Rozwiązywanie problemów i pomoc

Tak! Funkcja automatycznego odzyskiwania danych programu Illustrator pozwala odzyskać prawdopodobnie większość pracy, nawet jeśli plik nie został zapisany.

Sprawdź stronę Naprawianie problemów wywołujących awarie programu Illustrator, aby wykonać kilka podstawowych czynności sprawdzających i naprawczych oraz znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu wywołującego awarię. 

Zidentyfikuj producenta karty graficznej i zaktualizuj określone sterowniki karty graficznej.

Odinstaluj wszystkie wystąpienia programu Microsoft Visual C++ na komputerze i zainstaluj najnowszą wersję.

Aby zidentyfikować i usunąć uszkodzone czcionki, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z czcionkami.

Na pasku aplikacji kliknij ikonę Wydajność procesora GPU i wybierz polecenie Wydajność procesora GPU. Dowiedz się więcej o funkcji Wydajność procesora GPU.

Wypróbuj te techniki, aby zoptymalizować wydajność programu Illustrator w systemie Windows lub Mac OS X.

Program Illustrator działa natywnie na komputerach Apple z układem Apple Silicon M1, który jest 1,5 raza szybszy niż podobnie skonfigurowane procesory poprzednich generacji. Więcej informacji: Program Illustrator na komputery z układami Apple Silicon.

Opcje osadzania czcionek, obrazów i innych informacji można skonfigurować po wybraniu poleceń Plik > Zapisz jako lub Plik > Zapisz kopię. Dostępne różnią się w zależności od wybranego formatu. Dowiedz się więcej o zapisywaniu kompozycji.

Obejrzyj ten samouczek, aby dowiedzieć się, jak utworzyć spersonalizowane logo na podstawie obrazów wektorowych. Dowiedz się, jak przeglądać i zmieniać przezroczystość w tym artykule dotyczącym przezroczystości i trybów mieszania.

Możesz tworzyć realistyczne grafiki 3D, łącząc efekty i oświetlenie z materiałami pochodzącymi z programu Adobe Substance.

Możesz tworzyć przejścia między obiektami na urządzeniu iPad lub na komputerze za pomocą narzędzia mieszania.

Program Illustrator udostępnia kilka metod cięcia, dzielenia i przycinania przedmiotów, w tym narzędzia Nóż i Nożyczki.

Aby obrócić widok obszaru roboczego, skorzystaj z narzędzia Obracanie widoku lub panelu dotykowego.

Istnieje wiele sposobów na importowanie lub eksportowanie kompozycji między programami Illustrator i Photoshop. Dowiedz się, jak korzystać z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop.

Możesz pobrać program Illustrator z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Możesz również przejrzeć wymagania systemowe programu Illustrator opublikowane przez firmę Adobe, aby sprawdzić, czy Twój system jest zgodny z nowymi aktualizacjami. Program Illustrator działa natywnie na komputerach Apple z układem Apple Silicon M1. Więcej informacji: Program Illustrator na komputery z układami Apple Silicon.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Illustrator i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej na temat instalacji programu Creative Cloud na innym komputerze.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Wykonaj instrukcje wymienione w artykule Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.