Felsök synkroniseringsproblem i Dreamweaver CS4 och CS5

Felsök synkroniseringsproblem

När du använder Adobe Dreamweaver CS4 och CS5 till att synkronisera filer eller ladda upp filer till en server, så kan du uppleva något av följande problem:

 • När du lämnar filer, så varnar Dreamweaver dig för att fjärrfilerna har ändrats på servern: my_file.htm har ändrats sedan den senaste hämtnings- eller lämningsåtgärden. Att lämna filer kan skriva över filändringar. Vill du lämna filen i alla fall? Du är dock säker på att fjärrfilerna inte har ändrats.
 • Filerna som måste synkroniseras visas inte på korrekt sätt i dialogrutan Förhandsvisning av synkronisering.
 • I dialogrutan Förhandsvisning av synkronisering kan du se att ingen synkronisering behövs, men du vet att en del filer har ändrats.

Obs! Många stora förbättringar gjordes till funktionen Synkronisering i Adobe Dreamweaver 8. Den aktuella versionen av Adobe Dreamweaver CS4 och CS5 använder liknande teknik.

Utför en av följande två lösningar, beroende på hur omfattande synkroniseringsproblemen är.

Lösning 1: Radera de specifika dwsync.xml-filerna.

Utför dessa steg om bara några av filerna har synkroniseringsproblem.

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. I Windows Explorer eller Mac Finder bläddrar du fram till mappen som innehåller filerna med synkroniseringsproblem.

 3. För vardera mapp som innehåller filer med synkroniseringsproblem ska du hitta mappen _notes och radera dwsync.xml-filen som ligger i den.


  Obs! dwsync.xml-filerna är endast lokalt placerade. Dreamweaver överför aldrig dwsync.xml-filerna till servern och det finns ingen anledning att göra det heller.

 4. Starta Dreamweaver igen och verifiera att problemen är lösta.

Lösning 2: Avaktivera inställningen Spara synkroniseringsinformation.

Utför dessa steg om du upplever omfattande synkroniseringsproblem.

Obs! Dreamweaver återskapar webbplatsens synkroniseringsinformation.

 1. Välj Plats > Hantera platser, välj platsen du vill redigera och klicka därefter på Redigera.
 2. Avmarkera inställningen Spara synkroniseringsinformation om du vill ta bort de befintliga dwsync.xml-filerna. Alternativen kan variera mellan CS4 och CS5:

  CS4

  I kategorin Avancerat i dialogrutan Sajtdefinition ska du välja Fjärrinfo och avmarkera Upprätthåll synkroniseringsinformation.

  CS5

  a. I serverkategorin ska du välja korrekt sajt och klicka på pennikonen.

  b. Välj fliken Avancerat och avmarkeraUpprätthåll synkroniseringinformation.

 3. Avsluta Dreamweaver.
 4. Verifiera att alla dwsync.xml-filer har raderats från din lokala rotmapp och alla dess undermappar.

  Obs! Dwsync.xml-filerna finns i _notesmapparna, som är dold som standard i Dreamweaver. Så kontrollera om _notesmapparna och dwsync.xml-filerna finns i Windows Explorers eller Mac:s filläsare.. dwsync.xml-filerna är endast lokalt placerade. Dreamweaver överför aldrig dwsync.xml-filerna till servern och det finns ingen anledning att göra det heller.

 5. Öppna Dreamweaver på nytt, Välj Plats > Hantera platser och redigera platsen som du valde i steg 1. .
 6. Markera inställningen Spara synkroniseringsinformation på nytt. Granska steg 3 ovan för att få veta mer om alternativskillnader mellan CS4 och CS5.
  OBS! Dreamweaver återskapar dwsync.xml-filerna när du överför filer till och från servern.

 7. Kontrollera att problemet har avhjälpts.

Ytterligare information

När du lämnar eller hämtar en fil i Adobe Dreamweaver CS4 och CS5, så lagrar Dreamweaver fjärr- och lokala datum/tidstämplar lokalt i filer som kallas dwsync.xml. Dessa filer finns i dolda _notes-mappar i samma mapp som filerna som överförs. Det kan hända att filen dwsync.xml blir korrupt.

Mer information om Dreamweavers synkroniseringsfunktioner finns iSynkronisera filer.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto