Arbeta med widgeten Spry-flikpanel

Obs!

Spry-widgetar ersätts med jQuery-widgetar i Dreamweaver CC och senare. Du kommer även fortsättningsvis att kunna ändra befintliga Spry-widgetar på din sida, men du kan inte lägga till nya.

Om widgeten för flikpanel/indexpanel

Widgeten för flikpanel/indexpanel är en uppsättning paneler som kan spara innehåll på en liten yta. Besökare på platsen döljer eller visar innehållet som sparats i flikpanelen/indexpanelen genom att klicka på fliken som de vill komma åt. Panelerna i widgeten öppnas efter hur besökaren klickar på olika flikar. I widgeten för flikpanel/indexpanel är endast en innehållspanel öppen vid en viss tid. I följande exempel visas en widget för flikpanel/indexpanel med den tredje panelen öppen:

Widgeten för flikpanel/indexpanel

A. Flik B. Innehåll C. Widgeten för flikpanel/indexpanel D. Flikpanel/indexpanel 

HTML-koden för widgeten för flikpanel/indexpanel omfattar en yttre div-tagg som innehåller alla panelerna en lista för flikarna, en div som innehåller innehållspanelerna och en div för varje innehållspanel. HTML-koden för widgeten för flikpanel/indexpanel omfattar även skript-taggar i dokumenthuvudet och efter HTML-koden för widgeten för den streckade panelen.

En mer utförlig förklaring om hur widgeten för flikpanel/indexpanel fungerar samt en fullständig beskrivning av koden för widgeten finns på www.adobe.com/go/learn_dw_sprytabbedpanels_se.

Infoga och redigera widgeten för flikpanel/indexpanel

Infoga widgeten för flikpanel/indexpanel

 1. Välj Infoga > Spry > Spry-flikpanel
Obs!

Du kan också infoga en widget för flikpanel/indexpanel genom att använda kategorin Spry på panelen Infoga.

Lägga till en panel i widgeten för flikpanel/indexpanel

 1. Markera widgeten för flikpanel/indexpanel i dokumentfönstret.
 2. Klicka på plustecknet i panelen i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. (Valfritt) Ändra flikens namn genom att markera flikens text i designvyn och ändra den.

Ta bort en panel från widgeten för flikpanel/indexpanel

 1. Markera widgeten för flikpanel/indexpanel i dokumentfönstret.
 2. På menyn Paneler i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) markerar du namnet på panelen som du vill ta bort och klickar på minustecknet.

Öppna en panel för redigering

 1. Gör något av följande:
  • Flytta muspekaren över fliken för panelen som du vill öppna i designvyn och klicka på ögonikonen som visas till höger på fliken.

  • Välj widgeten för flikpanel/indexpanel i dokumentfönstret och klicka sedan på namnet på panelen för att redigera den på panelmenyn i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).

Ändra ordningen på paneler

 1. Markera widgeten för flikpanel/indexpanel i dokumentfönstret.
 2. Markera namnet på panelen som du vill flytta på menyn Paneler i egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper).
 3. Klicka på uppåt- eller nedåtpilarna för att flytta panelen uppåt eller nedåt.

Ange den panel som öppnas som standard

Du kan ange vilken panel i widgeten för flikpanel/indexpanel som ska öppnas som standard när sidan öppnas i en webbläsare.

 1. Markera widgeten för flikpanel/indexpanel i dokumentfönstret.
 2. I egenskapskontrollen (Fönster > Egenskaper) väljer du den panel som du vill öppna som standard på snabbmenyn Standard.

Anpassa widgeten för flikpanel/indexpanel

Trots att du kan göra enkla ändringar i widgeten för flikpanel/indexpanel i egenskapskontrollen stöder den inte anpassade formateringsåtgärder. Du kan ändra CSS-reglerna för widgeten för flikpanel/indexpanel och skapa en widget som är formaterad enligt dina önskemål.

Översiktlig referensinformation om hur du ändrar färgerna för widgeten för flikpanel/indexpanel finns i Snabbguide för anpassning av Spry-flikpaneler, dragspelspaneler och fällpaneler av David Powers.

En mer avancerad lista över formateringsåtgärder finns på www.adobe.com/go/learn_dw_sprytabbedpanels_custom_se.

Alla CSS-regler i följande avsnitt hänvisar till standardreglerna som finns i filen SpryTabbedPanels.css. Dreamweaver sparar filen SpryTabbedPanels.css i mappen SpryAssets på platsen när du skapar en widget för Spry-flikpaneler. Den här filen innehåller även kommenterad information om olika typer av format som gäller för widgeten.

Obs!

Trots att du enkelt kan redigera regler för widgeten för flikpanel/indexpanel direkt i den tillhörande CSS-filen kan du även använda panelen CSS-format för att redigera CSS-formaten för widgeten. Panelen CSS-format är till nytta för att hitta CSS-klasserna som tilldelats olika delar av widgeten, i synnerhet om du använder läget Aktuell i panelen.

Formatera text i widgeten för flikpanel/indexpanel

Du kan formatera texten i en widget för Indexpaneler genom att ange egenskaper för hela behållaren för widgeten för flikpanel/indexpanel eller genom att ange egenskaper för komponenterna i widgeten separat.

 1. Om du vill ändra textformatet för en widget för flikpanel/indexpanel använder du följande tabell för att hitta rätt CSS-regel och lägger sedan till egna egenskaper och värden för textformat:

  Text som ska ändras

  Relevant CSS-regel

  Exempel på egenskaper och värden som ska läggas till

  Text i hela widgeten

  .TabbedPanels

  font: Arial; font-size:medium;

  Endast texten på flikar i panelen

  .TabbedPanelsTabGroup eller .TabbedPanelsTab

  font: Arial; font-size:medium;

  Endast texten i innehållspaneler

  .TabbedPanelsContentGroup eller .TabbedPanelsContent

  font: Arial; font-size:medium;

Ändra bakgrundsfärger i widgeten för flikpanel/indexpanel

 1. Om du vill ändra bakgrundsfärgerna för olika delar i en widget för flikpanel/indexpanel använder du följande tabell för att hitta rätt CSS-regel och lägger sedan till eller ändrar egenskaperna och värdena för bakgrundsfärgen:

  Färg som ska ändras

  Relevant CSS-regel

  Exempel på egenskap och värde som ska läggas till eller ändras

  Bakgrundsfärg på flikar i panelen

  .TabbedPanelsTabGroup eller .TabbedPanelsTab

  background-color: #DDD; (Det här är standardvärdet.)

  Bakgrundsfärg på innehållspaneler

  .Tabbed PanelsContentGroup eller .TabbedPanelsContent

  background-color: #EEE; (Det här är standardvärdet.)

  Bakgrundsfärg på markerad flik

  .TabbedPanelsTabSelected

  background-color: #EEE; (Det här är standardvärdet.)

  Bakgrundsfärg på flikar i en panel när muspekaren flyttas över dem

  .TabbedPanelsTabHover

  background-color: #CCC; (Det här är standardvärdet.)

Begränsa bredden på flikpanel/indexpanel

Som standard utökas widgeten för flikpanel/indexpanel så att den fyller ut det tillgängliga utrymmet. Du kan dock begränsa bredden på widgeten för flikpanel/indexpanel genom att ange en breddegenskap för dragspelsbehållaren.

 1. Leta reda på CSS-regeln .TabbedPanels genom att öppna filen SpryTabbedPanels.css. Den här regeln anger egenskaper för huvudbehållarelementet för widgeten för flikpanel/indexpanel.
  Obs!

  Du kan även hitta regeln genom att markera widgeten för flikpanel/indexpanel och titta på CSS-formatpanelen (Fönster > CSS-format). Se till att panelen är inställd på läget Aktuell.

 2. Lägg till en breddegenskap och ett värde för regeln, t.ex. width: 300px;.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online