Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats

Återanvänd webbplatsinställningarna för Dreamweaver i olika enheter och produktversioner genom att exportera och importera dem som XML-filer.

När du definierar en plats lagrar Dreamweaver platsens information i dess filer.

Du kan exportera inställningarna för din plats till en XML-fil som du senare kan importera i Dreamweaver. När du migrerar platsinställningar på det här sättet överförs viktig platsinformation till andra datorer och produktversioner. Du kan även dela platsinställningar med andra användare, och säkerhetskopiera platsinställningar.

Obs!

Du kan inte importera eller exportera platsfiler med import-/exportfunktionen. Du kan bara importera/exportera platsinställningar så att du inte behöver återskapa platser i Dreamweaver. Information om hur du skapar en ny plats i Dreamweaver finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

Scenarier där du vill importera eller exportera platsinställningar

 • Exportera inställningarna för dina platser regelbundet så att du har en säkerhetskopia om något händer med platsen.
 • Om du har konfigurerat en plats och sedan arbetar med flera andra personer, kan du exportera och sedan importera platsinställningar på olika datorer.

Exportera inställningarna för en plats

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2.  Markera en eller flera platser som du vill exportera inställningarna för och klicka på ikonen Exportera.

  • Om du vill markera mer än en plats, kontroll‑klickar (Windows) eller kommando‑klickar (Macintosh) du på var och en av platserna.
  • Om du vill markera flera angränsande platser, skift‑klickar du på den första och sista platsen i uppsättningen.
 3. Om du har skapat fjärrserveranslutningar med användarnamn och lösenord frågar Dreamweaver om du vill säkerhetskopiera platsinställningar för egen del eller om du vill dela inställningarna med andra.

  Om du vill säkerhetskopiera platsinställningarna för egen del väljer du Säkerhetskopiera mina inställningar och klickar på OK.

  Dreamweaver sparar inloggningsinformation för fjärrservrar, som användarnamn och lösenord, liksom lokal sökvägsinformation.

  Om du vill dela inställningarna med andra användare väljer du Dela inställningar med andra och klickar på OK. Information som inte skulle fungera för andra användare sparas inte av Dreamweaver, som till exempel din inloggningsinformation för fjärrservrar och lokala sökvägar.

  Alternativ för att exportera platsinställningar
  Alternativ för att exportera platsinställningar

 4. För varje plats som du vill exportera inställningarna för bläddrar du till den mapp där du vill spara platsfilen och klickar på Spara. (Dreamweaver sparar inställningarna för de olika platserna i en XML-fil med filnamnstillägget .ste.)
 5. Klicka på Klar.

  Obs!

  Spara *.ste-filen till rotmappen för din plats eller på skrivbordet om du vill att den ska vara enkel att hitta. Om du inte kommer ihåg var du sparade den, kan du söka i filsystemet efter filer med filnamnstillägget *.ste.

Importera inställningarna för en plats

 1. Välj Plats > Hantera platser.

 2. Klicka på Importera plats.

 3. Bläddra till och markera en eller fler platser, definierade i filer med filnamnstillägget .ste, vars inställningar du vill importera.

  Om du vill markera mer än en plats, kontroll‑klickar (Windows) eller kommando‑klickar (Macintosh) du på var och en av .ste-filerna. Om du vill markera flera angränsande platser, skift‑klickar du på den första och sista filen i uppsättningen.

 4. Klicka på Öppna och sedan på Klar.

  När platsinställningarna har importerats i Dreamweaver, visas platsnamnen i dialogrutan Hantera platser.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto