Lägga till Edge- och webbteckensnitt i teckensnittslistan (CC)

Du kan lägga till både Adobe Edge- och webbteckensnitt i teckensnittslistan i Dreamweaver. I teckensnittslistan visas de fontstackar som Dreamweaver har stöd för överst, innan webbteckensnitt och Edge-teckensnitt.

Lägga till Adobe Edge-teckensnitt i teckensnittslistan

Nu kan du använda Adobe Edge-teckensnitt på dina webbsidor. När ett Edge-teckensnitt används på en sida läggs en extra skriptkod till som refererar till en JavaScript-fil. Den här filen hämtar teckensnittet direkt från Creative Cloud-servern till webbläsarens cacheminne.

När sidan visas hämtas teckensnitten från Creative Cloud-servern även om teckensnittet finns på användarens dator.

En skriptkod som bara använder teckensnittet ”Abel” har till exempel ( i 12.2) formatet:

<!--Följande skripttagg hämtar ett teckensnitt från Adobe Edges teckensnittserver för användning på den här webbplatsen. Vi rekommenderar att du inte ändrar det.-->

<script src="http://webfonts.creativecloud.com/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

”abel” är det interna namn som servern använde för att identifiera teckensnittet. n4 anger att den variant av teckensnittet som hämtas har formatet ”normal” och bredden ”400”.

I Dreamweaver CC är det här det tillagda skriptet:

<!--Följande skripttagg hämtar ett teckensnitt från Adobe Edges teckensnittserver för användning på den här webbplatsen. Vi rekommenderar att du inte ändrar det.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. Välj Ändra > Hantera teckensnitt.

 2. På fliken Adobe Edge-teckensnitt visas alla Adobe Edge-teckensnitt som du kan lägga till i teckensnittslistan.

 3. Gör följande om du vill hitta och lägga till teckensnitt ur den här listan i din teckensnittslista:

  • Klicka på det teckensnitt som du vill lägga till i teckensnittslistan.
  • Om du vill avmarkera ett teckensnitt klickar du på det igen.
  • Använd filter för att visa en kortare lista över de teckensnitt du vill använda. Om du till exempel vill visa en kortare lista över teckensnitt av serif-typ klickar du på .
  • Du kan använda flera filter samtidigt. Om du till exempel vill göra en kortare lista över teckensnitt av serif-typ som kan användas för stycken klickar du på och .
  • Om du vill söka efter ett teckensnitt med dess namn anger du namnet i sökrutan.
 4. Klicka på om du vill filtrera de teckensnitt som du markerat.

 5. Klicka på Klar.

 6. Öppna teckensnittslistan från vilket ställe som helst. Du kan till exempel använda listan Teckensnitt i avsnittet CSS på panelen Egenskaper.

  I listan Teckensnitt visas Dreamweaver-teckensnittsstackarna före webbteckensnitten. Bläddra nedåt i listan för att hitta de teckensnitt som du valt.

Från en expert:

Train Simple

Lägga till lokala webbteckensnitt i teckensnittslistan

Du kan lägga till webbteckensnitt från din dator i listan Teckensnitt i Dreamweaver. De teckensnitt som läggs till visas i alla teckensnittsmenyerna i Dreamweaver. Det finns stöd för teckensnitt av typerna EOT, WOFF, TTF och SVG.

 1. Välj Ändra > Hantera teckensnitt.

 2. I den dialogruta som visas klickar du på fliken Lokala webbteckensnitt.

 3. Klicka på knappen Bläddra för den typ av teckensnitt som du vill lägga till. Om ditt typsnitt till exempel är i EOT-format klickar du på knappen Bläddra för EOT-teckensnitt.

 4. Gå till den plats på datorn där teckensnittet finns. Markera filen och öppna den. Om det finns andra format för teckensnittet på samma plats läggs också de till i dialogrutan. Teckensnittsnamnet hämtas automatiskt från namnet på teckensnittet.

 5. Välj det alternativ som ber dig bekräfta att du har licensierat teckensnittet för användning på webbsidor.

 6. Klicka på Klar. Listan över teckensnitt visas i Aktuell lista med lokala teckensnitt.

  Obs!

  Om du vill ta bort ett webbteckensnitt ur teckensnittslistan markerar du teckensnittet i Aktuell lista med lokala teckensnitt och klickar på Ta bort.

Skapa anpassade teckensnittsstackar

En teckensnittsstack är en lista över teckensnitt i en deklaration av en CSS-teckensnittsfamilj. På fliken Egna teckensnittsstackar i dialogrutan Hantera teckensnitt kan du göra följande:

 • Lägga till nya teckensnittsstackar med ”+”-knappen.
 • Om du vill redigera en befintlig teckensnittsstack markerar du den i teckensnittslistan. Använda knapparna ”>>” och ”<<” för att uppdatera listan Valda typsnitt.
 • Ta bort befintliga teckensnittsstackar med ”-”-knappen.
 • Sortera om stackarna med pilknapparna.

Förhandsgranska infogade teckensnitt

Du kan inte förhandsgranska Edge- och webbteckensnitt i designvyn. Växla till Live-vyn eller förhandsgranska sidan i en webbläsare om du vill förhandsgranska dessa teckensnitt.

Uppdatera skripttagg för webbteckensnitt i flera filer

När du uppdaterar teckensnittet i en CSS-fil som är kopplad till flera HTML-filer ombeds du uppdatera skripttaggen i de relaterade HTML-filerna. När du klickar på Uppdatera uppdateras skripttaggarna i alla de berörda HTML-filerna.

Uppdatera skripttagg för webbteckensnitt på en sida

Om du vill uppdatera webbteckensnitt på en webbsida som inte återspeglas i skripttaggen väljer du Kommandon > Rensa Script-taggen för webbteckensnitt (den här sidan).

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto