Vad som täcks
Lös problem som orsakas av defekta, ouppburna eller inkompatibla GPU eller grafikdrivrutiner.
På den här sidan

  Om du får bildåtergivningproblem, långsam prestanda eller kraschar kan orsaken vara en defekt, ouppburen, eller inkompatibel bildprocessor (kallas även ett grafikkort, videokort eller GPU) eller grafikdrivrutin.


  Du kan snabbt avgöra om problemet är relaterat till din bildprocessor eller drivrutin genom att följa dessa steg:

  1. Starta Photoshop.
  2. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (Mac OS).
  3. Avmarkera "Använd bildprocessor”.
  4. Avsluta och starta om Photoshop.

  Om problemet går bort är din bildprocessor eller drivrutin troligen problemet. Se Felsökning av bildprocessor (GPU) för ytterligare felsökningssteg.

  Om problemet kvarstår är bildprocessorn inte orsaken. Information om ytterligare felsökning:


  1. Kontrollera att du använder den senaste versionen av Photoshop.

   För att uppdatera Photoshop, se artikelnUppdatera Creative Cloud-program.

  2. Försäkra dig om att ditt grafikkort är kompatibelt med Photoshop.För att avgöra märket och modellen för din grafikmaskinvara, starta Photoshop och välj Hjälp > Systeminformation för att se information om bildprocessorn.

   Om ditt grafikkort är äldre än 2013 Maj, se listan över testade kort och minimumkraven för bildprocessor och skärm.

   Om ditt grafikkort släpptes efter maj 2013 kan du anta att kortet ska fungera med Photoshop. Följ stegen för felsökning nedan.

  3. Uppdatera din grafikdrivrutin.

   Att uppdatera dina bildskärmsdrivrutiner kan lösa många problem, så som krascher, felaktig återgivning av objekt samt prestandaproblem. Få uppdateringar direkt från grafikkortstillverkaren:

   Windows

   För specifika instruktioner för installation av den uppdaterade drivrutinen, seUppdatera bilddrivrutinen.

   Mac OS

   • Grafikdrivrutiner uppdateras via operativsystemsuppdateringar. Kontrollera att du har desenaste Mac OS-uppdateringarnagenom att välja Programuppdateringar från menyn eller via Uppdateringar i App Store.

   Starta om Photoshop efter att du har installerat uppdateringarna. StartaAnvänd bildprocessor genom att väljaInställningar > Prestanda > Använd bildprocessor och gör om stegen som orsakade problemet.

   Obs!
   • Windows Update kan inte alltid ge dig de senaste och bästa drivrutinerna.Du måste gå direkt till din kortillverkares webbplats för att söka efter drivrutinsuppdateringar.
   • Se till att du väljer rätt drivrutin. Drivrutiner för Notebook har ibland ett annat namn än liknande drivrutiner för stationära datorer.
   • Vissa grafikkortstillverkare har annan programvara som måste uppdateras utöver grafikdrivrutinen. Läs uppdateringsinstruktionerna noga och kontakta videoadaptertillverkaren direkt som du inte förstår instruktionerna.
  4. Kontrollera cachenivåinställningarna.

   Om du har ställt in dina cachenivåer till 1 i Photoshopinställningarna kan du uppleva prestandaproblem med funktioner som använder bildprocessorn.

   Återställ cachenivån till standardinställningen som är 4:

   a. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) respektive Photoshop > Inställningar > (Mac OS).

   b. Ange nivå 4 för cachenivåerna.

   c. Avsluta och starta om Photoshop.

   Gör om stegen som orsakade problemet efter du har startat om Photoshop.

  5. Återställ dina inställningar.

   Genom att återställa inställningar återgår Bildprocessorns inställningar till sitt standardläge. SeÅterställ inställningsfilerna till standardläge för mer information.

   Efter du återställt dina inställningar, starta om Photoshop och gör om stegen som orsakade problemet.

  6. Ändra dina avancerade inställningar för Ritningsläge till Grundläggande.

   Att ställa in Ritningsläget till Grundläggande använder minst mängd VRAM och tillåter grundläggande bildprocessorfunktioner:

   a. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (Mac OS).

   b. Klicka på Avancerade inställningar i Prestandapanelen.

   c. Välj Ritningsläge > Grundläggande.

   d. Avsluta och starta om Photoshop.

   Om den här lösningen åtgärdar problemet, växla Ritningsläget till Normal. Starta om Photoshop och se om problemet återkommer. Om problemet inträffar igen ändrar du tillbaka till Grundläggande läge.

   För mer information om bildprocessorinställningar och hur du optimerar dem för ditt arbetsflöde, seVanliga frågor om Photoshop bildprocessor (GPU) .

   Obs!

   Om du ändrar Prestandainställningarna för att felsöka ett problem måste du starta om Photoshop efter varje ändring.

  7. Om du använder mer än ett grafikkort, ta bort eller inaktivera det minst kraftfulla kortet/korten.

   Flera grafikkort med motstridiga drivrutiner kan orsaka problem med GPU-accelererande eller aktiverade funktioner i Photoshop. Koppla ihop två (eller fler) skärmar i ett grafikkort för bästa resultat.

   Om du måste använda fler än ett grafikkort ser du till att de är av samma märke och modell. Annars kan det hända att systemet kraschar eller att andra problem uppstår med Photoshop.

   För instruktioner om hur du ställer in ett visst kort att vara det primära grafikkortet på Windows, kontakta korttillverkarens drivrutingsdokumentation.

   Använd enhetshanteraren i Windows att inaktivera ett grafikkort. Högerklicka på kortets namn i enhetshanteraren och välj inaktivera.

   Obs!

   Att använda två grafikkort förbättrar inte Photoshops prestanda.

  8. Använd inte Photoshop på en virtuell motor (VM). 

   Att köra Photoshop under virtuella maskiner (VMs) har inte testats omfattande och stöttas ej officiellt på grund av kända fel med funktioner som litar på bildprocessorn i VM miljöer.

  9. Om inget av felsökningsstegen ovan löser problemet är ditt sista alternativ att köpa ett kompatibelt grafikkort eller helt inaktivera inställningarna i bildprocessorn genom att följa dessa steg:

   a. Starta Photoshop.

   b. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (Mac OS).

   c. Avmarkera Använd bildprocessor.

   d. Avsluta och starta om Photoshop.

  När du har utfört felsökningsstegen ovan kan du bekräfta resultatet genom att aktivera alternativet för Använd bildprocessor i Inställningar > Prestandapanelen.


   
  Överst