Användarhandbok Avbryt

Om Dreamweaver-platser

 1. Användarhandbok för Dreamweaver
 2. Introduktion
  1. Grunderna i responsiv webbdesign
  2. Nyheter i Dreamweaver
  3. Webbutveckling med Dreamweaver – översikt
  4. Dreamweaver/vanliga frågor
  5. Kortkommandon
  6. Systemkrav för Dreamweaver
  7. Sammanfattning av funktioner
 3. Dreamweaver och Creative Cloud
  1. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries i Dreamweaver
  3. Använda Photoshop-filer i Dreamweaver
  4. Arbeta med Adobe Animate och Dreamweaver
  5. Extrahera webboptimerade SVG-filer från bibliotek
 4. Arbetsytor och vyer i Dreamweaver
  1. Arbetsytan i Dreamweaver
  2. Optimera Dreamweaver-arbetsytan för visuell utveckling
  3. Söka efter filer baserat på filnamn eller innehåll | Mac OS
 5. Skapa webbplatser
  1. Om Dreamweaver-platser
  2. Skapa en lokal version av din webbplats
  3. Ansluta till en publiceringsserver
  4. Ställa i ordning en testserver
  5. Importera och exportera inställningarna för en Dreamweaver-plats
  6. För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot
  7. Tillgänglighetsfunktioner i Dreamweaver
  8. Avancerade inställningar
  9. Ange platsinställningar för överföring av filer
  10. Ange proxyserverinställningar i Dreamweaver
  11. Synka inställningarna för Dreamweaver med Creative Cloud
  12. Använda Git i Dreamweaver
 6. Hantera filer
  1. Skapa och öppna filer
  2. Hantera filer och mappar
  3. Hämta och skicka filer till och från servern
  4. Checka in och checka ut filer
  5. Synka filer
  6. Jämför skillnader mellan filer
  7. Dölja filer och mappar på din Dreamweaver-plats
  8. Aktivera Design Notes för Dreamweaver-platser
  9. Sätta stopp för Gatekeeper
 7. Layout och design
  1. Använda visuella hjälpmedel för layout
  2. Layouta sidor med CSS
  3. Designa responsiva webbplatser med Bootstrap
  4. Skapa och använda mediefrågor i Dreamweaver
  5. Visa innehåll med tabeller
  6. Färger
  7. Responsiv design med flytande stödrasterlayouter
  8. Extract i Dreamweaver
 8. CSS
  1. Förstå Cascading Style Sheets (CSS)
  2. Utforma sidor med hjälp av CSS Designer
  3. Använda CSS-förbehandlare i Dreamweaver
  4. Ange CSS-formatinställningar i Dreamweaver
  5. Flytta CSS-regler i Dreamweaver
  6. Konvertera infogad CSS till en CSS-regel i Dreamweaver
  7. Arbeta med div-taggar
  8. Använda övertoningar på bakgrunden
  9. Skapa och redigera CSS3-övergångseffekter i Dreamweaver
  10. Formatera kod
 9. Sidinnehåll och resurser
  1. Ange sidegenskaper
  2. Ange CSS-rubrikegenskaper och CSS-länkegenskaper
  3. Arbeta med text
  4. Sök och ersätt text, taggar och attribut
  5. DOM-panel
  6. Redigera i live-vyn
  7. Koda dokument i Dreamweaver
  8. Markera och visa element i dokumentfönstret
  9. Ange textegenskaper i egenskapskontrollen
  10. Stavningskontrollera en webbsida
  11. Använda vågräta linjer i Dreamweaver
  12. Lägga till och ändra teckensnittskombinationer i Dreamweaver
  13. Arbeta med resurser
  14. Infoga och uppdatera datum i Dreamweaver
  15. Skapa och hantera favoritresurser i Dreamweaver
  16. Infoga och redigera bilder i Dreamweaver
  17. Lägga till medieobjekt
  18. Lägga till videor i Dreamweaver
  19. Infoga HTML5-video
  20. Infoga SWF-filer
  21. Lägga till ljudeffekter
  22. Infoga HTML5-ljud i Dreamweaver
  23. Arbeta med biblioteksobjekt
  24. Använda arabisk och hebreisk text i Dreamweaver
 10. Länkar och navigering
  1. Om länkar och navigering
  2. Länkning
  3. Bildmappningar
  4. Felsöka länkar
 11. jQuery-widgetar och effekter
  1. Använda jQuery-gränssnitt och mobilwidgetar i Dreamweaver
  2. Använd jQuery-effekter i Dreamweaver
 12. Koda webbplatser
  1. Om kodning i Dreamweaver
  2. Kodningsmiljön i Dreamweaver
  3. Ange kodningspreferenser
  4. Anpassa kodfärger
  5. Skriva och redigera kod
  6. Kodtips och kodkomplettering
  7. Komprimera och utöka kod
  8. Återanvända kod med fragment
  9. Granska kod
  10. Optimera kod
  11. Redigera kod i designvyn
  12. Arbeta med head-innehåll för sidor
  13. Infoga SSI i Dreamweaver
  14. Använda taggbibliotek i Dreamweaver
  15. Importera egna taggar i Dreamweaver
  16. Använda JavaScript-beteenden (allmänna instruktioner)
  17. Använda inbyggda JavaScript-beteenden
  18. Om XML och XSLT
  19. Utföra XSL-omvandlingar på servern i Dreamweaver
  20. Utföra XSL-omvandlingar på klienten i Dreamweaver
  21. Lägga till teckenentiteter för XSLT i Dreamweaver
  22. Formatera kod
 13. Arbetsflöden mellan produkter
  1. Installera och använda tillägg i Dreamweaver
  2. Uppdateringar i appen i Dreamweaver
  3. Infoga Microsoft Office-dokument i Dreamweaver (endast Windows)
  4. Använda Fireworks och Dreamweaver
  5. Redigera innehåll på Dreamweaver-webbplatser med Contribute
  6. Integrering mellan Dreamweaver och Business Catalyst
  7. Skapa anpassade e-postkampanjer
 14. Mallar
  1. Om Dreamweaver-mallar
  2. Känna igen mallar och mallbaserade dokument
  3. Skapa en Dreamweaver-mall
  4. Skapa ändringsbara regioner i mallar
  5. Skapa upprepande regioner och tabeller i Dreamweaver
  6. Använd valfria regioner i mallar
  7. Definiera redigerbara taggattribut i Dreamweaver
  8. Skapa kapslade mallar i Dreamweaver
  9. Redigera, uppdatera och ta bort mallar
  10. Exportera och importera XML-innehåll i Dreamweaver
  11. Lägga till eller ta bort en mall från ett befintligt dokument
  12. Redigera innehåll i Dreamweaver-mallar
  13. Syntaxregler för malltaggar i Dreamweaver
  14. Ange markeringsinställningar för mallområden
  15. Fördelar med att använda mallar i Dreamweaver
 15. Mobiler och flera skärmar
  1. Skapa mediefrågor
  2. Ändra sidorientering för mobila enheter
  3. Skapa webbappar för mobila enheter med Dreamweaver
 16. Dynamiska webbplatser, sidor och webbformulär
  1. Förstå webbprogram
  2. Konfigurera datorn för programutveckling
  3. Felsöka databasanslutningar
  4. Ta bort anslutningsskript i Dreamweaver
  5. Utforma dynamiska sidor
  6. Översikt över källor med dynamiskt innehåll
  7. Definiera källor med dynamiskt innehåll
  8. Lägga till dynamiskt innehåll på sidor
  9. Ändra dynamiskt innehåll i Dreamweaver
  10. Visa databasposter
  11. Ange och felsöka livedata i Dreamweaver
  12. Lägga till anpassade serverbeteenden i Dreamweaver
  13. Bygga formulär med Dreamweaver
  14. Använda formulär för att samla in information från användarna
  15. Skapa och aktivera ColdFusion-formulär i Dreamweaver
  16. Skapa webbformulär
  17. Förbättrat HTML5-stöd för formulärelement
  18. Använda Dreamweaver för att utveckla ett formulär
 17. Bygga program visuellt
  1. Bygga huvud- och detaljsidor i Dreamweaver
  2. Bygga sök- och resultatsidor
  3. Bygga en postinmatningssida
  4. Bygga en postuppdateringssida i Dreamweaver
  5. Bygga postborttagningssidor i Dreamweaver
  6. Förändra en databas med hjälp av ASP-kommandon i Dreamweaver
  7. Bygga en registreringssida
  8. Bygga en inloggningssida
  9. Bygga en sida som bara behöriga användare har åtkomst till
  10. Skydda mappar i ColdFusion med Dreamweaver
  11. Använda ColdFusion-komponenter i Dreamweaver
 18. Testa, förhandsgranska och publicera webbplatser
  1. Förhandsgranska sidor
  2. Förhandsgranska Dreamweaver-webbsidor på flera enheter
  3. Testa Dreamweaver-platsen

 

Lär dig hur webbplatser fungerar i Dreamweaver och hur ditt arbetsflöde påverkas när du skapar webbplatser i Dreamweaver.

I Dreamweaver hänvisar termen ”plats” till en lokal eller fjärransluten lagringsplats för dokument som tillhör en webbplats. En Dreamweaver-plats tillhandahåller ett sätt att ordna och hantera alla dina webbdokument, överföra platsen till en webbserver, hålla reda på och underhålla länkar samt hantera och dela filer. För att få tillgång till alla funktioner i Dreamweaver bör du definiera en plats.

En Adobe Dreamweaver-plats är en uppsättning som består av alla filer och resurser på din webbplats. Du kan skapa webbsidor på datorn, överföra dem till en webbserver och underhålla platsen genom att överföra uppdaterade filer så snart du sparar dem. Du kan även redigera och underhålla platser som skapats utan Dreamweaver.

Varför skapa en Dreamweaver-plats?

Du kan arbeta i Dreamweaver utan att konfigurera (eller definiera) en plats.

Men att definiera en plats har dock många fördelar:

 • Det förhindrar brutna länkar och uppdaterar platsomfattande filer automatiskt om du flyttar eller byter namn på en fil.
 • Det gör att du kan utföra platsomfattande åtgärder för att söka och ersätta, och det ökar produktiviteten.
 • Det gör att du enkelt kan publicera platsen och synkronisera filer mellan din lokala hårddisk och fjärrfiler på webben eller en staging-server.

Om du vill kunna utnyttja Dreamweavers funktioner på bästa sätt börjar du med att definiera en plats. Mer information om hur du definierar en plats finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

Komponenter på en Dreamweaver-plats

På en Dreamweaver-plats ordnas alla dokument på den lokala datorn som är kopplade till webbplatsen och gör att du kan spåra och underhålla länkar, hantera filer och överföra platsfiler till en webbserver.

En Dreamweaver-plats kan bestå av så mycket som tre delar, eller mappar, beroende på din utvecklingsmiljö och vilken typ av webbplats du utvecklar:

 • Lokal mapp: Det här är din arbetskatalog, vanligtvis en mapp på din hårddisk. Med Dreamweaver-terminologi blir detta din lokala platsrot. Den här mappen kan också finnas på en nätverksserver. Mer information finns i Konfigurera en lokal version av din plats
 • Fjärrmapp: Här lagrar du filer på den dator där webbservern är installerad. Webbservern är ofta (men inte alltid) den dator som gör din plats offentligt tillgänglig på webben.

När du har skapat eller uppdaterat din plats kan du sedan publicera den till en fjärrserver på internet och behålla en lokal kopia för att uppdatera filer vid behov.

Mer information finns i Ansluta till en publiceringsserver.

 • Testmapp: Det här är mappen där dynamiska sidor bearbetas av Dreamweaver. Om du har dynamiska formulär, PHP-innehåll, kan du konfigurera testmappen för din plats.

Mer information finns i Konfigurera en testserver.

Obs!

Vill du definiera en Dreamweaver-plats behöver du bara konfigurera en lokal mapp. Om du vill överföra filer till en webbserver eller utveckla webbprogram behöver du dessutom lägga till information för en fjärrplats och en testserver.

Förstå den lokala mappstrukturen och fjärrmappens struktur

När du vill använda Dreamweaver för att ansluta till en fjärrmapp anger du fjärrmappen i kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration. Fjärrmappen som du anger (kallas även ”fjärrkatalog”) ska motsvara den lokala rotmappen på Dreamweaver-platsen. (Den lokala rotmappen är den översta mappen på Dreamweaver-platsen.) Fjärrmappar kan, precis som lokala mappar, ha vilken rubrik som helst, men oftast döper internetleverantörerna de översta fjärrmapparna för enskilda användarkonton public_html, pub_html, eller liknande. Om du ansvarar för din egen fjärrserver och kan ge fjärrmappen vilket namn som helst kan det vara bra om den lokala rotmappen och fjärrmappen har samma namn.

I följande exempel visas en lokal rotmapp till vänster och en fjärrmapp till höger. Den lokala rotmappen på den lokala datorn avbildas direkt i fjärrmappen på webbservern istället för i någon av fjärrmappens undermappar eller mappar som finns ovanför fjärrmappen i katalogstrukturen.

Lokal rotmapp (vänster) och en fjärrmapp (höger)

Obs!

I ovanstående exempel visas en lokal rotmapp på den lokala datorn och en övre fjärrmapp på fjärrservern. Om du har flera Dreamweaver-platser på den lokala datorn behöver du ett jämnt antal fjärrmappar på fjärrservern. I detta fall skulle inte ovanstående exempel gälla och du skulle istället skapa olika fjärrmappar i mappen public_html och sedan avbilda dem i deras motsvarande lokala rotmappar på den lokala datorn.

När du upprättar en fjärranslutning är oftast fjärrmappen på webbservern tom. När du sedan använder Dreamweaver för att överföra alla filer i den lokala rotmappen fylls fjärrmappen på med alla dina webbfiler. Katalogstrukturen för fjärrmappen och den lokala rotmappen ska alltid vara densamma. (D.v.s. det ska alltid finnas en exakt motsvarighet till filerna och mapparna i den lokala rotmappen och filerna och mapparna i fjärrmappen.) Om fjärrmappens struktur inte överensstämmer med den lokala mappens struktur överför Dreamweaver filerna till fel plats, vilket kan innebära att filerna inte är synliga för webbplatsens besökare. Dessutom kan sökvägar till bilder och länkar brytas när mapp- och filstrukturerna inte är synkroniserade.

Fjärrmappen måste finnas innan du kan ansluta till den i Dreamweaver. Om du inte har någon mapp som fungerar som fjärrmapp på webbservern skapar du en eller ber internetleverantörens serveradministratör att skapa en åt dig.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto