W tym dokumencie opisano podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów występujących podczas korzystania z programu Photoshop. Spróbuj wszystkich opisanych poniżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Photoshop.

Znane problemy w programie Photoshop

Sprawdź, czy napotkany problem jest znanym problemem w najnowszej wersji programu Photoshop.

Patrz Znane problemy w programie Photoshop.

Otrzymaj wsparcie dla najnowszej wersji wtyczki Camera Raw

Najczęściej zgłaszany jest następujący problemem: „Program Photoshop nie rozpoznaje nieprzetworzonych plików z mojego nowego aparatu. Co mogę zrobić, żeby otwierać nieprzetworzone pliki w programie Photoshop?”

Patrz Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego.

Instalowanie aktualizacji aplikacji

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, by wersja oprogramowania firmy Adobe była aktualna.

Zapoznaj się z tematem Bieżące aktualizowanie programu Photoshop.

Uwaga:

Firma Adobe zapewnia pomoc techniczną i poprawki bezpieczeństwa dla obecnej wersji i wcześniejszej wersji. Poprawki błędów są dostępne tylko dla bieżącej wersji. Zobacz Photoshop — Obsługiwane wersje, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, aby wersja systemu operacyjnego była aktualna.

Firma Adobe zaleca przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę w celu upewnienia się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają prawidłowo w nowym systemie operacyjnym.

W usłudze Creative Cloud nie wyświetlają się dostępne aktualizacje lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne?

Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

Nie mogę aktywować programu Photoshop lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie możesz aktywować programu Photoshop lub aplikacje pojawiają się jako wersje próbne?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z błędami licencjonowania | Creative Cloud.

Instalowanie aktualizacji sterowników karty graficznej (GPU)

Problemy z renderowaniem obrazów, niska wydajność i awarie mogą być spowodowane wadliwym, nieobsługiwanym lub niezgodnym sterownikiem karty graficznej.

Zapoznaj się z tematem Kroki rozwiązywania problemów ze sterownikami karty graficznej i GPU.

Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym

W niektórych przypadkach posiadanie najnowszego sterownika może nie rozwiązać wszystkich problemów związanych z kartami wideo i sterownikami.

Najszybszy i najprostszy sposób ustalenia, czy problem jest związany z kartą wideo, czy sterownikiem, polega na wyłączeniu preferencji Używaj procesora graficznego.

Zapoznaj się z tematem Wyłączanie GPU w celu szybkiego zidentyfikowania problemu.

W przypadku konkretnych błędów zapoznaj się z poniższymi tematami:

Przywracanie preferencji

Przywrócenie domyślnych preferencji programu Photoshop może rozwiązać wiele problemów (takich jak błędy programu i nietypowe działanie narzędzi lub interfejsu).

Zapoznaj się z tematem Przywracanie domyślnych ustawień w plikach preferencji.

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Wiele problemów może wynikać z używania niezgodnych, nieaktualnych lub nieprawidłowo zainstalowanych wtyczek.

Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z wtyczkami programu Photoshop.

Rozwiązanie problemów z czcionkami

Wiele problemów może pojawiać się w przypadku korzystania z czcionek innych firm, np. awarie lub brak odpowiedzi po wybraniu narzędzia Tekst lub uaktywnieniu/wyświetleniu panelu Znaki. Nieprawidłowe czcionki mogą również powodować ogólne problemy z wydajnością podczas uruchamiania programu Photoshop lub korzystania z niego. Sprawdź poprawność lub usuń zdublowane lub kłopotliwe czcionki, aby poprawić stabilność i wydajność narzędzia tekstowego.

Zapoznaj się z tematem Rozwiązanie problemów z czcionkami.

Program Photoshop ulega awarii

Jeśli wykonasz wszystkie powyższe kroki, ale awaria nadal występuje, prześlij wszystkie raporty o awariach. Po przesłaniu do firmy Adobe raportu o awarii związanego ze znanym problemem wraz z adresem e-mail, można otrzymać od nas wiadomość e-mail z rozwiązaniem tego problemu.

Zobacz Interpretowanie raportu o awarii programu Photoshop.

Program Photoshop działa wolno lub z opóźnieniem

Nieoczekiwane wyniki użycia narzędzia

Jeśli narzędzie w programie Photoshop nie działa prawidłowo (np. narzędzie kadrowania kadruje maleńki szary kwadrat lub funkcja malowania pędzlem zapewnia malowanie niewłaściwym kolorem lub w ogóle nie pozwala na malowanie), spróbuj ponownie ustawić ustawienia narzędzia:

Wybierz opcję „Resetowanie narzędzia”, by naprawić nieoczekiwane wyniki podczas używania narzędzia
Resetowanie narzędzia w bieżącej wersji programu Photoshop
Starsze wersje (CS6 i wcześniejsze)
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (macOS), próbnik ustawień wstępnych narzędzi na pasku opcji narzędzi i wybierz opcję Resetowanie narzędzia, aby zresetować aktywne narzędzie lub wybierz opcję Resetowanie wszystkich narzędzi, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne wszystkich narzędzi.
Wybierz opcję „Resetowanie narzędzia”, by naprawić nieoczekiwane wyniki podczas używania narzędzia
Opcja Resetowanie narzędzia dostępna w wersjach programu Photoshop CS6 i starszych

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem lub rozmiarem kursora

  • Krzyżyk: Jeśli widzisz kursor w kształcie krzyżyka (Precyzyjny) zamiast zwykłego pędzla lub kształtu narzędzia, spróbuj wyłączyć klawisz Caps Lock
  • Nieprawidłowy rozmiar pędzla: W systemie MacOS wynik malowania jest mniejszy niż rozmiar kursora pędzla, który widzisz na ekranie. Sprawdź, czy określono zwiększony Rozmiar kursora w menu Preferencje systemu: Dostępność > Ustawienia wyświetlania
Sprawdź rozmiar kursora w preferencjach systemu Mac.
(macOS) Sprawdź Rozmiar kursora w menu Preferencje systemu > Dostępność > Ustawienia wyświetlania.

Brakujące narzędzia

Jeśli na pasku narzędzi brakuje elementów, zresetuj jego ustawienia niestandardowe do wartości domyślnych. Aby to zrobić, kliknij polecenie Edycja > Pasek narzędzi i kliknij przycisk Przywróć domyślne w kolumnie z prawej strony.

Zobacz Brakujące narzędzia na pasku narzędzi.

Uwaga:

Jeśli wybrano przestrzeń roboczą inną niż Podstawowe, w każdej z pozostałych przestrzeni roboczych w programie Photoshop pasek narzędzi jest dostosowany w celu wyświetlania innego zestawu narzędzi. Ustawienia domyślne paska narzędzi można również przywróć, wybierając opcje Okno > Przestrzeń robocza > Podstawowe (domyślne) lub Okno > Przestrzeń robocza > Zresetuj Podstawowe.

Do wyszukiwania i identyfikacji narzędzi można także skorzystać z panelu Odkrywanie w programie Photoshop. Należy użyć skrótu klawiaturowego Command/Control + F  , wyświetlić potrzebne okno dialogowe Wyszukaj, wpisać nazwę wyszukiwanego narzędzia i wybrać pożądany wynik. Program Photoshop podświetli i uaktywni narzędzie w interfejsie użytkownika.

Patrz Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop.

Rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami użytkownika

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest skuteczne, napotkany problem może być związany z uprawnieniami użytkownika. 

Aby zidentyfikować problemy związane z uprawnieniami, należy utworzyć konto użytkownika administratora.Instrukcje na temat tworzenia konta użytkownika administratora znajdują się na następujących stronach: 

macOS:

Uwaga:

Podczas tworzenia użytkownika należy pamiętać o zmianie okna podręcznego Nowe konto z Standardowe na Administrator.

Windows:

Po utworzeniu konta użytkownika administratora zaloguj się jako nowy użytkownik i uruchom program Photoshop, aby sprawdzić, czy problem już nie występuje.

Uruchom w trybie awaryjnym

Czasami problemy z działaniem programu Photoshop mogą być powodowane przez rozszerzenia lub inne narzędzia innych firm.

Uruchamiając komputer w trybie awaryjnym, rozszerzenia i narzędzia innych firm są wyłączone, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

macOS:

  • Uruchamianie w trybie awaryjnym: W systemie macOS, tryb awaryjny wyłącza wszystkie rozszerzenia i elementy startowe firm zewnętrznych. Działa tylko z wymaganymi rozszerzeniami jądra i elementami startowymi zainstalowanymi przez firmę Apple.

Windows:

Rozwiązywanie problemów z aktualizacja

Wiele błędów aktualizacji wynika z brakujących lub zmodyfikowanych plików, których wymaga program Photoshop. Najczęstszą przyczyną tego typu problemów z plikami jest działanie narzędzia do oczyszczania dysku (takiego jak CleanMyMac lub MacKeeper). Zadbaj o aktualizację tych narzędzi lub zaprzestań ich używania.

Jeśli wystąpiły problemy podczas instalowania aktualizacji programu Photoshop lub Bridge, zapoznaj się z artykułem Naprawianie błędów podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.

Jeśli masz problem z instalacją aktualizacji wtyczki Camera Raw, przejdź do tego artykułu: Instalator wtyczki Camera Raw.

Gromadzenie dzienników i informacji o systemie

W mało prawdopodobnym przypadku awarii lub błędu programu Photoshop następujące źródła informacji zawierają wskazówki umożliwiające diagnozę przyczyny wystąpienia problemu:

Rozwiązywanie innych problemów

Spróbuj wszystkich opisanych powyżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Photoshop.

W przypadku pytań dotyczących sposobu wykonywania czynności lub zmian w zachowaniu pomiędzy różnymi wersjami programu Photoshop należy zapoznać się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z instalacją/pobieraniem aplikacji lub członkostwem w usłudze Creative Cloud, zapoznaj się z poniższymi tematami: