Vanliga frågor och felsökning för Adobe Camera Raw grafikprocessor (GPU)

Camera Raw kan använda en kompatibel grafikprocessor (kallas även för en videoadapter, ett grafikkort eller en GPU) för att snabba upp flera åtgärder.

Systemkrav

Kontrollera först att systemet uppfyller systemkraven för Camera Raw och de lägsta systemkraven för accelererade grafikprocessorfunktioner (GPU).

Obs!

Det här dokumentet behandlar specifikt Camera Raw. För mer information om Photoshops användning av grafikprocessorn, se:

Grafikprocessorkrav för fotoredigering

Camera Raw behöver grafikprocessorstöd för att redigera foton och använda Camera Raw-filtret i Photoshop and Bridge. Camera Raw har fortfarande stöd för att öppna och konvertera foton utan GPU-stöd, men alla redigeringsverktyg för bilder och metadata avaktiveras.

Inga ytterligare åtgärder krävs om systemet automatiskt har stöd för begränsad eller full acceleration.

Visa Fastställa om Camera Raw får åtkomst till grafikprocessorn för att ta reda på hur du kontrollerar datorns GPU-stöd i Camera Raw. 

Om GPU-stöd är avaktiverat kan du kanske tillåta stöd genom följande åtgärder:

 • Uppgradera GPU-drivrutinen.
 • Om datorn har mer än ett grafikkort kan du behöva konfigurera datorns grafik- eller energisparalternativ för att använda den kraftfullare grafikprocessorn när du kör Photoshop, Bridge eller After Effects.
 • Byta ut grafikprocessorn.

Camera Raw har stöd för en begränsad uppsättning funktioner när GPU-stöd är avaktiverat. Dessa inkluderar:

 • Öppna Raw-format och andra filformat som stöds i Photoshop.
 • Öppna och visa foton med inställningar som anpassas vid zoomning.
 • Konvertera och spara bilder till andra filformat, till exempel konvertera RAW-filer till JPEG eller TIFF. 

Vilka funktioner i Camera Raw använder en grafikprocessor?

 • Grafikprocessoracceleration sker automatiskt på kompatibla system för alla ML-baserade funktioner som Förbättrade detaljer, Maskering och Linsoskärpa och inte styrs av Camera Raw-inställningar.
 • Bildskärm: Optimera hur Camera Raw skickar informationen till din bildskärm. Det gör att Camera Raw reagerar snabbare och aktiverar funktioner som animerad zoom (zoom med musrörelse).

 • Bildbearbetning under redigering: Med processversion 5 är de flesta justeringar GPU-accelererade. Acceleration kan till exempel förbättra hur snabbt du ser resultat när du flyttar texturreglaget. Att använda grafikprocessorn hjälper också Camera Raw att hålla jämna steg med kraven på 4K- och 5K-skärmar och större skärmar.GPU-accelererad bildbehandling lades till i augusti 2019-versionen (version 11.4).

 • Öppna och spara: Camera Raw använder grafikprocessorn för att snabba upp återgivning av foton till bildfiler när du sparar ett eller flera foton. När du öppnar eller stänger dialogrutan Camera Raw-filter kan Camera Raw använda grafikprocessorn för att återge den bild som skickas till Photoshop. April 2022-versionen (version 14.4) innehåller GPU-accelererade funktioner för Öppna och Spara.

 • Camera Raw väljer automatiskt en lämplig nivå av GPU-acceleration för din dator: av, grundläggande eller full. 

Klicka på fliken Prestanda i Camera Raw inställningar för att se och anpassa hur Camera Raw använder GPU-acceleration för interaktiv redigering. Se Kontrollera om Camera Raw får åtkomst till grafikprocessorn för mer information. 

Camera Raws grafikprocessorinställningar med andra program

GPU-inställningarna i Photoshop eller inställningen Använd programvarurendering i Bridge-inställningarna påverkar inte GPU-prestandainställningarna i Camera Raw. Detta innebär att GPU-relaterade inställningar i Camera Raw inte ändras när du sätter på eller stänger av GPU-relaterade inställningar i Photoshop, Bridge eller andra applikationer. Omvänt påverkar inte GPU-relaterade inställningar i Camera Raw andra förbundna applikationer.

Vilka faktorer kan begränsa prestanda för GPU-acceleration i Camera Raw?

 • Att inte använda en grafikprocessor, en GPU-drivrutin och ett operativsystem som uppfyller de rekommenderade systemkraven.

 • Andra program som använder betydande GPU-, CPU- och minnesresurser när du använder Camera Raw. Aktivitetshanteraren (Mac) och Enhetshanteraren (Windows) kan hjälpa dig att identifiera andra program som konkurrerar med Camera Raw om resurser.

 • På bärbara datorer kan prestandan variera baserat på datorns strömhanteringsinställningar, t.ex. batterisparläge.

 • Även om GPU-acceleration främst är beroende av grafikprocessorn, är även CPU-hastigheten viktig när det gäller accelerationen och prestandaförbättringar för denna funktion.
 • Ytterligare GPU-minne kan förbättra prestandan när du sparar stora grupper av foton i filer. 

Fastställa om Camera Raw får åtkomst till grafikprocessorn

När Camera Raw kan använda grafikprocessorn (GPU) är Använd grafikprocessor markerat i Camera Raws inställningar. För att komma åt inställningar i Camera Raw:

 1. På macOS: 

  • I Photoshop väljer du Photoshop > Inställningar > Camera Raw 
  • I Bridge väljer du Adobe Bridge > Inställningar för Camera Raw

  På Windows:

  • I Photoshop väljer du Redigera > Inställningar > Camera Raw
  • I Bridge väljer du Redigera > Inställningar för Camera Raw
 2. I dialogrutan Inställningar klickar du på fliken Prestanda.

  Visa Inställningar för Camera Raw
  Se prestandainställningar

Panelen Prestanda visar namnet på den tillgängliga grafikprocessorn och dess tillgängliga videominne. Under GPU-namnet visas status för GPU-acceleration i Camera Raw. Om du inte kan se denna information måste du antingen installera en ny drivrutin för grafikprocessorn, eller så uppfyller inte systemet minimikraven.

Anpassa GPU-acceleration

Systemet kanske automatiskt stöder begränsad eller full acceleration. Om systemet automatiskt stöder begränsad acceleration kan du kanske aktivera full acceleration när du väljer Använd grafikprocessorn för fotobearbetning i alternativet Anpassad.

Accelerationen kan också stängas av automatiskt på grund av att systemet inte stöder det eller på grund av ett fel. Om acceleration är avstängd och ett felmeddelande visas kanske GPU-maskinvaran, drivrutinsversionen eller operativsystemversionen inte uppfyller minimikraven.

Du kan stänga av GPU-acceleration med alternativet Anpassad om du lägger märke till problem som Camera Raw inte har upptäckt automatiskt.

Prestanda har fältet Använd grafikprocessor följande alternativ:

Automatisk

Anpassad

 • Auto Camera Raw bestämmer automatiskt nivån på GPU-stöd som ska användas. Detta baseras på systemets maskinvara och operativsystemkonfiguration och är standardalternativet.
 • Anpassa Du kan anpassa hur Camera Raw använder grafikprocessorn genom att välja ett alternativ som stöds:
  • Använd grafikprocessor för visning
  • Använda grafikprocessorn för fotobearbetning (bearbetningsversion 5 eller senare) 
  • Använd grafikprocessorn för Öppna och Spara

Mer information om nivåerna av GPU-acceleration finns i Vilka funktioner i Camera Raw använder en GPU?.

 • Av Camera Raw kommer inte att använda grafikprocessorn.

Fastställa märke och modell för grafikprocessorn

Märket och modellen för grafikprocessorn eller grafikkortet visas i dialogrutan Inställningar för Camera Raw. För att få åtkomst till denna:

macOS

 • I Photoshop väljer du Photoshop > Inställningar > Camera Raw 
 • I Bridge väljer du Adobe Bridge > Inställningar för Camera Raw

Windows

 • I Photoshop väljer du Redigera > Inställningar > Camera Raw 
 • I Bridge väljer du Redigera > Inställningar för Camera Raw

Om du inte ser märket och modellen i dialogrutan Inställningar för Camera Raw går du till följande i operativsystemet:

(macOS) Klicka på Apple-ikonen i det övre vänstra hörnet och välj Om den här datorn.

(Windows) I Kontrollpanelen väljer du Enhetshanteraren > Visa adaptrar.

Uppdatera grafikdrivrutinen

Om Camera Raw inte får åtkomst till grafikprocessorn fast den uppfyller minimisystemkraven måste du uppdatera grafikdrivrutinen.

macOS

Grafikdrivrutiner uppdateras via operativsystemsuppdateringar. Se till att du har de senaste OS-uppdateringarna genom att kontrollera Systeminställningar eller Uppdateringar i App Store.

Windows

Hämta den senaste drivrutinen direkt från GPU-tillverkarens webbplats:

Obs!

Viktigt: När man utför Windows Update uppdateras inte din grafikdrivrutin. Du måste gå direkt till din korttillverkares webbplats för att söka efter drivrutinsuppdateringar.

Använder Camera Raw mer än en grafikprocessor (GPU) eller mer än ett grafikkort?

 • Camera Raw drar för närvarande inte nytta av fler än en grafikprocessor (GPU) vid en given tidpunkt. Att använda två grafikprocessorer förbättrar inte Camera Raws prestanda.
 • Flera grafikprocessorer med motstridiga drivrutiner kan orsaka problem med GPU-accelererande funktioner i Camera Raw.
 • Koppla två (eller flera) skärmar till en grafikprocessor för bästa resultat.
 • Om datorn har både en inbyggd och en utbytbar grafikprocessor (som vanligtvis finns i bärbara datorer), kan grafikinställningar och strömhanteringsfunktioner i operativsystemet fastställa vilken grafikprocessor som är tillgänglig för Camera Raw. Konsultera dokumentationen från operativsystemets tillverkare för mer information. Om du använder macOS, se denna Apple-dokumentation.
 • För instruktioner om hur du ställer in ett visst kort till att vara den primära grafikprocessorn på Windows, kontakta korttillverkarens drivrutinsdokumentation.
 • Om en av dina grafikprocessorer är en extern grafikprocessor kan den vara eller inte vara den enhet som är tillgänglig för Camera Raw. Om du använder Windows ska du läsa datortillverkarens dokumentation och dokumentation från tillverkaren av den externa grafikprocessoren. Om du använder macOS, se Apple-dokumentationen: Använd en extern grafikprocessor med din Mac.
 • Om du har mer än en åtskild grafikprocessor, se till att de är av samma märke och modell. Annars kan kraschar och andra problem inträffa.
 • Använd Enhetshanteraren i Windows om du vill avaktivera en grafikprocessor. Högerklicka på kortets namn i enhetshanteraren och välj avaktivera.
Adobe Camera Raws snabbmeny för att avaktivera grafikkortet

Felsöka grafikprocessorn i Camera Raw

Eventuella problem du kan stöta på

 • Bildområdet i Camera Raw-dialogen är helt blått eller helt vitt.
 • Bildens ljusstyrka flimrar eller oväntat ändrar färg vid flyttning av reglagen för Framkalla
 • Krasch vid anrop av Camera Raw, kraschar och fryser i allmänhet eller går oförklarbart långsamt.
 • En text om att grafikprocessoraccelerationen har inaktiverats på grund av fel visas under Använd grafikprocessor i Camera Raw-inställningarnas panel Prestanda.
 • Förhandsvisningsbilder och miniatyrbilder delas upp i skarpt avgränsade, förskjutna rutor i Windows.
 • Camera Raw använder inte automatiskt den nivå av GPU-acceleration som du förväntar dig, eller så förväntar du dig att antingen Använda GPU för visning eller Använda GPU för fotobearbetning ska vara aktiverat, men det är avaktiverat.
 • Följande felmeddelanden visas: 
  • ”På grund av ett körfel har grafikprocessoraccelerationen avaktiverats för resten av den här sessionen”.
  • ”På grund av ett körfel har grafikprocessoraccelerationen återställts till Begränsad för resten av den här sessionen”.
Felmeddelande under alternativet Använd grafikprocessor

Körfel
Felmeddelande på macOS

Lösningar

Gör något av följande:

 • Uppdatera Photoshop och Camera Raw
 • Uppdatera grafikdrivrutinen
 • Använd inställningen Anpassa i Prestandainställningar för att avaktivera Använd grafikprocessor för Öppna och Spara.
 • Om problemet kvarstår kan du använda inställningen Anpassa i Prestandainställningar för att avaktivera Använd grafikprocessor för bildbearbetning, om den är tillgänglig.
 • Om problemet kvarstår, använd inställningen anpassa i Prestandainställningar för att avaktivera Använda GPU för visning, om den är tillgänglig.
 • Avaktivera tredje parts grafikacceleratorer. GPU-överklockningsverktyg och verktyg och haxies stöds inte (som exempel kan Riva Tuner och MSI Afterburner nämnas).
 • Avaktivera Automatisk grafikväxling under fliken för energispararen i Systeminställningar (macOS).
 • Ersätt grafikprocessorn med en nyare och kompatibel grafikprocessor.
 • Om du använder Camera Raw 11.3 eller tidigare, avmarkera Använd grafikprocessor i Camera Raws inställningar:
  • (macOS) I Photoshop väljer du Photoshop > Inställningar > Camera Raw. I Bridge väljer du Adobe Bridge > Inställningar för Camera Raw 
  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Camera Raw i Photoshop. I Bridge väljer du Redigera > Inställningar för Camera Raw
 • (Om du använder Camera Raw version 11.3 eller tidigare) Tvinga Camera Raw att använda Windows DirectX eller macOS Metal. För att göra det här går du till Inställningar > Camera Raw och verifierar att grafikprocessorn är inställd till OpenGL. Stäng Photoshop och leta reda på filen Camera Raw GPU Config.txt:
  • (macOS) /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

Användarens biblioteksmapp döljs som standard i macOS X 10.7 och senare. Använd anvisningarna här. Radera filen Camera Raw GPU Config.txt manuellt och starta Photoshop på nytt.

Felsök problem med GPU-drivrutiner när du använder AI-baserade funktioner som Linsoskärpa

(gäller Lightroom, Lightroom Classic och Adobe Camera Raw)

Om du får ett fel när du försöker använda AI-baserade funktioner som Ta bort brus, Linsoskärpa och Maskering, följ dessa felsökningssteg för att lösa problemet:

 

 1. Hämta DisableGPUInreference.txt-filen till din dator.

  Om du vill hämta på macOS alt-klickar du på länken.
  Om du vill hämta på Windows högerklickar du på länken.

 2. Placera den hämtade filen på någon av följande platser:

  1. Lightroom: 
   • macOS: /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Lightroom
   • Windows: \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Lightroom
  2. Lightroom Classic:
   • macOS: /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Lightroom Classic 
   • Windows: \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Lightroom Classic\
  3. Adobe Camera Raw:
   • macOS: /Användare/[användarnamn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw
   • Windows: \Användare\[användarnamn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw
  Obs!
  • Om du inte hittar mappen Bibliotek i macOS kan du testa stegen här.
  • I Windows kan du välja Start > Kör och skriv %appdata% och navigera sedan till önskad mapp.
 3. Avsluta och starta programmet på nytt.

GPU-felsökningssteg för Camera Raw och Lightroom

Om GPU-acceleration inte är aktiverad eller inte fungerar som förväntat, använd följande felsökningsguide för att lösa problemet. Guiden gäller följande versioner av Camera Raw, Lightroom och Lightroom Classic på macOS och Windows:

 • Camera Raw 11.4 och senare
 • Lightroom 3.0 och senare 
 • Lightroom Classic 8.4 och senare 

1. Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Camera Raw eller Lightroom

Se följande resurser för att lära dig mer om de senaste versionerna av Camera Raw and Lightroom:

2. Kontrollera att systemet uppfyller kraven för GPU-acceleration

För Lightroom Classic 8.4 och senare och Lightroom 3.0 och senare är de tekniska GPU-maskinvarukraven och -programvarukraven för GPU-acceleration exakt desamma som för Camera Raw:

3. Undersök dialogrutan Inställningar

Öppna dialogrutan Inställningar för Camera Raw eller Lightroom och undersök informationen som visas. Samla in följande information om du vill rapportera ett GPU-accelerationsproblem på användarforum eller direkt till teknisk support:

 • Versionsnummer av Camera Raw eller Lightroom
 • Namnet på GPU:n
 • GPU-drivrutinsversionsnummer, om det visas efter GPU-namnet
 • Mängd GPU-RAM
 • Status för alternativ och val
 • Statusmeddelande, vilket kan indikera ett fel
Viktig information från dialogrutan Inställningar i Camera Raw. Prestandainställningarna i Lightroom rapporterar samma information.
Viktig information från dialogrutan Inställningar i Camera Raw. Prestandainställningarna i Lightroom rapporterar samma information.

4. Samla in detaljerade loggar

Samla in och skicka loggar till Adobe när du rapporterar problem.

Viktigt:

Du måste avsluta appen (Bridge, Photoshop eller Lightroom) innan du samlar in loggfilerna.

Loggning relaterad till GPU-acceleration skrivs till samma mapp för Camera Raw, Lightroom och Lightroom Classic.

Det bästa sättet att samla in en logg om ett fel är att:

 1. Avsluta appen.
 2. Starta programmet på nytt.
 3. Utföra det minsta antalet steg som krävs för att reproducera problemet.
 4. Avsluta appen igen.
 5. Nu kan du samla in loggfilerna.
 • På Windows är loggplatsen: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Loggar. Ett kortkommando för att komma till den mappen på Windows är:
  1. Tryck på Windows-tangenten.
  2. Ange ”Kör”.
  3. Ange ”%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Loggar”.

Till exempel: C:\Användare\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Loggar

 • På Mac är loggplatsen: ~/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/Loggar. Ett kortkommando för att komma till den mappen på Mac är: 
  1. I Finder öppnar du Gå-menyn.
  2. Välj Gå till mapp.
  3. Ange sökvägen ~/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw.
  4. Klicka på Gå.

Till exempel: /Användare/tester/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw

Skicka loggar för den applikation du använder.
Skicka loggar för den applikation du använder.

(Endast Windows) Spara DxDiag-rapporten

Verktyget dxdiag framställer en rapport som kan vara till hjälp för teknikteamet när det undersöker problem.

 1. Tryck på Windows-tangenten på skrivbordet eller klicka på Windows-knappen i aktivitetsfältet.
 2. Skriv ”dxdiag” (detta gör en sökning efter programmet).
 3. Tryck på Enter-tangenten.
 4. Vänta tills DxDiag-fönstret visas.
 5. När det är aktiverat klickar du på knappen Spara all information.
 6. Spara filen DxDiag.txt och skicka in den när du rapporterar problem.

5. Uppdatera drivrutiner och operativsystem

Om det uppstår problem är det första du bör göra att notera vilken OS-version och GPU-drivrutinsversion du har nu, försöka uppdatera till de senaste versionerna och sedan se om problemet kvarstår.

Om uppdatering av OS eller GPU-drivrutinen är en korrigering, rapportera resultaten. (Till exempel: ”version n fungerar inte men n+1 fungerar.”)

Se Uppdatera grafikdrivrutinen för instruktioner.

6. Kontrollera och ta bort filen TempDisableGPU3 eller TempDisableGPU2

Använd samma metoder som du använde för att hitta mappen Loggar, som du använde för att hitta CameraRaw- eller GPU-mappen.

 • På Windows är platsen: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • På Mac är platsen: ~/Bibliotek/Programsupport/Adobe/CameraRaw/GPU

Om ett icke-hanterat, allvarligt fel inträffar under GPU-initiering efterlämnar Camera Raw eller Lightroom en TempDisableGPU3-fil (eller TempDisableGPU2 i vissa fall). Hitta undermappen för applikationen du använder i GPU-mappen och sök efter följande filer.

Exempel på en TempDisableGPU3-fil
Exempel på en TempDisableGPU3-fil

Varje applikation du använder med GPU-acceleration har en egen mapp.
Varje applikation du använder med GPU-acceleration har en egen mapp.

Om en TempDisableGPU2- eller TempDisableGPU3-fil finns vid tidpunkten för initiering kommer Camera Raw att avaktivera GPU-acceleration. Detta förhindrar att programmet kraschar varje gång du startar applikationen.

Du kan ta bort filen för att köra initiering igen. Om det ursprungliga feltillståndet är tillfälligt kan GPU-acceleration fungera korrekt efter att filen har tagits bort. 

Anpassade inställningar med endast ”Använd grafikprocessor för visning” aktiverat
Anpassade inställningar med endast ”Använd grafikprocessor för visning” aktiverat för Camera Raw version 14.3.

Om du hittar en TempDisableGPU2- eller TempDisableGPU3-fil utför du följande steg:

 1. Avsluta appen.
 2. Ta bort filen TempDisableGPU2 eller TempDisableGPU3.
 3. Starta programmet på nytt.
 4. Öppna dialogrutan Inställningar i appen.
 5. Bekräfta att GPU-acceleration nu är tillgänglig.
 6. Om GPU-acceleration inte är aktiverad, avsluta applikationen och kontrollera om det fortfarande finns en TempDisableGPU2- eller TempDisableGPU3-fil. Samla in detaljerade loggfiler med hjälp av instruktionerna ovan.
 7. Samla in logg från mappen CameraRaw/Loggar.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online