Ustawienie odpowiednich preferencji wydajności w programie Photoshop zapewnia stabilne działanie komputera i optymalną szybkość przetwarzania — bez zawieszania, spowolnień czy opóźnień. Dostosuj te preferencje odpowiednio do zasobów dostępnych na komputerze, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości programu Photoshop.

Program Photoshop zapewnia zestaw preferencji (Preferencje > Wydajność), które pomagają zoptymalizować użytkowanie zasobów komputera, np. pamięć, pamięć tymczasowa, procesor grafiki, ekrany itp. W zależności podstawowego zastosowania programu Photoshop i rodzaju dokumentów zwykle używanych do pracy, mogą mieć zastosowanie różne połączenia tych ustawień. Dodatkowe ustawienia, takie jak Dyski magazynujące dostępne w innych zakładkach okna dialogowego Preferencji, mogą mieć bezpośredni wpływ na prędkość pracy komputera.i jego stabilność.

Preferencje wydajności programu Photoshop
Preferencje wydajności w programie Photoshop

Dopasowywanie przydzielania pamięci przez program Photoshop

Możesz poprawić wydajność, zwiększając ilość pamięci/REM przypisanej do programu Photoshop. W obszarze Użycie pamięci na ekranie Preferencje wydajności (Preferencje > Wydajność) podane jest, ile pamięci RAM jest dostępne dla programu Photoshop. Wyświetlony jest tam również idealny zakres przypisanej pamięci dla programu Photoshop dla danego systemu. Domyślnie program Photoshop zużywa 70% dostępnej pamięci RAM.

 1. Zwiększ ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop, zmieniając wartość w polu Program Photoshop ma używać. Ewentualnie dostosuj suwakiem Użycie pamięci.
 2. Uruchom ponownie program Photoshop, aby zastosować zmiany.

Aby znaleźć idealną alokację pamięci RAM dla Twojego systemu, zmieniaj ją stopniowo o 5% i obserwuj wydajność na wskaźniku wydajności. Zapoznaj się z tematem Monitorowanie wskaźnika wydajności.

Nie zalecamy przypisywanie więcej niż 85% pamięci komputera dla programu Photoshop. Takie postępowanie wpływa na wydajność, niepozostawiając pamięci dla innych kluczowych aplikacji systemowych.

Uwaga:

Jeżeli pojawią się błędy typu brak pamięci RAM lub brak pamięci w programie Photoshop, spróbuj zwiększyć ilość pamięci RAM przypisanej do programu Photoshop. Jednak zbyt duża ilość przypisanej pamięci RAM dla programu Photoshop (>85%) może wpływać na wydajność innych uruchomionych aplikacji, powodując niestabilność systemu. 

Najlepszym rozwiązaniem dla tego programu to dodanie pamięci RAM do komputera.

Dopasowywanie poziomów buforowania

Podstawy bufora

Program Photoshop używa buforowania obrazu, aby przyspieszyć odrysowywanie dokumentów o wysokiej rozdzielczości w czasie pracy z tymi programami. Możesz określić maksymalnie osiem poziomów danych buforowanego obrazu i wybrać jeden z czterech dostępnych rozmiarów kafelków pamięci podręcznej.

Podwyższenie poziomów bufora polepsza reakcję programu Photoshop podczas pracy, lecz obrazy będą dłużej wczytywane. Rozmiar kafelków pamięci podręcznej określa ilość danych, na których w danej chwili operuje program Photoshop. Większe rozmiary kafelków przyspieszają kompleksowe operacje, takie jak filtry wyostrzające. Mniejsze zmiany, takie jak pociągnięcia pędzlem, reagują szybciej, gdy używane są mniejsze rozmiary kafelków.

Ustawienia przedefiniowane bufora

W Preferencjach wydajności dostępne są trzy ustawienia domyślne buforowania. Wybierz jedne, które pasują do podstawowego zastosowania/celu programu Photoshop:

 • Projektowanie stron internetowych/Interfejsu użytkownika: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop do projektowania stron internetowych, aplikacji lub ekranów. Ta opcja nadaje się do dokumentów, które posiadają liczne warstwy z zasobami o niskiej lub średniej ilości pikseli.
 • Domyślny/Zdjęcia: Wybierz tę opcję, jeśli używasz programu Photoshop głównie do retuszowania lub edytowania obrazów o średnim rozmiarze. Na przykład, użyj tej opcji, jeśli zwykle edytujesz zdjęcia pochodzące z telefonu komórkowego lub z aparatu cyfrowego.
 • Rozmiary o bardzo dużej ilości pikseli: Wybierz tę opcję, jeśli dużo pracujesz z dużymi dokumentami w programie Photoshop, na przykład zdjęciami panoramicznymi, matowymi obrazami itp.

Poziomy bufora

Aby mieć lepszą kontrolę, można ręcznie określić poziomy bufora; wartość domyślna to 4.

 • Jeżeli korzystasz ze względnie małych plików — około 1 megapiksela lub 1280 na 1024 pikseli — i wielu warstw (przynajmniej 50), ustaw poziom bufora na 1 lub 2. Ustawienie poziomów bufora na 1 wyłącza buforowanie obrazu; buforowany jest wyłącznie bieżący obraz na ekranie.
 • Jeżeli korzystasz z plików o większych wymiarach w pikselach — przynajmniej 50 megapikseli — ustaw poziom bufora powyżej 4. Wyższe poziomy bufora przyspieszają odrysowywanie.

Uwaga:

Przy poziomie bufora 1 niektóre funkcje programu Photoshop nie dostarczają wyników o wysokiej jakości.

Ograniczanie stanów historii

Możesz zaoszczędzić miejsce na dysku magazynującym i polepszyć wydajność poprzez ograniczenie liczby stanów historii, które program Photoshop zapisuje w panelu Historia. Ilość zaoszczędzonego miejsca różni się w zależności od liczby pikseli, przy których dochodzi do zmiany operacji. Na przykład statystyka historii na podstawie małego pociągnięcia pędzla lub operacji z zachowaniem oryginałów, takich jak tworzenie lub modyfikowanie warstwy dopasowania, zużywa mało miejsca. Z drugiej strony stosowanie filtra do całego obrazu zużywa o wiele więcej miejsca.

Program Photoshop może zaoszczędzić do 1000 stanów historii, liczbą domyślną jest 20. Aby zmniejszyć tę liczbę, przejdź do okna dialogowego Preferencje wydajności, wybierz opcje Historia i bufor > Stany historii. W menu podręcznym Stany historii przeciągnij do niższej wartości, jeśli jest to konieczne.

Określanie ustawień procesora graficznego (GPU)

Najlepszym sposobem na optymalizację przyspieszenia procesora GPU, który przyspiesza odrysowania ekranu, jest stałe aktualizowanie sterownika karty graficznej. Więcej informacji o przyspieszeniu procesora GPU i instrukcje dotyczące aktualizacji sterowników karty graficznej można znaleźć w temacie Najczęściej zadawane pytania dotyczące procesor GPU i karty graficznej programu Photoshop.

Włączenie technologii OpenCL, która zezwala aplikacjom na używanie procesora GPU, może polepszyć wydajność, jeżeli korzystasz z następujących funkcji programu Photoshop:

 • Panorama wideo
 • Galeria rozmycia (rozmycie przesłony, pola i nachylenia/przesunięcia)

Aby włączyć technologię OpenCL, w panelu Preferencje wydajności kliknij opcję Ustawienia zaawansowane i wybierz Użyj funkcji OpenCL.

Preferencje GPU

Program photoshop zapewnia określone ustawienia GPU zarówno w sekcji Wydajność, jak i 3D w oknie dialogowym Preferencje.

Ustawienia w sekcji Preferencje > Wydajność

Jeśli w systemie zainstalowana jest odpowiednia karta wideo, pojawi się ona w obszarze ustawień GPU sekcji Wydajność.

 • Aby włączyć przyspieszenie GPU, upewnij się, że wybrano opcję Włącz rysunek OpenGL.
 • Aby dostroić wydajność karty, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane i wybierz Podstawowe, Normalne lub Zaawansowane, dopasowując opcję do swoich wymagań.
  • Podstawowe —Wykorzystuje ostatnią ilość pamięci GPU, aby obsługiwać najbardziej podstawowe funkcje OpenGL podczas dzielenie się GPU z innymi aplikacjami lub gdy występuje powolne działanie. Wybierz tę opcję, jeśli masz inne programy, które używają GPU lub jeśli zauważysz słabe odrysowywanie ekranu lub wolniejszą pracę podczas używania funkcji obsługiwanych przez GPU.
  • Normalne — To ustawienie domyślne. Wykorzystuje dużą ilość pamięci GPU do obsługi zaawansowanych funkcji OpenGL i należy ją wybrać, jeśli regularnie używasz funkcji obsługiwanych przez GPU w programie Photoshop.
  • Zaawansowane —Wykorzystuje tą samą ilość pamięci co tryb normalny, ale umożliwia więcej zaawansowanych funkcji, aby polepszyć wydajność rysowania. To ustawienie jest najlepsze podczas pracy w 3D lub gdy dużo pracujesz z funkcjami obsługiwanymi przez GPU.

Uwaga: Zmiany trybu zaczynają działać, tylko po tym, jak program Photoshop zostanie ponownie uruchomiony.

Ustawienia w sekcji Preferencje > sekcja 3D

Sekcja 3D okna dialogowego wydajności zawiera suwak VRAM, podobny do sterowania pamięcią, który znajduje się w sekcji Wydajność. Użyj suwaka, aby określić górny limit pamięci RAM wideo (VRAM) dostępnej dla silnika 3D programu Photoshop. Całkowita wartość procentowa całej dostępnej pamięci VRAM. Ustawienie 100% spowoduje zarezerwowanie całej pamięci VRAM na potrzeby systemu operacyjnego. Większa wartość wspomoże ogólną wydajność 3D, ale może konkurować z innymi aplikacjami obsługiwanymi przez GPU.

memory-usage-3D
3D: Wykorzystanie pamięci

Zarządzanie dyskami magazynującymi

Dysk magazynujący to dowolny dysk zewnętrzny lub wewnętrzny albo dowolna partycja z wolnymi zasobami pamięci. Domyślnie funkcję podstawowego dysku magazynującego pełni twardy dysk, na którym zainstalowano system operacyjny. Możesz wprowadzić zmiany w ustawieniach dysku magazynującego w sekcji Preferencje > Dyski magazynujące.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dyski magazynujące (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Dyski magazynujące (Mac OS).
 2. Aby włączyć lub wyłączyć dysk magazynujący, zaznacz lub usuń zaznaczenie aktywnego pola wyboru. Aby zmienić kolejność dysku magazynującego, kliknij klawisze strzałek.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Aby zastosować zmiany, ponownie uruchom program Photoshop.

Zalecenia dotyczące ustawień preferencji dysków magazynujących

 • Aby uzyskać jak najlepszą wydajność, podłącz dyski magazynujące do zgodnego portu zapewniającego najwyższą przepustowość ze wszystkich dostępnych portów. Ograniczenia przepustowości dla różnych portów są następujące:
  Thunderbolt = 10 GB/s
  eSATA = 600 MB/s
  PCIe = 500 MB/s
  USB3 = 400 MB/s
  USB2 = 35 MB/s
 • Aby poprawić wydajność, ustaw dysk magazynujący na zdefragmentowany dysk twardy, który ma mnóstwo nieużywanego miejsca i szybkie prędkości zapisu/odczytu. Jeżeli masz więcej niż jeden twardy dysk, możesz określić dodatkowe dyski magazynujące. Program Photoshop obsługuje do 64 eksabajtów miejsca na dysku magazynującym na maksymalnie czterech woluminach. (1 eksabajt równa się 1 mld GB).
 • Jeżeli dysk startowy jest twardym dyskiem — w przeciwieństwie do dysku półprzewodnikowego (ang. solid-state disk, SSD) — użyj innego dysku twardego jako podstawowego dysku magazynującego. Dysk SSD działa natomiast poprawnie zarówno jako podstawowy dysk startowy, jak i dysk magazynujący. Prawdopodobnie lepiej jest korzystać z dysku SSD zamiast używać oddzielnego dysku twardego jako głównego dysku magazynującego.
 • Dyski magazynujące powinny znajdować się na innym dysku niż największe z edytowanych plików.
 • Dyski magazynujące powinny znajdować się na innym dysku niż dysk pamięci wirtualnej systemu operacyjnego.
 • Dla dedykowanych woluminów dysków magazynujących powinno się stosować tablice dysków RAID.
 • Napędy z dyskami magazynującymi należy regularnie defragmentować.

Uwaga:

Jeśli nie można uruchomić programu Photoshop z powodu zapełnienia dysku magazynującego, przytrzymaj klawisze Command + Option (Mac OS) lub Control + Alt (Windows) przy uruchamianiu, aby ustawić nowy dysk magazynujący.

Obserwuj wskaźnik wydajności, aby monitorować wydajność podczas pracy w programie Photoshop.Kliknij menu podręczne na dole okna obrazu i wybierz opcję Wydajność z wyskakującego menu.

Jeżeli wartość wskaźnika jest poniżej 100%, program Photoshop zużył całą dostępną pamięć RAM i używa teraz dysku magazynującego, co spowalnia wydajność. Jeżeli wydajność spadła poniżej 90%, alokuj więcej pamięci RAM do programu Photoshop w preferencjach wydajności. Alternatywnie możesz zwiększyć pamięć RAM komputera.

Opcje odzyskiwania i zapisywania w tle

Opcja Wydajność > Obsługa plików > Automatyczne zapisywanie informacji o odzyskiwaniu co n minut może również wpływać na wydajność. Preferencja zapisywania w tle jest domyślnie włączona. Gdy program Photoshop jest włączony, pozwala na kontynuowanie pracy podczas wykonywania poleceń Zapisz i Zapisz jako, zamiast czekania na ich ukończenie. Preferencja automatycznego zapisywania informacji o odzyskiwaniu jest włączona tylko wtedy, gdy zapisywanie w tle jest włączone. Gdy preferencja ta jest włączona, informacje o odzyskiwaniu są zapisywane dla każdego otwartego pliku w określonych odstępach czasowych. (Informacje o odzyskiwaniu są zapisywane jako zbędna kopia zapasowa; oryginalny plik nie jest modyfikowany).

Zwykle operacje zapisywania w tle nie mają istotnego wpływu na wydajność lub czas reakcji normalnych operacji w programie Photoshop. Jeżeli jednak edytowany plik jest o wiele większy niż dostępna pamięć RAM, operacja zapisywania może mieć wpływ na czas reakcji lub wydajność aż do momentu zapisania.

Jeżeli wydaje się, że program Photoshop okresowo spowalnia, można sprawdzić, czy zapisywanie w tle ma wpływ na wydajność. Wybierz opcję Postęp zapisywania w menu podręcznym stanu w lewym dolnym rogu okna obrazu.

Jeżeli zauważysz problemy z wydajnością podczas przesuwania się paska postępu zapisywania, przejdź do opcji Preferencje > Obsługa plików i zmniejsz częstotliwość preferencji automatycznego zapisywania informacji o odzyskiwaniu. Alternatywnie wyłącz preferencję.

Dopasowanie programu Photoshop

Ustawienie niższej wartości odstępu czasowego odzyskiwania pozwala skuteczniej unikać awarii. W większości przypadków zapisywanie informacji o odzyskiwaniu nie ma wpływu na wydajność ani czas reakcji programu Photoshop. Spowolnienie wydajności jest jednak prawdopodobne, gdy modyfikowane pliki są większe niż dostępna pamięć RAM.

Informacje o odzyskiwaniu są zapisywane w tych samych lokalizacjach co pliki magazynujące programu Photoshop. Jeżeli zazwyczaj podczas pracy masz otwartych kilka dużych plików, ilość miejsca może być znaczna. Jeśli podczas wykonywania poleceń innych niż Zapisz pojawiają się błędy dotyczące braku miejsca na dysku, dodaj miejsce na dysku magazynującym. Alternatywnie możesz wyłączyć preferencję automatycznego zapisywania informacji o odzyskiwaniu.

Wskaźnik wydajności

Obserwuj wskaźnik wydajności, aby monitorować wydajność podczas pracy w programie Photoshop.Kliknij menu podręczne na dole okna obrazu i wybierz opcję Wydajność z wyskakującego menu.

Jeżeli wartość wskaźnika jest poniżej 100%, program Photoshop zużył całą dostępną pamięć RAM i używa teraz dysku magazynującego, co spowalnia wydajność. Jeżeli wydajność spadła poniżej 90%, alokuj więcej pamięci RAM do programu Photoshop w preferencjach wydajności. Alternatywnie możesz zwiększyć pamięć RAM komputera.

Wskaźnik wydajności
Wskaźnik wydajności

Zobacz też

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online