Instrukcje instalacji, użytkownika i aktualizacji dotyczące bieżących integracji programu Adobe Sign. Niektórym bardziej złożonym integracjom będą poświęcone powszechnie używane artykuły bazy wiedzy, wymienione również tutaj dla wygody użytkowników.

Adobe Sign dla Salesforce

Przewodniki Salesforce – wersja 20

Dodatkowe artykuły

Dodaj usługę Adobe Sign do składnika e-mail Salesforce

Wysyłaj, przypominaj, anuluj i wykonuj inne operacje bezpośrednio z poziomu klienta poczty e-mail. Dostępne dla poczty Outlook i Gmail.

Łącznik Adobe Sign dla Salesforce CPQ

Dodaj przycisk umożliwiający wysyłanie wycen CPQ bezpośrednio ze strony wycen do Adobe Sign.

Podpisy własne w Adobe Sign (Community Cloud)

Jeśli używasz portali społecznościowych i chcesz dostarczać dokumenty z możliwością podpisu.

Przyznawanie dostępu dla użytkowników / do profili Salesforce

Jeśli aplikacja Adobe Sign nie jest ustawiona dla wszystkich użytkowników.

Praca z umowami w partiach

Tworzenie partii umów na podstawie zdefiniowanych kryteriów

Ustawienia konwertowania potencjalnych klientów

Jeśli używasz programu Adobe Sign z potencjalnymi klientami w Salesforce, może Cię to zainteresować.

Mapowanie grupowe

Przypisywanie użytkowników w grupach Adobe Sign na podstawie profili użytkowników w Salesforce

Konfiguracja Salesforce do wysyłania dużych dokumentów

Tę konfigurację należy przeprowadzić w przypadku wysyłania dokumentów większych niż 2 MB.

► Konfigurowanie wypychania umów, aby móc tworzyć zewnętrznie generowane umowy w Salesforce

„Wypychane umowy” to transakcje zainicjowane poza Salesforce, np. umowy utworzone przez Widżety, a następnie zaimportowane do Salesforce.

Włączanie funkcji Chatter i Salesforce1

Ustawienia umożliwiające wysyłanie treści z aplikacji Chatter lub Salesforce1

Konfiguracja układu strony (podstawowa, zaawansowana i w trybie Lightning)

Zmiana układu strony

Uwaga:

Wsparcie dla integracji Adobe Sign dla Salesforce (wersje 16 i 17) zakończyło się 15 listopada 2018 roku.

 

Wsparcie dla wersji 18 integracji Adobe Sign dla Salesforce wygasa 1 marca 2019 roku.

Aktualizacje produktu, aktualizacje zabezpieczeń i wsparcie techniczne dla integracji Adobe Sign dla Salesforce (wersja 18) zakończą się 1 marca 2019 r.

Jeśli korzystasz z wersji 18 lub starszej, zaktualizuj pakiet do najnowszej wersji, aby mieć dostęp do wsparcia.

Dokumentacja starszej wersji

Adobe Sign dla pakietu Microsoft Office

Outlook

Obsługiwane platformy:

 • Outlook 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Outlook 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Outlook Online – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
 • Outlook 2016 (Mac w wersji 15.35 lub nowszej)

Word/PowerPoint

Obsługiwane platformy:

 • Word lub PowerPoint 2013 (Windows w wersji 15 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint 2016 (Windows w wersji 16 lub nowszej)
 • Word lub PowerPoint Online (365) – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej
 • Word lub PowerPoint 2016 (Mac w wersji 15.34 lub nowszej)

Microsoft Flow

 

Obsługiwane platformy:

 • Office 365 – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 59 lub nowszej
  • Firefox w wersji 53 lub nowszej
  • Safari w wersji 9 lub nowszej
  • Edge w wersji 38 lub nowszej
  • Internet Explorer 11+

 

Microsoft Teams

Obsługiwane platformy:

 • Office 365 – w przeglądarce:
  • Chrome w wersji 51.0 lub nowszej
  • Firefox w wersji 47.0 lub nowszej
  • Microsoft Edge 12+
  • Internet Explorer 11+

Adobe Sign dla systemu Microsoft Dynamics

Instrukcje dla systemów CRM MS Dynamics (365, On-line i On-Premises)

Bieżący pakiet instalacyjny dla systemu Dynamics 365 CRM (wersja 7)


Instrukcja dla systemu Dynamics 365 CRM (wersja 7)


Bieżący pakiet instalacyjny dla systemu Dynamics 2013/2015/2016 (wersja 6)


Instrukcja dla systemu Dynamics 2013/2015/2016 (wersja 6)


Dodatkowe artykuły


Informacje o wydaniu

Uwaga:

Program Adobe Sign dla Microsoft Dynamics w wersji 5 i starszych (wersje lokalne i sieciowe) został wycofany 31 marca 2018 r.

Wszyscy istniejący klienci muszą mieć zainstalowane i włączone nowe rozwiązanie, aby móc dalej korzystać z funkcji programu Adobe Sign.

Microsoft Dynamics 365 dla Talent

Instrukcja instalacji

Adobe Sign dla serwera Microsoft SharePoint

SharePoint On-Premises 2013 i 2016

Przewodniki

Uwaga:

Program Adobe Sign dla Microsoft SharePoint w wersji 3 i starszych (wersje lokalne) został wycofany 30 listopada 2017 r.

Wszyscy istniejący klienci muszą mieć zainstalowane i włączone nowe rozwiązanie (łącze powyżej), aby móc dalej korzystać z funkcji programu Adobe Sign.

Adobe Sign dla systemu ServiceNow

Adobe Sign dla HR (ServiceNow)

Adobe Sign dla środowiska SAP SuccessFactors

Adobe Sign dla oprogramowania Workday

Adobe Sign dla usługi Workplace serwisu Facebook – już wkrótce!

Adobe Sign dla oprogramowania NetSuite

Przewodniki

Informacje o wydaniu

Uwaga:

Wsparcie dla integracji Adobe Sign dla NetSuite (wersja 3.x) zostało zakończone.

Aktualizacje produktu i zabezpieczeń oraz wsparcie techniczne dla usługi Adobe Sign dla NetSuite (wersja 3.x i starsze) zostały zakończone.

Należy uaktualnić do wersji 4 w celu zapewnienia kontynuacji obsługi tej integracji.

Adobe Sign dla oprogramowania SugarCRM

SugarCRM

SugarCRM w wersji 6

Sugar CRM w wersji 7

Interfejs API Adobe Sign

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online