Omówienie

Prowadź biznes szybciej i zmniejsz ryzyko dzięki usługom podpisu cyfrowego firmy Adobe. Jako część pełnego portfolio bezpiecznych rozwiązań do obsługi dokumentów cyfrowych usługi te zapewniają bezpieczne podpisy elektroniczne wszystkim działom firmy i pozwalają jej korzystać z całkowicie cyfrowych obiegów pracy. 

Omówienie usług podpisu cyfrowego firmy Adobe można znaleźć na stronie internetowej https://acrobat.adobe.com/pl/pl/documents/esignatures.html.

Aktualizacja konserwacyjna usług podpisu cyfrowego firmy Adobe z lutego 2016 r. obejmuje poprawki, aktualizację zabezpieczeń i usprawnienia funkcji. Niektóre z funkcji zostały również wycofane. 

Zakończenie wsparcia dla przeglądarek IE7 i IE8

Jak informowaliśmy już w poprzednich comiesięcznych aktualizacjach technicznych od września 2015 r., usługi podpisu cyfrowego dostosowano do polityki firmy Microsoft względem wygaszenia starszych wersji przeglądarki Internet Explorer.

W związku z tym z dniem 12 stycznia 2016 r. zakończyliśmy wsparcie dla przeglądarek IE7 oraz IE8. W związku z tym wydaniem dostęp do usług podpisu cyfrowego przez użytkowników przeglądarek IE7 oraz IE8 zostanie zablokowany i wyświetlony zostanie następujący komunikat błędu informujący o braku obsługi przeglądarki:

„Próbujesz uzyskać dostęp do usługi Adobe Document Cloud przy użyciu niewłaściwej przeglądarki. Zalecamy pobranie i zainstalowanie nowoczesnej przeglądarki zapewniającej obsługę nowych technologii, zwiększoną prędkość, wydajność oraz większą prywatność i lepsze zabezpieczenia”.

Więcej informacji można znaleźć na liście przeglądarek obsługiwanych przez usługi Adobe.

KONIECZNE DZIAŁANIE:  Uaktualnij przeglądarkę Internet Explorer do najnowszej wersji lub skorzystaj z innej przeglądarki obsługiwanej przez usługi Adobe. 

Dodanie obsługi globalnych centrów danych

Ponieważ usługi podpisu cyfrowego rozrastają się globalnie, dokonujemy skalowania naszej infrastruktury i tworzymy międzynarodowe centra danych. Rozszerzona usługa będzie działać, korzystając z szeregu nowych adresów IP oprócz tych wykorzystywanych do tej pory.

KONIECZNE DZIAŁANIE : Jeżeli istniejąca konfiguracja sieci lub zapory sieciowej korzysta z listy dozwolonych adresów IP dla usług podpisu cyfrowego, należy zaktualizować konfigurację sieci tak, by uwzględniała nowe adresy IP:

  • Istniejące adresy IP:
Ameryka Północna

166.78.79.112/28 

207.97.227.112/28

  • Dodatkowe adresy IP:
Ameryka Północna

52.71.63.224/27 

52.35.253.64/27

Europa

52.48.127.160/27

52.58.63.192/27

Istniejące adresy IP będą nadal stosowane i nie należy ich usuwać z konfiguracji sieciowej.

Rozwiązane problemy

Identyfikator wydania Opis
4099362 Rozwiązano problem, w wyniku którego logowanie żądań API nie odnotowywało wszystkich żądań, jeżeli użytkownik nie posiadał aplikacji.
4098680 Rozwiązano problem, w wyniku którego odświeżenie strony ustawień raportów dla grup powodowało czyszczenie wyboru dokonanego w sekcji eksportowania danych raportu.
4091157 Rozwiązano problem, w wyniku którego użytkownik nie mógł zostać obsłużony w przypadku włączenia obowiązkowego SAML na koncie.
4087287 Rozwiązano problem związany z komunikatem „Wystąpił jeden lub więcej błędów – hasło i jego potwierdzenie różnią się” wyświetlanym podczas pracy z użyciem integracji Salesforce w wersji v12 niezależnie od tego, czy ustawiono hasło.
4090083 Rozwiązano problem związany z przekierowaniem adresu URL OAuth w przypadku integracji Netsuite.
4085659 Rozwiązano problem, w wyniku którego śledzenie użycia uwierzytelniania opartego na wiedzy (KBA) było niepoprawnie wyświetlane na stronie ustawień wysyłania.

Znane problemy

Identyfikator wydania Opis
4111900 System SugarCRM nie jest w stanie obsłużyć dłuższych identyfikatorów generowanych przez centrum danych w UE, dlatego jego wykorzystanie ograniczono do Ameryki Północnej.
4109710 Program Acrobat Reader 11 może przekazywać dokumenty tylko do centrum danych w Ameryce Północnej.
4110553 Umowy wykorzystujące kilka centrów danych oraz obieg pracy z wykorzystaniem faksu są nieprawidłowo wczytywane na stronie zarządzania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online