshop podświetli i uaktywni narzędzie w interfejsie użytkownika.

Patrz Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop.

Rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami użytkownika

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest skuteczne, napotkany problem może być związany z uprawnieniami użytkownika. 

Konto użytkownika administratora

Aby zidentyfikować problemy związane z uprawnieniami, należy utworzyć konto użytkownika administratora. Instrukcje na temat tworzenia konta użytkownika administratora znajdują się na następujących stronach: 

macOS:

Uwaga:

Podczas tworzenia użytkownika należy pamiętać o zmianie okna podręcznego Nowe konto z Standardowe na Administrator.

Windows:

Po utworzeniu konta użytkownika administratora zaloguj się jako nowy użytkownik i uruchom program Photoshop, aby sprawdzić, czy problem już nie występuje.

Konto użytkownika niebędącego administratorem

Uruchom w trybie awaryjnym

Czasami problemy z działaniem programu Photoshop mogą być powodowane przez rozszerzenia lub inne narzędzia innych firm.

Uruchamiając komputer w trybie awaryjnym, rozszerzenia i narzędzia innych firm są wyłączone, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

macOS:

 • Uruchamianie w trybie awaryjnym: W systemie macOS, tryb awaryjny wyłącza wszystkie rozszerzenia i elementy startowe firm zewnętrznych. Działa tylko z wymaganymi rozszerzeniami jądra i elementami startowymi zainstalowanymi przez firmę Apple.

Windows:

Rozwiązywanie problemów z aktualizacja

Wiele błędów aktualizacji wynika z brakujących lub zmodyfikowanych plików, których wymaga program Photoshop. Najczęstszą przyczyną tego typu problemów z plikami jest działanie narzędzia do oczyszczania dysku (takiego jak CleanMyMac lub MacKeeper). Zadbaj o aktualizację tych narzędzi lub zaprzestań ich używania.

Jeśli wystąpiły problemy podczas instalowania aktualizacji programu Photoshop lub Bridge, zapoznaj się z artykułem Naprawianie błędów podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.

Jeśli masz problem z instalacją aktualizacji wtyczki Camera Raw, przejdź do tego artykułu: Instalator wtyczki Camera Raw.

Gromadzenie dzienników i informacji o systemie

W mało prawdopodobnym przypadku awarii lub błędu programu Photoshop następujące źródła informacji zawierają wskazówki umożliwiające diagnozę przyczyny wystąpienia problemu:

Rozwiązywanie innych problemów

Spróbuj wszystkich opisanych powyżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Photoshop.

W przypadku pytań dotyczących sposobu wykonywania czynności lub zmian w zachowaniu pomiędzy różnymi wersjami programu Photoshop należy zapoznać się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z instalacją/pobieraniem aplikacji lub członkostwem w usłudze Creative Cloud, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online