Integracja z usługą Salesforce

Te samouczki pozwalają na rozpoczęcie pracy z integracją Adobe Sign i Salesforce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat integracji usług Adobe Sign i Salesforce, przejdź na stronę Karty informacyjne.

Tworzenie szablonu umowy

Dowiedz się, jak tworzyć szablony umów dla usługi Adobe Sign w usłudze Salesforce.

Konfiguracja mapowania scalenia

Dowiedz się, jak skonfigurować mapowanie scalenia dla usługi Adobe Sign w usłudze Salesforce.

Konfiguracja mapowania danych

Dowiedz się, jak skonfigurować mapowanie danych dla usługi Adobe Sign w usłudze Salesforce.

Tworzenie własnego przycisku

Dowiedz się, jak utworzyć własny przycisk w standardowym obiekcie w usłudze Salesforce.com. W tym przykładzie utworzymy własny przycisk i dodamy go do Kontaktu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto