Om Dreamweaver-platser

Lär dig hur webbplatser fungerar i Dreamweaver och hur ditt arbetsflöde påverkas när du skapar webbplatser i Dreamweaver.

I Dreamweaver hänvisar termen ”plats” till en lokal eller fjärransluten lagringsplats för dokument som tillhör en webbplats. En Dreamweaver-plats tillhandahåller ett sätt att ordna och hantera alla dina webbdokument, överföra platsen till en webbserver, hålla reda på och underhålla länkar samt hantera och dela filer. För att få tillgång till alla funktioner i Dreamweaver bör du definiera en plats.

En Adobe Dreamweaver-plats är en uppsättning som består av alla filer och resurser på din webbplats. Du kan skapa webbsidor på datorn, överföra dem till en webbserver och underhålla platsen genom att överföra uppdaterade filer så snart du sparar dem. Du kan även redigera och underhålla platser som skapats utan Dreamweaver.

Varför skapa en Dreamweaver-plats?

Du kan arbeta i Dreamweaver utan att konfigurera (eller definiera) en plats.

Men att definiera en plats har dock många fördelar:

  • Det förhindrar brutna länkar och uppdaterar platsomfattande filer automatiskt om du flyttar eller byter namn på en fil.
  • Det gör att du kan utföra platsomfattande åtgärder för att söka och ersätta, och det ökar produktiviteten.
  • Det gör att du enkelt kan publicera platsen och synkronisera filer mellan din lokala hårddisk och fjärrfiler på webben eller en staging-server.

Om du vill kunna utnyttja Dreamweavers funktioner på bästa sätt börjar du med att definiera en plats. Mer information om hur du definierar en plats finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

Komponenter på en Dreamweaver-plats

På en Dreamweaver-plats ordnas alla dokument på den lokala datorn som är kopplade till webbplatsen och gör att du kan spåra och underhålla länkar, hantera filer och överföra platsfiler till en webbserver.

En Dreamweaver-plats kan bestå av så mycket som tre delar, eller mappar, beroende på din utvecklingsmiljö och vilken typ av webbplats du utvecklar:

  • Lokal mapp: Det här är din arbetskatalog, vanligtvis en mapp på din hårddisk. Med Dreamweaver-terminologi blir detta din lokala platsrot. Den här mappen kan också finnas på en nätverksserver. Mer information finns i Konfigurera en lokal version av din plats
  • Fjärrmapp: Här lagrar du filer på den dator där webbservern är installerad. Webbservern är ofta (men inte alltid) den dator som gör din plats offentligt tillgänglig på webben.

När du har skapat eller uppdaterat din plats kan du sedan publicera den till en fjärrserver på internet och behålla en lokal kopia för att uppdatera filer vid behov.

Mer information finns i Ansluta till en publiceringsserver.

  • Testmapp: Det här är mappen där dynamiska sidor bearbetas av Dreamweaver. Om du har dynamiska formulär, PHP-innehåll, kan du konfigurera testmappen för din plats.

Mer information finns i Konfigurera en testserver.

Obs!

Vill du definiera en Dreamweaver-plats behöver du bara konfigurera en lokal mapp. Om du vill överföra filer till en webbserver eller utveckla webbprogram behöver du dessutom lägga till information för en fjärrplats och en testserver.

Förstå den lokala mappstrukturen och fjärrmappens struktur

När du vill använda Dreamweaver för att ansluta till en fjärrmapp anger du fjärrmappen i kategorin Servrar i dialogrutan Platskonfiguration. Fjärrmappen som du anger (kallas även ”fjärrkatalog”) ska motsvara den lokala rotmappen på Dreamweaver-platsen. (Den lokala rotmappen är den översta mappen på Dreamweaver-platsen.) Fjärrmappar kan, precis som lokala mappar, ha vilken rubrik som helst, men oftast döper internetleverantörerna de översta fjärrmapparna för enskilda användarkonton public_html, pub_html, eller liknande. Om du ansvarar för din egen fjärrserver och kan ge fjärrmappen vilket namn som helst kan det vara bra om den lokala rotmappen och fjärrmappen har samma namn.

I följande exempel visas en lokal rotmapp till vänster och en fjärrmapp till höger. Den lokala rotmappen på den lokala datorn avbildas direkt i fjärrmappen på webbservern istället för i någon av fjärrmappens undermappar eller mappar som finns ovanför fjärrmappen i katalogstrukturen.

Lokal rotmapp (vänster) och en fjärrmapp (höger)

Obs!

I ovanstående exempel visas en lokal rotmapp på den lokala datorn och en övre fjärrmapp på fjärrservern. Om du har flera Dreamweaver-platser på den lokala datorn behöver du ett jämnt antal fjärrmappar på fjärrservern. I detta fall skulle inte ovanstående exempel gälla och du skulle istället skapa olika fjärrmappar i mappen public_html och sedan avbilda dem i deras motsvarande lokala rotmappar på den lokala datorn.

När du upprättar en fjärranslutning är oftast fjärrmappen på webbservern tom. När du sedan använder Dreamweaver för att överföra alla filer i den lokala rotmappen fylls fjärrmappen på med alla dina webbfiler. Katalogstrukturen för fjärrmappen och den lokala rotmappen ska alltid vara densamma. (D.v.s. det ska alltid finnas en exakt motsvarighet till filerna och mapparna i den lokala rotmappen och filerna och mapparna i fjärrmappen.) Om fjärrmappens struktur inte överensstämmer med den lokala mappens struktur överför Dreamweaver filerna till fel plats, vilket kan innebära att filerna inte är synliga för webbplatsens besökare. Dessutom kan sökvägar till bilder och länkar brytas när mapp- och filstrukturerna inte är synkroniserade.

Fjärrmappen måste finnas innan du kan ansluta till den i Dreamweaver. Om du inte har någon mapp som fungerar som fjärrmapp på webbservern skapar du en eller ber internetleverantörens serveradministratör att skapa en åt dig.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto