Podręcznik użytkownika Anuluj

Zapisywanie plików w programie Photoshop

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

W tym artykule omówiono zapisywanie dokumentów w różnych formatach plików w programie Photoshop.

Tematyka tego artykułu:

Wprowadzenie do opcji zapisywania plików w programie Photoshop

Polecenia zapisywania w programie Photoshop pozwalają zapisać zmiany w dokumentach zależnie od formatu, który ma być używany, lub planowanego sposobu uzyskiwania do nich dostępu później.

Obejrzyj to nagranie, aby szybko poznać opcje zapisywania dostępne w programie Photoshop. Przeczytaj artykuł, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Aby zapisać plik, przejdź do menu Plik i wybierz dowolne z poleceń zapisywania: Zapisz, Zapisz jako lub Zapisz kopię. Po wybraniu polecenia zapisu jest wyświetlany próbnik plików w chmurze z opcjami Zapisz w chmurze i Zapisz na komputerze.

Uniwersalny próbnik zasobów w programie Photoshop
Zalety zapisywania plików w usłudze Creative Cloud z poziomu programu Photoshop

Aby okno Zapisywanie na komputerze lub jako pliku w chmurze nie było więcej wyświetlane, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj więcej. Program Photoshop pamięta sposób działania używany w poprzedniej sesji i w intuicyjny sposób zachowuje go, gdy ponownie próbujesz zapisać dokument. 

Zapisz

Aby zapisać zmiany w dokumencie w bieżącym formacie, wybierz polecenie Plik > Zapisz.

Zapisz jako

Aby zapisać plik z inną nazwą, lokalizacją lub formatem, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz format z menu Format.

 3. Określ nazwę i lokalizację pliku.
 4. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz opcje zapisywania.
 5. Kliknij przycisk Zapisz. Podczas zapisywania obrazu w niektórych formatach jest wyświetlane okno dialogowe umożliwiające wybranie opcji.

Uwaga:

Aby skopiować obraz bez zapisywania go na twardym dysku można posłużyć się poleceniem Duplikuj. Aby zachować w pamięci tymczasową wersję obrazu, należy utworzyć migawkę za pomocą panelu Historia.

Domyślne zapisywanie jako plików w chmurze

Zaktualizowane w programie Photoshop 23.4 (czerwiec 2022 r.)

Od wersji Photoshop 23.4 będzie dostępny ulepszony obieg pracy zapisywania.W przypadku tej aktualizacji po wybraniu polecenia Zapisz jako w nowym dokumencie jest wyświetlany selektor pliku w chmurze, który pozwala zapisać plik w usłudze Creative Cloud.Okno dialogowe nadal pozwala zapisać plik lokalnie na komputerze.

Aby przywrócić obecne działanie funkcji „Zapisz jako”, możesz wybrać dla ustawienia Domyślna lokalizacja pliku opcję Na komputerze. Podczas tworzenia nowych plików w dowolnej z poniższych lokalizacji będzie wtedy widoczna ścieżka lokalna.

 • Windows: Edycja > Preferencje > Obsługa plików
 • macOS: Photoshop > Preferencje > Obsługa plików
Preferencja lokalizacji plików w programie Photoshop

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem dotyczącym tego ustawienia, daj nam znać w społeczności użytkowników programu Adobe Photoshop. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Powrót do starszych opcji Zapisz jako

Program Photoshop 22.4.2 pozwala zarówno wrócić do starszego obiegu pracy funkcji Zapisz jako, jak i w razie konieczności pomijać dodawanie słowa „kopia” przy zapisywaniu kopii pliku.

Aby znaleźć te nowe opcje preferencji, przejdź do: 

 • (macOS) Photoshop > Preferencje > Obsługa plików > Opcje zapisywania pliku
 • (Windows) Edycja > Preferencje > Obsługa plików > Opcje zapisywania pliku 
Przywracanie starszego obiegu pracy Zapisz jako w programie Photoshop dla komputerów

Po włączeniu preferencji Włącz opcję „Zapisz jako” starszego typu:
 • macOS: Obie opcjeZapisz jako i Zapisz kopię będą teraz otwierać starsze okno dialogowe z opcjamiZapisz jako dostępnymi w programie Photoshop 22.3 i starszych, w tym polem wyboru Jako kopię. Przy włączonym starszym obiegu pracy użycie opcji Zapisz kopię do zapisania pliku programu Photoshop spowoduje, że pole wyboru Jako kopia będzie włączone domyślnie. Po wybraniu opcji Włącz opcję „Zapisz jako” starszego typu w preferencjach w systemie macOS zobaczysz okno dialogowe z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie nadpisania plików, które występuje, gdy używa się starszego obiegu pracy Zapisz jako, ponieważ słowo „kopia” przestanie już być interaktywnie dołączane do nazwy pliku. Z tego względu po wybraniu preferencji Włącz opcję „Zapisz jako” starszego typu preferencja Nie dołączaj słowa „kopia” do nazwy pliku przy zapisywaniu kopii zostanie automatycznie włączona i nie będzie można jej wyłączyć, chyba że wyłączy się preferencję Włącz opcję „Zapisz jako” starszego typu.
Okno dialogowe z ostrzeżeniem dla starszej opcji Zapisz jako

 • Windows: Preferencja Włącz opcję „Zapisz jako” starszego typu działa tak jak pierwotny obieg pracy Zapisz jako, włącznie z interaktywnym dołączaniem słowa „kopia” do nazw plików, gdy to odpowiednie. Z tego powodu nie jest pokazywany alert ostrzegawczy przy włączaniu preferencji starszej opcji w systemie Windows. Dodatkowo ponieważ starszy obieg pracy Zapisz jako może dołączać automatycznie słowo „kopia” do nazw plików, nie będzie pokazywany alert ostrzegawczy i opcję preferencji Nie dołączaj słowa „kopia” do nazwy pliku przy zapisywaniu kopii można zgodnie z potrzebami włączać i wyłączać.

Nie dołączaj słowa „kopia” do nazwy pliku przy zapisywaniu kopii

macOS i Windows: Preferencja Nie dołączaj słowa „kopia” do nazwy pliku przy zapisywaniu kopii decyduje o tym, czy słowo „kopia” jest dołączane do nazwy pliku dokumentu programu Photoshop w sytuacjach, gdy użytkownikowi grozi nadpisanie pliku. Po wybraniu tej preferencji słowo „kopia” nie będzie już dołączane automatycznie do nazw plików przy zapisywaniu kopii — zarówno w przypadku nowej opcji Zapisz kopię, jak i starszej opcji Zapisz jako (macOS i Windows).

Dodatkowo po włączeniu tej preferencji będziesz widzieć okna dialogowe alertów ostrzegające o potencjalnym ryzyku nadpisania pliku programu Photoshop w przypadku braku słowa „kopia” w nazwie pliku w systemach macOS i Windows. 

Okno dialogowe z ostrzeżeniem dla starszej opcji Zapisz jako

Zapisz kopię

Aby zapisać plik z warstwami jako plik płaski, trzeba utworzyć nową wersję dokumentu. Jeśli nie widzisz żądanego formatu, takiego jak JPEG lub PNG, użyj opcji Zapisz kopię dla wszystkich formatów i utwórz zachowaną wersję dokumentu.

Aby to zrobić, wybierz następujące opcje:

 • Plik > Zapisz kopię
 • Przycisk Zapisz kopię w oknie dialogowym Zapisywanie jako
Nie widzisz żądanego formatu, takiego jak JPEG lub PNG? Zapisz kopię dokumentu dla wszystkich formatów
Nie widzisz żądanego formatu, takiego jak JPEG lub PNG? Zapisz kopię dokumentu dla wszystkich formatów

Właściwości zapisywania plików

W oknach dialogowych Zapisywanie jako i Zapisywanie kopii można ustawić wiele opcji zapisywania pliku. Dostępność opcji jest zależna od rodzaju zapisywanego pliku oraz wybranego formatu pliku.

Kanały alfa

Razem z obrazem są zapisywane informacje o kanałach alfa. Wyłączenie tej opcji powoduje, że w zapisywanym obrazie nie są uwzględniane dane kanałów alfa.

Warstwy

Program zachowuje wszystkie warstwy obrazu. Jeżeli ta opcja jest wyłączona lub niedostępna, wszystkie widoczne warstwy są spłaszczane lub scalane (w zależności od wybranego formatu).

Uwagi

Pozwala zapisać uwagi z obrazem.

Kolory dodatkowe

Wraz z obrazem są zapisywane informacje o kanałach dodatkowych. Wyłączenie tej opcji powoduje usunięcie kanałów dodatkowych z zapisanego obrazu.

Używanie opcji Ustawienia próby, Profil ICC (Windows) i Osadź profil kolorów (macOS)

Tworzy dokument z zarządzanymi kolorami.

Uwaga:

Opisane poniżej opcje podglądu i rozszerzeń plików są dostępne tylko wtedy, gdy w sekcji Obsługa plików okna dialogowego Preferencje jest wybrana opcja Pytaj przy zapisie dla pozycji Podglądy oraz Dołącz rozszerzenie pliku (macOS).

Miniaturka (Windows)

Powoduje zapisanie danych miniaturki pliku.

Rozszerzenie małymi literami (Windows)

Rozszerzenie pliku jest zapisywane małymi literami.

Opcja Podglądy (macOS)

Powoduje zapisanie danych miniaturki pliku. Te miniaturki są wyświetlane w oknie dialogowym Otwórz.

Opcje Rozszerzenie pliku (macOS)

Zawiera opcje dotyczące formatu rozszerzeń plików. Opcja Dołącz powoduje dołączanie rozszerzenia formatu do nazwy pliku, a opcja Małe litery powoduje, że rozszerzenie jest zapisywane małymi literami.

Uwaga:

Od wersji 2015 programu Photoshop CC opcja Plik > Zapisz dla Internetu została przeniesiona. Jest teraz dostępna jako Plik > Eksportuj > Zapisz dla Internetu (starsza opcja) obok nowszych opcji eksportowania. Więcej informacji o nowych opcjach eksportowania znajdziesz w artykule Eksportowanie obszarów kompozycji, warstw i innych elementów.

Preferencje zapisywania plików

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików.

  • (macOS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Obsługa plików.

 2. Ustaw następujące opcje:

  Podglądy obrazów

  Dostępne są następujące opcje zapisywania podglądów obrazu: Nigdy nie zapisuj — pliki są zapisywane bez podglądów. Zawsze zapisuj — pliki są zapisywane z wybranymi podglądami. Pytaj przy zapisie — decyzje o przydzieleniu podglądu są podejmowane oddzielnie dla poszczególnych plików. W systemie macOS można zaznaczyć typ lub typy podglądu. (Zobacz Opcje podglądów w systemie macOS.)

  Rozszerzenie pliku (Windows)

  Wybierz opcję dotyczącą trzyznakowego rozszerzenia wskazującego format pliku: Duże litery, aby dołączać rozszerzenia plików pisane wielkimi literami, Małe litery, aby dołączać rozszerzenia plików pisane małymi literami.

  Dołącz rozszerzenie pliku (macOS)

  Rozszerzenia są niezbędne w przypadku plików, które mają być używane później lub które zostaną przeniesione do systemu Windows. Wybierz opcję dołączania rozszerzeń do nazw plików: Nigdy, aby zapisywać pliki bez rozszerzeń; Zawsze, aby dołączać rozszerzenia do nazw plików; Pytaj przy zapisie, aby rozszerzenia był dołączane do plików zależnie od wyboru użytkownika. Wybranie opcji Małe litery powoduje dołączanie rozszerzeń pisanych małymi literami.

  Zapisuj pod inną nazwą w oryginalnym folderze

  Podczas zapisywania obrazy domyślnie są umieszczane w folderze, z którego pochodzą. Usuń zaznaczenie tej opcji, aby zamiast domyślnego użyty został folder, w którym obraz został ostatnio zapisany.

  Zapisuj w tle

  Funkcja zapisywania w tle pozwala kontynuować pracę w programie Photoshop po wybraniu polecenia Zapisz. Dzięki niej nie trzeba czekać, aż program Photoshop ukończy zapisywanie pliku.

  Automatyczne zapisywanie informacji odzyskiwania

  Program Photoshop automatycznie przechowuje informacje potrzebne do odzyskania danych po awarii. Dzieje się to w odstępach czasu określonych przez użytkownika. W przypadku awarii program Photoshop odzyskuje efekty pracy po ponownym uruchomieniu.

Opcje podglądu obrazów w systemie macOS

W systemie macOS można wybrać typ lub typy podglądów. Aby przyspieszyć proces zapisywania i zminimalizować rozmiar pliku, wybierz tylko te podglądy, które będą używane.

Ikona

Podgląd ma postać ikony pliku na pulpicie.

Pełny rozmiar

Jest zapisywana wersja obrazu w rozdzielczości 72 ppi przeznaczona do użytku w aplikacjach, które mogą otwierać tylko obrazy o niskiej rozdzielczości. W przypadku plików innych niż EPS jest to podgląd PICT.

Miniaturka Macintosh

Podgląd jest wyświetlany w oknie dialogowym Otwórz.

Miniaturka Windows

Jest zapisywany podgląd możliwy do wyświetlania w systemie Windows.

Zapisywanie dużych dokumentów

Program Photoshop obsługuje dokumenty o maksymalnej długości lub szerokości 300 000 pikseli i udostępnia trzy formaty plików do zapisywania obrazów o długości lub szerokości przekraczającej 30000 pikseli. Inne aplikacje, w tym starsze wersje programu Photoshop, w większości obsługują tylko pliki o maksymalnej wielkości 2 GB i obrazy o długości lub szerokości do 30 000 pikseli.

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz jeden z następujących formatów plików:

  Format dużych dokumentów (PSB)

  Obsługuje dokumenty o dowolnym rozmiarze pliku. W plikach PSB są zachowywane wszystkie informacje charakterystyczne dla działania programu Photoshop. Jeśli jednak szerokość lub wysokość dokumentu przekracza 30 000 pikseli, niektóre filtry zaimplementowane jako wtyczki są niedostępne. Obecnie pliki PSB obsługuje tylko program Photoshop CS i jego nowsze wersje.

  Photoshop Raw

  Obsługuje dokumenty o dowolnych wymiarach w pikselach i o dowolnej wielkości w bajtach, lecz nie obsługuje warstw. Duże dokumenty zapisywane w formacie Photoshop Raw są spłaszczane.

  TIFF

  Obsługuje pliki o maksymalnym rozmiarze 4 GB. Dokumentów o rozmiarze większym niż 4 GB nie można zapisać w formacie TIFF.

Eksportowanie warstw do plików

W programie Photoshop warstwy mogą być eksportowane i zapisywane jako osobne pliki o wielu różnych formatach, takich jak PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa i TIFF. Nazwy plików warstw są generowane automatycznie podczas ich zapisywania. Opcje sterujące generowaniem nazw plików można modyfikować.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Eksportuj warstwy do plików.

 2. Przejdź do obszaru Miejsce docelowe okna dialogowego Eksportuj warstwy do plików, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz miejsce docelowe dla eksportowanych plików. Wygenerowane pliki są domyślnie zapisywane w tym samym folderze co plik źródłowy.
 3. W polu tekstowym Prefiks nazwy pliku wprowadź wspólną nazwę dla plików.
 4. Aby wyeksportować tylko te warstwy, dla których włączono widoczność w panelu Warstwy, zaznacz opcję Tylko widoczne warstwy. Tej opcji należy użyć, jeśli mają być eksportowane tylko niektóre warstwy. Wyłącz widoczność dla warstw, które nie mają być eksportowane.
 5. Z menu Typ pliku wybierz format pliku. Ustaw niezbędne opcje.
 6. Jeśli w eksportowanym pliku ma zostać osadzony profil przestrzeni roboczej, zaznacz opcję Dołącz profil ICC. Ma to duże znaczenie, gdy jest używana funkcja zarządzania kolorami.
 7. Kliknij przycisk Uruchom.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto