Användarhandbok Avbryt

Felsökning av bildprocessor (GPU) och grafikdrivrutinproblem

Lös problem som orsakas av grafikprocessorn eller grafikdrivrutiner som är defekta, inkompatibla eller som inte stöds.

GPU-problem med Photoshop kan visa sig på flera olika sätt, bland annat:

 • Skärmen GPU-kompatibilitet visas i Photoshop precis efter start
 • Prestandaproblem, felaktigt återgivna fönster eller objekt, arbetsytan blinkar/flimrar, visuella artefakter i Photoshop
 • Photoshop kraschar eller hänger sig vid start
 • Bildarbetsytan blinkar eller flimrar
 • Photoshops menyrad saknas
 • Långsam skärmritning vid in- eller utzoomning
 • Delvis omritning av skärmen, inklusive rester av bilder från andra fönster
 • Vissa grafiska element i Photoshop-verktygen, som beskärningshandtagen eller omformningskontrollerna tappar färg eller ser inte ut som vanligt
 • Bilden är fylld med en klargrön färg

Läs hela artikeln om du vill veta mer om hur du konfigurerar grafikprocessorn för höga prestanda i Photoshop.

Kontroll av GPU-kompatibilitet

Med Photoshop 23.0 eller senare kan du köra kompatibilitetskontrollen av grafikprocessorn för att säkerställa att grafikprocessorn är kompatibel. Om du vill göra det går du till Hjälp > GPU-kompatibilitet och se dialogrutan som öppnas.

En vanlig kontrollrapport om GPU-kompatibilitet när din grafikprocessor är kompatibel för användning.
En vanlig kontrollrapport om GPU-kompatibilitet när din grafikprocessor är kompatibel för användning. Här uppfylls inte minimikravet för VRAM.

En vanlig kontrollrapport om GPU-kompatibilitet när grafikprocessorn är avstängd för användning.
En vanlig kontrollrapport om GPU-kompatibilitet när grafikprocessorn är avstängd för användning.

Viktigt:

Vi har ett känt problem där dialogrutan kan visa att din grafikprocessor är inkompatibel. Om du kör Windows på ett Intel-baserat system med kompatibilitetspaket för Microsoft OpenCL/OpenGL installerat är lösningen att avinstallera kompatibilitetspaketet och starta om datorn.

Arbetsflöden som inte stöds

Vissa konfigurationer är kända för att vara problematiska för GPU-användning i Photoshop. Undvik allt av det följande, som för närvarande inte stöds:

 • Föråldrad maskinvara eller programvara

Adobe har endast stöd för Photoshop när Mac kör någon av de tre senaste systemuppdateringarna från Apple. Se felsökningssteg 2 och 3 nedan för anvisningar om hur du uppdaterar till den senaste versionen av macOS och Photoshop och hur du fortsätter om datorn förlorar stödet för aktuella versioner av operativsystemet.

 • Virtuella datorer

Att köra Photoshop på virtuella maskiner har inte testats i någon större utsträckning och stöds inte officiellt. Virtualiseringskonfigurationer använder ofta programvarubaserade GPU-drivrutiner som är konfigurerade under Photoshop-specifikationerna. Använd inte Photoshop på virtuella datorer och fjärranslut inte till Photoshop som körs på en annan maskinvara. Grafikprocessorn bör åtminstone vara avstängd i sådana situationer.

 • Problem med 3D-återgivning

3D-funktioner håller på att fasas ut från Photoshop. Om du märker återgivningsproblem (t.ex. textsträngpressning eller uppdateringar som inte visas på skärmen) med filer som innehåller 3D-innehåll är de förväntade. Överväg att utvärdera Adobe Substance-serien med 3D-produkter.

 • Koppla in/koppla från bildskärmar

Om du kör Photoshop samtidigt som du ändrar bildskärmskonfigurationerna (t.ex. ansluter en extern bildskärm utan att avsluta Photoshop) kan det hända att fönstren ritas på fel ställe på skärmen eller fylls med heltäckande grön färg. Om du behöver ansluta en ny bildskärm till datorn avslutar du Photoshop, ansluter bildskärmen och startar sedan Photoshop.

Kontrollera om grafikprocessorn orsakar problem med Photoshop

Är du osäker på om din grafikprocessor eller drivrutin orsakar problemet med Photoshop? Om du avaktiverar GPU-acceleration kan du precisera orsaken till problemet.

 1. Gå till Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) eller Photoshop > Inställningar > Prestanda (macOS).
 2. Avmarkera Använd grafikprocessor
 3. Starta om Photoshop. 

Om problemet kvarstår fortsätter du felsökningen genom att utföra de felsökningssteg som finns angivna nedan:

Felsök grafikprocessor och grafikdrivrutiner

Windows

 1. Uppdatera grafikdrivrutinen

  Att uppdatera bildskärmsdrivrutiner kan lösa många problem, så som kraschar, felaktig återgivning av objekt samt prestandaproblem. Få uppdateringar direkt från grafikkortstillverkaren.

  NVIDIA-drivrutiner | AMD-drivrutiner | Intel-drivrutiner

  Obs!
  • Se till att du väljer rätt drivrutin. Drivrutiner för Notebook har ibland ett annat namn än liknande drivrutiner för stationära datorer.
  • Om Photoshop flimrar eller hackar och du har en grafikprocessor som stöder G-Sync, stänger du av G-Sync för Photoshop med hjälp av NVIDIA-kontrollpanelen.
  • Vissa grafikkortstillverkare har annan programvara som måste uppdateras utöver grafikdrivrutinen. Läs uppdateringsinstruktionerna noga och kontakta grafikkortstillverkaren direkt om du inte förstår instruktionerna.
 2. Kontrollera cachenivåinställningarna

  Om du har ställt in dina cachenivåer till 1 i Photoshop-inställningarna kan du uppleva prestandaproblem med funktioner som använder grafikprocessorn.

  Återställ Cachenivåerna till standardinställningarna, vilket innebär 4:

  1. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda
  2. Ange Cachenivåer till 4
  3. Avsluta och starta om Photoshop

  Gör om stegen som orsakade problemet efter du har startat om Photoshop.

 3. Återställ dina inställningar

  Genom att återställa inställningar återgår grafiprocessorns inställningar till standardläget.

  Se Återställ inställningsfiler till standardläge

  Efter du återställt dina inställningar, starta om Photoshop och gör om stegen som orsakade problemet.

 4. Ändra Avancerade inställningar för Open CL

  a. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda

  b. I panelen Prestanda klickar du på Avancerade inställningar

  c. Avaktivera Open CL

  d. Avsluta och starta om Photoshop så genomförs ändringen

  Obs!

  I augusti 2021-versionen (v22.5) har väljaren för avancerat ritningsläge tagits bort. I tidigare versioner ställer du in Ritningsläge på Grundläggande i steg c (ovan).

 5. Aktivera inställning för äldre GPU-läge (före 2016)

  (Valfritt) Endast för Windows-användare: 

  1. Välj Redigera > Inställningar > Förhandstitt på teknik
  2. Aktivera Äldre GPU-läge (före 2016)
  3. Avsluta och starta om Photoshop så genomförs ändringen

  Den här inställningen tvingar Photoshop att återgå till en alternativ renderingsmotor. Det rekommenderas för äldre grafikprocessorer, men ibland kan nyare grafikprocessorer bli mer stabila om det här alternativet är markerat.

 6. Konfigurera datorer med flera grafikkort

  Ultralätta bärbara datorer och enkla stationära datorer använder ofta ett integrerat grafikkort som använder mindre ström för att bevara batteriet och delar minne med grafikkortet.

  Mer avancerade datorer har ofta ett diskret dedikerat grafikkort som använder eget minne (VRAM), har större processorkraft och inte använder upp RAM. Om grafikprocessorinställningen är avaktiverad och du inte kan aktivera den kontrollerar du att bildskärmen är ansluten till en grafikprocessor med hög prestanda och inte till den inbyggda porten på datorn. Dessutom har nya bärbara datorer ofta två grafikkort, ett inbyggt för när du använder batteriet och ett separat grafikkort för när du är ansluten till ett eluttag.

  Om systemet har mer än ett grafikkort ska du se till att Photoshop har tilldelats högpresterande grafikkort snarare än integrerat grafikkort eller energisparande grafikkort för bästa upplevelse. Om du ändrar dessa inställningar på bärbara datorer ökar batterianvändningen. Se Snabbtips om hur du konfigurerar en grafikprocessor för höga prestanda i Photoshop.

  nVidia

     Se hur du konfigurerar din NVIDIA-grafikprocessor för höga prestanda i den korta självstudiekursen nedan.

  1. Högerklicka på skrivbordet och välj NVIDIA-kontrollpanelen.
  2. Klicka på Hantera 3D-inställningar.
  3. Klicka på Programinställningar och lägg till Photoshop.exe och sniffer.exe. Ändra den grafikprocessor som du föredrar till  en NVIDIA-processor med höga prestanda.

  Obs! Nvidia ger dig möjlighet att välja mellan Studio- och Game-ready-drivrutiner. Du bör helst använda Studio-drivrutiner.

  AMD

     Se hur du konfigurerar dina Intel- och AMD-grafikprocessorer för höga prestanda i den korta självstudiekursen nedan.

  1. Högerklicka på skrivbordet och välj AMD Catalyst Control Center eller Konfigurera växlingsbar grafik.
  2. Klicka på Bläddra och välj Hög prestanda i stället för Energibesparing.

 7. Avaktivera grafikkortet som använder mindre ström

  Om steget ovan inte löser problem som uppstår när du använder mer än ett grafikkort kan du överväga att avaktivera ett av grafikkorten. Innan du avaktiverar det inbyggda grafikkortet ska du se till att bildskärmens videoutgång är ansluten till det avsedda grafikkortet.

  För att avaktivera ett grafikkort kan du använda Enhetshanteraren i Windows. Högerklicka på kortets namn i Enhetshanteraren och välj Avaktivera.

  Obs!
  • Var försiktig och tänk på att avaktiveringen av grafikkortet kan leda till instabilitet i systemet.
  • Läs instruktionerna noga och kontakta videoadaptertillverkaren direkt som du inte förstår instruktionerna.

  När du har utfört felsökningsstegen ovan kan du bekräfta resultatet genom att aktivera Använd grafikprocessor i Inställningar > Prestanda och pröva att göra om stegen som orsakade problemet.

macOS

 1. Starta om datorn

  Vissa problem kan uppstå direkt efter installation eller uppgradering av Adobe Creative Cloud-programmet eller Photoshop. Starta om systemet efter en ny uppdatering eller installation av Adobe-program och se om problemen har försvunnit.

 2. Uppdatera macOS

  Apple inkluderar GPU-drivrutiner i systemprogramvaran och lägger ofta till programrättningar i uppdateringar. Om du har en systemuppdatering eller säkerhetskorrigering som väntar installerar du dem och startar om Mac-datorn. Om du inte kan installera den senaste versionen av macOS på datorn klarar datorns maskinvara inte de senaste operativsystemsspecifikationerna och därmed även Photoshop. Du kan behöva använda en äldre version av Photoshop som sammanfaller med din senaste version av operativsystemet. Mer information finns i:

 3. Uppdatera Photoshop

  Alla de senaste programrättningarna ingår i den senaste versionen av Photoshop, och om datorn uppfyller alla aktuella krav för macOS och Photoshop bör den vara den mest stabila.

  Uppdatera Photoshop

  Om det inte går att installera den senaste versionen av macOS på datorn kan du som sagt installera den version av Photoshop som senast fungerade med ditt operativsystem plus den senaste versionen om du kan använda den också. Följ de här stegen för att installera flera versioner av Photoshop.

 4. Problem med Creative Cloud

  Om systemet kraschar, särskilt när du öppnar nya filer, kan det i vissa fall bero på Creative Cloud-programmet. Se följande dokument för hjälp med att installera eller felsöka Creative Cloud-program för datorer:

 5. Stäng av grafikprocessorn

  Prova att stänga av grafikprocessorn i Photoshop-inställningarna för att kontrollera om problemen försvinner när grafikprocessorn är avstängd. Gå till Photoshop > Inställningar > Prestanda och avmarkera Använd grafikprocessor, starta sedan om Photoshop.

  • Om problemen INTE försvinner när du stängt av grafikprocessorn är det ett mer generellt problem. Testa de här tipsen.
  • Om problemen försvinner när grafikprocessorn är avaktiverad kan du välja att arbeta utan grafikprocessor eller prova några av de andra stegen nedan för att komma till rätta med problemen.

  Återaktivera Använd grafikprocessor i panelen Inställningar > Prestanda, starta om Photoshop och prova några av följande förslag.

 6. Camera Raw-fel

  Adobe Camera Raw använder grafikprocessorn på ett annat sätt än Photoshop. Om du upplever krascher, prestandaproblem eller felaktigt återgivna fönster eller objekt, problem med omritning eller artefakter när du öppnar filer i Adobe Camera Raw, se Vanliga frågor om grafikprocessorer för Adobe Camera Raw och felsökning.

 7. Avaktivera automatisk grafikväxling

  Om du använder MacBook eller MacBook Pro går du till Systeminställningar > Strömsparare och stänger av Automatisk grafikväxling. Starta om Photoshop och se om problemen finns kvar.

  Automatisk grafikväxling.

 8. Avaktivera OpenCL

  1. Välj Photoshop > Inställningar > Prestanda
  2. I panelen Prestanda klickar du på Avancerade inställningar
  3. Avmarkera Använd OpenCL
  4. Starta om Photoshop
  Avaktivera Open CL

 9. Kontrollera cachenivåinställningarna

  Om du har ställt in dina cachenivåer till 1 i Photoshop-inställningarna kan du uppleva prestandaproblem med funktioner som använder grafikprocessorn.

  Återställ Cachenivåerna till standardinställningen, vilket är 4:

  1. Välj Photoshop > Inställningar > Prestanda
  2. Ange Cachenivåer till 4
  3. Starta om Photoshop

  Gör om stegen som orsakade problemet efter du har startat om Photoshop.

 10. Återställa Photoshop-inställningar

  Genom att återställa inställningar återgår grafiprocessorns inställningar till standardläget.

  Se Återställ inställningsfiler till standardläge

  När du har återställt inställningarna startar du om Photoshop och testar igen om det finns fel. Ibland kan inställningsfiler skadas och en uppdatering kan lösa en mängd problem.

Ytterligare information

Felmeddelanden för grafikmaskinvara

När du startar Photoshop första gången kan du stöta på vissa felmeddelanden vad gäller maskinvaran:

Camera Raw-fel

Adobe Camera Raw använder grafikprocessorn på ett annat sätt än Photoshop. Om du upplever krascher, prestandaproblem eller felaktigt återgivna fönster eller objekt, problem med omritning eller artefakter när du öppnar filer i Adobe Camera Raw.

Se Vanliga frågor om Camera Raw grafikprocessor (GPU)

Har du en fråga eller en idé?

Fråga vårt användarforum

Om du har frågor eller förslag får du gärna delta i Adobe Photoshops användarforum. Vi vill gärna höra från dig!

 1. Användarhandbok för Photoshop
 2. Introduktion till Photoshop
  1. Föreställ det. Skapa det.
  2. Nyheter i Photoshop
  3. Redigera ditt första foto
  4. Skapa dokument
  5. Photoshop | Vanliga frågor
  6. Systemkrav för Photoshop
  7. Lär dig Photoshop
 3. Photoshop och andra Adobe-produkter och -tjänster
  1. Arbeta med Illustrator-bilder i Photoshop
  2. Arbeta med Photoshop-filer i InDesign
  3. Substance 3D-material för Photoshop
  4. Använd apptillägget Capture i Photoshop
 4. Photoshop på iPad (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Photoshop på iPad | Vanliga frågor
  2. Kom igång med arbetsytan
  3. Systemkrav | Photoshop på iPad
  4. Skapa, öppna och spara dokument
  5. Lägg till foton
  6. Arbeta med lager
  7. Rita och måla med penslar
  8. Gör markeringar och lägg till maskering
  9. Retuschera dina sammansatta bilder
  10. Arbeta med justeringslager
  11. Justera färgtonen i den sammansatta bilden med Kurvor
  12. Använda omformningsåtgärder
  13. Beskär och rotera dina sammansättningar
  14. Rotera, panorera, zooma och återställa arbetsytan
  15. Arbeta med textlager
  16. Arbeta med Photoshop och Lightroom
  17. Skaffa saknade typsnitt i Photoshop på iPad
  18. Japansk text i Photoshop på iPad
  19. Hantera appinställningar
  20. Tryckkortkommandon och gester
  21. Kortkommandon
  22. Redigera bildstorlek
  23. Livestreama samtidigt som du skapar i Photoshop på iPad
  24. Reparera defekter med verktyget Lagningspensel
  25. Skapa penslar i Capture och använd dem i Photoshop för iPad
  26. Arbeta med Camera Raw-filer
  27. Skapa och arbeta med smarta objekt
  28. Justera exponering i dina bilder med skugga och efterbelys
  29. Automatiska justeringskommandon i Photoshop för iPad
  30. Smeta ut områden i dina bilder med Photoshop på iPad
  31. Öka eller minska färgmättnad i bilder med svampverktyget
  32. Innehållsanpassad fyllning på iPad
 5. Photoshop på webben (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Vanliga frågor
  2. Systemkrav
  3. Kortkommandon
  4. Filformat som stöds
  5. Introduktion till arbetsytan
  6. Öppna och arbeta med molndokument
  7. Generativa AI-funktioner
  8. Grundläggande koncept för redigering
  9. Snabbåtgärder
  10. Arbeta med lager
  11. Retuschera bilder och ta bort defekter
  12. Göra snabbmarkeringar
  13. Förbättrade bilder med justeringslager
  14. Flytta, omforma och beskära bilder
  15. Rita och måla
  16. Arbeta med textlager
  17. Arbeta med vem som helst på webben
  18. Hantera appinställningar
  19. Generera bild
  20. Generera bakgrund
  21. Referensbild
 6. Photoshop för datorer (beta) (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Kom igång med Creative Cloud-betaprogram
  2. Photoshop för datorer (beta)
  3. Generera bild med textbeskrivningar
  4. Generera bakgrund med textbeskrivningar
 7. Generativ AI (inte tillgängligt i Fastlandskina) 
  1. Vanliga frågor om generativ AI i Photoshop
  2. Generativ fyllning i Photoshop för datorer
  3. Generativ utökning i Photoshop för datorer
  4. Generativ fyllning i Photoshop på iPad
  5. Generativ utökning i Photoshop på iPad
  6. Funktioner med generativ AI i Photoshop på webben
 8. Innehållsautentisering (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Innehållsuppgifter i Photoshop
  2. Identitet och ursprung – NFT
  3. Anslut konton för kreativ tillskrivning
 9. Molndokument (inte tillgängligt i Fastlandskina)
  1. Photoshop-molndokument | Vanliga frågor
  2. Photoshop-molndokument | Arbetsflödesfrågor
  3. Hantera och arbeta med molndokument i Photoshop
  4. Uppgradera molnlagringsutrymmet för Photoshop
  5. Det går inte att skapa eller spara ett molndokument
  6. Lös fel med Photoshops molndokument
  7. Samla in loggar för synkronisering av molndokument
  8. Bjud in andra till att redigera dina molndokument
  9. Dela filer och kommentera i appen
 10. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Inställningar
  3. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Photoshop
  4. Skapa dokument
  5. Montera filer
  6. Standardkortkommandon
  7. Anpassa kortkommandon
  8. Verktygsgallerier
  9. Prestandainställningar
  10. Använda verktyg
  11. Förinställningar
  12. Stödraster och stödlinjer
  13. Tryckgester
  14. Använda Touch Bar med Photoshop
  15. Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
  16. Förhandstitt på teknik
  17. Metadata och anteckningar
  18. Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
  19. Montera Photoshop-bilder i andra program
  20. Linjaler
  21. Visa eller dölj extrainnehåll som inte skrivs ut
  22. Ange kolumner för en bild
  23. Ångra och historik
  24. Paneler och menyer
  25. Placera element med fästfunktionen
  26. Placera med linjalen
 11. Webb-, skärm- och appdesign
  1. Photoshop för design
  2. Ritytor
  3. Device Preview
  4. Kopiera CSS från lager
  5. Segmentera webbsidor
  6. HTML-alternativ för segment
  7. Ändra snittlayout
  8. Arbeta med webbilder
  9. Skapa webbfotogallerier
 12. Grundläggande om bilder och färger
  1. Så ändrar du storlek på bilder
  2. Arbeta med raster- och vektorbilder
  3. Bildstorlek och upplösning
  4. Hämta bilder från kameror och skannrar
  5. Skapa, öppna och importera bilder
  6. Visa bilder
  7. Fel ogiltig JPEG-markör | Öppna bilder
  8. Visa flera bilder
  9. Anpassa färgväljare och färgrutor
  10. High Dynamic Range-bilder
  11. Matcha färger i bilden
  12. Konvertera bilder till andra färglägen
  13. Färglägen
  14. Radera delar av en bild
  15. Blandningslägen
  16. Välja färger
  17. Anpassa indexerade färgtabeller
  18. Bildinformation
  19. Förvrängningsfilter är inte tillgängliga
  20. Färg
  21. Färg- och monokromjusteringar med kanaler
  22. Välja färger i Färgpanelen och Färgrutor
  23. Ta färgprov
  24. Färg- eller bildläge
  25. Färgskiftning
  26. Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
  27. Lägga till färgrutor från HTML-, CSS- och SVG-dokument
  28. Bitdjup och inställningar
 13. Lager
  1. Grundläggande om lager
  2. Icke-förstörande redigering
  3. Skapa och hantera lager och grupper
  4. Markera, gruppera och länka lager
  5. Montera bilder i ramar
  6. Lageropacitet och -blandning
  7. Maskeringslager
  8. Använda smarta filter
  9. Lagerkompositioner
  10. Flytta, stapla och låsa lager
  11. Maskera lager med vektormasker
  12. Hantera lager och grupper
  13. Lagereffekter och lagerstilar
  14. Redigera lagermasker
  15. Extrahera resurser
  16. Visa lager med urklippsmasker
  17. Generera bildresurser från lager
  18. Arbeta med smarta objekt
  19. Blandningslägen
  20. Kombinera flera bilder till ett grupporträtt
  21. Kombinera bilder med Blanda lager automatiskt
  22. Justera och fördela lager
  23. Kopiera CSS från lager
  24. Läs in markering från ett lager eller en lagermasks gränser
  25. Med alternativen för ursparning kan du se innehåll från andra lager
 14. Markeringar
  1. Komma igång med markering
  2. Gör markeringar i din sammansatta bild
  3. Arbetsytan Markera och maskera
  4. Markera med hjälp av markeringsramsverktygen
  5. Markera med hjälp av lassoverktygen
  6. Justera pixelmarkeringar
  7. Flytta, kopiera och ta bort markerade pixlar
  8. Skapa en tillfällig snabbmask
  9. Markera ett färgintervall i en bild
  10. Konvertera mellan banor och markeringsgränser
  11. Grundläggande om kanaler
  12. Spara markeringar och alfakanalmasker
  13. Välja de bildområden som är i fokus
  14. Duplicera, dela och sammanfoga kanaler
  15. Kanalberäkningar
 15. Bildjusteringar
  1. Ersätt objektfärger
  2. Tänja perspektiv
  3. Reducera oskärpa från kameraskak
  4. Exempel med Lagningspensel
  5. Exportera tabeller för färgsökning
  6. Justera bildens skärpa och oskärpa
  7. Färgjusteringar
  8. Använda intensitets-/kontrastjusteringar
  9. Förbättra skugg- och högdagerdetaljer
  10. Nivåjustering
  11. Justera nyans och mättnad
  12. Justera lyster
  13. Justera färgmättnad i bildområden
  14. Göra snabba toningsjusteringar
  15. Använda färgeffekter på bilder
  16. Förbättra bilden med färgbalansjusteringar
  17. High Dynamic Range-bilder
  18. Visa histogram och pixelvärden
  19. Matcha färger i bilden
  20. Beskära och räta upp foton
  21. Konvertera en färgbild till en svartvit bild
  22. Justerings- och fyllningslager
  23. Kurvanpassning
  24. Blandningslägen
  25. Välja bilder för tryck
  26. Justera färg och ton med pipetterna för Nivåer och Kurvor
  27. Justera HDR-exponering och HDR-toning
  28. Skugga eller efterbelysa bildområden
  29. Selektiv färgjustering
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systemkrav för Camera Raw
  2. Nyheter i Camera Raw
  3. Introduktion till Camera Raw
  4. Skapa panoramor
  5. Objektiv som stöds
  6. Effekterna Vinjettering, Kornighet och Ta bort dis i Camera Raw
  7. Standardkortkommandon
  8. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  9. Radiellt filter i Camera Raw
  10. Hantera Camera Raw-inställningar
  11. Öppna, bearbeta och spara foton i Camera Raw
  12. Reparera foton med hjälp av det förbättrade verktyget Fläckborttagning i Camera Raw
  13. Rotera, beskära och justera foton
  14. Justera färgåtergivning i Camera Raw
  15. Processversioner i Camera Raw
  16. Göra lokala justeringar i Camera Raw
 17. Reparera och återställa bilder
  1. Använda Innehållsanpassad fyllning till att ta bort objekt från foton
  2. Innehållsanpassad lappning och flyttning
  3. Retuschera och reparera foton
  4. Korrigera förvrängning och brus
  5. Grundläggande felsökningssteg för att korrigera de flesta problem
 18. Bildförbättring och -omformning
  1. Ersätt himlen i dina bilder
  2. Omforma objekt
  3. Justera beskärning, rotation och storlek på arbetsyta
  4. Så beskär du och rätar upp foton
  5. Skapa och redigera panoramabilder
  6. Tänj bilder, former och banor
  7. Gränspunkt
  8. Innehållsanpassad skalförändring
  9. Omforma bilder, former och banor
 19. Rita och måla
  1. Måla symmetriska mönster
  2. Rita rektanglar och ändra linjealternativ
  3. Rita
  4. Rita och redigera former
  5. Målningsverktyg
  6. Skapa och ändra penslar
  7. Blandningslägen
  8. Lägga till färger till banor
  9. Redigera banor
  10. Måla med blandpenseln
  11. Penselförinställningar
  12. Övertoningar
  13. Övertoningsinterpolation
  14. Fylla i och rama in markeringar, lager och banor
  15. Rita med hjälp av ritstiftsverktygen
  16. Skapa mönster
  17. Skapa ett mönster med mönsterverktyget
  18. Hantera banor
  19. Hantera mönsterbibliotek och förinställningar
  20. Rita eller måla med hjälp av ett ritbord
  21. Skapa texturerade penslar
  22. Lägga till dynamiska element i penslar
  23. Övertoning
  24. Måla stiliserade penseldrag med hjälp av Konsthändelsepensel
  25. Måla med ett mönster
  26. Synkronisera förinställningar på flera enheter
  27. Migrera förinställningar, funktionsmakron och inställningar
 20. Text
  1. Lägga till och redigera text
  2. Unified Text Engine
  3. Arbeta med OpenType-teckensnitt med SVG-specialtecken
  4. Formatera tecken
  5. Formatera stycken
  6. Så här skapar du texteffekter
  7. Redigera text
  8. Rad- och teckenavstånd
  9. Arabisk och hebreisk text
  10. Teckensnitt
  11. Felsök teckensnitt
  12. Asiatisk text
  13. Skapa text
 21. Filter och effekter
  1. Använd Oskärpegalleri
  2. Grundläggande om filter
  3. Referens för filtereffekter
  4. Lägga till ljuseffekter
  5. Använda filtret Adaptiv vidvinkel
  6. Använda oljemålningsfilter
  7. Använda filtret Gör flytande
  8. Lagereffekter och lagerstilar
  9. Använda filter
  10. Smeta ut bildområden
 22. Spara och exportera
  1. Spara dina filer i Photoshop
  2. Exportera dina filer i Photoshop
  3. Filformat som stöds
  4. Spara filer med grafikformat
  5. Flytta designer mellan Photoshop och Illustrator
  6. Spara och exportera videofilmer och animeringar
  7. Spara PDF-filer
  8. Digimarc-copyrightskydd
 23. Färghantering
  1. Färghantering
  2. Bibehålla konsekventa färger
  3. Färginställningar
  4. Duplexfärgbilder
  5. Arbeta med färgprofiler
  6. Färghantera dokument för visning online
  7. Färghantera dokument vid utskrift
  8. Färghantera importerade bilder
  9. Granska korrektur av färger
 24. Webb-, skärm- och appdesign
  1. Photoshop för design
  2. Ritytor
  3. Device Preview
  4. Kopiera CSS från lager
  5. Segmentera webbsidor
  6. HTML-alternativ för segment
  7. Ändra snittlayout
  8. Arbeta med webbilder
  9. Skapa webbfotogallerier
 25. Video och animering
  1. Videoredigering i Photoshop
  2. Redigera video- och animeringslager
  3. Översikt över video och animering
  4. Förhandsvisa video och animeringar
  5. Måla bildrutor i videolager
  6. Importera videofiler och bildsekvenser
  7. Skapa bildruteanimeringar
  8. Creative Cloud 3D Animation (förhandstitt på teknik)
  9. Skapa tidslinjeanimeringar
  10. Skapa bilder för videofilmer
 26. Utskrift
  1. Skriva ut 3D-objekt
  2. Skriva ut från Photoshop
  3. Skriva ut med färghantering
  4. Kontaktkartor och PDF-presentationer
  5. Skriva ut foton i bildpaketslayout
  6. Skriva ut dekorfärger
  7. Skriva ut bilder till en kommersiell tryckpress
  8. Förbättra färgutskrifter från Photoshop
  9. Felsöka utskriftsproblem | Photoshop
 27. Automatisering
  1. Skapa funktionsmakron
  2. Skapa databaserade bilder
  3. Skript
  4. Bearbeta en grupp med filer
  5. Spela upp och hantera funktionsmakron
  6. Lägg till villkorstyrda funktionsmakron
  7. Funktionsmakron och panelen Funktionsmakron
  8. Spela in verktyg i funktionsmakron
  9. Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
  10. Användargränssnittsverktygslåda för Photoshop för plugin-program och skript
 28. Felsökning
  1. Åtgärdade fel 
  2. Kända problem
  3. Optimera Photoshop-prestanda
  4. Grundläggande felsökning
  5. Felsök vid krasch eller frysning
  6. Felsök programfel
  7. Felsök problem med fullt virtuellt minne
  8. Felsök problem med grafikprocessor och grafikdrivrutiner
  9. Hitta verktyg som saknas
  10. Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna funktioner

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online