Exportera från Flash

Exportera SWF-filer

Exportera-kommandona i Flash sparar inte inställningar för export separat med varje fil som kommandot Publicera gör. (Använd kommandot Publicera för att skapa alla filer som du behöver för att lägga ut Flash Professional-innehåll på webben.)

Alternativet Exportera film exporterar ett Flash Professional-dokument till ett stillbildsformat, skapar en numrerad fil för varje bildruta i dokumentet och exporterar ljudet i ett dokument till en WAV-fil (endast Windows).

 1. Öppna Flash Professional-dokumentet som du vill exportera eller markera bildrutan eller bilden som ska exporteras i det aktuella dokumentet.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera film eller Arkiv > Exportera > Exportera bild.
 3. Ange ett namn för utdatafilen.
 4. Välj filformat och klicka Spara. Om det krävs mer information för det format som du valt visas dialogrutan Exportera.
 5. Ställ in exportalternativ för det format som du valde. Se Filformat för export.
 6. Klicka på OK och sedan på Spara.

Filformat för export

Kom ihåg följande:

 • Om det krävs mer information för det format som du valt visas dialogrutan Exportera.

 • Om du sparar en Flash Professional-bild som en bitmappsbild i GIF-, JPEG-, PICT- (Macintosh) eller BMP-filformat (Windows), förlorar bilden sin vektorinformation och sparas med enbart pixelinformation. Du kan redigera bilder som exporterats som bitmappsbilder i bildredigeringsprogram som till exempel Adobe® Photoshop®, men du kan inte längre redigera dem i vektorbaserade ritprogram.

 • Om du exporterar en Flash Professional-fil i SWF-formatet kodas texten som Unicode, vilket stödjer internationella teckenuppsättningar, inklusive dubbelbyte-teckensnitt. Flash Player 6 och senare versioner har stöd för Unicode-kodning.

Flash Professional-innehåll exporteras som sekvenser, och bilder exporteras som individuella filer. PNG är det enda bitmappsformatet för flera plattformar som stödjer genomskinlighet (som en alfakanal). En del exportformat som inte är bitmapp stödjer inte alfaeffekter (genomskinlighet) eller maskeringslager.

I följande tabell visas en lista över de format som du kan exportera Flash Professional-innehåll och bilder till:

Filtyp

Filnamnstillägg

Windows

 Macintosh 

.gif

.bmp

.swf

.jpg

.pct

.png

.mov

.wav

.avi

Uppdatera SWF-filer för Dreamweaver

Om du vill lägga till innehåll på sidan exporterar du SWF-filer direkt till en Adobe® Dreamweaver®-plats. Dreamweaver genererar all HTML-kod som du behöver. Du kan starta Flash Professional från Dreamweaver om du vill uppdatera innehåll. I Dreamweaver kan du uppdatera Flash Professional-dokumentet (FLA-filen) och exportera det uppdaterade innehållet igen automatiskt.

Mer information om att arbeta med Dreamweaver finns i Använda Dreamweaver i Dreamweaver.

 1. I Dreamweaver öppnar du den HTML-sida som innehåller Flash Professional-innehållet.
 2. Gör något av följande:
  • Markera Flash Professional-innehållet på HTML-sidan och klicka på Redigera.

  • I designvyn trycker du på Control (Windows) eller Command (Macintosh) och dubbelklickar på Flash Professional-innehållet.

  • I designvyn högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på Flash Professional-innehållet och väljer Redigera med Flash.

  • I designvyn, på platspanelen, högerklickar (Windows) eller Control-klickar (Macintosh) du på Flash Professional-innehållet och väljer Öppna med Flash.

 3. Om FLA-filen för den exporterade filen inte öppnas visas dialogrutan Öppna fil. Navigera till FLA-filen och klicka på Öppna.
 4. Om användaren har använt Dreamweaver-funktionen för att ändra länken överallt på platsen visas en varning. Klicka på OK för att använda länkändringar i SWF-filen. Klicka på ”Visa inte den här varningen igen” för att förhindra att varningsmeddelandet visas när du uppdaterar SWF-filen.
 5. Uppdatera den FLA-fil som du behöver i Flash Professional.
 6. Om du vill spara FLA-filen och återigen exportera den till Dreamweaver, gör du något av följande:
  • Om du vill uppdatera filen och stänga Flash Professional klickar du på knappen Stäng ovanför det övre vänstra hörnet på scenen.

  • Om du vill uppdatera filen och låta Flash Professional vara öppet väljer du Arkiv > Uppdatera för Dreamweaver.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto