Vad som täcks
Hur du felsöker Adobe Photoshop prestandaproblem relaterade till datorns grafikkort (GPU).
På den här sidan

  Om du upplever långsam prestanda, fel, samt kraschar kan orsaken vara ett defekt eller inkompatibelt grafikkort, även kallat engrafikprocessor (GPU). Följ de här felsökningsstegen för att korrigera vanliga problem med grafikkort eller GPU.


  Problem

  När du öppnar Photoshop CC visas följande dialogruta och 3D funktionen är inte tillgänglig.

  GPU feldialogruta
  Lösning

  Uppgradera din videoadapter eller videoadapterminne till minst 512 MB VRAM. För mer information, seFel: ”Grafikkort stöder officiellt inte 3D.” 

  Om du fortfarande får det här felet, följer duFelsökning steg #2 nedan för att uppdatera din videoadapters drivrutin.


  Problem: Du kan uppleva olika grafik- eller skärmproblem efter du installerat eller använt dig av Windows 8.

  Lösning:Uppdatera dina grafikdrivrutiner. Få uppdateringar direkt från grafikkortstillverkaren:

   

  Obs!

  Se till att du väljer rätt drivrutin. Drivrutiner för notebook-datorer har ibland ett annat namn än liknande drivrutiner för stationära datorer.

  För specifika instruktioner för installation av den uppdaterade drivrutinen, seUppdatera bilddrivrutinen.


  Problem: När du använder Photoshop upplever du kraschar eller prestandaproblem, alternativt felaktigt återgivna fönster eller objekt, omritningsproblem eller artefakter. Vissa funktioner fungerar inte eller fungerar väldigt långsamt.

  Lösning: Försäkra dig om att du använder ett Photoshop-kompatibelt grafikkort och att den fungerar ordentligt genom att följaSteg för felsökning av grafikprocessorn (GPU) nedan.

   


  1. Försäkra dig om att ditt grafikkort är kompatibelt med Photoshop CC.

   Om ditt grafikkort är äldre än maj 2013, se till listan med testade grafikkort och minsta bildskärmkrav iVanliga frågor om Photoshop CC GPU.

   Om ditt grafikkort släpptes efter maj 2013 kan du anta att kortet ska fungera med Photoshop CC och CC 2014. Följ stegen för felsökning nedan.

  2. Uppdatera bildskärmsdrivrutinen.

   Att uppdatera din bildskärmsdrivrutiner kan lösa många problem som krascher, felaktig återgivning av objekt samt prestandaproblem. Få uppdateringar direkt från grafikkortstillverkaren:

   Windows

   • Gå till nVidia-webbplatsen om du har ett nVidia-grafikkort.
   • Gå till AMD-webbplatsen om du har ett AMD-/ATI-grafikkort.
   • Gå till Intel-webbplatsen om du har ett Intel-grafikkort.

   För specifika instruktioner för hur du installerar den uppdaterade drivrutinen, se Uppdatera grafikdrivrutinen.

   Mac OS X

   Följ tillverkarens instruktioner för att uppdatera drivrutinen. Starta sedanAnvänd grafikprocessor genom att markeraInställningar >Prestanda >Använd grafikprocessor.

   Obs!

   Se till att du väljer rätt drivrutin. Drivrutiner för notebook-datorer har ibland ett annat namn än liknande drivrutiner för stationära datorer.

   Obs!

   Vissa grafikkortstillverkare har annan programvara som måste uppdateras utöver grafikdrivrutinen. Läs anvisningarna för uppdatering noggrant och kontakta grafikkortstillverkaren direkt om du har några frågor.

  3. Kontrollera cachenivåinställningarna.

   Om cachenivån är inställd på 1 i Inställningar i Photoshop kan det orsaka problem med GPU-funktionerna.

   Återställ cachenivån till standardinställningen 4.

   a. Välj Redigera > Inställningar > Prestanda (Windows) respektive Photoshop > Inställningar > (Mac OS).

   b. Välj cachenivå > 4 i panelen Prestanda.

  4. Avgör om OpenGL orsakar problemet.

   OpenGL-acceleration Photoshops förbättrar prestanda och möjliggör för många GPU-baserade funktioner.

   Avaktivera OpenGL.

   a. I Photoshop kan du också välja Redigera >Inställningar > (Windows) eller Photoshop > Inställningar > (Mac OS).

   b. AvmarkeraAnvänd grafikprocessori Prestandapanelen. Klicka på OK.

   c. Starta om Photoshop och utför samma funktion igen.

   Om problemet inträffar när OpenGL-ritning är inaktiverat är det inte OpenGL som orsakar problemet. Information om ytterligare felsökning:

   Om problemet inte inträffar när OpenGL-ritning är inaktiverat går du vidare till nästa felsökningssteg.

  5. Återställ dina inställningar.

   Genom att återställa programmets inställningar återgår OpenGL till standardinställningarna.

   Om du vill återställa Photoshops inställningar trycker du på och håller ned Skift+Ctrl+Alt (Windows) respektive Skift+Alt+Kommando (Mac OS) omedelbart efter att du har startat Photoshop. Klicka påJa när du tillfrågas om du vill ta bort inställningsfilen för Adobe Photoshop.

   Försök igen med funktionen som orsakade problemet.

  6. Ändra OpenGL-läge till Grundläggande.

   Att ställa in OpenGL:s läge till grundläge använder minst GPU-minne och aktiverar grundläggande OpenGL funktioner.

   a. Stäng alla dokument.

   b. Gå till Redigera > Inställningar (Windows) eller Photoshop > Inställningar (Mac OS).

   c. Klicka på Avancerade inställningar i panelen Prestanda.

   d. Välj läge > grundläggande.

   e. Starta om Photoshop.

   Om den här lösningen åtgärdar problemet växlar du till läget Normalt. Starta om Photoshop och se om problemet återkommer. Om problemet inträffar igen ändrar du tillbaka till Basic-läge.

   För mer information om GPU-/OpenGL inställningar och hur du optimerar dem för ditt arbetsflöde, seVanliga frågor om Photoshop CC GPU och grafikkort.

   Obs!

   Om du ändrar GPU-inställningarna för att felsöka ett problem måste du starta om Photoshop efter varje ändring.

  7. Kontrollera att du har den senaste uppdateringen av Photoshop.

   Att uppdatera Photoshop kommer att åtgärda de fel och problem som orsakar problemet. Öppna appen normalt, välj Hjälp > uppdateringar och följ anvisningarna för att uppdatera Photoshop.

  8. Om du använder mer än ett grafikkort tar du bort alla övriga kort.

   Det finns flera grafikkort som kan medföra problem med GPU-accelererade eller GPU-aktiverade funktioner i Photoshop. Det är bäst att ansluta två (eller fler) bildskärmar till ett grafikkort.

   Om du måste använda flera grafikkort ser du till att de är av samma märke och modell. Annars kan det hända att systemet kraschar eller att andra problem uppstår med Photoshop.

   Obs!

   Att använda två grafikkort förbättrar inte Photoshops prestanda.

  9. Bekräfta om problemet åtgärdas med GPU Sniffaren

   När du har tagit dessa felsökningssteg kan du försäkra dig om att du inte upplever GPU fel genom att aktiveraAnvänd grafikkort kryssrutan i panelen Inställningar > Prestanda.

   Som skydd mot att Photoshop kraschar på grund av skadad GPU-maskinvara eller skadade GPU-drivrutiner används ett litet program för Photoshop med namnet GPU Sniffer. GPU Sniffer startas varje gång du startar Photoshop. I GPU Sniffer körs grundläggande test av GPU:n och sedan rapporteras resultaten till Photoshop.

   Om GPU Sniffer kraschar eller om felstatus rapporteras till Photoshop används inte grafikprocessorn för Photoshop. Kryssrutan Använda grafikmaskinvara i panelen Prestanda i inställningarna avmarkeras och avaktiveras.

   Första gången det uppstår ett fel i GPU Sniffer visas en dialogruta i Photoshop som anger ett problem med grafikprocessorn har upptäckts. Dialogrutan visas inte vid efterföljande starter.

   Om du åtgärdar problemet, antingen genom att ersätta grafikkortet eller genom att uppdatera drivrutinen, rapporterar inte Sniffer något fel vid nästa start. Kryssrutan vidAnvänd grafikmaskinvaraär aktiverad och återställs till sitt föregående läge (aktiverad eller avaktiverad).


   
  Överst