Wyświetlanie obrazów, obiektów lub modeli 3D

Uwaga:

Więcej informacji na temat kopiowania konkretnych obrazów lub zdjęć obszarów stron można znaleźć w temacie Kopiowanie zawartości z dokumentów PDF.

Obrazy w pliku PDF są niewidoczne

  1. Otwórz okno dialogowe Preferencje i wybierz kategorię wyświetlanie stron.

  2. W sekcji Zawartość strony i informacje wybierz polecenie Pokazuj duże obrazy.

Uwaga:

Cofnięcie zaznaczenia powyższej opcji spowoduje, że duże pliki będą wyświetlane w programie Reader jako szare pola, co przyśpieszy wyświetlanie i przewijanie dokumentu.

Przenoszenie i obracanie modeli 3D

Po kliknięciu modelu 3D wyświetlany jest pasek narzędziowy 3D. Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy model 3D i wybrać opcję Narzędzia, aby wyświetlić wszystkie narzędzia nawigacyjne 3D dostępne w programie Reader.

Analiza obiektów, pomiarów lub danych geograficznych

Program Acrobat Reader zawiera opcje analizy, które umożliwiają wyświetlanie metadanych dla konkretnych obiektów, wykonywanie pomiarów lub pracę z danymi geograficznymi. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących tematach Pomocy do programu Acrobat:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?