Funktioner för taggredigerare och taggbibliotek

Med taggredigerare kan du infoga nya taggar, redigera befintliga taggar och få referensinformation om taggar. Med taggväljaren kan du ordna taggar så att det blir lättare att välja taggar som du använder ofta. I taggbiblioteken som medföljer Dreamweaver lagras information om taggar som används i standardbaserade kodningsspråk och i de flesta populära taggbaserade skriptspråken. Du kan använda taggredigeraren för JavaScript, taggväljaren och funktionerna i taggbiblioteket när du behöver använda och arbeta med taggredigerare och taggbibliotek i dina tillägg.

dom.getTagSelectorTag()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Den här funktionen hämtar DOM-noden för den tagg som är vald i taggväljarfältet längst ned i dokumentfönstret.

Argument

Inga.

Returnerar

DOM-noden för den markerade taggen eller null om ingen tagg är markerad.

dreamweaver.popupInsertTagDialog()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Den här funktionen kontrollerar VTM-filerna för att se om en taggredigerare har definierats för taggen. I så fall visas redigeraren för taggen och starttaggen accepteras. Annars infogas starttaggen utan ändring i användarens dokument.

Argument

start_tag_string

En starttaggssträng som innehåller någon av följande typer av startvärden:

 • En tagg, som <input>

 • En tagg med attribut, som <input type='text'>

 • Ett direktiv, som <%= %>

Returnerar

Ett booleskt värde: true om något är infogat i dokumentet. Annars false.

dreamweaver.popupEditTagDialog()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Om en tagg är markerad öppnas taggredigeraren för den taggen så att du kan redigera den.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

Aktivering

dreamweaver.showTagChooser()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX (utgått från Dreamweaver CS5.5)

Beskrivning

Den här funktionen visar dialogrutan Taggväljaren, placerar den överst och ger den fokus.

Argument

Inga.

Returnerar

Ingenting.

dreamweaver.showTagLibraryEditor()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Den här funktionen öppnar taggbiblioteksredigeraren.

Argument

Inga.

Returnerar

Inga.

dreamweaver.tagLibrary.getTagLibraryDOM()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Om en URL för en filename.vtm-fil anges returnerar den här funktionen DOM för den filen så att innehållet kan redigeras.Den här funktionen ska bara anropas när taggbiblioteksredigeraren är aktiv.

Argument

fileURL

 • Argumentet fileURL är en URL för en filename.vtm -fil och relativ till mappen Konfiguration/Taggbibliotek som i följande exempel: ”HTML/img.vtm”

Returnerar

En DOM-pekare till en ny eller befintlig fil i mappen Taggbibliotek.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedLibrary()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Om en biblioteksnod är markerad i taggbiblioteksredigeraren hämtar den här funktionen biblioteksnamnet.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng: namnet på det bibliotek som är markerat i taggbiblioteksredigeraren. Om inget bibliotek är markerat returneras en tom sträng.

dreamweaver.tagLibrary.getSelectedTag()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Om en attributnod är markerad hämtar den här funktionen namnet på taggen som innehåller attributet.

Argument

Inga.

Returnerar

En sträng: namnet på den tagg som är markerad i taggbiblioteksredigeraren. Om ingen tagg är markerad returneras en tom sträng.

dreamweaver.tagLibrary.importDTDOrSchema()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Den här funktionen importerar en DTD-fil eller schemafil från en fjärrserver till taggbiblioteket.

Argument

fileURL, Prefix

 • Argumentet fileURL är sökvägen till DTD-filen eller schemafilen i det lokala URL-formatet.

 • Argumentet Prefix är den prefixsträng som ska läggas till i alla taggar i det här biblioteket.

Returnerar

Namnet på det importerade taggbiblioteket.

dreamweaver.tagLibrary.getImportedTagList()

Tillgänglighet

Dreamweaver MX.

Beskrivning

Den här funktionen genererar en lista med tagInfo-objekt från ett importerat taggbibliotek.

Argument

libname

 • Argumentet libname är namnet på det importerade taggbiblioteket.

Returnerar

En matris med tagInfo-objekt.

Ett taginfo-objekt innehåller information om en enda tagg som ingår i taggbiblioteket. Följande egenskaper definieras i ett tagInfo-objekt:

 • egenskapen tagName som är en sträng

 • egenskapen attributes som är en matris med strängar. Varje sträng är namnet på ett attribut som är definierat för taggen.

Exempel:

I följande exempel visas att funktionen dw.tagLibrary.getImportedTagList() kan användas för att hämta en matris med taggar från biblioteket libName:

   // "fileURL" and "prefix" have been entered by the user. 
  // tell the Tag Library to Import the DTD/Schema 
var libName = dw.tagLibrary.importDTDOrSchema(fileURL, prefix); 
 
  // get the array of tags for this library 
  // this is the TagInfo object 
var tagArray = dw.tagLibrary.getImportedTagList(libName); 
 
  // now I have an array of tagInfo objects. 
  // I can get info out of them. This gets info out of the first one. 
  // note: this assumes there is at least one TagInfo in the array. 
var firstTagName = tagArray[0].name; 
var firstTagAttributes = tagArray[0].attributes; 
  // note that firstTagAttributes is an array of attributes. 
 
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto