Felsök synkroniseringsproblem

När du använder Adobe Dreamweaver CS4 och CS5 till att synkronisera filer eller ladda upp filer till en server, så kan du uppleva något av följande problem:

 • När du lämnar filer, så varnar Dreamweaver dig för att fjärrfilerna har ändrats på servern: my_file.htm har ändrats sedan den senaste hämtnings- eller lämningsåtgärden. Att lämna filer kan skriva över filändringar. Vill du lämna filen i alla fall? Du är dock säker på att fjärrfilerna inte har ändrats.
 • Filerna som måste synkroniseras visas inte på korrekt sätt i dialogrutan Förhandsvisning av synkronisering.
 • I dialogrutan Förhandsvisning av synkronisering kan du se att ingen synkronisering behövs, men du vet att en del filer har ändrats.

Obs! Många stora förbättringar gjordes till funktionen Synkronisering i Adobe Dreamweaver 8. Den aktuella versionen av Adobe Dreamweaver CS4 och CS5 använder liknande teknik.

Utför en av följande två lösningar, beroende på hur omfattande synkroniseringsproblemen är.

Lösning 1: Radera de specifika dwsync.xml-filerna.

Utför dessa steg om bara några av filerna har synkroniseringsproblem.

 1. Avsluta Dreamweaver.
 2. I Windows Explorer eller Mac Finder bläddrar du fram till mappen som innehåller filerna med synkroniseringsproblem.

 3. För vardera mapp som innehåller filer med synkroniseringsproblem ska du hitta mappen _notes och radera dwsync.xml-filen som ligger i den.


  Obs! dwsync.xml-filerna är endast lokalt placerade. Dreamweaver överför aldrig dwsync.xml-filerna till servern och det finns ingen anledning att göra det heller.

 4. Starta Dreamweaver igen och verifiera att problemen är lösta.

Lösning 2: Avaktivera inställningen Spara synkroniseringsinformation.

Utför dessa steg om du upplever omfattande synkroniseringsproblem.

Obs! Dreamweaver återskapar webbplatsens synkroniseringsinformation.

 1. Välj Plats > Hantera platser, välj platsen du vill redigera och klicka därefter på Redigera.
 2. Avmarkera inställningen Spara synkroniseringsinformation om du vill ta bort de befintliga dwsync.xml-filerna. Alternativen kan variera mellan CS4 och CS5:

  CS4

  I kategorin Avancerat i dialogrutan Sajtdefinition ska du välja Fjärrinfo och avmarkera Upprätthåll synkroniseringsinformation.

  CS5

  a. I serverkategorin ska du välja korrekt sajt och klicka på pennikonen.

  b. Välj fliken Avancerat och avmarkeraUpprätthåll synkroniseringinformation.

 3. Avsluta Dreamweaver.
 4. Verifiera att alla dwsync.xml-filer har raderats från din lokala rotmapp och alla dess undermappar.

  Obs! Dwsync.xml-filerna finns i _notesmapparna, som är dold som standard i Dreamweaver. Så kontrollera om _notesmapparna och dwsync.xml-filerna finns i Windows Explorers eller Mac:s filläsare.. dwsync.xml-filerna är endast lokalt placerade. Dreamweaver överför aldrig dwsync.xml-filerna till servern och det finns ingen anledning att göra det heller.

 5. Öppna Dreamweaver på nytt, Välj Plats > Hantera platser och redigera platsen som du valde i steg 1. .
 6. Markera inställningen Spara synkroniseringsinformation på nytt. Granska steg 3 ovan för att få veta mer om alternativskillnader mellan CS4 och CS5.
  OBS! Dreamweaver återskapar dwsync.xml-filerna när du överför filer till och från servern.

 7. Kontrollera att problemet har avhjälpts.

Ytterligare information

När du lämnar eller hämtar en fil i Adobe Dreamweaver CS4 och CS5, så lagrar Dreamweaver fjärr- och lokala datum/tidstämplar lokalt i filer som kallas dwsync.xml. Dessa filer finns i dolda _notes-mappar i samma mapp som filerna som överförs. Det kan hända att filen dwsync.xml blir korrupt.

Mer information om Dreamweavers synkroniseringsfunktioner finns iSynkronisera filer.