W tym dokumencie opisano podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów występujących podczas korzystania z programu Photoshop. Spróbuj wszystkich opisanych poniżej czynności, zanim opublikujesz wpisy na forach lub skontaktujesz się z pomocą techniczną w związku z problemami występującymi podczas pracy w programie Photoshop.

Uwaga:

W przypadku awarii należy przesłać wszystkie raporty o awarii. Po przesłaniu do firmy Adobe raportu o awarii związanego ze znanym problemem wraz z adresem e-mail, można otrzymać od nas wiadomość e-mail z rozwiązaniem tego problemu.

Otrzymaj wsparcie dla najnowszej wersji wtyczki Camera Raw

Najczęściej zgłaszany jest następujący problemem: „Program Photoshop nie rozpoznaje nieprzetworzonych plików z mojego nowego aparatu. Co mogę zrobić, żeby otwierać nieprzetworzone pliki w programie Photoshop?”

Dla rozwiązań, zapoznaj się z tematem Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego.

Instalowanie aktualizacji aplikacji

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, by wersja oprogramowania firmy Adobe była aktualna. zapoznaj się z tematem Bieżące aktualizowanie programu Photoshop.

Instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego

Aby rozwiązać wiele problemów, wystarczy po prostu zadbać o to, aby wersja systemu operacyjnego była aktualna.

Firma Adobe zaleca przetestowanie partycji spoza środowiska produkcyjnego na własną rękę w celu upewnienia się, że posiadany sprzęt i sterowniki działają prawidłowo w nowym systemie operacyjnym.

W usłudze Creative Cloud nie wyświetlają się dostępne aktualizacje lub aplikacje są w wersji próbnej

Nie widzisz dostępnych aktualizacji? Aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne? Zapoznaj się z tematem Dostępne aktualizacje nie znajdują się na liście.

Nie mogę aktywować programu Photoshop lub aplikacje są w wersji próbnej

Jeśli nie można aktywować programu Photoshop lub aplikacje są wyświetlane jako wersje próbne, zapora lub plik hostów mogą blokować łączność oprogramowania z serwerem aktywacji. zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z łącznością. W przypadku wydania programu Photoshop z października 2018, zobacz artykuł Rozwiązywanie błędów z licencjami | Creative Cloud 2019.

Zainstaluj aktualizacje sterownika karty wideo

Problemy z renderowaniem obrazów, niska wydajność i awarie mogą być spowodowane wadliwym, nieobsługiwanym lub niezgodnym sterownikiem karty graficznej. zapoznaj się z tematem Kroki rozwiązywania problemów ze sterownikami karty graficznej i GPU.

Uwaga:

WAŻNE: W usłudze Windows Update nie zawsze znajdują się najnowsze sterowniki. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta karty.

Rozwiązywanie problemów z procesorem graficznym

W niektórych przypadkach posiadanie najnowszego sterownika może nie rozwiązać wszystkich problemów związanych z kartami wideo i sterownikami.

Najszybszy i najprostszy sposób ustalenia, czy problem jest związany z kartą wideo, czy sterownikiem, polega na wyłączeniu preferencji Używaj procesora graficznego. zapoznaj się z tematem Wyłączanie GPU w celu szybkiego zidentyfikowania problemu.

W przypadku konkretnych błędów zapoznaj się z poniższymi tematami:

Nieoczekiwane wyniki użycia narzędzia

Jeśli narzędzie w programie Photoshop nie działa prawidłowo (np. narzędzie kadrowania kadruje maleńki szary kwadrat lub funkcja malowania pędzlem zapewnia malowanie niewłaściwym kolorem lub w ogóle nie pozwala na malowanie), spróbuj ponownie ustawić ustawienia narzędzia:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij, naciskając klawisz Control (Mac OS), próbnik ustawień wstępnych narzędzi na pasku opcji narzędzi i wybierz opcję Resetowanie narzędzia, aby zresetować aktywne narzędzie lub wybierz opcję Resetowanie wszystkich narzędzi, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne wszystkich narzędzi.
Wybierz opcję „Resetowanie narzędzia”, by naprawić nieoczekiwane wyniki podczas używania narzędzia
Opcja Resetowanie narzędzia dostępna w wersjach programu Photoshop CC 18.0 i starszych
Wybierz opcję „Resetowanie narzędzia”, by naprawić nieoczekiwane wyniki podczas używania narzędzia
Resetowanie narzędzia w programie Photoshop CC 19.0 i nowszych wersjach

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem lub rozmiarem kursora

 • Krzyżyk: Jeśli widzisz kursor w kształcie krzyżyka (Precyzyjny) zamiast zwykłego pędzla lub kształtu narzędzia, spróbuj wyłączyć klawisz Caps Lock.
 • Nieprawidłowy rozmiar pędzla: W systemie MacOS wynik malowania jest mniejszy niż rozmiar kursora pędzla, który widzisz na ekranie. Sprawdź, czy w menu Preferencje systemu: Dostępność > Ustawienia wyświetlania określono zwiększony Rozmiar kursora
Sprawdź rozmiar kursora w preferencjach systemu Mac.
(macOS) Sprawdź Rozmiar kursora w menu Preferencje systemu > Dostępność > Ustawienia wyświetlania.

Brakujące narzędzia

Jeśli na pasku narzędzi brakuje elementów, zresetuj jego ustawienia niestandardowe do wartości domyślnych. Aby to zrobić, kliknij polecenie Edycja > Pasek narzędzi i kliknij przycisk Przywróć domyślne w kolumnie z prawej strony.

Uwaga:

Jeśli wybrano przestrzeń roboczą inną niż Podstawowe, w każdej z pozostałych przestrzeni roboczych w programie Photoshop pasek narzędzi jest dostosowany w celu wyświetlania innego zestawu narzędzi. Ustawienia domyślne paska narzędzi można również przywróć, wybierając opcje Okno > Przestrzeń robocza > Podstawowe (domyślne) lub Okno > Przestrzeń robocza > Zresetuj Podstawowe.

Do wyszukiwania i identyfikacji narzędzi można także skorzystać z kompleksowej wyszukiwarki w programie Photoshop. Należy użyć skrótu klawiaturowego Command/Control + F, wyświetlić potrzebne okno dialogowe wyszukaj, wpisać wyszukiwane narzędzie i otrzymać pożądany wynik. Domyślnie program Photoshop aktywuje to narzędzie i wyróżnia je w interfejsie użytkownika. Więcej informacji można zapoznaj się z tematem Wyszukiwanie w programie Photoshop.

Przywracanie preferencji

Przywrócenie domyślnych preferencji programu Photoshop może rozwiązać wiele problemów (takich jak błędy programu i nietypowe działanie narzędzi lub interfejsu). zapoznaj się z tematem Przywracanie domyślnych ustawień w plikach preferencji.

Rozwiązywanie problemów z wtyczkami

Wiele problemów wynika z korzystania w nowszej wersji programu Photoshop z niezgodnych wtyczek utworzonych dla wcześniejszych wersji lub po prostu z nieprawidłowej instalacji wtyczek. zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z wtyczkami programu Photoshop.

Rozwiązanie problemów z czcionkami

Wiele problemów może pojawiać się w przypadku korzystania z czcionek innych firm, np. awarie lub brak odpowiedzi po wybraniu narzędzia Tekst lub uaktywnieniu/wyświetleniu panelu Znaki. Nieprawidłowe czcionki mogą również powodować ogólne problemy z wydajnością podczas uruchamiania programu Photoshop lub korzystania z niego. Sprawdź poprawność lub usuń zdublowane lub kłopotliwe czcionki, aby poprawić stabilność i wydajność narzędzia tekstowego. Zapoznaj się z tematem Rozwiązanie problemów z czcionkami.

Rozwiązywanie problemów związanych z uprawnieniami użytkownika

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie jest skuteczne, napotkany problem może być związany z uprawnieniami użytkownika.Użycie polecenia Naprawa uprawnień rozwiązuje problemy z uprawnieniami w systemie operacyjnym, ale nie w aplikacjach, takich jak Photoshop.

Aby zidentyfikować problemy związane z uprawnieniami, należy utworzyć konto użytkownika administratora.Instrukcje na temat tworzenia konta użytkownika administratora znajdują się na następujących stronach: 

Mac OS:

Uwaga:

Podczas tworzenia użytkownika należy pamiętać o zmianie okna podręcznego Nowe konto z [Standardowe] na [Administrator].

Jeżeli nadal występuje problem w systemie Mac OS, spróbuj naprawić uprawnienia na dysku. Więcej informacji można znaleźć w Zapoznaj się z tematem Naprawa uprawnień dysku za pomocą narzędzia Disk Utility.

Windows:

Po utworzeniu konta użytkownika administratora zaloguj się jako nowy użytkownik i uruchom program Photoshop, aby sprawdzić, czy problem już nie występuje.

Uruchom w trybie awaryjnym

Czasami problemy z działaniem programu Photoshop mogą być powodowane przez rozszerzenia lub inne narzędzia innych firm.

Uruchamiając komputer w trybie awaryjnym, rozszerzenia i narzędzia innych firm są wyłączone, co może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Mac OS:

 • Uruchamianie w trybie awaryjnym: W systemie Mac OS tryb awaryjny powoduje wyłączenie wszystkich rozszerzeń oraz elementów startowych innych firm oraz uruchamia tylko wymagane rozszerzenia rdzenia oraz elementy startowe zainstalowane na urządzeniu firmy Apple.

Windows:

Czy sterowniki działają w wersji 32- czy 64-bitowej

Jeśli program Photoshop działa normalnie w trybie awaryjnym, może to być spowodowane problemem sterownikiem (z drukarką lub innym urządzeniem) albo rozszerzeniem (systemem lub wtyczką).W sterownikachmogą zachodzić unikatowe problemy z pracą w trybie 64-lub 32-bitowym. Uruchom Program photoshop w trybie 32-bitowym lub na odwrót.

Windows:

Tryb 32-bitowy nie jest już obsługiwany w wersji programu Photoshop CC 2019 i nowszych.

32-bitowa wersja programu Photoshop CC 2014 ani CC 2018 nie jest domyślnie zainstalowana w 64-bitowych wersjach systemu Windows:

 1. Pobierz i zainstaluj 32-bitową wersję programu Photoshop 2018

 2. Po instalacji przejdź do folderu Program Files (x86) > Adobe > Adobe Photoshop CC <2015 - 2018>.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Adobe Photoshop CC <2015-2018>.exe.

Aby uruchomić program Photoshop CS6 lub CC w systemie Windows jako aplikację 32-bitową:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przejdź do folderu Program Files (x86) > Adobe > Adobe Photoshop CS6.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Adobe Photoshop CS6.exe.

Aby uruchomić Photoshop CC <2014-2018> lub CS6 w systemie Windows jako aplikację 64-bitową:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przejdź do folderu Program Files > Adobe > Adobe Photoshop CC <2014-2018> lub Adobe Photoshop CS6.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Adobe Photoshop CC <2014-2018>.exe lub Adobe Photoshop CS6.exe.

macOS:

W systemie macOS program Photoshop CS6 i CC jest dostępny tylko w wersji 64-bitowej.

Rozwiązywanie problemów z aktualizacja

Wiele błędów aktualizacji wynika z brakujących lub zmodyfikowanych plików, których wymaga program Photoshop. Najczęstszą przyczyną tego typu problemów z plikami jest działanie narzędzia do oczyszczania dysku (takiego jak CleanMyMac lub MacKeeper). Zadbaj o aktualizację tych narzędzi lub zaprzestań ich używania. Jeśli wystąpiły problemy podczas instalowania aktualizacji programu Photoshop lub Bridge, zapoznaj się z tym artykułem:

Jeśli masz problem z instalacją aktualizacji wtyczki Camera Raw, przejdź do tego artykułu: Instalator wtyczki Camera Raw.

Gromadzenie dzienników i informacji o systemie

W mało prawdopodobnym przypadku awarii lub błędu programu Photoshop następujące źródła informacji zawierają wskazówki umożliwiające diagnozę przyczyny wystąpienia problemu:

Rozwiązywanie innych problemów

Jeśli pojawiają się problemy z wydajnością podczas używania programu Photoshop, patrz:

W przypadku pytań dotyczących sposobu wykonywania czynności lub zmian w zachowaniu pomiędzy różnymi wersjami programu Photoshop należy zapoznać się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w rozwiązywaniu ogólnych problemów, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z instalacją/pobieraniem aplikacji lub członkostwem w usłudze Creative Cloud, zapoznaj się z poniższymi tematami:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online