Adobes allmänna användningsvillkor uppdateras

Vi försöker förbättra hur du och de organisationer du arbetar för ska kunna lagra, hantera och samarbeta säkert om kreativa projekt framöver. För att åstadkomma dessa förbättringar klargör vi i våra användningsvillkor att innehåll som lagras i Creative Cloud och Document Cloud for teams eller enterprise går att nå eller styra av företaget (dvs. en organisation, t.ex. företag, en myndighet eller utbildningsinstitution) som erbjuder team- eller företagsplanen.

Bara planadministratören kommer åt innehållet du har sparat i Creative Cloud eller Document Cloud for teams eller enterprise. Inga andra i teamet kommer åt det om du inte delar det med dem.

De ändrade allmänna användningsvillkoren (villkoren) träder i kraft 16 april 2020. Om du vill fortsätta använda Creative Cloud- eller Document Cloud-appar och -tjänster måste du godkänna de uppdaterade villkoren. Du kan förhandsgranska den kompletta versionen av de reviderade villkoren här: https://www.adobe.com/legal/terms.html.

Vad är Adobes molnlagring?

Adobes molnlagring är följande platser på Creative Cloud och Document Cloud:

Creative Cloud

Document Cloud

Obs!

Uppdateringarna av användningsvillkoren gäller inte Creative Cloud- eller Document Cloud-innehåll som lagras utanför Adobes onlinelagring, t.ex. på en hårddisk, i ett nätverk eller i andra molnlagringstjänster.

Hur godkänner jag de ändrade användningsvillkoren?

När de ändrade villkoren är tillgängliga uppmanas du att läsa igenom och acceptera dem i ett popup-meddelande i Adobes program eller tjänst. Du måste godkänna de ändrade villkoren om du vill fortsätta använda Adobes appar och tjänster.

Hur flyttar jag personligt innehåll från lagringen i Creative Cloud och Document Cloud för teams och företag?

Om du vill flytta personligt innehåll från lagringen i Creative Cloud och Document Cloud för team och företag som din organisation erbjuder kan du spara det på en lokal lagringsenhet, i ett personligt Adobe-konto (registrerat under en annan e-postadress) eller i andra molnlagringstjänster som du använder för eget material. Tills ditt personliga material flyttas kan administratören av Adobe-kontot komma åt och bestämma över det i lagringen för Creative Cloud och Document Cloud för team och företag.

Här följer anvisningar om hur du flyttar innehåll från Creative Clouds och Document Clouds lagringsplatser:

Behance

Du kan ändra kontots e-postadress till en egen e-postadress. Se https://help.behance.net/hc/en-us/articles/204484914-Guide-Change-Or-Update-Your-Adobe-ID

Portfolio

Du kan ändra kontots e-postadress till en egen e-postadress. Se https://help.myportfolio.com/hc/en-us/articles/221292947-Change-or-update-your-Adobe-ID

Creative Cloud-filer

Du kan helt enkelt flytta filerna från mappen Creative Cloud-filer på datorn till en annan plats. Se https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/sync-creative-cloud-files.html

Molndokument

Du kan hämta dina molndokument från Creative Cloud. (https://assets.adobe.com/cloud-documents)

Du kan också även skapa molndokument offline (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/cloud-documents-work-offline.html) och sedan vidta en av eller bägge de följande åtgärderna:

  • Spara dem på en egen lagringsplats utanför Creative Cloud.

  • Lägg upp dem i ditt eget Creative Cloud-konto.

Creative Cloud Libraries

Logga in på profilen från vilken du tänker flytta resurser och klicka på Dina bibliotek till vänster. Välj ett bibliotek och kopiera länken. Logga ut från profilen och logga in på profilen som du vill flytta mediefilen till på mediefilswebben. Öppna samma länk och kopiera biblioteket.

Du kan även exportera Creative Cloud Libraries och sedan återimportera dem till ett eget Creative Cloud-konto.

Lightroom Photos

Hämta dina egna foton från Lightroom och lagra dem på en annan plats som du väljer. Ta bort dem från Lightroom när du har säkerhetskopierat dem.

Appen Lightroom CC Downloader

Säkerhetskopieringskatalog från Lightroom Classic.

Document Cloud

Du kan hämta och spara personliga dokument på andra platser som du väljer.

Hantera filer i Document Cloud: https://helpx.adobe.com/document-cloud/help/files.html.

Hämta signerade dokument från Adobe Acrobat Sign: https://helpx.adobe.com/sign/using/manage-documents-sent-for-signature.html#Download.

Adobe Stock

Du kan hämta dina Adobe Stock-mediefiler från din personliga licenshistorik. Mer information finns i den här artikeln om Adobe Stock: https://helpx.adobe.com/stock/help/business-profiles-adobe-stock.html.

Adobe Express

Adobe Express (https://new.express.adobe.com/) är bara tillgängligt på nätet när det är anslutet till internet, så du kan inte spara några källfiler offline, men du kan hämta de färdiga filerna.

Du kan även bjuda in dig själv som medarbetare (med din egen e-postadress) (https://helpx.adobe.com/express/using/share-projects.html) och kopiera designen innan du tar bort den från ditt officiella konto. Du måste återpublicera alstren och generera nya länkar.

Hur flyttar jag innehåll mellan Creative Cloud-konton som är registrerade med olika e-postadresser?

Om du vill flytta ditt eget innehåll från lagringen i Creative Cloud for teams eller enterprise till ett eget Creative Cloud-konto (registrerat med en annan e-postadress) – t.ex. en Creative Cloud-plan för enskilda personer som du har köpt eller ett kostnadsfritt Creative Cloud-medlemskap du har registrerat dig för.

  1. Logga in på ditt Creative Cloud for teams- eller enterprise-konto.

  2. Exportera dina egna mediefiler från teams- eller enterprise-kontot med hjälp av instruktionerna ovan (baserat på typen av lagringsplats).

  3.  Logga ut och logga in på ditt personliga Creative Cloud-konto för att importera mediefilerna dit.

Vanliga frågor

Vi gör dessa ändringar så att vi kan förbättra hur du och din organisation lan lagra, hantera, säkra och samarbeta om kreativa projekt framöver. För att möjliggöra dessa ändringar klargör vi i våra användningsvillkor att innehållslager i Creative Cloud eller Document Cloud for teams eller enterprise går att nå eller styras över av det företag eller den institution som tillhandahåller planen.

Om du är orolig för att ditt innehåll som lagras i lagringen för Creative Cloud for teams eller enterprise går att nå och bestämmas över av det företag som tillhandahåller din plan, kan du utforska följande två möjligheter:

  • Du kan flytta allt ditt personliga innehåll från lagringen i Creative Cloud for teams eller enterprise enligt beskrivningen ovan.
  • Om du har en egen e-postadress kopplad till ditt Creative Cloud for teams- eller företagskonto kan du be administratören för teamet eller företaget att tilldela din e-postadress på jobbet planen. Genom att göra detta kommer din nuvarande (personliga) e-postadress att vara ett kostnadsfritt Creative Cloud-medlemskap (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/benefits-creative-cloud-free-membership.html) eller en betald personlig plan (om du har en). Materialet blir kvar på ditt eget konto.

Ja. Du kan ta bort ditt eget innehåll från lagringen i Creative Cloud och Document Cloud for teams eller enterprise när du vill efter att ha godkänt de uppdaterade villkoren. Till dess kan det företag eller den institution som tillhandahöll licensen ha tillgång till och bestämma över innehållet.

Ja. Du kan ta bort personligt innehåll permanent från lagringen i Creative Cloud for teams eller företag (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html). Du kan även radera personligt innehåll permanent från lagringen i Document Cloud for teams eller enterprise (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html#permanently-delete-dc-files).

Om din plan innehåller Adobe Fonts kommer de att fungera som väntat, oavsett var ditt innehåll som använder Adobe Fonts finns. Så om du har en plan för att använda Creative Clouds program och tjänster, antingen via ditt företag eller ett personligt konto, fungerar Adobe Fonts som väntat.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online