För över befintliga webbplatser från en fjärrserver till din lokala platsrot

Lär dig hur du skapar en anslutning till en webbplats fjärrserver och laddar ner filerna till din dator för att kunna redigera dem i Dreamweaver.

Du kan använda Dreamweaver för att kopiera en befintlig fjärrwebbplats (eller valfri gren av en fjärrwebbplats) till den lokala hårddisken och redigera den där, även om du inte använde Dreamweaver för att skapa den ursprungliga webbplatsen. Innan du kan redigera platsen måste du ha rätt anslutningsinformation och ansluta till platsens fjärrserver.

Scenario där du vill föra över webbplatser från en fjärrserver och redigera dem

Ibland behöver du jobba med webbplatser som redan har publicerats på webben och du har inte längre tillgång till filerna.

I ett sådant läge kan du föra över filerna till ditt lokala system och redigera dem i Dreamweaver.

Arbetsflöde på hög nivå

För att kunna hämta filer från en fjärrserver och redigera dem i Dreamweaver måste du göra följande:

 1. Skapa en lokal mapp som du vill placera den befintliga platsen i och ange att den lokala mappen är platsens lokala mapp.

  Mer information finns i Konfigurera en lokal version av din plats.

  Obs!

  Du måste återskapa den fullständiga strukturen hos den gren av fjärrplatsen som är relevant.

 2. Konfigurera en fjärrmapp, med hjälp av den befintliga platsens fjärråtkomstinformation. Innan du kan redigera filerna måste du ansluta till fjärrplatsen för att hämta dem till datorn. 

  Mer information finns i Ansluta till en publiceringsserver.

  Var noga med att välja rätt rotmapp för fjärrplatsen.

 3. Visa fjärrplatsen genom att klicka på Ansluter till fjärrserver (för FTP-åtkomst) eller Uppdatera (för nätverksåtkomst) i verktygsfältet i filpanelen (Fönster > Filer).

 4. Redigera platsen:
  • Om du vill arbeta med hela platsen, markerar du fjärrplatsens rotmapp i filpanelen och laddar ner hela strukturen till hårddisken genom att klicka på Hämta fil(er) från en fjärrserver i verktygsfältet.
  • Om du bara vill arbeta med någon av platsens filer eller mappar, letar du reda på filen eller mappen i vyn Fjärrvy i filpanelen och laddar sedan ner filen till den lokala hårddisken genom att klicka på Hämta fil(er) från en fjärrserver i verktygsfältet.
  Obs!

  När du bara redigerar en del av en plats måste du inkludera beroende filer, till exempel bildfiler.

Dreamweaver duplicerar automatiskt så mycket som är nödvändigt av fjärrplatsens struktur för att den hämtade filen ska kunna placeras på rätt ställe i platshierarkin. 

När filerna har laddats ner kan du se dem i filpanelen.

När du är klar med redigeringen kan du lägga upp de nya versionerna av filerna på servern. Du kan också konfigurera en annan fjärrplats än den lokala katalogen och publicera de redigerade filerna på en helt annan server.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto