Program för feedback i Adobe Lightroom-appen

Vad är syftet med det här programmet?

Adobe Lightrooms feedbackprogram i appen är utformat för att förbättra funktioner som baseras på maskininlärning i Lightroom. Funktioner som Autokorrigering av röda ögon, Välj motiv och Välj himmel kan samtliga förbättras genom ett stort antal bilder som övar upp vår avancerade maskininlärning. Att delta i det här programmet är frivilligt och valfritt och sker per foto. 

Vilken information samlas in?

När du väljer att delta i programmet kan följande data skickas till Adobes servrar i samband med att feedback skickas:

  • Dina specifikt delade bilddata som lagras i Lightroom-molnet.
  • All feedback du frivilligt ger om kvaliteten på funktionen.

Kan jag titta på informationen som samlas in innan den skickas till Adobe?

Nej, informationen kan inte visas av användarna.

Vilka produkter ingår?

Adobe Lightroom version 5.4 och senare i MacOS och Windows.

Hur använder Adobe informationen?

Om du väljer att delta kommer Adobe att:

  •  samla in bilddata som forskare och betrodda leverantörer kommer att titta på
  • samla in information om hur du använder den här programvaran för att identifiera trender och användningsmönster

Adobe kommer inte att använda dessa data i något annat syfte än att förbättra Adobe-programvara och -tjänster.

Hur skyddas mina uppgifter?

Adobe vidtar ett flertal säkerhetsåtgärder för att skydda den information som samlas in och överförs. Du kan läsa mer om hur vi hanterar användarinformation i Adobes sekretesspolicy.

Besök Adobes sekretesscenter för att hitta information om sekretessfrågor, inklusive dina val om hur Adobe samlar in och använder informationen. 

Hur deltar jag i programmet?

Det är frivilligt att delta i programmet. Så här skickar du feedback och ger Adobe och dess leverantörer behörighet att visa en vald bild:

  1. Välj den bild som du vill ge feedback för
  2. Skicka in bilden tillsammans med din feedback

Hur lämnar jag programmet?

Behörighet att visa skickade bilder tas bort när du tar bort bilden från biblioteket.

Hur använder Adobe maskininlärning?

Läs Vanliga frågor om maskininlärning för att hitta svar på vanliga frågor om maskininlärning och de maskininlärningsfunktioner som finns i Creative Cloud och Document Cloud.

Fler svar

Kommer jag att få skräppost om jag deltar?

Du kommer inte att få någon e-post från Adobe om det här programmet, vare sig du deltar eller inte.

Hur länge varar det här programmet?

Behörighet att visa bilder som ingår i din inskickade feedback fortsätter tills du lämnar programmet och tar bort bilden från biblioteket.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online