Adobe Sign — Prezentacja strony

Funkcja Prezentacja strony w aplikacji Adobe Sign jest dostępna w przypadku usług na poziomach Team, Business i Enterprise.

Opis funkcji

Funkcja Prezentacja strony umożliwia użytkownikom wyświetlaczy panoramicznych pełne wykorzystanie szerokości przeglądarki.

Gdy ta funkcja jest włączona, strony Pulpit Zarządzaj wypełniają okno przeglądarki od krawędzi do krawędzi.


Korzystanie

Po włączeniu tej funkcji wszyscy użytkownicy konta natychmiast dziedziczą tę właściwość. Rozmiar strony będzie zmieniać się podczas dostosowywania szerokości przeglądarki.


Pulpit


Zarządzanie

 

Oprócz wypełniania panoramicznego okna przeglądarki, istnieją dwie zmiany na stronie Zarządzanie.

Karty panelu narzędzi w prawej dolnej części strony zostały przeniesione z prawej strony panelu na górę:

 

Dla wygodniejszej obsługi urządzeń przenośnych strona Zarządzanie zwija teraz panel narzędzi, jeśli strona jest zbyt wąska.

Wyświetlana jest mała karta umożliwiająca rozwinięcie panelu narzędzi w widocznym obszarze oraz jego zwinięcie w celu powrotu do widoku listy.


Opcje konfiguracji

Nie są dostępne żadne inne opcje poza włączaniem/wyłączaniem tej funkcji.


Włączanie i wyłączanie

Funkcja Prezentacja strony może zostać dostosowana tylko na poziomie konta przez administratora konta Adobe Sign.

Dostosowywanie na poziomie grupy nie jest dozwolone.

 

Ustawienie można dostosować, wybierając kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia globalne > Prezentacja strony Adobe Sign.

Uwaga:

To ustawienie nie wpływa na prawidłowe wyświetlanie się usługi Adobe Sign na urządzeniach przenośnych.  Ta funkcjonalność pozostaje utrwalona niezależnie od tego, czy funkcja Prezentacja strony jest włączona.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto